Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Shortest Quickest, and Safest Route to America, GUION LINE. IJISRITBD STATES iiAlL STEAMERS One of the following, or other first-olass fnU-powev- Mrnrnlmam' ed Steamships will be des. JJSEgpatched from Liverpool TO NEW YORK EVERY WEDNESDAY WYOMING .0. J. Beddoel MJNKSOTA Thorn ai Jones WISCONSIN.. T.W. Freeman I MANHATTAN.—Marshall IDAHO ..W.FOrsyth | MONTANA J. Beverley NKVADA J. B. Price | DAKOTA James Gust d ftMU iks qneentown the day following to embark Paaen- **Slan&geri booked through to San Francisco and all atad towns at low ratea. „ „ „ Kates of passage from Liverpool to New YorkCabin 13, U, 17, and 20 Guineas. Intermediate, 8 Guineas. Steerage Passage to New York, Boston, Portland, Phil aOeipbia, Baltmore, or Quebec, at reduced rates, iEcradiog • plentiful supply of provisions, cooked and served up by MM Company'^ stewards.. These Steamers carry Surgeofis and Stewardesses free. Passengers are recommend, d to obtain their Tickete com our Agents before leaving home.. Vox freight or passage apply to GUION & Co., 25, water mrmai Liverpool, or to W. Harris, Trecynon, 16; Harriet- ■tMrf Aberdare: B. C. Hurley, 2, Dock Chambers, <W«f. Thos. S. Huntley, 167, Bute Koajl; J. T. 1IGIpn, 10, Glebeland-street, Merthyr Tydvll; John Copelamd, 124. High-street. Led. 868 LLINELL Y JTATlOHAIt 'I NEW YOBK. "Y MAIM y Owmni hwn yn oymeryd araynt an hunaln y cyhrlfoldeb o insurio pob un tfr Uestrl l'r swm o £ 100,000, ao feUy, yn rhoddi g( rforwydd goreu l'r ymfudwyr am eu dyogel ■ woh; ao y maent hefyd bob amser wedl mab> wysiadu y Ilwybr deheuol er mwyn osgol y shew a phentiroedd. YR AGERLONGAU MWTAF 0 Liverpool, gan alw yn Queenstown bob dydd Meroher, EGYPT. Mercher, Hyd. 28Mn. THE QUEEN Meroher, Taoh. 4ydd. ENGLAND Mercher, Taoh. lleg, I BOSTOFF a NEW YORK. DENMARK ^Gwener, Tach. 6ed. HELVETIA Gwoner, Taoh. 20fed. Ymae cyfleusderau saloons yr Agerlongau hyn ya 4ra rhagorol, trwy fod y state-room yn eang illarferol, ao yn agoryd I'r saloons, pa ral sydd yn y poop ar y deck. Pris y cludiad, 10, 12, a 15 gini, yn ol cyjleus- Serau y state-room. Pawb yn cael yr un hawl yny saloon. Return Tickets-24 Guineas. mae eangder, goleunl, aoawyr y \steerage, A vtghydmarol, ao y mae digonedd o ymborth fresh yn oael ei barotol gan Stewardiaid y Cwm. A vtghydmarol, ao y mae digonedd o ymborth fresh yn oael el barotol gan Stewardiaid y Cwm- gfad; ao ni ohelr cludiad rhataoh gydag unrhyw Gall ymfudwyr boolcio drwodd I bob parth o Gan&da a'r Talaethau Unedig am brlsoedd Isel. Am fanyllon pellaoh, ymofyner a'r NATIONAL STEAM SHIP CO., 23, Water-street, Liverpool. Kea at JOHN THOMAS, 1, Prospect Plaoe,, fieorge Town, Tredegar; GEORGE OWEN,1 Upper High-street, Rhymney; T. M. JAMES, Auctioneer, Swansea; GEORGE W. MORGAN, Abergavenny; nen at DAVID BEES, Cardiff Castle Hotel, a V. W. CAUNT. 4, Whitoombe-street, Aberdare. TNMAN ROYAL MAIL j3B&SSto&&1 STEAMERS, LIYER- POOL to NEW YORK, Dyddiau Mawrth a Ian. SALOON, 10, a 12 a 15 Gini; Steerage am brls llawer is nag arferol, gyda dlgonedd o ymborth wedl el go 111'110 yn dda, a lleoedd oyf- was. Trosglydlr Telthwyr y Steearge i Boston • Philadelphia heb dal ychwanegol. Booklr ImHiwji i 1 unrhyw ran o'r Talelthlau o Canada am brislan neillduol. Rhoddlr tooynau a phob oyfarwyddyd gan WTT.T.TAM TTOJATT, 22, Water-street, Liverpool, nearywral o ornohwylwyr yr InmanLine. L. 18, LLZNSLL Y "WHITE STAB" 0 UNITED STATES MAIL STEAMERS. nHuHK O Iivenoool i ao o New York. BALTIC.Thursday, Oct. 1. ADRIATIC Thursday, Oct. & CKLTIC.——Thursday, Oct. 16. OCEANIC Thursday, Oct. 22. KEPUBLIC.—Thnraday, Oot. 20. FROM NZW YORK. BRITANNIC Saturday, Sept. 19th. CELTIC .Saturday, Sept. 86th. flhfealw yn Queenstown, I dderby* teithwyr, u ■MA Gwener. Y maeyn y* aaertoaaaH ky« Mwid«w nellldnol 1 gab«a-de[thwyr j y mm ■ nrioon, state-room, y«td!eU snecie ynmidsiupt, f we meddyg a goniehwylwyr ar bob ikag. SALOON,— £ 15 glnl a M gini. Return tick-, dun II gbd. Steerage, at reduced rates. AM ant a InanyHon wh, ymo A ISMA. Y; IKBI;m, "00. ■Ml India-avenue, London, a 10, Water-xtMet, IJverpool. 868 L, J AT YMFUDWYB. • JUy TO EMIGRANTS. American and Australian galling Ships and Steamers. Nil. JONES (OYMRO GWTLLX), Passen- • set Broker, 34, Union-street, Llvev- ■OOL Goruchwyliwr l'r Lllnellau oanlynol:— E £ n T Ima, Cunard line, GulonLlne, Allan IL.. National Line, White Star Line, Dominion TW Line, and American Line. dan fod ag.ariongau uchod yn hwylfó I wa- lumA borthladdoedd yn y Talaethatt Unedig a'r Kikwaethau Prydelnlg, ^1 yr ymfudwr gael y ntewyddladau gofynol drwy anion llythyr l'r gyfabbdhwn. Oalff pawb a ymddlriedo eu gofal Mw^|^U gan James Rees, bvodwr Y genym df private eang a chyfleus e» mm*augenrheldlau y fasnaoh. y oyfdrlad,— N. M. JONES (CHNTRO GWYLLT), 34, UnUm-street, LlverpooL B.S.—GeUlr ynundl yn Aberdar 4 John balm, Qrown Hotel. Goreu arf a darf derfyeg, Gwr fo doeth yw arf dysg." FUMED EISTEDDFOD CARMEL, TREHEBBERT. B YDDED hysbys y cynellr yr EISTEDD- FOD uchod yn y PUBLIC HALL y NADOLIG nesaf, RHAGFTR y 25ain a'r 26ain, 1874, pryd y gwobrwyir yrymgeiswyr fenddug- ol mewn Rhyddiaeth, Barddoniaeth, a Chan. iadaeth, &c., &c. CANIADAETH Y DYDD CTNTAF. I'r C6r, heb fod dan 80 o rif, a gano yn oreu "The Heavens are Telling," o'r Creation. Gwobr 20p., yn nghyd a Baton i'r arweinydd gwerth 3p. 3s. I'r Parti, heb fod dan 25 na thros 30 o rif, a gano yn oreu Awake, iEolian Lyre," o'r Musi- cal Times, No. 78. Gwobr 5p. I'r C6r o Blant, dan 15 oed, heb fod dan 30 o rif, a gano yn oreu Mark the marry Elves," o Novello's Standard Glee Book, No. 63. Gwobr 2p., yn nghyda Chromatic Pitchfork i'r arwein- ydd, gwerth 10s. 6d.; ail wobr, lp. (Ni chaniat- eir i fwy na chwech mewn oed i gydganu a'r plant.) YR AIL DDTDD. I'r C6r, heb fod dan 80 o rif, a gano yn oreu yr "Halleluia Chorus," o'r Messiah. Gwobr 20p., yn nghyd a Mttronome a'r Fourth Vol. ume of Welm Airs i'r arweinydd, gwerth 3p. 3s. I'r C6r o'r un gynulleidfa, heb fod dan 3Q o rif, a gano yn oreu Mor hawddgar yw dy bebyll," gan Pencerdd America. Gwobr lOp. I'r Parti, heb fod dan 12 na thros 16 o rif, a gano yn oreu "The Soldier's Chorus," o Chappell's Vocfal Library of Part Songs. No. 8. Gwobr, 3p. D.S. Dymuna y Pwyllgor hysbysu eu bod wedi engago yr enwog R. Williams, (Eos y Berth), Bangor, at eu gwasanaeth dros y ddau ddiwrnod, i ganu gyda'r Delyn, ac i gydfeirn- iadu a'r ddau feirniaid ereill ar yr Alaw on Cymreig." ADRODDIADAU. I'r hwn a adroddo yn oreu tt Dyne" (Gwel y programme.) Gwobr 7s. 60. I'r hwn a adroddo yn oreu ddarn o'r Awdl ar Y Greadigaeth," gan Emrys. (Gwel y pro- gramme.) Gwobr 7s. 6c. Beirniaid: y Rhyddiaeth a'r Farddoniaeth, Mr. D. W. JONES, (Dafydd Morganwg,) Hir. wain, Aberdare; y Ganiadaeth, &c., Dr. FROST, Caerdydd, a Mr. J. H. ROWLANDS, (Asaph Glan Dyfi,) Tstalyfera, Swansea. Accompanist, Mrs. FROST, Caerdydd. AMODAU- 1. Rhaid i'r cyfansoddiadau fod yn llaw y beirniad ar neu cyn Rhagfyr laf, 1874, wedi talu eu cludiad. 2. Enwau y cystadleuwyr mewn canu ac ad- rodd i fod yn llaw yr ysgrifenydd, Rhagfyr y 15fed, 1874. Bydd trains oyfleus i bawb ddychwelyd adref dros linell y Taff Vale ar ol y cyngherddau. Ceir pob manylion pellach ar y programme m r am ddau stamp ceiniog gan yr ysgrifenydd. REBS T. WILLIAMS, Abertonllwyd Row, Tre- herbert, Pyntypridd. 762 TYSTEB GENEDLAETHOL I MB. G. B. JONES (CABADOG), ARWEINYDD UNDEB CORA. WL DEHEUDIR CYMRU PWTLLGOB CTPFREDINOL. H. H. Vivian, Esq., M.P. A. Brogden, Esq., M.P. H. Richard, Bsq., M.P. David Davies, Esq., M.P. Love-Jones-Parry, Esq. F. E. Stacey, Esq., Llandough Castle Gwilym Williams, Esq, Miskin Manor i D. Davies, Esq,, Maesyffynon, Aberdare ^Dr. Wicholl Came, High Sheriff of Glamor- gan. Edward Davies, Esq., Llandinam W. H. Pulestone, Esq., London Stephen Evans, Esq., London Hugh Owen, Esq., London D. Joseph, Blq., Rocklease, Clifton T. Jeseph, ..<1-, Tydraw, Trakerbut Captain Lloyd, Glansevin Brinley Richards, Bsq, Losdoa John Thomas, Esq, (Pencerdd Gwalia), London Rev. J. Griffith, M.A., St. Bavid's, Merthyr Rev. D. Howell, St. John'a, Cardiff Rev. J. R. SSlsby Jones, Llanwrtyd T. Gee, Bw., Denbigh. C. Bawet, Esq., Pontypridd 3. Griffith, Eiq. (Gohebydd), London O. Parnr, Esq., Bristol S. Pughe, Esq., Liverpool CADBIBTDD Y rWTLLGOB f Canon Jenkins, M.A., D.D., Aberdare. TBTSOBTDD: Thomas Price, M.A., Ph.D., Aberdare. YSGBIFENYDDIOK: D. Brythonfryn Griffiths, Aberdare, W. Davies, Aberdare. M. O. Jones, Treherbert, Pontypridd, i TANYSOBIFWYB. JB s. o. David Davis, Ysw., Maesyffynon 200 0 0 Ardalydd Bute 10 10 0 H. H. Vivian, Ysw., A.S. 10 10 0 Edward Davies, Yaw., Ystradfychan 10 0 0 Love JonM Parry, Ysw., Plas Mfcdryn 5 5 0 Stephen Evans, Ysw., Lltmdaln S 5 0 Dr. Nleholl Oarne, Uchel Sirydd Mor- ganwg 2 2 0 John Lewis, Yaw., Ynysfelo Colliery 2 2 0 Paroh. J. R. Williams. Ystrad 110 Pqroh. W. Morris, Treorky 110 Mr. Rice Morgan, Treorky 0 10 0 894 Ijaer erfymr am Da/nysgrifiadaM. Hybbysiad Pwysig i Drigolion Blaen- „, llechau. ■%T mae MR. WATKIN POWELL, London J- ^pouse, High Street, wedl ymgymeryd a chymeryd archebion am goffinau, a'u cael oddi- wrth Mr. Isaao Thomas, Aberdar, yr hwn sydd yn hollol adnabyddua trwy y gymydogaeth. Cofier, y mae List of Pricu gan Mr. Powel, am bob quaUtyac oetettt. 873 COED-DUON. BYDDED hysbya y cynellr EISTEDD- -D FOD IFORAIDD y lie uohod dydd LLUN, IONAWR y 25ain, 1875. PRIF DDARN CORAWL. I'r Cor, heb fod o dan 40 o rlfedl, a gano yn oreu Their sound Is gone out." Gwobr, £ 12;. a gwobr hardd gwerth £2 1 Arwein- ydd y Oor ail oreu.—Belrnlad, < Bydd y programmes yn barod yn faan, yn oynwys yr holl fanyllon, ac i'w cael gan yr ysgxlienydd am y prls arferol. DroB, pwyllgor, I JOHN A. LLOYD, Cwmpenmaln. 898 Blackwood, Mon. Y Gwir yn erbyn y Byd. Yn enw Duw a phob daoni." EISTEDDFOD GADEISIOL ABERTA WE. CYNELIR yr Eisteddfod uohod yn y Music HALL, DYDD LLUN SULGWYN, 1875. Y Llywydd i'w enwi etc. Arweinydd:—Gwilym Davies, Ysw., Byllfa House, Abercrave. Beirniaid y Ganiadaeth :—Eos Morlais, a'r Mri. David Jenkins, Trecastell, a D. Bowen, Dowlais. Beirniad y Rhyddiaeth a'r Farddoniaeth z- Mr. D. W. Jones (Dafydd Morganwg) PRIF DESTTNAU. Barddoniaeth. — Am y Bryddest oreu i'r H Pagan." Gwobr, £10, a chadair hardd. Caniadaeth.—1. I'r Cor, heb fod dan 100 o rif, a gano yn oreu Y Danchwa (Alaw Ddu); i'w chael gan I. Jones, Treherbert. Gwobr, £40. 2. I'r Cor o'r un gyaiulleidfa, heb fod dan 50 o rif, a gano yn oreu "Rhosyn yr Haf" (J. Parry), rhif 81 Cerddor Cymreig. Gwobx, £15. 3. I'r Brass Band a chwareuo yn oreu Gloria (Mozart). Gwobr, £ 10. Bydd y programme, yn qgmwys rhestr gyf- lawn o'r testynau, ynghyd a phob manylion, yn barod yn fuan, ac i'w gael am y pris arferol gan yr Ysgrifenydd, MORGAN THOMAS, Penrhos, 868 Yatradgynleds, Swansea.

TALIADAU.

BWRDD Y GOLYGYDD.

[No title]

SANA SAHIB IN T DDALPA.

[No title]

Advertising