Y Negesydd

newyddiadur wythnosol canolbarth Cymru

Y Negesydd
Hawlfraint:

Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Amlder:
Wythnosol
Cyhoeddwr:
Cyhoeddwyd yn Glayndon, Corris, gan Cwmni Gwasg Idris. 
Dyddiadau Rhifyn:
1895 - 1909 (716 rhifyn ar gael)
1895
Allwedd
Dyddiad â rhifyn unigol Dyddiad â nifer o rifynnau