ο»Ώ , - - - DIED AT 101.|1919-12-18|The Cambria Daily Leader - Papurau Newydd Cymru Arlein
Cuddio Rhestr Erthyglau

21 erthygl ar y dudalen hon

" FLEMELTIS " DISSOLVES THEI…

οΏΌ H.M.S. REDOUBTABLE. Ii

SWANSEA AMATEUR SECRETARIES.i

- - -AFTER MANY YEARS.

JUNIOR LIBERALS. 1

ATTACKED BY CREW. I

MUMBLES BAZAAR.

[No title]

, - - - DIED AT 101.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

DIED AT 101. Mrs. M. A. Aynge, of Oxwich, died last week at. the ripe ago of 101 years. Up to the time of her death, she was quite active, and re- tained all her faculties.

Welch Horse Re-Union Dinner.I

Advertising

:TEACHER STRUCK. I

Advertising

I I :;;,A TTEMPTED SUICIDEI…

v XMAS BEER. II

IBILLS' SHELVED. I

.? ."β€”β€”β€”β€” '''!= 14οΏΌ'…

rHE LIFEBOAT MEMORIAL, j I…

PARISH WELCOME.

ICAPT. ERIC HUGHES. ICAPi.ERICHUGHE.::i.

Advertising