Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

¡' Y GWLADGAR HYNAWS OLYGY -fechan i wneyd T) T) T 4 T) A U GAKWU pan yn AGE-* y gwel flwydd eto-VYDDION .ei ymddiriedolwy n TTr..«„i,nTO iiugftes und Son, Wrexham. Mewn Llian Hardd, Pris 2s., Detholion o Ysgrifen-iadan Y DIWEDDAR David Charles, Caerfyrddin. _+_0- Pris 6c., yn Nodiant y Tonic Sol-fa) Bugeiliaid Bethlehem CANTATA, Gan R. S. Hughes, R.A.M., Awdwr y "Golmnen Wen." Bradwriaeth y Don (CAN I DENOR), <3ran R. S. HUGHES, Llundain, Er Cof am William Hopkins. PRlS CHWE' CHWIN 100. Pris 18., HYNODION 'HEN BBEGETHWYR, GYDAG Hanesion Difyrus am danynt. Pris Geiniog. ALMANAC Y MILOEDD, A Llawlyfr o Wybodaeth Fuddiol, AM 1878. Chwecb o Ddeuawdau: Yn y Ddau Nodiant, gyda Chyfeilliant. Amlen, Deunaw Ceiniog. Clychau Aur Glynceimiog" (Soprano a Thenor), gan Owaiu Alaw. "Mae Hen Deimladau Cynes" (Dau Soprano), sran J. Parry. M.B. ■* Y Bardd a'r Fonig" (Soprano a Bas), gan D. Jenkins.. "0! Edrych i'r Nefoedd" (Dau Denor), gan D. Emlyn Evans "Stop ar Mixio Saesneg," Dignfol; (.Dadlrhwng Hwntw o Fymvy a liolant o Fôn) gan Owain Alaw. ,1 "Deffrowii â Phur Syniadau" (Soprano a Thenor), gan Gwilym Gwent. €lyw, Arglwydd, a Thru- garha; ANTHEM NEWYDD, Gan John Thomas, Llanwrtyd. Hen Nodiant, 4e. Bolja, ie. tiring, Bring i Fyny; 'Dwyawd i Soprano, neu Denor a Baritone, yn y Ddau Nodiant, Gan D. Jenkins, Aberystwyth. PRIS GHWE' CHEINIOG. In Pocket-book Gase, price Is., THE DIARY OF THE CALVINISTIC METHODISTS For 1878, Containing Commercial Intelligence. Pris Swllt, TRYDYDD CYNYG MYNYDDOG, Sef y Llyfr diweddaf a ysgrifenodd. Yn Ddwy Ran, pris Is. 6c. yr un. DEUDDEG 0 GANEUON Gyda Chyfeiliant, yn y ddau nodiant, -Gan JOSEPH PARRY, M.B., Aberystwyth. NEWYDD EI GYHOEDDI, Mewn Lledr, Gilt Edges, a Chlasp. pris 108. Gc., BEIBLYRATHRAW SEF YR HEN" IJESTAlIIENT A'R NEWYDD, •GYDA CHYFEIRIADAU A MYNEGAIR; CYNWYSA HEFYD jrtrifiihfiliad Helaeth o Wybodaeth Anhebgorol i Ddeiliaid yr Isgol Sabothol. Amcan y Llawlyfr hwn ydyw awgrymu pync- iau. cynilo amser, a hyrwyddo trefn, drwy restnad dosbarthus o fanylion ac yn mhellach, drwy gyf- eiriadau drwy restr o brif enwau, geiriau, ac ym- adroddion, ac yn neillduol drwy Fynegair cynwys- £ a*r i alluo"i Athrawon ac ereill ben lr Beibl l esbonio ei hun. Fe ganfyddir mai dyma ydyw V dull mwyaf dyddorol i gyrliaedd gwybodaeth grefvddol, a'runig safon ddyogol: "Chwiliwch yr Ysgrythyrau," drwy gymharu eu gwahanol ranau. Yn awr yn Barod, Argra.ffi.ad Newydd .0 R DEONGLYDD BEIRNIADOL AE YR HEN DESTAMENT. CiEF Eglurhad manwl ar Eiriau, Brawddegau, ac Athrawiaethau Dwyfol Vj> Hen Destament; wedi ei gasglu o weithiau Mdeutu 250 oBRlF FEIRNIA1D y BYD, er ^Wasanaeth Teuluoedd a'r Y sgolion Sabathol. GAN Y PARCH. JOHN JONES (IDRISYN). Jlewn vedair cyfrol, croen llo. Pris Us. y gyrrol. DALIER SYLW. Y GWAED YW BYWYD Y DYN. GWAED DRWG YWR a.chos o'r rhan fwyaf o'r clefydau gwaethaf JL ac y mae'r corff dynol yn dioddef oddiwrth- ynt. Y gwaed sydd yn derbyn y gwenwyn, ac yn ei gario i'r gwahanol ranau o'r corff, nes dwyn yn ynmlaen y Blast, Scirvy, Cornwydon, Penddynod, Clwyfau, Croen Garw, Ysfa y Cnawd, &c. GWAED DRWG Yw'r achos yn ami o Glefydau'r Afu. Diffyg Traul, Jaundice neu'r Clefyd Melyn, Dwfr. Poeth, Isel- der Ysbryd, &c. GWAED DRWG Yw'r achos o'r Piles, Inflammation y Llygaid. Gwynegon, Gout, Danodd, Spleen yn y Danedd, y PeD, &c., Stitches yn yr Ochrau, &o. GWAED DRWG Yw'r achos o'r Manwynion n'eu Glefyd y Brenin, Chwydd yn y Glands, Clefydau Benywaidd, megys Ataliadau Natur, Heintiau, Chwys Oer, Nerves Egwan, Cryd, Gloesiadau, Darfodedigaeth, &c. Felly, mae o'r pwys mwyaf i Buro. Glanhau, a Chryfhau y gwaed, a thrwy hyny Dadwreiddio pob Afiechyd, trwy gymeryd y feddyginiaeth fawr at y Gl-waed, sef PATENT Er prawf o'r effaith nei lduol sydd ynddynt, gosod- er yma rai o'r tystiolaethau sydd yn fy meddiant SYK,—Gyda diolch yr wyf yn eich hysbysu o'r Fes mawr a wnaeth eich Pills rhyfeddol o'r enw Hughes Patent Blood Pills," i mi. Yr oeddym am ddwy flynedd mewn blinder mawr gan Ysfa a Phoethder y Cnawd, wedi eu hachosi gan Ddis- temper y gwaed, ac wedi cymeryd ond ychydig o'r Pills hyn, mi a gefais lwyr rhyddhad, ac yr wyf yn anfori hyn er budd y cyhoedd.- B. THOMAS, Dolau, Llanelli. Gwellhad hynod o'r Distemper a'r Piles (Talfyriad). SYR,-Drwy gymeryd eich Pills hynod at y gwaed, sef Blood Pills," cafodd fy merch well- had neillduol oddiwrth Darddiant ar y Cnawd, Poen yn y Pen ac yn y Cluniau, dim Archwaeth, Gwrthwyneb y Cylla, a mawr flinder gan Ataliad au Natur. Hefyd, trwy gymeryd yr un Pills, cefais Jwyr iachad oddiwrth y Piles. Fe ddylai pawb wybod, am danynt.-D. DAVIES, William Street, Llanelly. Gwdlhad oddiwrth y Piles. gyK>_Yr wyf yn ei theimlo yn ddyledswydd amaf i'ch hysbysu fy mod wedi cael budd mawr drwy gymeryd dau flychaid o'ch Pills gwerthfawr, sef "Hughes' Patent Blood Pills." Yr oeddwn yn methu cerdded cam'braidd, ac yn methu eistedd oherwydd y Piles a phoen yn y rhan iselaf o'r cefn, y Cluniau, a'r Pen, ac yn teimlo yn bur wan. Yn awr yr wyf yn hollol iach, ac yn teimlw yn bur ddi- olchgar.—MARY JAMES, Cwmbran, Awst 20,1876. Y mae'r Pills hyn yn Patent. Cosbir pob ffug- iad. Registered Trade Mark-" Blood Pills." Ar worth tucwii Blychau gan holl GJiemists y deyrnxis amis. lie.. 2s. Dc., a 4s. 6c. Gyda'r post Is. 2c., 2 2s. llc., a 4s. 9c. oddiwrth y Patentee- Jacob Hughes, Apothecaries' Hall, Llanelly. London Agents-Barclay, Sutton, Newbury, ? anger, Hoven don: Bristol-Pearce, Warren. Liverpool-Evans & Son, Raimes. Cardiff-Kernick. Manchester—Mather. L435

Brynfferws, Llanedi.I

Advertising