Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

CTIOEDDIADAU NEWYDDION Hughes and Son, Wrexham. Meivn Llian Hardd, Pris 2s., Detholion o Ysgrifeniadau Y DIWEDDAR David Charles, Caerfyrddin. Pris 6c., yn Nodiant y Tonic Sol-fa, Bugeiliaid Bethlehem, ° CANTATA, Gran R. S. Hughes, R.A.M., Awdivr y Golomen Wen." Bradwriaeth y Don (CAN I DENOR), Gall. R. S. -HUGHES, Lluiidain, Er Cof am William Hopkins. PRIS CHWbT CHEINIOO. Pris ls., HYNODION HEN BEEGETHWYE, GYDAG Hanesion Difyrus am danynt. Pris Ceiniog. ALMANAC Y MILOEDD, A Llawlyfr o Wybodaeth Fuddiol, AM 1878. Chwec-b o Ddeuawdau: Yn y Ddau Nodiant, gyda Chyfeilliant. Amlen, Deunaw Ceinioj'. Clychau Aur Glynceirniog" (Soprano a Thenar), gan Ghvaiu Alaw. 'Mae Hen Deimladau Cynes" (Dau Soprano), gan J. Parry. M.B. 4 Y Bardd a'r Fonig" (Soprano a Bas), gan D. J enldns. "O! Edrych i'r Nefoedd (Dan Denor), gan D. Emlyn Evans Stop ar Mixio Saesneg," Dignfol; (Dadlrhwng Hwntio o Pynwy a Bolant o Fori) gan Owain Alaw. "Deffrown a. Phur Syniadau" (Soprano a Thenor), gan Gwilym Gwent. Clyw, Arglwydd, a Thiu- garha.; ANTHEM NEWYDD, Gall John Thomas, Llanwrtyd. Hen Nodiant,$c. Sol-fa, le. Diing, Dring i Fyny; EDwyawd i Soprano, neu Denor a Baritone, yn y Ddau Nodiant, Gan D. Jenkins, Aberystwyth. PRIS cHIVL, CHEINIOG. In Pocket-book Case, price ls., THE DIARY OF THE '0 A.L VINIS TIC METHODISTS For 1878, Containing Commercial Intelligence. Pris Swllt, TRYDYDD CYNYG MYNYDDOG, Sef y Llyfr diweddaf a, ysgrifenodd. Yn Ddwy Ran, pris 18. 6c. yr un. DEUDDEG 0 GANEUON Gyda Chyfeiliant, yn y ddau nodiant, .-Gan JOSEPH PARRY, M.B., Aberystwyth. NEWYDD EI GYHOEDDI, Mewn Lledr, Gilt Edges, a Chlasp. pris 10. 6c., BEIBL YR ArrHRA W SEF YR HEN DESTAMENT A'R NEWYDD, GYDA CHYFEIRIADAU A MYNEGAIR; CYNWYSA HEFYD deiholiad Helaeth o Wybodaeth Anhebgorol i Ddeiliaid yr Ysgol Sabothol. A-can y Llawlyfr hwn ydyw awgrymu pync- iau, cynilo amser, a hyrwyddo trefn, drwy restriad •dosbarthus o fanylion ac yn mhellach, drwy gyf- eiriadau, drwy lestr o brif enwau, geiriau, ac ym- adroddion, ac yn neillduol drwy Fynegair cynvvys- sfa* r, i alluogi Athrawon ac ereill beri i'r JBeibl i esbonio ei hun. Fe ganfyddir mai dyma ydyw y dull mwyaf dyddorol i gyrhaedd gwybodaeth grefyddol, a'r unig safon ddyogel: Chwiliwch yr Ysgrythyrau," drwy gyraharu eu gwahanol ranau. Yn awr yn Barod, Argraffiad Newydd O'R DEONGLYDD BEIRNIADOL AR YR HEN DESTAMENT. SEF Eglurhad manwl ar .EIriau, Brawddegau, ac Athrawiaethaa Dwyfol yr Hen Destament; wedi ei gasglu o weithiau oddeutu 250 o BRlF FEIRNIA1D y BYD, er gwasanaeth Teuluoedd a'r Ysgolion Sabathol. GAN Y PARCH. JOHN JONES (IDRISYN). if eion vedcmr cyfrol, -erven Uo, Pris 14s. y I gyfroL | ■ REES EYANS, TAILOR & DRAPER, 45, Commercial St., Aberdare, BEGS to announce to his numerous Cus- tomers, and to the Public, that his STOCK OF WOOLLENS FOR THE Spring and Summer of 1878, selected in the best markets, is now com- plete. R.E. begs to direct special attention to his 50s. SUITS, made from Scotch and Bliss's Tweeds, as being the best value that can be offered in trade. Yn aivr yn barod, pris 6ch., ANTHEM "Dyddiau Dyn sydd fel Glas- welltyn." Er coffadwriaeth am y diweddar Barchedig Edward Morgan, Dyffryn. (Yn y Ddau Nodiant gyda?a gilydd.) Can Alaw Ddu. Y geiriau wedi eu trefnu gan y diweddar Ieuan Gwyllt. BuddAUjol yn Eisteddfod Meirinn, Calan, 1878. Yr elw arferol i Lyfrwerthwyr. Anfoner eirchion yn ddioed i'r cyhoeddwr, D. H. Jones, Swyddfa'r Golevad, Dolgellau. 1840 AT YMFUDWYR. T0 EMIGRANTS. General Agent to all American and, Australia* SaiMng Ships and Steamers. N M. JONES (CYMRO GWYLLT), Passengei Broker, 28, Union-street, Liverpool, Gor uchwyliwr i'r Llinellau canlynol :-Inman Line Cunard Line, Guion Line, Allan Line, N ationa Line, White Star Line, Dominion Line, Statf Line, and American Line. Gan fod yr Agerlongau uchod yn hwylio i wa hanol borthladdoedd yn y Talaethau Unedig, 19, Tiriogaethau Prydeinig, gall yr ymfudwyr gael } cyfarwyddiadau gofynol drwy anfon llythyr i') cyfeiriad hwn. Caiff pawb a ymddiriedo eu gofa ddo y sylw manylaf. Dymunol gan y Cymro allu, hysbysu y Cyhoedd fod ganddo y TY CYMRMIG eangaf a mwycif cyfleus i Deithwyr ai Ymfudwyr yn L'erptvl, a'r agosaf i'r Landing Stage.-Cofier y Cyfeiriad, N. M. JONES (CYMRO GWYLLT), 28, Union-street, Liverpool. D.S.-Gellir ymholi yn Aberdar A JohnJamee Crown Hotel. Goreu arf, arf dysg." Eisteddfod Llantrisant. I Eisteddfod Llantrisant. CYNELIR Pedwaredd EISTEDDFOD Flyn- yddol y dref uchod, Dydd LLUN, GORPH. y laf, 1878. Llyzvydd y dydd,— Q\\ihxii WILLIAMS, YSW., M;skin Manor. BEIENIAIJ) Y Farddoniadh a'r Rhijddiaeth, GWILYM GLAN- KFKWO. Y Gerddoriaeth—D. ROSSER, Ysw., Aberdar. Telynor,—Mr. JOHN BRYANT, Efail Isaf. Bhai o'r Prif Destynau 1. Am yr Awdl Gofiawdwriaetliol oreu i'r tri enwogion ymadawedig, sef y Parch. John Roberts (Ieuan Gwyllt), Mr. Richard Davies (Mynyddog), a Mr. John Griffiths (Gohebydd); gwobr, 5p. a Chadair Dderw o wneuthuriad liardd. 2. Am y Traethawd goreu ar Ddefnyddioldeb calch gwobr Ip. 3. I'r cor, heb fod dan 60 mewn rhif, a gano yn oreu Then round about the starry throne," (Han- del); gwobr lOp. 4. I r cor, heb fod dan 30 mewn rhif, a gano yn oreu Y goncwest," o'r Gerddorfa; gwobr 4p. 5. I'r Drum, and Fife Band a chwareuo yn oreu unryw dair ton Gymreig; gwobr lp. 10s. ail wobr, 10s. Cynelir CYNGHERDD yn yr hwyr. Y gweddill o'r te, tyliai, yn nghyd a'r telerau, i'w eael ar y programme, i'w gael gan yr Ysgrifen- ydd, pris lc., trwy y post l £ c. -Dros y pwyllgor, THOMAS WILLIAMS, 1846 • Bwth yr Ardd Wen. ALLAN O'R WASG, Pris Is. 6c Cludiad, lie., Gofyniadau ar Efengyl Matthew, YN RHIFO DIWS. WYTH MIL, YN FANWL AR nOB ARXOL), &C. I'w gael gan yr Awdwr ar dderbyniad stamps, ond anfon i'r cyfeiriad hwn :— V-■'■? £ W.- EDWARDS, Cwmbach, y 183 v St. Clears, South Wales. ANTHEMAU COFFADWRIAETHOL GAN JOHN HENRY ROBERTS, A.R.A. (PENCERDD GWYNEDD). 1. ANTHEM, « Y MAE GORPHWYS- FA ETO'N OL (ugeinfed ar- graphiad), er cof am y diweddar Barch. J. Roberts, (Ieuan Gwyllt). Pris 4c. 2. ANTHEM-CHANT, "PWY YW Y RHAI HYN!" (trydydd ar- graphiad), er cof am Mr. John Griffith, (Gohebydd). Pris 4c. 3. ANTHEM, TROWCH I'R AMDDI- FFYNFA (seithfed argraph- iad). Pris 4c. 4. CAN GYSEGREDIG, AR LAN IOR- DDONEN DDOFN (trydydd argraphiad). Pris Gc. 5. HEN ALAW GYMREIG, HEN FEIBL FAWR FY MAM (yn awr yn barod). Pris 6c. 6. CAN GENEDLAETHOL, "GWRON- IAID GWLAD Y GAN (pum- ed, argraphiad), er cof am Mr. R. Davies, (Mynyddog)., Pris 6c. 7. CAN GENEDLAETHOL, "DEWR FECHGYN CYMRU (ddeg- fed argraphiad).. Pris Gc. Y mae yr oil wedi eu cyhoeddi yn y modd mwyaf destlus, ac yn y ddau nodiant gyda'u gilydd. Cyhoeddir y caneuon mewn plyg mawr. Telir y sylw manylaf i'r achebion. Yr holl i'w cael oddfwrth yr awdwr :— John Henry Roberts, (PENCERDD GWYNEDD). CARN ARFON, N.W. a chan yr holl Lyfrwerthwyr. 1841 Cantawd Fuddugol Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon, 1877. ARCH Y CYFAMOD," GAN D. JENKINS, Mus. BAC. CANTAB. Pris-Hen Nodiant, 3s.; Sol-fa, Is. Pob archebion, gyda blaen, dil, i'w danfon at yr Awdwr, Aberystwyth. Perfformir y gwaith uchod, gyda cherddorfa lawn, yn Llundain, Eisteddfod Genedlaethol Birkenhead, ag Aberystwyth. 1837 Capel Sul, Cydweli. OYNELIR EISTEDDFOD yn y lie uchod Prydnawn LLUN Y PASG, Ebrill 22ain, 1878, pryd y gwobrwyir y buddugwyr mewn Canu, Traethodi, a Barddoni. Beirniad-T-ALAVf BUALLT. Prif Ddarrutu Corawl I'r c6r a gano yn oreu •' Requiem (Alaw Ddu) er cof am Ieuan Gwyllt; gwobr, 5p. > I'r c6r a gano yn oreu Let the hills resound (Brinley Richards); gwobr, lp 10s. Bydd Cyngherdd yn cael ei gynal yn yr hwyr. Y programmes yn awr yn barod, pris Ie. yr un drwy y Post, l|c. Mr. D. H. REES, Ysg., 1833 Colman, Kidwelly. Music Hall, Abertawe. CYNELIR EISTEDDFOD GERDDOROL C yn y lie uchod, DYDD LLUN SULGWYN nesaf. PRIF DDARNAU CORAWL 1. I unrhyw g6r, heb fod dan 180 mewn. rhif, a gano yn oreu, The many rend the skies" (Handel), Novello's Edition gwobr, 40p. 2. I'r c6r, o'r un gynulleidfa, heb fod dan 60 mewn rhif, a gano yn oreu, Y Ganaan Glyd (Lloyd), o'r Anthemydd; gwobr, 15p. BeirniaidJ. H. ROBERTS. Ysw., A.R.A., (Pencerdd Gwynedd), a DR. FROST, Caerdydd. Enwau y Cystadleuwyr i fod yn llaw yr Ysgrif- enyddion erbyn Jlehefin laf. Bydd y manylion i'w cael ar y programmes gan yr ysgrifenyddion am y pris arferol. MOSES LEWIS, John-street. Eaton Town, Swansea. B. LL. JONES, Maesydd-road, 1799 Landore, Ysgrifenyddion. Calfaria, Clydach. CYNELIR EISTEDDFOD yn y lie uchod C dydd SADWRN, Mawrth 30ain, 1878. Prif Destynau. IV cor, dim dan 30 mewn rhif, a gano yn oreu Pebyll yr Arglwydd (Dr. Parry); gwobr, 6p. Ni cbaniateir i ger y lie gystadlu. I'r cor a gano yn oreu I'r ffynon ger fy mwth (Alaw Ddu); gwobr, 2p. I'r parti o wrywod, dim dan 12 mewn rhif. a gano yn oreu "Myfanwy (Dr. Parry) ^\vobr, lp. 1'r alto a gano yn oreu "Dyddiau hyfryd," o Delyn yr YfgolJ$ul, gan Dr. Parry, gwobr 2. Yr oil ffugenwau i fod yn llaw yr Ysgrifenydd erbyn yr 20fed o Fawrth Beirniad :—EOS MORLAIS. Y programmes i'w cael gan yr Ysgrifenydd— 1829 J. B. JONES, Clydach. .Money. MONEY TO LEND on good Freehold or Leasehold Security. Apply to MR. DAVID RICHARDS, Solicitor,34, <>Y STREET, ABERDARE. 1735 POB BLYCHAID GWERTH GINI! PELENI BEECH AM. OYFADDEFIR gan filoedd fod Blychaid o'r Peleni hyn yn werth gini mewn achoaion o anhwylderau geriog a gewynaidd, megys gwynt a phoen yn y cyIla, poen yu y pen, y bendro, pen- ysgafnder a dihoendra, iasau, diffyg archwaeth, iiitfyg anadl, rhwymedd, scurvy, cwsg anesmwyth, breuddwydion brawychus, clefydau y croen, &c. Rhydd y dbgn cyntaf esmwythad mewn ugain mynud. Nid anwiredd yw hyn, oblegyd y maent wedi gwneyd hyny mewn iniloecIJ o achosion. Taer erfynir ar bob claf i wneyd prawf o'r Peleni hyn, ac yna cyfaddefir eu bod yn WERTH GINI Y BLWCH. I fenywod o bob oed mae y Peleni hyn yn anmhns- iadwy. Cludant i ffwrdd bob afiechyd, symudant bob rhwystrau, a chyflawnant yr hyn sydd yn angenrheidiol. Os cymerir y Peleni hyn fel y cyfarwyddir ar glawr pob Blwch, byddafit yn sicr o adferyd pob dynes i iechyd a lioeirasrwydd. I gylla gwanllyd, a pliob anhwyldcr i'r hv/n y mae yr afu yn agored iddo, gweithredant braidd yn wyrthiol, a cheir y bydd ychydig ddognau i weithredu yn ardderchog ar wahanol ranau o'r cyfansoddiad. PELENI BEECHAM AT Y PESWCH. Fel meddyginiaeth at beswch, diffyg anadl, ac anhwylderau yr ysgyfaint, y mae y Peleni hyn yn anmhrisiadwy. Yn fuan y symudant pob ryw afrwyddineb, a galluogant y dyoddefydd i anadlu yn rhydd a didrafferth. Dymunir ar y cyhoedd fynu gweled fod ar bob blwch yn argraffedig y geiriau: Beecham's Pills, St. Helens." Heb hyny. ni fyddant ond ffug. Parotc edig ac ar werth yn gyfanwerth a man- werth gan y Perchenog T. Beecham, Chemist, St. Helen's, swydd Lancaster, mewn blychau pris Is. He., a 2s. 9c. yr un. Yn rhad drwy y post ar dderbyniad 15 neu 36 llythyrnod. Ar weith gan holl Gyfferwyr y deyrnas. Rhoddir eyfarwyddiadau gyda phob blwch. 1783 Bargoed. CYNELIR EISTEDDFOD vn y lie uchod C DYDD LLUN PASG, EBRILL 22ain, 1878. Llywidd—Mn. MAYNARD C. HARRISON. Arwcinydd-JYIa. JONATHAN WILLIAMS. Beirniaid— Y Rhyddiaetn, y Farddoniaeth, a'r Adroddiaeth, GWILYM ELIAN; y Ganiadaeth, MR. THOMAS E. JONES, Rhymni. Mae y programme yn barod. Dros y Pwyllgor, 1834 T. MYDDFAI JONES. Gwell dysg na golud, gwell awen na dysg.' Eisteddfod Gadeiriol Castellnedd. BYDDED hysbys y cynelir yr Eisteddfod Flynyddol uchod (yr hon fydd yn Eisteddfod Gadeiriol eleni) DYDD GWENER Y GROCJLITH, 1878, m- wn lie eang a phwrpasol yn y Farchnadle, pryd gwobrwyir y buddugol mewn caniadaeth, cerddor- iaeth offerynol, celfyddydwaith. ac adroddiadaeth. Beirniad y Gerddoriaeth JOSEPH PARRY, Ysw., M.D. Beirniad y Gadair Mr. W. R. MORGAN, Castellnedd. Arweinydd y Dydd W. T. LEWIS, Ysw., Castellnedd. Prif Destynau: rrcor heb fod dan 100 mewn nifer, a gano oreu The many rend the skies" (Novello's Edition); gwobr, 25p., a chadair dderw ardderch- og, gwerth 3p., i'r arweinydd. I gor o'r un gynulleidfa, ddim dan 40 mewn nifer, a gano oreu "Molwch yr Arglwydd" (Parry); gwobr, 8p. I'r seindorf bresY&mss band) a chwareuo oreu "-The heavens are telling gwobr, 3p. Am y gadair dderw oreu o wneuthuriad cartref, yr hon fydd yn cael ei chyflwyno i arweinydd y cor buddugol ar y prif ddarn gwobr, 3p. Y cadeiriau i'w hanfon i ofal yr Ysgrifenydd erbyn Ebrill lOfed. Am y rhelyw o'r testynau, yn rgliyd a threfn y dydd, gwel y programme; i'w gael drwy y Post am lie. oddiwrth yr Ysgrifenydd, EVAN WILLIAMS, 3, Albert-terrace, Neath. D.S. Mae y Farchnadle, ar ol y gweHiantau diweddar a wnaed ynddi, yn Ie campas i gynal Eisteddfod Fawreddog yn ngwir ystyr y gair. Gall gynwys miloedd o bobl, ac y mae yn ymyl y station. 1814 THE Aberdare Harmonium and Cheffion- ier Organ Works. ESTABLISHED 1868. jjj"3 M o æ z I' B. H. PHILLIPS, Harmonium Manufacturer and Inventor of the Cheffionier Organ. HARMONIUMS from 3 guineas to 80 guineas. Cheffionier Organs from 10 guineas. Har- moniums by Alexandre and all the best Makers at Maker's prices. Harmoniums. Pianos, and Cheffionier Organs on the Three Years System. Harmoniums supplied to Chapels and Churches on very easy terms. All kiud of Harmoniums and Pianos tuned and rpaired. List of prices and testimonials free on applica- | tion. 1715 Gortu arf, ad dysg. t Eisteddfodd Gadeiriol Caerfiili. OYNELIR yr EISTEDDFOD uchod DYDD LLUN VV SULGWYN,_ 1878, pryd y gwobrwyir yr ym- geiswyr liwyddianus mewn Traethodau, Barddon- iaeth, Gerddoriaeth, Caniadaeth, (t-c. ARWEINYDD Y DYDD THOMAS J. EVANS, YSW., Ilirwaun. I BEIRNIAD Yganiadaeth a'r qcrddoriaeth: Dr. R RODGEKS, Bangor; aALAW Duu. Llanelli. Traethodau, Barcbioniacth < £ V.: ISLWYN. Cyfeillydd y dydd D. BOWEN, Ysw., Dowlais. PRIF DDARNAU CERDDOROL: 1. 1r c6r, dim dan 100 o rif, a gano yn oreu, Then shall your light (Elijah) gwobr, 30p a medal aur i'r arweinydd. 2. I'r cdr, dim dan 60 o rif, nad enilledd dros 15p. yn flaenorol, a gano yn oreu, Y Slab Afradlon," gwel y Gerddorfa■; gwobr, 15p. Pob hysbysrwydd pellaeh i'w gael gan yr ysgrif- enydd Ileol. JOHN THOMAS, Checkiveigher, Pwllypant. 1800 Bed was, Caerphilly. Mor o gan yw Cymru gyd. Eisteddfod Gadeiriol Ferndale. BYDDED hysbys y cynelir Eisteddfod Gadeir- iol yn Assembly Hall, y He uchod, dydd LLUN, y loed o EBRILL, 1878, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr buddugol mewn Caniadaeth, Rhyddiaeth, Barddoniaeth, a Chelfyddydwaith. LLYWYDD Y DYDD LEAYIS DAVIS, Ysw., Brynderwen House. BEIRNIAD Y (Jewiadaeth: MR. D. BUALLT JONES. PRIF DESTYNAU CANIADAETH I'r cor, ddim dan 40 mewn jhif, a gano yu oreu, y Requiem er cof am Ieuan Gwyllt" (Parry); gwobr, 8p„ a Chadair Dderw hardd i'r arweinydd gwerth lp. 10s. I'r hwn a gano yn oreu y solo tenor, "Myfanwy" (Alaw Rhondda); gwobr, Medal Arian, gwerth lp. 5s. CELFYDDYDWAITH Am y Gadair Dderw oreu gwobr, lp. 10s. Am y gweddill o'r testyDau, &c., gwel y programme, yr hwn a fydd yn lurod yn fuan, ac i'w gael gan yr Ysgrifenydd am lc., drwy y post am ITC. Dros y Pwyllgor, JOHN HENRY LEWIS (Asaph Llechau), Glyn View House, Ferndale, Pontypddd. 1822.. Siloh, Maesteg. 0,; CYNELIR EISTEDDFOD yn y He uchod DYDD GWENER Y GROGLITH, 1878. Btirniad y Ganiadaeth: — Mr. REES EVANS Aberdar. Y Farddoniaeth, d:C.: Parch. J. GWBHYD- LEWIS, Bargoed, via Cardiff Prif Ddarn Corawl. C"; Requiem GoiTawdwriaethol i'r diweddar Ieuan Gwyllt (Dr. Parry); gwobr, 8p. Barddoniaeth. AmyBryddest Goffawdwriaetholoreu i'r diwedd- ar Barch. David Henry, Peny;roes; gwobr 2p. lap Y programme, yn cynwys y telerau, i'w gael am y pris arferol gan B. THOMAS (Alaw Dulais), Ysg. 1828 kaesteg. "Y n mhoh llafur mM elw." Ymdrech a drecha.' Ail Eisteddfod Flynyddol Deri. BYDDED hysbys i holl Gymru benbaladr v cynelir yr EISTEDDFOD FAWREDDOG uchod dydd blun, Mai 27ain, 1878, pryd y gwobr- wyir yr ymgeiswyr llwyddianus mewn Caniadaeth, Barddoniaeth, &c. Llywydd y Dydd: WALTER HOGG, Ysw., Plasycoed. Beirniaid: Y Ganiadaeth-Mr. REES EVAS S, Aberdar. Y Farddoniaeth, &c.,—Mr. R SMITH (Homo bdu), Tonypandy. Prif Ddarnau: 1. I unrhyw gor a ddatgano yn oreu "Y mab afradlon," o'r Gerddorfa gwobr 12p., a 2p. 2s. i'r arweinydd. 2. I'r cor heb fod 30ain mewn nifer a ddatgano yn oreu Clyw O Dduw fy llefain" (D..Jenkins, TrecaStel]); gwobr, 4p. 3. I'r cor heb fod dan 2rain mewn rhif, ac ma enillodd dros 5p. yn flaenorol, a ddatgano yn oreu "The Ressurrection" (Anthem o'r Chorister); gwobr 3p. Am y gweddill o'r testynau, yn nghyd a threfn y dydd, gwel y programmes, sydd yn awr yn barod ac i'w gael gan yr Ysgrifenyddion am y pris arferol. Llywydd y Pwyllgor,—WALTER Hoso, YSW. Is-lywydd,—WM. JEREMIAH, Ysw. Trysoryddion,—Mri. JOHN MORGAN, Darran Hotel, a JOHN EVANS, Jenkins' Row. Ysg. Myg.-Mr. JOHN JOHN, Deri Board SchooL Ysg. Goh.—Mr. JOHN LEWIS, 5, Jenkins' Row. Deri, Cardiff. 1807 Gerddoriaeth Newydd gan D. Emlya Evans. Y TYLWYTH TEG" (Cantata) pris (nett) 2s. 6c. 0 DDEDWYDD DDYDD (Recit. and Air i Denor o'r un): pris (nett) Is. 6c. "BRENIN Y TlLWYTH TEG (Can i Baritone eto) pris (nctt) Is. 6c: Pa fodd y cwympodd y cedyrn (Anthem er am R. Mynyddog Davies): pris (nett), Hen Nodiant. 4c. Sol-fa 2c. MAE CAN YN LLON'D YR AWEL FWYN" (Rhangan fuddugol Pwllheli): pris (nett), Hen Nodiant. 6c.; Sol-fa, 2c. BEDD I.LEWELYN (Recit. and Air i Denor neu Soprano) pris (nett), Hen Nodiant, 2s. Sol-fa, yn awr o'r wasg, 4c. "Y GADLEF" a "CHAN Y TYWYSOG. pris (nett), Hen Nodiant, Is. 6c. yr un. "ADGOFION MEBYD Y CnlRo" (Baritone) pris (nett), Hen Nodiant, Is. yrun. Y TYMHORAU," Canig fuddugol: yn v c'Jan nodiant, pris 6c. Yn y Wasg, aigraffiad Sol-fa o'r "Tylwytb Teg," pris 9c. Y Gfin a GoUwyd" (er cof am y diweddar W. Hopkin), pris Is. Cyfeirier ISAAC JONES, 1818 Treherbert, Pontypi idd. YMFUDIAETH Talaeth Fras Texas. LLE ARDDERCHOG I YMSEFYDLU f YCYFLEU goreu a mwyaf m? nteisiol gynygiwyd eroed i Amaethwyr a Llafuiwyr i gael cartref o'r eiddynt eu hunain yn rhydd- ddaliadol. Pob manylion ond ymofyn JOHN ANTHONY, Superintendent of Colony, 9, Pembroke-street, Aberdare, a 20, Windsor-road Neath. D.S. —Gicerthir tir am. 6s. ac i fyny yr erw, dan. yr hwn y mae glo, m >nau haiurn, phvm, ac arum* 1816 ¡ ,"J.ó. r.