Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

•c y H O E D "D I A D A U NEWYDDION Hughes an<l Son, .Wrexham. Meicn Llian Eardd, Pris 2s., Deiholion o Ysgrifeniadau ->u.i 2 t.o),;};: Y DIWEDDAR •; "il;" ° /1 David Charles, Caerfyrd&irf- Pris 6c., yn Nodiant y Tonic, Sol-fa,t Bugeiliaid Bethlehem CANTATA, Gan R. S. Hughes, B.A.M., Awdwr y Golomen Wen." Bradwriaeth y Don (CAN I DENOR), Gan R. S. HUGHES, Lluiidam, Er Cof am William Hopkins. PRIS CHWE' OHEINIOÿ. Pris Is., JV HYNODION -HEN BREGETHWYR, GYDAG Hanesion Difyrus am danynt. c Pris Ceiniog. ALMANAC Y MILOEDD, A Llawlyfr o Wybodaeth Fuddiol, AM » 'i SsiU j o Q 187 8. Chwecb o Bdeua-.vdau •• Yn y Dclau Nodiant, gyda Chyfeilliant. Amlen, Deunaw Geiniog. "Clychau Aur Glynceirniog".(Sopi-anoa Thenar), gran Gwain Aiaw. *«Mae Hen Deimladau Cynes (Dau Soprano), ean J Parry, M.B.. ♦ Y Bardd a'r Fonig" (Soprano a lias), gan D. D P'Edrych i'r Nefoedd" (Da4 Dernr), gan D. Emlyn Evans i Stop ar Mixio Saesneg," Digrifol; (Dadl ?'hwng Hivntw o Fynwy a Rolant o ton) gan Owam Alaw. ,"Deffrown A Phur Syniadau" (Soprano a Thenar), gan Gwilym Gwent. ,Clyw, Arglwydd, a Thru- J garha; ANTHEM NEWYDD, Can John Thomas, Llanwrtyd. Hen Nodiant, 4-c. Sol-fa, ie. Dnng,Dring 1 Fyny; IDwyawd i Soprano, neu Denor a Baritone, yn y Ddau Nodiant, Gan D. Jenkins, Aberystwyth. PRIS CHWW GHEINIOG. lit- Pocket-book Case, price Is., THE DIARY OF THE OALYINISTIC METHODISTS I For 1878, Containing Commercial Intelligence. Pris Swllt, TRYDYDD CYNYG MYNYDDOG, Sef y Llyfr diweddaf a ysgrifenodd. _0- Yn Ddioy Ban, pris ls. 6c. yr un.. DEUDDEG 0 GANEUON Gyda Chyfeiliant, yn y dclau nodiant, ■Gan JOSEPH PARR Y, M.B., Aberystioyth. NEWYDD EI GYHOEDDI, Mewn Liedi-, Gilt Edges, a Chlasp, pris 10s. 6c., BEIBL YR ATHRAW SEF YR HEN DE S TAMENT A'll NEWYDD, -GYDA CHYFEIRIADAU A MYNEGAIR; CYNWYSA HEFTD detholiad Helaeth o Wybodaeth Anhebgorol i Ddeiliaid yr Ysgol Sabothol. Amcaji y Llawlyfr hwn ydyw awgrymu pync- iau, cynilo amser, a hyrwyddo trefn, drwy restnad dosbarthus o fanylion ac yn mhellach, drwy gyf- eiriadau, drwy restr o brif enwau, geiriau, ac ym- adroddion, ac yn neillduol drwy Fy negair cynwys- -fax r, i alluogi Athrawon ac ereill beri i'rBeibl i esbonio ei hun. Fe ganfyddir mai dytna ydyw y dull mwyaf dyddorol i gyrhaedd gwybodaeth grefyddol, a'runig safon ddyogel: "Chwiliweh yr Ysgrythyrau," drwy gymharu eu gwahanol ranau. Yn awr yn Barod, Argraffiad Neivydd DEONGL YDD BEIRNIADOL AR YR HEN DESTAMENT. SEF EglurliacL manwl ar Eiriau, Brawddegau, ac Atlirawiaethau Dwyfol yr Hen Destament; wedi ei gasglu o weithiau oddeutu 250 o BRlF FEIRNIAIOy BYD, er .gwasanaeth Teuluoedd a'r Ysgolion Sabathol. GAN Y PARCH. JOHN JONES (IDRISYN). ■Mewn vedair cyfrol, croen lla. Pris 14s. y gyfrol. REES EVANS, TAILOR & DRAPER, 45, Commercial St., Aberdare, "OEGS to announce to his numerous Cus- tomers,, and to'the Public, that "his STOCK OF WOOLLENS FQP, THE Spring and Summer of 1878, selected in the best markets, is now com- plete. R.E. begs to direct special attention to his 50s. SUITS, made from Scotch and Bliss's Tweeds, as being the best value that can be offered in trade. • 1845 Yn awr yn barod, pris 6ch., ANTHEM "Dyddiau Dyn sydd fel Glas- welltyn. Er coffadwriaeth am y diweddar Barchedig Edward Morgan, Dyffrynv (Yn y Ddau, Nodiant gtJda'û gilyddi) Gan Alaw Ddu. Y geiriau wedi eu trefnu gan y diweddar leuan Gwyllt. Buddugol yn Eisteddfod Meirum, Calan, 1878. Yr elw arferol i Lyfrwerthwyr. Anfoner eirchion yn ddioed i'r cyhoeddwr, D. H. J ones, Swyddfa'r Goleuad, Dolgellau. 1840 AT YMFTJDWYR. TO EMI^jlANTS. General Agent to all American and Australia* Sailing Ships and Steamers. N M. JONHS (CYMRO GWYLLT), Passenget Broker, 28, Union-street, Liverpool, Gor uchwyliwr i'r Llinellau canlynol :—Inman Line Cunard Line, Guion Line, Allan Line, Nations Line, White Star Line, Dominion Line, State Line, and American Line. Gan fod yr Agerlongau uchod yn hwylio i wa hanol borthladdoedd yn y Talaethau Unedig, Tiriogaethau Prydeinig, gall yr ymfudwyr gael j cyfarwyddiadau gofynol drwy anfon llythyr ïl cyfeiriad hwn. Caiff pawb a ymddiriedo eu gofa ddo y sylw manylaf. Dymunol gan y Cymro allu hysbysu v Cyhoedd fod gaiiddo y TY OYMREIG eangaf a mwyaf cyfleus i Deithwyr a< Ymfudwyr yn L'erpivl, a'r agosaf i'r Lamditui Stage.-Cofier y Cyfeiriad, N. M. JONES (CYMRO GWYLLT), 28, Union-street, Liverpool. D.S,-Gellir ymholi yn Aberdar a John Ja.mar- Crown HoteL Goreu arf, arf dysg." Eisteddfod Llantrisant.. CYNELIR Pedwaredd EISTEDDFOD Flyn- C yddol y dref uchod, Dydd LLUN, GORPH. y laf, 1878. Llywydd y dydd,—GWILYJI WILLIAMS, YSW., M-'skin Manor. BEIBNIAIJ) Y Farddoniaeth a'r Rhji>ldiaetk,~G\XlLYX GLAN- FFRWD. Y GerddoriaetU—I). ROSSEB, Ysw., Aberdar. Telynor,—Mr. JOHN BRYANT, Efail Isaf. Bhai o'r Prif Dcstynau 1. Am yr Awdl Goffawdwriaethol oreu i'r tri enwogion ymadawedig, sef y Parch. John Roberts (Ieuan Gwyllt), Mr. Richard Davies (Myriyddog), a Mr. John Griffiths (Gohebydd); gwobr, 5p. a Chadair Dderw o wneuthuriad hardd. 2. Am y Traetliawd goreu ar Ddefnyddioldeb calch; gwobr I p. 3. I'r cor, heb fod dan 60 mewn rhif, a gano yn oreu Then round about the starry throne," (Han- del) gwobr lOp. 4. I r cor, heb fod dan 30 mewn rhif, a gano yn oreu Y goncwest," o'r Gerddorfa gwobr 4p. 5. I'r Drum, and Fife Band a chwareuo yn oreu unryw dair tôn Gymreig; gwobr Ip. 10s. ail wobr, 10s. Cynelir CYNGHERDD yn yr hwyr. Y gweddill o'r ta tynat, yn nghyd a'r telerau, i'w cael ar y programme, i'w gael-gan yr Ys^rifen- ydd, pris Ie., trwy y post l!e.Dros y pwyllgor, 2 THOMAS WILLIAMS, ol 1846 Bwth yr Ardd Wen. ALLAN O'R WASG, Pris Is. 60" Cludiad, VjC., 1 Gofyniadau ar Efengyl Matthew, YN EHIFO DROS VVYTH MIL, YN FANWL AB BOB ADNOD, &C. l'w gael gan yr Awdwr ar dderbyniad stamps, ond anfon i'r cyfeiriad hwn :— W. EDWARDS, Cwinbach, 1836 St. Clears, South Wales. ANTHEMAU COFFADWRIAETH 0L GAN JOHN HENRY ROBERTS, A.R.A. (PENCERDD GWYNEDD). 1. ANTHEM, Y MAE GORPHWYS- FA ETO'N OL" (ugeinfed ar- graphiad), er cof am y diwedd'ar Barch.< J. Roberts, (Ieuan Gwyllt). Pris 4c. 2. AN THEM-CHANT, (I PWY YW Y RHAI HYN!" (trydydd ar- graphiad), er cof am Mr. John Uriffith, (Gohebydd). Pris 4c. 3. ANTHEM, TROWCH I'R AMDDI- FFYNFA" (seithfed argraph- iad). Pris 4e. 4. CAN GYSEGREDlG, A R LAN IOR- DDONEN DDOFN (trydydd argraphiad). Pris 6c. 5. HEN ALAW GYMREIG, "HEN FEIBL F AWR FY MAM (yn awr yn barod). Pris 6c. 6. CAN GENEDLAETHOL, GWRON- IAID GWLAD Y GAN" (pum- ed argraphiad), er cof am Mr. H. Davies, (Mynyddog). Pris 6c. 7. CAN GENEDLAETHOL, "DEWR FECHGYN C MRU (ddeg- fed argraphiad). Pris 6c. Y mae yr oil wedi eu cyhoeddi yn y modd mwyaf destlns, ac yn y ddau nodiant gyda'u gilydd. Cyhoeddir y caneuon mewn plyg mawr. Telir y sylw manylaf i'r achebion. Yr holl i'w cael oddiwrth yr awdwr :— John Henry Roberts, (PENCERDI) GWYNEDD). CARNARFON, N.W. a ehan yr holl LyfEwerthwjfr- 1841, Cantawd Fuddugol Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon, 1877. "ARCII Y CYFAMOD," GAN D. JENKINS, Mus. BAC. CANTAB. Pris—Hen Nodiant, 3s.; Sol-fa, Is. Pob archebion, gyda blaen dftl. i'w danfon at yr Awdwr, Aberystwyth. Perfformir y gwaith uchod, gyda cherddorfa lawn, yn Llundain, Eisteddfod Genedlaethol Birkenhead, ag Aberystwyth. 1837 Capel Sul, Cydweli. OYNELIR EISTEDDFOD yn y lie uchod Prydnawn LLUN Y PASG, Ebrill 22ain, 1878, pryd y gwobrwyir y buddugwyr mewn Canu, Traethodi, a Barddoni. Bcirniad-ALAw BUALLT. Prif Ddarnau Corawl: I'r cor a gano yn oreu Requiem (Alaw Ddu) er cof am Ieuan GwyHt; gwobr, 5p. I'r c6r a gano yn oreu Let the hills resound" (Brinley Richards); gwobr, lp 10s. Bydd Cyngherdd yn cael ei gynal yn yr hwyr. Y programmes yn awr yn barod, pris lc. yr un drwy y Post, lie. J Mr. D. H. REES, Ysg., 1833 Co] m an, Kidwelly. Music Hall, Abertawe. OYNELIR EISTEDDFOD GERDDOROL C yn y lie uchod, DYDD LLUN SULGWYN nesaf. PRIF DDARNAU CoBAWL 1. I unrhyw gor, heb fod dan 180 mewn rhif, a .gana yn oreu. The many rend the skies" (Handel), NovdMs Edition gwobr, 40p. 2. I'r cor, o'r un gynulleidfa, heb fod dan 60 mewn rhif, a gano yn oreu, Y Ganaan Glyd (Lloyd), o'r Anthemydd gwobr, 15p. Bcirniaid:—J. H. ROBERTS. Ysw., A.R.A., (Pencerdd Gwynedd), a DR. FROST, Caerdydd. Enwau y Cystadlenwyr i fod yn Haw yr Ysgrif- enyddion erbyn Mehefin laf. Bydd y manylion i'w cael ar y programmes gan yr ysgrifenyddion am y pris arferol MOSES LEWIS, Jolin-street; Eaton Town, Swansea. B. LL. JONES, Maesydd-road, 1799 Landore, Ysgrifenyddion. Calfaria, Clydach. CYNELIR EISTEDDFOD yn y lie uchod C dydd SADWBN, Mawrth 30ain, 1878. Prif Destynau. I'r cor, dim dan 30 mewn rhif, a gano yn oreu Pebyll yr Arglwydd (Dr. Parry); gwobr, 6p. Ni chaniateir i gor y lie gystadlu. I'r cor a gano j n oreu I'r ffynon ger fymwth (Alaw Ddu); gwobr, 2p I'r parti o wrywod, dim dan 12 mewn rhif. a gallo yn oreu c, Myfanwy" (Dr. Parry) gwobr, lp. I'r alto a gano yn oreu Dyddiau hyfryd," o Delyn yr Ysgol Sul, gan Dr. Parry, gwobr 2. Yr oil ffugenwau i fod yn llaw yr Ysgrifenydd erbyn yr 20fed o Fawrth Bcirniad :—EOS MORLAIS. Y programmes i'w cMl ga,n yr Ysgrifenydd— 1829 J. B. JONES, Clydach. BIRMINGHAM Goods, Hardware, Jewellery, Watches, Harmoniums, Furniture. Agents Wanted. Wholesale Book, 300 Illustrations, post free. Apply—HENRY MAY, Birmingham. 1835 i POB BLYCHAID GWERTH GINI! PELENI BEECHAM. CYFADDEFIR gan filoedd fod Blychaid or Peleni hyn yn werth gini mewn achosion o anhwylderau geriog a gewynaidd, megysgwynt a phoen yn y cylla, poen yn y pen, y bendro, pen- ysgafnder a dihoendra, iasau, diffyg archwaeth, ditfyg anadl, rhwymedd, scurvy, cwsg anesmwyth, brenddwydion brawj'chus, clefydau y croen, &c. Rhydd y dogn cyntaf esmwythad mewn ugain mynud. Nid anwiredd yw hyn, oblegvd y maent wedi gwneyd hyny mewn miloedu o achosion, Taer erfynir ar bob claf i wneyd prawf o'r Peleni hyn, ac yna cyfaddefir eu bod yn WERTH GINI YBLWCH. I fenywod o bob oed mae y Peleni hyn yn anmlms- iadwy. Cludant i ffwrdd bob afiechyd, symudant bob l'hwystrau, a chyflawnant yr hyn fydd yn angenrheidiol. Os cymerir y Peleni hyn fel y cyfarwyddir ar glawr poh Blwch, byddant yn aicr o adferyd pob dynes i iechyd a hoenusrwydd. I gylla gwanllyd, a phob anhwylder i'r Ixjvn y mae yr afu yh agored iddo, gweithredant braidd yn wyrthiol, a cheir y bydd ychydig ddognau i weithredu arddercliog ar wahanol ranau o'r cyfansoddiad. PELENI BEECHAM AT Y PESWCH. Fel meddyginiaeth at beswch, diffyg anadl, ae anhwylderau yr ysgyfaint, y mae y Peleni hyn yn anmhrisiadwy. Yn fuan y symudant pob ryw afrwyddineb, a galluogant y dyoddefydd i anaalu yn rhydd a didrafferth. Dymunir ar y cyhoedd fynu gweled fod ar bob blwch yn argraffedigy geiriauBeecliam's Pills, St. Helens." Heb hyny, ni fyddant ond ffug. Parotfedig ac ar werth yn gyfanwerth a man- werth gan y Perchenog T. Beecham, Chemist, St. Helen's, swydd Lancaster, mewn biychau pris Is. ltc., a 2s. 9c. yr un. Yn rhad drwy y post ar dderbyniad 15 neu 36 llythyrnod. Ar wet th gan holl Gyfferwyr y deyrnas. Rhoddir cyfarwyddiadau gyda phob blwch. 1783 Bargoed. CYNELIR EISTEDDFOD yn y lie uchod C. DYDD LLUN PASG, EBRILL 22ain, 1878. MAXKABTJ C. HARRISON. Arweinydd—MB. JONATHAN WILLIAMS. Beii-itiaid-Y Rhyddiaeth, y Farddoniaeth, a'r Adroddiaeth, GWILYM ELIAN y Ganiadaeth, MR. THOMAS E. JONES, Rhymni. Mae y programme yn barod. Dros y Pwyllgor, 1834 T. MYDDFAI JONES. Gwell dysg na golud, gwell awen na dysg.' Eisteddfod Gadeiriol Castellnedd. BYDDED hysbys y cynelir yr Eisteddfod Flynyddol uchod (yr hon fydd yn Eisteddfod Gadeiriol eleni) DYDD GWENER Y GROGLITH, 1878, m-wn lie eang a phwrpasolyn y Farchnadle, pryd gwobrwyir y buddugol mewn caniadaeth, cerddor- iaeth offerynol, celfyddydwaith. ac adroddiadaeth. Beirniad y Gerddoriaeth: JOSEPH PARRY, YSW., M.D. Beirnvtd y Gadair Mr. W. R. MoitGAN, Castellnedd. Arweinydd y Dydd W. T. LEWIS, YSW., Castellnedd. Prif Destynau I'r cor heb fod dan 100 mewn nifer, a gano oreu The many rend the skies" (Novello's Edition); gwobr, 25p., a chadair ddeirw ardderch- og, gwerth 3p., i'r arweinydd. I gor o'r un gynulleidfa, ddim dan 40 mewn nifer, a gano oreu Molwch yr Arglwydd" (Parry); gwobr, 8p. I'r seindorf bres (brans band) a chwareuo oreu The heavens are telling gwobr, 5p. Am y gadair dderw oreu o wneuthuriad cartref, yr hon fydd yn cael ei chyflwyno i- arweinydd y c6r buddugol ar y prif ddarn gwobr, 3p. Y cadeiriau i'w hanfon i ofal yr Ysgrifenydd erbyn Ebrill lOfed. Am y-rhelyw o'r testynau, yn rghyd. it threfn y dydd, gwel y i'w gael drwy y Post am li-c. oddiwrth yr Ysgrifenydd, EVAN WILLIAMS, 3, Albert-terrace, Neath. D.S.- Maev Farchnadle, ar ol y gweUiantau diweddar a wnaed ynddi, yn Ie campus i gynal Eisteddfod Fawreddog yn ngwir ystyr y gair. Gall gynwys miloedd o bobl, ac y mae yn yrnyl y station. 1814 THE Aberdare Harmonium and Cheffion- ier Organ Works. ESTA-BLISHFlf 1868. S 3 S )—t '0 a Z B. H. PHILLIPS, Harmonium Manufacturer and Inventor of the Cheffionier Organ. HARMONIUZvIS frouil 3 guineas to 80 guineas. Cheffionier Organs from 10 guineas. Har- moniums by Alexandre and all the best Makers at Maker's prices.. Harmoniums. Pianos, aud Chefhomer Organs on the Three Years System. Harmoniums supplied to Chapels and Churches on very easy terms. All kind of Harmoniums and Pianos tuned and rpaired. List of prices and testimonials free on applica- tion. 1715 Goreu arf, arf dysg. Eisteddfodd Gadeiriol Caerffili. CYNELIR yr EISTEDDFOD uchod DYDD LLDX SULGWYN^ 1878, pryd y gwobrwyir yr ym- geiswyr liwyddianus mewn Traethodau, Barddon- laeth, Cerddoriaeth, Caniadaeth, (Úc. ARWEINYDD Y DYDD THOMAS J. EYANS, YSW., Hirwaun. BEIRNIAD Y ganuulaeth a r gerddoriaeth: Dr. R RODGERS, Bangor; a ALAW DUD. Llanelli. Traethodau, Bar ddoniaeth < £ r. :ISLWYN. C Cyfeillydd y dydd D. BowEN, Ysw., Dowlais. PRIF DDARNAU CERDDOROL 1. I'r c6r, dim dan 100 o rif, a gano yn oreu, Then shall your light (Elijah) gwobr, 30p a medal aur i'r arweinydd. 2. I'r cÕr, dim dan 60 o rif, nad enillodd dros lop. yn flaenorol, a gano yn oreu, Y Mab Afradlon," gwel y Gerddorfa gwolir, 15p. Pob hysbysrwydd pellach i'w gael gan yr ysgrif- enydd lleol. JOHN THOMAS, Checkweigher, Pwllypant, 1800 Bed was, Caerphilly, 1 Mdr o gan yw Cymru gyd, Eisteddfod Gadeiriol Ferndale. BYDDED hysbys y cynelir Eisteddfod Gadeir- iol yn Assembly Hall y He uchod, dydd LLUN, y lned 0 EBBILL, 1878, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr buddugol ipewn Camadaeth, Rhyddiaeth, Bardd.-niaeth, a Chelfyddydwaith. LLYWYDD Y DYDD LEWIS DAVIS, YSW., Brvnderwen House. BEIRNIAD V y MR. D. BUALLT JONES. PRIFUKSTYNAUCANrADAETH: I'r cor, ddim dan 40 mewn rhif, a gano yn oreu, y Requiem er cof am Ieuan Gwyllt" (Parry); gwobr, tip" a Chadtur Dderw harddi i'r arweinydd t gwerth lp. 10s. I'r hwn a gano yn oreu y solo tenor, "My fanwy" (Alaw Rhondda); gwobr, Medal Arian, gwerth lp. 5s. CELFYDDYDWAITH Am y Gadair Dderw oreu gwobr, Ip. 10s. Am y gweddill o'r testynau, &c., gwel y programme, yr lnvn a fydd yn bu-od yn fuan, ac i'w gael gan yr Ysgrifenydd am lc., drwy y post am Ue. Dros y Pwyllgor, JOHN HENRY LEWIS (Asaph Llecliau), Glyn View House, Ferndale, Pontypridd. 1822 Siloh, Maesteg. CYNELIR EISTEDDFOD yn y lie uchod C DYDD GWEKER Y GROGLITH, 1878. Bdrniad y Ganiadaeth: — Mr. REES EVANS AberdSr. # Y Farddoniaeth, d-c.— Parch. J. GWRHYÐ LEWIS, Bairgoed, via Cardiff Prif Ddarn Corawl. Bequiem Goffawdwriaethol i'r diweddiar Ieuan Gwyllt (Dr. Parry); gwobr, 8p. Barddoniaeth. Am y Bryddest Goffawdwriaetholoreu i'r diwedd- ar Barch. David Henry, Peny roes; gwobr 2p. 10s. Y programme, yn cynwys y telerau, i'w gael am y pris arferol gan B. THOMAS (Alaw Dulais), Vag. 1828 Maesteg. Yn mhob llafur mae elw." Ymdrech a drecha.* Ail Eisteddfod Flynyddol Deri. BYDDED hysbys i holl Gymru benbaladr v cynelir yr EISTEDDFOD FAWREDDOG uchod dydd Llun, Mai 27ain, 1878, pryd y gwobr- wyir yr ymgeiswyr liwyddianus mewn Caniadaeth, Barddoniaeth, &c. Llywydd y Dydd: WALTER HOGG, Ysw., Plasycoed. Beirniaid Y Ganiadaeth—Mr. REES EVANS, Aberdar. Y Farddoniaeth, &c.,—Mr. R SMITH (Homo Ddu), Tonypandy. 1 Prif Ddarnau: 1. I unrhyw gor a ddatgano yn oreu "Y mab afradlon," o'r Gerddorfa gwobr 12p., a 2p. 28. i'r arweinydd. 2. 1'1' cor heb fod 30ain mewn nifer a ddatgano yn oreu Clyw 0 Dduw fy llefain" (D. Jenkins, Trecastell); gwobr, 4p. 3. I'r c6r heb fod dan 2-ra?n mewn rhif, ac na enillodd dros 5p. yn flaenorol, a ddatgano yn oreu "The Ressurrection" (Anthem o'r Chorister); gwobr 3p. Am y gweddill o'r testynau, yn nghyd a threfn y dydd, gwel y programmes, sydd yn awr yn barod ,v ac i'w gael gan yr Ysgrifenyddion am y pris arferol. Llywydd y Pwyllgor,—WALTER HOGG, YSW. Is-lywydd,—WM. JEREMIAH, Ysw. Trysoryddion,—Mri. JOHN MORGAN, Darran Hotel, a JOHN EVANS, Jenkins' Row. Ysg. Myg.-Mr. JOHN JOHN, Deri Board SchooL Ysg. Goh.—Mr. JOHN LEWIS, 5, Jenkins' Row, Deri, Cardiff. 1807 Cerddoriaeth Newydd gan D. Emlyn Evans. Y TYLWYTH TEG (Cantata) pris (nett) 2s. 6c. 0 DDEDWYDD DDYDD" (Recit. and Air i Denor o'r un): pris (nett) Is. 6c. "BRENIN Y TYLWYTH TEG (Can i Baritone eto) pris (nett) Is. 6c. "Pa fodd y cwympodd y c-jdyrn (Anthem er cof am R. Mynyddog Davies) pris (nett), Hen Nodiant 4c. Sol-fa 2c. MAE CAN YN LLON'D YR AWEL FWVN" (LUI^PGAN fuddugol Pwllheli): pris (nett), Hen Nodiant. •6c. Sol-ta, 2c. BEDD LLEWELYN (Recit. and Air i Denor ueu Soprano): pris (nett), Hen Nodiant, 2s. Sol-fa, yn awr o'r wasg, 4c. Y GADLEF a "CHAN Y TYWYSOG pris (nett), Hen Nodiant, Is. 6c. yr un. AucpFiON MEBYD;" "Y Cnmo" (Baritone) r pris (nett), Hen Nodiant, Is. vr un. Y TYMHOKAU," Canig fuddugol: yn y èJau nodiant, pris 6c. Yn y Wasg, argiaffiad Sol-fa o'r Tylwyth Teg, pris 9c. "Y Gan a Gollwyd" (er cof am y diweddar W. Hopkin), pris 1 s. Cyfeirier :— ISAAC JONES, 1818 Trelierbert, Pontypridd. YMFUDIAETH Talaeth Fras Texas. LLE ARDDERCHOG I YMSEFYDLU! YCYFLIiU goreu a mw^-af in- nteisiol a gynygiwyd eroed i Amaethwyr a Llafuiwyr i gael cartref or eiddynt eu hunain yn rhydd- ddaliadol. PoiJ manylion ond ymofyn ft JOHN ANTHONY, Superintendent of Colony, 0, Pembroke-street, Aberdare, a 20, Windsor-road Neath. D.S. Gicerihir tir am 6s. ac i fyny yr crw, dan yr hwn y-mae glo, aucnau luiiaru, phem, ac arian, 1816