Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

24 erthygl ar y dudalen hon

BRIWSION.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

BRIWSION. Ysgrifena un o ohebwyr Cassells Journal fod yn y trefydd fwy o ferched nag o feibion, ond yn y wlad fwy o feibion nag o ferched. Felly os merch yn ymo'fyn gwr aed ir wlad, ac os mab yn chwilio am wraig aed ir dref. W, w Dywedai un o brif ddynion New York yr wythnos diweddaf y byddai glanau Camlas Manceinion wedi eu gorchuddio a gweitbfeudd liiawr a phwysig cyn pen deng mlynedd, ac yn rhoi gwaith i ugeiniau o filoedd, a hyny rnewn canlyniad i'r Patents Act ddygwyd ymlaen gan Lloyd George ac a basiwyd gan y Senedd y flwyddyn ddiweddaf. WW Yn ol amseryddiaeth y Beibl ryw chwe mil o flynyddau sydd er pan grewyd Adda y dyn cvntaf. Ond dywed y Daily Mail fod dynion yn yr hen fyd yn rhyfela ac yn lladd eu gylidd ers o leiaf 10,000 0 flynyddoedd, ac mai parhau i ryfela wnant am filoedd eto, ac mai ofer ini y dyddian hyn ydyw siarad yn erbyu rhyfel. Y mae un peth yn eithaf sicr nad oes dim yn talu yn well na rhytel i rai uewyddiaduron. WW Hysbysiwyd yn nhy y Cyffredm gan Wins- ton Churchill, fod cig eidion yn uweh ei bris yn Llunden o geiniog y pwys nag ydoedd flwyddyn yn ol, end er hyny ei fod eto yn llai o fwy na ceiniog y pwys yn y wlad lion nac yn Ffrainc na Germani. Heblaw hyn y tnac bara sef prif gynlialiaeth dyn, gryn lawer yn rhatach yn y wlad hon. Yn Germani rhaid talu o chwech i saith ceiniog am dorth bedwar pwys o fara rhyg (rye bread), ac o naw i un geiniog ar ddeg am fara gwenith gwyn. Dyma wahaniaeth rhwng pethau mewn gwlad masnach rydd a gwledydd diflyn- dollaeth.

Death.

Sunday School Trip.

Gwaenysgor.

Singing Festival.

Berthengam Council School

Mynydd Seion Chapel.

Accident.

Death.

English Congregational Church.

CONCERT AT TALACRE.

Coming Events.

Advertising

[No title]

ATHLETIC SPORTS.

SUNDAY SERVICES AT FFYNNONGROEW.

Annual Trip.

The Quarries.

Across the Herring Pond.

Shipping.

English Congregational Church.

Cricket.

MOSTYN FLOWER SHOW.

Advertising