Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

--LLINELLAU |

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

LLINELLAU | Ar briodas Mr. T. Thomas, Blaenavon, (gynt o Rhymney), a Miss Ilavard, merch Mr. J. llav- ard, Rhymney. NID oes o dan y nef, Brawf gwell o gywir fryd, N;t dau un duedd gref, Yn dawel fyn'd ynghyd; ,0 dan yr iau, mewn ptiodas lan, I iyw mewn undeb diwahan. Miss Havard-lili Ion, Bereiddia'r dvfltyn gwyrdll- Yn ei gwyleidd-dra-hon A lawenychai fyrdd; Ymsymud wnaetli heb beri cur, I loni aelwyd mamaeth bur. Teilwng oedd hi o gael, Un teilwnw fel ei gwr; A chafodd ef yn hael, Yn Thomas gall, ddi-stwr; Ni unwyd dau mewn priodas dyn, Mwy teilwng nag yw'r ddeuddyn hyn. I'r wraig mae tad a mam, Na fu eu gwell mewn byd; Noddasant hi rhao- cam, m A'i dysgu i fyw yn glyd: Ca'dd Thomas wraig yn hon yn ewn, A rhinwedd tad a mam o'i mewn. Ac yntau ddysgwyd drwy Athrylith pen ei dad, Yn grefftwr pena'r plwy', leln addurn celf ei wlad 6 Bydd enw Thomas cyn b'o hir, Yn berl yn ng'horon enw ein tir. Boed llwyddiant mwy i'r ddau, f I'w dilyn hyd eu bedd, A'u plant o'u cylch yn glau, Addurnant aelwyd hedd; Yn dad a mam a pnlant un pryd, Boed nef i' <v rhan 'nol g'adaw'r byd. IORWERTH GLAN ALED.

MERTHYR POLICE COURT. ]

[No title]

PRESENTATION OF A TESTIMONIAL…

NEWPORT, ABERGAVENNY, & HEREFORD…