Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

(CYHOEDDIABATT NEWYDDION 1Iughes and Son, Wrexham. Mewn Llian Hardd, Pris 2s., Detholion o Ysgrifendadau Y DIWEDDAR David Charles, Caerfyrddin. .u- Pris 6c., yn Nodiant y Tonic Sol-fa, Bugeiliaid Bethlehem CANTATA, Gan R. S. Hughes, R.A.M., Awdwr y "Golomen Weft. Bradwriaeth y Don (CAN I DENOR), ¡Gan R. S. HUGHES, Llundain, Er Cof am William Hopkins. PRIS CHWE' GHEINIOG. Pris Is., HYNODION liEN BREGETHWYR, GYDAG Hanesion Difyrus am danynt. Pris Ceiniog. ALMANAC Y MILOEDD, A Llawlyfr o Wybodaeth Fuddiol, AM 18 7 8. Chwech o Bdeuawdau: Yn y Ddau Nodiant, gyda Chyfeilliant. Amlen, Deunaie Ceiniog. Clychau Aur Glynceirniog" (Soprano a Thenor), gan Alaw. "Mae Hen Dejmladau Cynes (Dan Soprano), gan J- Parry. M.B. 4 Y Bardd a'r Fonig" (Soprano a Bas), gan D. Jenkins. 0 Edrych i'r Nefoedd" (Dau Denor), gan I). Emlyn Evans Stop ar Mixio Saesneg," Dignfol; (Dadlrhwng Hwntio o Fynwy a Rolant o F6n); gan Owam Alaw. "Deffrown a Phur Syniadau" (Soprano a Thenor), gan Gwilym Gwent. _m- Clyw, Arglwydd, a Thru- garb a; ANTHEM NEWYDD, ■Gan John Thomas, Llanwrtyd. .u- JSfodiard, 4c.; Sol-fa, lc. Bring, Dring i Fyny; i Soprano, neu Denor a Baritone, yn y Ddau Nodiant, Gan D. Jenkins, Aberystwyth. PRIS OHWE' CHEINIOQ. In Pocket-book Case, price 18., THE DIARY OF THE <!ALVINISTIC METHODISTS For 1878, Containing Commercial Intelligence. Pris Swllt, TRYDYDD CYNYG MYNYDDOG, Sef y Llyfr diweddaf a ysgrifenodd. Yn Ddwy Ban, pris Is. 6e. yr ùn. DEUDDEG 0 GANEUON Gyda Chyfeiliant, yn y ddau nodiant, Van JOSEPH PARRY, M.B., Aberystwyth. NEWYDD EI GYHOEDDI, Mewn Lledi-, Gilt Edges, a Clilmp. pris 10s. 6c., BEIBL YR ATHRAW SEF YR REN DE S T A ME NT .A'R NEWYDD, 'GYDA CHYFEIRIADAU A MYNEGAIR; CYNWYSA HEFYD deiholiad Hclacth o Wybodaeth Anhebgorol i Ddeiliaid yr Ysgol Sabotlwl. Amcan y Llawiyfr hwn ydyw awgrymu pync- iau, cynilo amser, a hyrwyddo trefn, drwy restriad -dosbarthus o fanylion ac yn mhellach, drwy gyf- -eiriadau, drwy restr o brif enwau, geiriau, ac ym- adroddion, ac yn neillduol drwyFynegair cynwys; faur, i alluogi Athrawon ac ereill beri i'r Beibl i ■esbonio ei hun. Fe ganfyddir mai dyrna ydyw y dull mwyaf dyddorol i gyrhaedd gwybodaeth grefyddo], a'r unig safon ddyogel: Chwiliwch yr "Ysgrythyrau," drwy gyipharu eu gwahanol ranau. Yn awr yn Barod, Argraffiad Newydd O'R' DEONGLYDD BEIRNIADOL AR YR HEN DESTAMENT. SEF Eglurhad manwl ar Eiriau, Brawddegau, ac Athrawiaethau Dwyfol yr Hen Destament; wedi ei gasglu o weithiau oddeutu 250 o BRIF FEIRNIAID y BYD, er gwasanaeth Teuluoedd a'r Y sgolion Sabathol. GARY PARCH. JOHN JONES (IDRISYN). Mewn vedair cyfrol,. croen llo. Pris 148. y gyfrol. SWANSEA CHORAL SOCIETY. Conductor, MK. SILAS EVANS. n MARCH 7th, AT EIGHT, MENDELSSOHN'S ELIJAH. MISS MARIAN WILLIAMS, R.A.M. MISS LIZZIE EVANS, R.A.M. m R.. iNf.. A. HOWELLS, R.A.M. MR. SANTLEY, the BEST INTER- PRETER of the Prophet's Part of the Elijah*in the WHOLE WORLD. IVANSEA. CHORAL SOCIETY, numbering s 250 Perfowners, and a BAND. of about 40 INSTRUMENTALISTS from the Bristol, Hereford, Gloucester, Worcester, and Birmingham Festivals; Members of the Cardiff, Neath, and Llanelly Societies; Professionals and Amateurs of Swansea; and Members of the celebrated Cyfarthfa Band (By the kind permission of R. T. Crawshay, E-q.). EADERTOF THE BAND, MR. E. G. WOOD- WARD. SWANSEA CHORAL" SOCIETY, MARCH ks 7th, at Eight, ELIJAH. -0- ORGANIST, MR. G. LEGGE. rjlICKETS—6s., 5s., 4s., 3aTr2s., Is. SPECIAL- TRAINS, at Reduced Fares, from Port Talbot, Briton Ferry, Neath, &c. re- turning at 11.15 p.m. From Llanelly at 7.1 p.-m,; returning at 11.35 p.m. From Llandovery, dc. returning the following morning, at 9.30. FOR Particulars, see Large Posters and Railway Bills. 1832 Yn awr yn barod,, pris 6ch., ANTHEM "Dyddiau Dyn sydd fel Glas- welltyn." Er coftadwriaeth anJ y diweddar Barchedig Edward Morgan, DySryn. ( Yn y Ddaw Nodwnt gytlaCv, ttUifdd-) Gan Alaw Ddu. Y geiriau wedi eu trefnu gan y diweddar Ieuan Gwyllt. Buddiujol yn Eisteddfod Meirinn, Calan, 1878. Yr elw arferol i Lyfrwerthwyr. Anfoner eirchion yn ddioed i'r cyhoeddwr, D. H. J ones, Swyddfa'r Goleuad, Dolgellau. 1840 AT YMFUDWYR. TO EMIGRANTS. General Agent to all American and Australian Sailing Ships and Steamers. VT M. JONES (CSMRO GWYLLT), Passenge* • Broker, 28, Union-street, Liverpool, Go* uchwyliwr i'r Llinellau canlynol Inman Line Cunard Line, Guion Line, Allan Line, Natioria Line, Wliite Star Line, Dominion Line, Statf Line, and American Line. Gan fod yr Agerlongau uchod yn hwylio i WB hanol borthladdoedd yn y Talaethau Unedig, Tiriogaethau Prydeinig, gall yr ymfudwyr gael 3 cyfarwyddiadau gofynol drwy anfon llythyr i'i cyfeiriad hwn. Caiff pawb a. ymddiriedo eu gofa ddo y sylw manylaf. Dymunol gan y Cymro allu hysbysu y Oyhoedd fod ganddo y TY GYMREIQ eangaf a mwyaf cyfleus i Deithwyr at Ymfndtvyr yn L'erpwl, a'r agosaf i'r Landing Stage.-Cofier y Cyfeiriad, N. M. JONES (CYMRO GWYLLT), 28, Union-street, Liverpool. D.S —Gellir ymholi yn Aberdar & John Jameo Crown HoteL Brynfferws, Llanedi. THE Dx-awing, which was to take place at the above place, on 1st January, 1878, has been POSTPONED until 18th MAY, 1878. FIRST PRIZE A GOOD HOUSE AND GARDEN. Value zeil o) situate near Capel Hendre, Llandebie, Carmar- thenshire, held under a lease for 99 years, 94 of which is unexpired. Ground rent, 15s. per annum. £ s. d. 2. Metronome, value 1 10 0 3. Looking Glass, 0 10 0 4. Five Shilling Piece „ 0 5 0 5. Half-Pound Tobacco,, 0 2 6 6. 1 Smoking Pipe 0 2 0 7. 1 Tobacco Pouch 0 1 0 The Drawing will be on the Ait Union plan, and the Winning Numbers will be published in the Western Mail on the following Saturday. TICKETS-SIXPENCE EACH. Tickets may be had of JOHN DAVIES, Park Cross Inn, it. S. 0.; and JOHN LLOYD, junr., Cross ltin, R.S.O. 1819 Y MAE Miss LIZZIE WILLIAMS, RAM, (LlinosyDe) YN agored i dderbyn Engagements i ganu mewn 7 Y Eisteddfodau, Cyngherddau, Oratorios, &c. irlad Cyfeiriad—Miss WILLIAMS, Care of Professor Fricker, Academy of Music, Walters' Road, Swansea. 1756 ANTHEMAU COFFADVRIAETHOL GAN JOHN HENRY ROBERTS, A.R.A. (PENCERDD GWYNEDD). 1. ANTHEM, Y MAE GORPHWYS- FA ETO'N OL" (ugeibfed ar- graphiad), er cof am y diweddar Barch. J. Roberts, (leuan Gwyllt). Pris 4c. 2. ANTHEM-CHANT, "PWY YW Y RHAI HYN!" (trydydd ar- graphiad), er cof am Mr. John ivriffith, (Gohebydd). Pris 4c. 3. ANTHEM, "TROWCH I'RAMDDI- FPYNFA" (seithfed argraph- iad). Pris 4c. 4. CAN GYSEGREDIO, cc AR LAN IOR- DDONEN DDOFN (trydydd argrapliiad). Pris 6c 5. HEN ALAW GYMREIG, HEN FEIBL FAWR FY MAM (yn awr yn barod). Pris 6c. 6. CAN GENEDLAETHOL, GWRON- IAID GWLAD Y GAN (pum- ed argraphiad), er cof am Mr. R. Davies, (Mynyddog). Pris 6c. 7. CAN GENEDLAETHOL, "DEWR FECHGYN CYMRU (ddeg- fed argraphiad). Pris 6c. Y mae yr oil wedi eu cyhoeddi yn y modd mwyaf destlus, ac yn y ddau nodiant gyda'u gilydd. Cyhoeddir y caneuon mewn plyg mawr. Telir y sylw manylaf i'r achebion. Yr holl i'w cael oddiwrth yr awdwr :— John Henry Roberts, (PENCERDD GWYNEDD). CARNARFON, N. W. a chan yr holl Lyfrwerthwyr. 1841 C&ntawd Ftiddugol Eisteddfod Genedlaetnoi Caernarton;. 1877. ARCH Y CYFAMOD," GAN D. JENKINS, Mus. BAC. CANTAB. Pris—Hen Nodiant, 3s.; Sol-fa, Is. Pob archebion, gyda blaen dal, i'w danfon at yr Awdwr, Aberystwyth. Perfformir y gwaith uchod, gyda cherddorfa. lawn, yn Llundain, Eisteddfod Genedlaethol Birkenhead, ag Aberystwyth. 1837 Capel Sul, Cydweli. OYNELIR EISTEDDFOD yn y lie uchod Prydnawn LLUN Y PASG, Ebrill 22ain, 1878, pryd y gwobrwyir y buddugwyr mewn Canu, Traethodi, a Barddoni. licirniud—ALAW BUALLT. Prif Ddarnau Coraivl: I'r c6r a gano yn oreu Requiem (Alaw Ddu) er cof am lenan Gwyllt; gwobr, 5p. I'r cor a gano yn oreu Let the hills resound (Brinley Richards); gwobr, lp. 10s. Bydd Cyngherdd yn cael ei gynal yn yr hwyr. Y proijrammes yn awr yn barod, pris 1c. yr un drwy y Post, lie. 2 Mr. D. H. REES, Ysg., 1833 Colman, Kidwelly. Music Hall, Abertawe. CYNELIR EISTEDDFOD GERDDOROL C yn y He uchod, DYDD LLUN SULGWYN nesaf. PRIF DDARNAU C6RAWL 1. I unrhyw gor, heb fod dan 180 mewn rhif, a gano yn oreu, "The many rend the skies" (Handel), Novello's Edition gwobr, 40p. 2. I'r c6r, o'r un gynulleidfa, heb fod dan 60 mewn rhif, a gano yn oreu, c; Y Ganaan Glyd" (Lloyd), o'r Anthcmydd gwobr, 15p. Bcirniaid:—J. H. ROBERTS. Ysw., A.R.A., (Pencerdd Gwynedd), a DR. FROST, Caerdydd. Enwau y Cystadlemvyr i fod yn llaw yr Ysgrif- enyddion grbyn Mehefin laf. Bydd y manylion i'w cael ar y programmes gan yr ysgrifenyddion am y pris arferol. MosEs LEWIS, John-street, Eaton Town, Swansea. B. LL. JONES, Maesydd-road, 1799 Landore, Ysgrifenyddion. Calfaria, Clydach. CYNELIR EISTEDDFOD yn y lie uchod dydd SADWRN, Mawrth 30ain, 1878. Prif Destynau. I'r cor, dim dan 30 mewn rhif, a gano yn oreu "Pebyll yr Arglwydd (Dr. Parry); gwobr, 6p. Ni chaniateir i gôr y lie gystadlu. I'r cor a gano yn oreu I'r ffynon ger fy mwth (Alaw Ddu); gwobr, 2p. I'r parti o wrywod, dim dan 12 mewn rhif. a gano yn oreu Myfanwy (Dr. Parry) gwobr, 1p. Beirniad EOS MORLAIS. Y proarammes i'w cael'gan yr YsgnfeBydd— 1829 J. B. JONES, Clydach. ALLAN O'R WASG, Pris Is. 6c., Cludiad; He., Gofyniadau ar Efengyl Matthew, TN RHIFO DROS WYTH MIL, YN FANWL AR BOB A.INOD.&C. I'w gael gan yr Awdwr ar dderbyniad stamps, ond anfon rr cyfeiriad hwn W. EDWARDS, Cwmbach, 1836 ( St. Cleairs, South Wales. POB BLYCHAID GWERTH GINI! PELENI BEECHAM. OYFADDEFIR gan filoedd fod Blychaid o'r Peleni hyn yn werth gini mewn achcsion o anhwylderau geriog a gewynaidd, megys gwynt a phoen yn y cylla, poen yn y pen, y bendro, pen- ysgafnder a dihoendra, iasau,- diffyg archwceeth, diffyg anodl, rhwymedd, scurvy, cwsg anesmwyth, breuddwydion brawyclius, clefydau y croen, Ac. Rhydd y dogn cyntaf esmwythad mewn ugain mynud. Nid amviredd yw hyn,oblegydymaent wedi gwneyd hyny mewn miloedJ o achosion. Taer erfynir ar bob claf i wneyd prawf o'r Peleni hyn, ac yna cyfaddefir eu bod yn WERTH GINI Y BLWCH. I fenywod o bob oed mae y Peleni hyn yn anmhris- Ladwy. Cludant i ffwrdd bob aAechyd, symudant bob rhwystrau, a chyflawnant yr hyn tydd yn a.ngenrheidiol. Os cymerir y Peleni. hyn. fel y cyfarwyddir ar glawr pob Blwch, byddant yn sicr D adferyd pob dynes i iechytfc a hoenusrwydd. I gylla gwanllyd, a phob anhwylelei i'r hwn y mae yr afu yn agored iddo, gAveithredant braidd yn wyrthiol, a cheir y bydd ychydig ddognau i weithredu yn ardderchog ar wahanol ranau o'r cyfansoddiad. PELENI BEECHAM AT Y PESWCH. Fel meddyginiaeth at beswch, diffyg anadl, ac anhwylderau yr ysgyfaint, y mae y Peleni hyn yn a.nmhrisiadwy. Yn fuan y symudant pob ryw afrwyddineb, a galluogant y dyoddefydd i anadlu yn rhydd a didrafferth.. Dymunir ar y cyhoedd fynu gweled fod ar bQb blwch yn argraffedig y geiriau: Beecham's Pills, St. Helens." Heb hyny, ni fyddant ond ffug. Parotc edig ac ar werth yn gyfanwerth a man- werth gan y Perchenog T. Beecham, -Chemist, St. Helen's, swydd Lancaster, mewn blychau pris Is. I ic., a 2s. 9c. yr un. Yn rhad drwy y post ar dderbyniad 15 neu 36- llythyrnod. Ar weith gan holl Gyfferwyr y deyrnas. Rhoddir cyfarwyddiadau gyda phob blwch. 1783 Bargoed. PYNELIR EISTEDDFOD yn y lie uchod C DYDD LLUN PASG, EBRILL 22ain, 1878. Llyioidd—'Mvt.. MAYNARD C. HARRISON. Arweinydd—MR. JONATHAN WILLIAMS. BeirniaJd—Y Rliyddiaetii* y Farddonin^tti, a'r Atfi-oddfoeth,' GTI'II™ ELIAN; y Granictcfa^ffi, MR. THOMAS E. JONES, Rhymni. Mae y programme yn barod. Dros y Pwyllgor, 1834 T. MYDDFAI JONES. Gwell dysg na golud, gwell awen na dysg.' Eisteddfod Gaieiriol Castellnedd. BYDDED hysbys y cynelir yr Eisteddfod FljTiyddol ucliud (yr hon fydd yn Eisteddfod Gadeiriol eleni) BYDD GWENElt Y GROGLITHF-1878, m-wn lie eang a. phwrpasol yn y Farchnadle, pryd gwobrwyir y buddugol mewn caniadaeth, cerddor- iaeth offei-ynol. celfyddydwaith. ac adroddiadaeth. Beirniad y Gerddoriaeth: JOSEPH PARRY, YSW., M.D. Beirniad y Gadair Mr. W. R. MOR JAN, Castellnedd. Arweinydd y Dydd W. T. LEWIS, YSW., Castellnedd. Prif Desty na u: I'r cor heb fod dan 100 mewn nifer, a gano oreu The many rend the skies" (Novello's Edition); gwobr, 25p., a chadair dderwardderch- og, gwerth 3p., i'r arweinydd. I g6r o'r un gynulleidfa, ddim dan 40 mewn nifer, a gano oreu Molwch yr Arglwydd" (Parry); gwobr, 8p. I'r seindorf bres (brass band) a chwareuo oreu The heavens are telling gwobr, 5p. Am y gadair dderw oreu o wneuthuriad cartref, yr hon fydd yn cael ei chyflwyno i arweinydd y cor buddugol ar y prif ddarn gwobr, 3p. Y cadeiriau i'w hanfon i ofal yr Ysgrifenydd erbyn gri Ebrill lOfed. Am y rhely w o'r testynau, yn r gliyd a threfn y dydd, gwel y programme; i'w gael drwy y Post am lie. oddiwrth yr Ysgrifenydd, EVAN WILLIAMS, 3, Albert-terrace, Neath. D.S.- Mae y Farchnadle, ar ol y gwelliantau diweddar a wnaed ynddi, yn le campus i gynal Eisteddfod Fawreddog yn ngwir ystyr y gair. Gall gynwys miloedd o bobl, ac y mae yn ymyl y station. 1814 THE Aberdare Harmonium and Cheffion- ier Organ Works. ESTABLISHED 1868. o 0 E-I H o 0 Z B. H. PHILLIPS, Harmonium Manufacturer and Inventor of the Cheffionier Organ. HARMONIUMS from 3 guineas to 80 guineas. H Cheffionier Organs from 10 guineas. Har- moniums by Alexandre .and all the best Makers at Maker's prices. Harmoniums. Pianos, atid Cheffionier Organs on the Tluee Years System. Harmoniums supplied to Chapels and Churches on very easy terms. All kind of Harmoniums and Pianos tuned and rpaired. List of prices and testimonials free on applica- tion. 1715 Gorcu arf, arf dysg. —"V Eisteddfodd Gadeiriol Caerffili. /CYNELIR yr EISTEDDFOD uchod DYDD "LLUN • YJ SULGWYN, 1878, pryd y gwobrwyir yr vm- geiswyr liwyddianus mewn Traethodau, Barddon- iaeth, Cerddoriaeth, Caniadaeth, d'c. ARWEINYDD Y DYDD THOMAS J. EVANS, Ysw., Hirwaun. BEIRNIAD Y fJ,aní(tllacth a'). uerdd(wiaeth: Dr. R RoDpER?, Bangor; a ALAW DDU. Llanelli. Traethodau, Barddon iazth .te.: ISLWYN. Cyfeillydd y dydd D. BOWEN, Ysw., Dowlais. PRIF DDARNAU CERDDOROL 1. I'r c6r, dim dan 100 o rif, a gano yn oreu, Then shall your light (Elijah) gwobr, 30p a medal aur i'r arweinydd. 2. I'r cor, dim dan 60 0 rif, nad enillodd dros 15p. yn flaenorol, a gano yn oreu, Y inlab Afradlon," gwel y Gcrddorfa; gwobr, 15p. Pob liysbysrwydd pellach i'w gael gan yr ysgrif- enydd Ileol. JOHN THOMAS, Checkweigher, Pwllypant, 1800 Bedwas, Caerphilly. Mor o gan yw Cymru gyd. Eisteddfod Gadeiriol Ferndale. BYDDED hysbys y cynelir Eisteddfod Gadeir- iol yn Assembly Hall y lie uchod, dydd LLUN, y 15ed o.EBRILL, 1878. pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr buddugol mewn Caniadaeth, Rhyddiaeth, Bardd'^niaetb, a Chelfyddydwaith. LLYWYDD Y 3>T»D LEWIS EtAVis, YSW., Brynderwen House. BEIRNIAD Y Ganiadaeth MR. D. BUALLT JONES. PRIF DESTYXAU CANIADAETH I'r cor, ddim dan 40 mewn rhif, a gano yu oreu, .y Requiem er cof am Ieuan Gwyllt" (Parry); gwobr, 8p„ a Chadair Dderw hardd i'r arweinydd gwerth 11." 10s. I'r hwn a gano yn oreu y solo tenor, My fanwy (Alaw- Rhondda); gwobr, Medal Ariar,, gwerth lp. 5s. CELFYDDYDWAITH Am y Gadair Dderw oreu gwobr, lp. 10s. Am y gweddill o'r testynau, &c., gwel y proj'roaime, yr hwrr a fydd yn birod 1n fuan, ac i'w gael gan yr Ysgrifenydd am lc., drwy y post am IJc. Dros y Pwvllgor, JOHN HENRY LEWIS (Asaph Llechau), Glyn View House, Ferndale, Pontypridd. 1822" Siloh, Maesteg. CYNELIR EISTEDDFOD yn y He uchod 'DYDTJ GWENER T GROGLITH, 1878. Btirniad y Ganiadaeth :-M.r. REEs EVAH0, Aberdar. Y Farddoniaeth, <i-c.: — PArch. J. GwitHYD LEWIS, Bargoed, via Cardiff Prif Ddarn Corawl. d Requiem Gfoffawdwriaethol i'r diweddar IeiAn Gwyllt (Dr. Parry); gwobr, 8p. Barddoniaeth. AmyBryddestGoffawdwriaetholoreu i'r diwedd- ar Barch. David Henry, Peny roes; gwobr 2p. Y programme, yn cynwys y telerau, i'w gael am y pris arferol'gan B. THOMAS (Alaw Dulais), Ysg. 1828 Maes teg. "Yn mhob Uafur mae elw." "Ymdrech a drecha.' Ail Eisteddfod Flynyddol Deri PTnYTVMft i holl Gymeo y 1J cynelir-yr EISTEDDFOD FAWREDDOG uchod dydd Llun, Mai 27ain, 1878, pryd y gwobr- wyir yr ymgeiswyr liwyddianus mewn Caniadaeth- Barddoniaeth, &c. Llywydd y Dydd: WALTER HOGG, YSW., Plasycoed. Bcirniaid: Y Ganiadaeth—Mr. REES EVANS, Aberdar. Y Farddoniaeth, &c.,—Mr. R SMITH (Homo ftdu), Tonypandy. V Prif Ddarnau: 1. I unrhyw gor a ddatgano yn oreu "Y mab afradlon," o'r Gcrddorfa gwobr 12p., a 2p. 2a. i'r arweinydd. 2. I'r cor heb fod 30ain mewn nifer a ddatgano yn oreu Clyw O Dduw fy llefain" (D. Jenkins, Trecastell); gwobr, 4p. 3. I'r cor heb fod dan 2?ain mewn rhif, ac na enillodddros 5p. yn flaenorol, a ddatgano yn oreu "The Itessurrection" (Anthem o'r Chorister); gwobr 3p. Am y gweddill o'r testynau, yn nghyd a threfn y dydd, gwel y programmes, sydd yn awr yn barod ac i'w gael gan yr Ysgrifenyddion am y pris arferol. Llywydd y Pwyllgor,—WALTER HOGG, Ysw. Is-Iywydd,—WM. JEREMIAH, YSW. Trysoryddion,—Mri. JOHN MORGAN, Darran Hotel, a JOHN EvANs, Jenkins' Row. Ysg. Myg.-Mr. JOHN JOHN, Deri Board School. Ysg. Goh.—3 £ r. JOHN LEWIS, 5, Jenkins' Row, Deri, Cardiff. 1807 Cerddoriaeth Newydd gan D. Emlyn Evans. Y TYLWYTH TEG" (Cantata) pris (nett) 2s. 6c. 0 DDEDWYDD DDYDD (Recit. and Air i Denor o'r un): pris (nett) Is. 6c. "BRENIN Y TYLWYTH TEG (Can i Baritone eto) pris (nett) Is. 6c, Pa fodd y cwympodd y cedyrn (Anthem er c6f am R. Mynyddog Davies) pris (nett), Hen Nodiant. 4c. Sol-fa 2c. MAE CAN YN LLON'D YR AWEL FWYN" (Rhangan fuddugol Pwllheli): pris (nett), Hen Nodiant- 6c.; Sol-fa, 2c. BEDD LLEWELYN (Recit. and Air i Denor neu Soprano): pris (nett), Hen Nodiant, 2s. Sol-fa, yn awr o'r wasg, 4c. Y GADLEF■" a "CHAN Y TYWYSOG:" pris (nett)t Hen Nodiant, Is. 6c. yr un. "ADGOFION MEBYD;" Y CYMRO ""(Baritone) pris (nett), Hen Nodiant, Is. yr un. Y TYMHORAU," Canig fuddugol: yn y c'iaa nodiant, pris 6c. Yn y Wasg, argraffiad RoJ-fa o'r "Tylwyth Teg," pris 9c. "Y Gan a Gollwyd" (er cof am y diweddar W. Hopkin), pris Is. Cyfeirier :— ISAAC JONES, 1818 Treherbert, Pontypiidd. YMFUDIAETH Talaeth Fras Texas. LLE ARDDERCHOG I YMSEFYDLU YCYFLEU goreu a mwyaf m-nteisiol a gynygiwyd eroed i Amaethwyr a Llafui ^vyr i gael cartref o'r eiddynt eu hunain yn rhydd- ddaliadol. Pob manylion ond ymofyn a, JOHN ANTHONY, Superintendent of Colony, 9, Pembroke-street, Aberdare, a 20, Windsor-road Neath. D.S.—Gwerthir tir am 6s. ac i fyny yr erw, 00- yr hwn y mae glo, mwmu huiarn, pliom, ac arum. 1816