ο»Ώ r DOUBLED IN THREE YEARS! -|1913-04-18|The Cambria Daily Leader - Papurau Newydd Cymru Arlein
Cuddio Rhestr Erthyglau

24 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Advertising

Our Note Book

.DISAPPEARED.

HIS HOUHESS. j I

JESSOP -COnINC.

[No title]

r DOUBLED IN THREE YEARS!…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

r DOUBLED IN THREE YEARS! ¡ The steady and substantial increase in the circulation of the CAMBRIA DAIL Y LEADER. AUDITORS' CERTIFICATE. 91 93, Bishopsgate, E.C., 9th April, 1913. To the Directors of THE SWANSEA PRESS, LIMITED. Dear Sirs,- We I;ave examined the publis-hir,,r books in reference to the Cambria Daily Leader" (including your Saturday's issue Tne sporting News"), and certify that the increases in the net sales were as follows 1910 over 1909 37'7 percent. 1911 over 1909 69'3 percent. 1912 over 1909 95*5 per cent. thus showing that the sales have almost exactly doubled in three years. -I Yours faithfully. 1. Chartered Accountants. mmrnmmmm—— ■■imm ■■"■Sil"

MUMBLES WATERI

THE THAW CASS. -<:-β€”β€”.

BALLOON BU8ST. BAlLOO B??bf.1…

--_οΏΌ-P?SSm MAME8. -

=m-.r - -7 - ITHE IMPORTANCE…

THE NEW STRIKE.

CRUSHED BETWEEN TRAMS.

- THE PRICE.

CIRL'S SCALP TOSH OFF.

LESE MAJESTE. --i

[No title]

I AROMAS! i β– I-=β€”β€”β€”β€”

! THE Sr" CHET DRAWER. I β– -β€’Β»

RESTAURANT RUINED. I

[No title]

Advertising