Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

|Masnach yr Haiarn a'r Glo.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

( Masnach yr Haiarn a'r Glo. Dyma flwyddyn arall ar derfynu, a mas- mach. yn parhau yn ei galarwisg—meibion Ilafur yn gwelwi yn eu caledu, a'r meistri, lawer o honynt, yn ymddyrysu yn mysg yr olwynion, ac yn ymollwng dan y gawod ddinystriol. Mae masnach y glo yn LLUNDAIN am yr wythnos ddiweddef wedi parhau yn lynod arlethol, er nad i'r un helaethder a'r wythnosau blaenorol. Mae hefyd argoelion o welliant, yn ogystal yn y man weithiadau ac yn y dealers' trade, ond nid digon i daflu dylanwad ar yr wholesale market. Mae y (pris yn iselach yn awr 891 y glo a ddygir dros y mor a chyda y rheilffyrdd nag y bu yn ystod y flwyddyn, ae er fod y stoe yn yr :amrywiol coal centres yn lleihau yn raddol, .eto y mae wmbredd ryfeddol i'w glirio ymaith cyn cymer ymadfywiad parhaol le yn y fasnaeh. Yr argraff gyffredinol yw, gyda dyfodiad y flwyddyn newydd i fewn, y gwna masnach adfywio, a'r prisoedd i ddyfod yn fwy sefydlog. Wedi cyrhaedd CASNEWYDD, y prif bwnc oedd yn tynu sylw boneddig a gwreng yno oedd y trychineb ofnadwy oedd wedi cymeryd lie yn Abertileri, yn nglofa y South Wales, lie y lladdwyd 19 ac y niweidiwyd llawer ereill. Mae y lofa hon yn un o'r rhai mwyaf yn sir Fynwy, ac yr eedd awyriad y gwaith mor dda, fei yr «o^|d goleu noeth yn cael ei ddelnyidM yn y rhan fwyaf o'r gwaith. Mae y ta-engholiad ei agor a'i ohirio. ITid yr un «yf- ne^widiad hyd yn hyn er gwell wedi cymeryd Ueyn masnach haiarn y rhanbarth yma o'r wlad, a masnach y glo yr un modd. De- állwyf fod cwmni. j irAWTreto a'r Blaena wedi cymeryd esiampl yGyfarthia a'r Plymouth, drwy apeHo yn erbyn ar- drethiad eu gweithfeydd haiarn a wnaed gan bwyllgor *>edwellty, a mwy na thebyg y cytunir ar amodau heddychol. Mae sarchebion newyddion am rGiliau haiarn a dur wedi eu rhoddi i mewn yn y rhanbarth hon. Nid yw y tariff Americanaidd yn efféithioar yr anturtaethau Canadiaidd, ac nid yw y Pwnc Dwyreiniol yn rhwystr i gadw yr Indian State Railways mewn order dda. Mae y rhai hyn yn ffeithiau Calonogol i'r gweithfeydd hyny sydd yn awr mewn gwaith i gadw yn mlaen; ond nid yw nifer y fath archebion yn ddigonol i warantu cychwyniad cyffredinol gyda dechreu y flwyddyn newydd. Wedicyrhaedd MERTHYR TYDFIL, deallais fod un Rees Reynolds, overman yn ttgwaSttL y riynouth, tvadi oael ei wyaio o flaen yr awdurdodau Ileol, a'i ddirwyo i 1 p: am esgeuluso awyriad un o'r pyllau lie y tiosgwyd un o'r glowyr yn ddiweddar fel y y bu farw. Mae masnach y glo yn parhau yn weddol fywiog drwy y lie. Mae cwmni DoWlais yn gyru yn miaen y deep workings yn ardal Bedlinog. Yn y gweithfeydd haiarn, mae yr un cwmni yn arddangos tjywiogrwydd neillduol, yn ogystal mewn haiarn a dur, a'r unig amcan mewn golwg yw cadw gwaith i'r gweithwyr, gan nad oes memawr neu ddim elw yn y fasnach. Yn CAERDYDD mid oes nemawr gwell newyddion i'w rhoddi yr wythnos hon eto am fasnach y glo. Mae I amrywion o contracts mawrion wedi cael eu gwaeyd yn ddiweddar, ac y mae rhyw arwyddion fod tueddiad at godi yn y pris- oedd. Bid sicr, fod mwynder y tymhor yr vythnosau diweddaf wedi achosi i lai o fasnach i gael ei gwneyd nag a ddysgwylid yn ngwerthiad y glo tai. Mae y pawnt Juel yn dra marwaidd. Nid oes un arwydd- ion er gwell i'w gweled yn masnach yr haiarn, Cliriwyd allan yn y porthladd hwn yn ystod yr wythnos 46 o agefloagau, a 4§ o Trwyl-longe^u yn.llwythog o 58,448 o dunelli o lo; 861 o dunelli o patent fuel; a 304 o dunelli o haiarn i Santos. Aeth y glo a'r fuel i Ffrainc, porthladdoedd M6r y Oanoldir, India Orllewinol a Dwyreiniol, Ysbaen, y Baltic, Affrica, Poftugal, a De America. Yn rhanbarth ABERTA WE, ynmron yr un fath y mae pethan yma. iFeallai fod mwy o alwad am fariau, reiliau, ••a mathau ereill o haiarn yn y pythefnos 'di weddaf nag a fu er's misoedd. Mae y gweithfeydd aloan yn gweithio yn weddol areolaidd, yr hyn yw tair wythnos o bob pedair. Mae hytrach mwy o lo wedi ei allforio, a galw gweddol am lo tai, ond iaemawr i ddim am y llaw-weithfeydd. Yn MIDDLKSBBO', dydd Mawrth, yr oedd marchnad yr haiarn bwrw heb fod mor llawn ag arfer. Yr uedd galw sefydlog am haiarn bwrw, yn ifieillduol am y flwyddyn ddyfodol. Modd hynag, nid yw y gwnenthurwyr yn •cafio masnachaeth yn mlaen i nnrhyw hel- aethder, ond cyfyngant en gwerthiadau i'r ycqydig wythaosau dyfodol. Mae masnach yr haiarn parod yn fwy tawel gyda golwg aa" y galw am dano. Mae y prieeedd am. y defhyddiau parod yn y oyffredki yn aros yr un. Dywedir fod mwy o arehebion am I«mgau baiara. Galw bywiog am lo a goic^glo. Yn march nad haiaBn j 'J WOLVBRRAMPTM!, i dj^d Meieher^ yr oedd y awn -Jf* fwy sefydlog; yr haiarn bwrw yn y cyffredin yn fwy cadarn. Mae masnach y glo yn y rhan ogleddol o'r sir yn fwy llewyrchus, a'r rhan fwyaf o'r pyllau yn gweithio. Yn y cyffelyb fodd y mae drwy yr holl ranau ereill-masnach, fel y dy- wedai hen bererin gynt, "weithiau i lawr ac weithiau i fyny." MASKACBDEITHIWK.

Advertising

CLAFDY NEWYDD CYNYGIEDIG Perthynol…

Advertising