Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

CYHOEDDIADAU NEWTDDION Hughes and Son, Wrexham. Mewn Llian Hardd, Pris 2 s., Detholion o Ysgrifeniadau Y DIWEDDAR David Charles, Caerfyrddin. Pris 6c., yn Nodiant y Tonic Sol-fa, Bugeiliaid Bethlehemi CANTATA, Gan R. S. Hughes, R.A.M., Awchtrr y "Golomen Wen." Bradwriaeth y Don (CAN I DENOR), Gan B. S. HUGHES, Llundain, Er Oof am William Hopkins. PRIS CHWE' CHEINIOG. Pris Is., HYNODION HEN BREGETHWYR., GYDAG Hanesion Difyrus am danynt. Pris Ceiniog. ALMANAC Y MILOEDD, A LlawlyfroWybodaethFuddiol, AM 1878. Chwecb o Ddeuawdau: Yn y Ddau Nodiant, gyda Chyfeilliant. Amlen, Deunaw Ceiniog. Clychau Aur Glynceirniog" {Soprano a Thenar), gan Alaw. ""Mae Hen Deimladau Cynes (Dau Soprano), gan J Parry, M.B. Y Bardd a'r Fonig" (Soprano a Bas), gan D. Jenkins. O! Edrych i'r Nefoedd" (Dau Denm-), gan D. Emlyn Evans „ „ 7 "Stop ar Mixio Saesneg," Digrifol; (Dadlrhvmg Hiontio o Fynwy a Bolant o Fôn); gan Owain Alaw. "Deffrowm a Phur Syniadau" (Soprano a Thenor), gan Gwilym Gwent. Clyw, Arglwydd, a Thru- garha; ANTHEM NEWYDD, Gan John Thomas, Llanwrtyd. Hen Nodiant, Ifc. Sol-fa, 1e. D/ing, Dring i Fyny; Dwyawd i Soprano, neu Denor a Baritone, yn y Ddau Nodiant, Gan D. Jenkins, Aberystwyth. PRIS CHWE' CHEINIOG. In Pocket-book Case, price 18., THE DIARY OF THE CALVIN I STIC METHODISTS For 1878, Containing Commercial Intelligence. Pris Swllt, TRYDYDD CYNYG MYNYDDOG, Sef y Llyfr diweddaf a ysgrifenodd. _n_ Yn Ddwy Ran, pris Is. 6e. yr un. DEUDDEG 0 GANEUON Gyda Chyfeiliant, yn y ddau nodiant, Gan JOSEPH PARRY, M.B., Aberysttvyth. NEWYDD EI GYHOEDDI, MewYi Lledr, Gilt Edges, a Chlasp. pris 10-1. 6c., BEIBLYRATHRAW SEF YR HEN DE S TA ME NT ..d.'R NEWYDD, GYDA CHYFEIRIADAU A MYNEGAIR; CYKWYSA HEFYD detholiad Helacth o Wybodaeth Anhebgorol i Ddeiliaid yr Ysgol Sabothol. Ajncan y Llawlyfr hwn ydyw awgrymu pync- iau, cynilo amser, a hyrwyddo trefn, drwy restriad dosbarthus o fanylion ac yn mhellach, drwy gyf- eiriadau, drwy restr o brif enwau, geiriau, ac ym- adroddion, ac yn neillduol drwy Fynegair cynwys- fa;t\r, i alluogi Athrawon ac ereill beri i'r Beibl i eBbonio ei hun. Fe ganfyddir mai dyma ydyw y dull mwyaf dyddorol i gyrhaedd gwybodaeth -grefyddol, a'runig safon ddyogel: Chwiliwch yr Ysgrythyrau," drwy gymliaru eu gwahanol ranau. Yn awr yn Barod, Argraffiad Newydrl o' r. DEONGLYDD BEIRNIADOL AR YR HEN DESTAMENT. SEF Eglurhad majiwl ar Eiriau, Brawddegau, ac Athrawiaethau Dw yfol Vr Hen Destament; wedi ei gasglu o weithiau K)ddeutu 250 o BRIF FEIRNIAID y BYD, er .gwasanaeth Teuluoedd a'r Ysgolion Sabathol. GAN Y PARCH. JOHN JONES (IDRISYN). afeum vedair cyfrol, croen Uo. Pris 14s. y gyfrol. REES EVANS, TAILOR & DRAPER, 45, Commercial St., Aberdare, BEGS to announce to his numerous Cus- tomers, and to the Public, that his STOCK O'F WOOLLENS FOR THE Spring and Summer of 1878, selected in the best markets, is now com- plete. R.E. begs to direct special attention to his 50s. SUITS, made from Scotch and Bliss's Tweeds, as being the best value that can be offered in trade. 1845 Yn awr yn barod, pris 6ch., ANTHEM "Dyddiau Dyn sydd fel Glas- welltyn." Er coffadwriaeth am y diweddar Barchedig Edward Morgan, Dyffryn. (Yn y Ddau Nodiant gyda'u gilydd.) Gan Alaw Ddu. Y geiriau wedi eu trefnu gan y diweddar Ieuan Gwyllt. Buddugol yn Eisteddfod Meirion, Calan, 1878. Yr elw arferol i Lyfrwerthwyr. Anfoner eirchion yn ddioed i'r cyhoeddwr, D. H. Jones, Swyddfa'r Goleuad, Dolgellau. 1840 AT YMFUDWYR. TO EMIGRANTS. General Agent to all American and Australia*- Sailing Ships and Steamers. N M. JONES (CYMRO GWYLLT), Passengei Broker, 28, Union-street, Liverpool, Gor uchwyliwr i'r Llinellau canlynol :—Inman Line Cunard Line, Guion Line, Allan Line, Nationa Line, White Star Line, Dominion Line, State Line, and American Line. Gan fod yr Agerlongau uchod yn hwylio i wa hanol borthladdoedd yn y Talaethau Unedig, Tiriogaethau Prydeinig, gall yr ymfudwyr gael y cyfarwyddiadau gofynol drwy anfon llythyr l'i cyfeiriad hwn. Caiff pawb a. ymddiriedo eu gofa. ddo y sylw manylaf. Dymunol gan y Cymro aUu hysbysu y Cyhoedd fod ganddo y TY CYMREIG eangaf a mwyaf cyfleus i Deithwyr at Ymfildtuyr yn L'erpwl, a'r agosaf i'r Landing Stage. -Cofier y Cyfeiriad, N. M. JONES (CYMRO GWYLLT), 28, ICnion-street, Liverpool. D.S,-Gellir ymholi yn Aberdar a John Jamea Crown HoteL +- Goreu arf, arf dysg." Eisteddfod Llantrisant. CYNELIR Pedwaredd EISTEDDFOD Flyn- C yddol y dref uchod, Dydd LLUN, GORPH. y laf, 1878. Llywydd y dydd,—GWILYM WILLIAMS, Ysw., M:skin Manor. BEIRNIAIJ) Y Farddoniaeth a'r Rhyddiaeth—GcVilimi GLAN- L'KKWD. Y Gerddoriaeth—D. RossER, Yaw., Aberdar. TWy?Mr,—Mr. JOHN BRYANT, Efail Isaf. ll/iai (> r Prif Destynau 1. Am yr Awdl Goffawdwriaethol oreu i'r tri enwogion ymadawedig, sef y Parch. John Roberts (leuan Gwyllt), Mr. Richard Davies (Mynyddog), a Mr. John Griffiths (Gohebydd); gwobr, 5p. a Chadair Dderw o wneuthuriad hardd. 2. Am y Traethawd goreu ar Ddefnyddioldeb calch; gwobr Ip. 3. I'r cor, lieb fod dan 60 mewn rhif, a gano yn oreu Then round about the starry throne," (Han- del) gwobr lOp. 4. I'r cor, heb fod dan 30 mewn rhif, a gano yn oreu Y goncwest," o'r Gerddorfa gwobr 4p. 5. I'r Drum and Fife Band a chwareuo yn oreu unryw dair ton Gymreig; gwobr lp. 10s. ail wobr, 10s. Cynelir CYNGHERDD yn yr hwyr. Y gweddill o'r testynar, yn nghyd a'r telerau, i'w cael ar y programme, i'w gael gan yr Ysgrifen- ydd, pris lc., trwy y post l!c.-Dros y pwyllgor, 2 THOMAS WILLIAMS, 1846 Bwth yr Ardd Wen. ALLAN O'R WASG, Pris Is. 6c, Cludiad, lilc., 2 Gofyniadau ar Efengyl Matthew, YN RHIFO DROS WYTH MIL, YN FANWL AR BOB Ar, NOD, &C.. I'w gael gan yr Awdwr ar dderbyniad stamps, ond anfon i'r cyfeiriad hwn :— W. EDWARDS, Cwmbach, 1836 St. Clears, South Wales. ANTHEMAU COFFADWRIAETHOL GAN JOHN HENRY ROBERTS, A.R.A. (PENCERDD GWYNEDD). 1. ANTHEM, Y MAE GORPHWYS- FA ETO'N OL" (ugeinfed ar- graphiad), er cof am y diweddar Barch. J. Roberts, (Ieuan Gwyllt). Pris 4c. 2. ANTHEM- CHANT, "PWY YW Y RHAI HYN!" (trydydd ar- graphiad), er cof am Mr. John G riffith, (Gohebydd). Pris 4c. 3. ANTHEM, TROWCH I'R AMDDI- FFYNF A" (seithfed argraph- iad). Pris 4c. 4. CAN GYSEGREDIG, AR LAN IOR- DDONEN DDOFN (trydydd argraphiad). Pris 6c. 5. HEN ALAW GYMREIG, HEN FEIBL FAWR FY MAM (yn awr yn barod). Pris 6c. 6. CAN GENEDLAETHGL, "GWRON- IAID GWLAD Y GAN (pum- ed argraphiad), er cof am Mr. R. Davies, (Mynyddog). Pris 6c. 7. CAN GENEDLAETHOL, "DEWR FECHGYN CyMRU" (ddeg- fed argraphiad). Pris 6c. Y mae yr oil wedi eu cyhoeddi yn y modd mwyaf destlus, ac yn y ddau nodiant gyda'u gilydd. Cyhoeddir y caneuon mewn plyg mawr. Telir y sylw manylaN'r achebion. Yr holl i'w cael oddiwrth yr awdwr :— John Henry Roberts, (PENCERDD GWYNEDD). CARNARFON, N. W. a chan yr holl Lyfrwerthwyr. 1841 Cantawd Fuddugol Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon, 1877. ARCH Y CYFAMOD," GAN D. JENKINS, Mus. BAC. CANTAB. Pris-Hen Nodiant, 3s.; Sol-fa, Is. Pob archebion, gyda blaen-dal, i'w danfon at yr Awdwr, Aberystwyth. Perfformii- y gwaith uchod, gyda cherddorfa lawn, yn Llundain, Eisteddfod Genedlaethol Birkemhead, ag Aberystwyth. 1837 Capel Sul, Cydweli CYNELIR EISTEDDFOD yn y lie uchod Prydnawn LLUN Y PASO, Ebrill 22ain, 1878, pryd y gwobrwyir y buddugwyr mewn Canu, Traethodi, a Barddorii. Beirniad-ALAw BUALLT. Prif Ddarnan Corawl I'r cor a gano yn oreu Requiem (Alaw Ddu) er cof am Ieuan Gwyllt; gwobr, 5p. I'r cor a gano yn oreu Let the hills resound (Brinley Richards); gwobr, lp. 10s. Bydd Cyngherdd yn cael ei gynal yn yr hwyr. Y pror/rammes yn awr yn barod, pris Ie. yr un drwy y Post, l £ c. Mr. D. H. REES, Ysg., 1833 Colman, Kidwelly. Music Hall, Abertawe. CYNELIR EISTEDDFOD GERDDOROL c yn y He uchod, DYDD LLUN SULGWYN nesaf. PRIF DDARNAU CORAWL 1. I unrhyw g6r, heb fod dan 180 mewn rhif, a gano yn oreu, The many rend the skies" (Handel), Novella's Edition gwobr, 40p. 2. I'r c6r, o'r un gynulleidfa, heb fod dan 60 mewn rhif, a gano yn oreu, Y Ganaan Glyd (Lloyd), o'r Anthemydd gwobr, 15p. Beimiaid:—J. H. ROBERTS. Ysw., A.R.A., (Pencerdd Gwynedd), a DR. FROST, Caerdydd. Enwau y Cystadlemvyr i fod yn Haw yr Ysgrif- enyddion erbyn Mehefin laf. Bydd y manylion i'w cael ar y programmes gan yr ysgrifenyddion am y pris arferol. MOSES LEWIS, John-street, Eaton Town, Swansea. B. LL. JONES, Maesydd-road, 1799 Landore, Ysgrifenyddion. Calfaria, Clydach. CYNELIR EISTEDDFOD yn y lie uehod C dydd SADWRN, Mawrth SOain, 1878. Prif Destynau. I'r c6r, dim dan 30 mewn rhif, a gano yn oreu "Pebyll yr Arglwydd (Dr. Parry); gwobr, 6p. Ni chaniateiri gory lie gystadlu. I'r cor a gano yn oreu I'r ffynon ger.fy mwth (Alaw Ddu); gwobr, 2p. I'r parti o wrywod, dim dan 12 mewn rhif. a gano yn oreu Myfanwy (Dr. Parry) gwobr, Ip. I'r alto a gano yn oreu Dyddiau hyfryd," o Delyn yr Ysgol Sul, gan Dr. Parry, gwobr 2. Yr oil ffugenwau i fod yn llaw yr Ysgrifenydd erbyn yr 20fed o Fawrth. Beirniad :—EOS MORLALS. Y programmes i'w cael gan yr Ysgrifenydd— 1829 J. B. JONES, Clydach. BIRMINGHAM Goods, Hardware, Jewellery, Watches, Harmoniums, Furniture. Agents Wanted. Wholesale Book, 300 Illustrations, post free. Apply-HENRY MAY, Birmingham. 1835 POB BLYCHAID GWERTH GINI! PELENI BEECHAM. CYFADDEFIR gan filoedd fod Blychaid or Peleni hyn yn werth gini mewn achosion o anhwylderau geriog a gewynaidd, megys gwynt a phoen yn y cylla, poen yn y pen, y bendro, peu- ysgafnder a dihoendra, iasau, diffyg archwaeth, diffyg anadl, rhwymedd, scurvy, cwsg anesmwyth, breuddwydion brawychus, clefydau y croen, &c. Rhydd y dogn cyntaf esmwythad mewn ugain mynud. Nid anwiredd yw hyn, oblegyd y maent wedi gwneyd hyny mewn miloedu o achosion. Taer erfynir ar bob claf i wneyd prawf o'r Peleni hyn, ac yna cyfaddefir eu bod yn WERTH GINI Y BLWCH. I fenywod o bob oed mae y Peleni hyn yn anmhns- iadwy. Cludant i ffwrdd bob afiechyd, symudant bob rhwystrau, a chyflawnant yr hyn sydd yn angenrheidiol. Os cymerir y Peleni hyn fel y cyfarwyddir ar glawr pob Blwch, byddant yn sicr o adferyd pob dynes i iechyd a hoenusrwydd. I gylla gwanllyd, a phob anhwylder i'r hjvn y mae yr afu yn agored iddo, gweithredant braidd yn wyrthiol, a cheir y bydd ychydig ddognau i weithredu yn ardderchog ar wahanol ranau o'r cyfansoddiad. PELENI BEECHAM AT Y PESWCH. Fel meddyginiaeth at beswch, diffyg anadl, ac anhwylderau yr ysgyfaint, y mae y Peleni hyn yn anmhrisiadwy. Yn fuan y symudant pob ryw afrwyddineb, a galluogant y dyoddefydd i anadlu yn rhydd a didrafferth. Dymunir ar y cyhoedd fyriu gweled fod ar bob blwch yn argraffedig y geiriau:- Beecham's Pills, St. Helens." Heb hyny, ni fyddant ond ffug. Parotcedig ac ar werth yn gyfanwerth a man- werth gan y Perchenog T.' Beecham, Chemist, St. Helen's, swydd Lancaster, mewn blychau pris Is. 1 ic., a 2s. 9c. yr un. Yn rhad drwy y post ar dderbyniad 15 neu 36 llythyrnod. Ar weith gan holl Gyfferwyr y deyrnas. Rhoddir cyfarwyddiadau gyda phob blwch. 1783 Bargoed. PYNELIR EISTEDDFOD yn y lie uchod DYDD LLUN PASG, EBRILL 22ain, 1878. Llywydd—MA MAYNARD C. HARRISON. Arweinydd—MR. JONATHAN WILLIAMS. Btirniaid- Y Rhyddiaeth, y Farddoniaeth, a'r Adroddiaeth, GWILYM ELIAN y Ganiadaeth, MIl. THOMAS E. JONES, Rhymni. Mae y programme yn barod. Dros y Pwyllgor, 1834 T. MYDDFAI JONES. Gwell dysg na golud, gwell awen na dysg.' Eisteddfod Gadeiriol Castellnedd. BYDDED hysbys y cynelir yr Eisteddfod Flynyddol uchod (yr hon fydd yn Eisteddfod Gadeiriol eleni) BYDD GWENKR Y GBOGLITH, 1878, m- wn lie eang a phwrpasolyn y Farchnadle, pryd gwobrwyir y buddugol mewn caniadaeth, cerddor- iaeth offerynol, celfyddydwaith. ac adroddiadaeth. Beirniad y Gerddoriaeth: JOSEPH PARRY, YSW., M.D. Beirniad y Gadair: Mr. W. R. MORGAN, Castellnedd. Arweinydd y Dydd W. T. LEWIS, Yaw., Castellnedd. Prif Destynau I'r cor heb fod dan 100 mewn nifer, a gano oreu "The many rend the skies" (Novello's Edition); gwobr, 25p., a chadair dderw ardderch- og, gwerth 3p., i'r arweinydd. I gor o'r un gynulleidfa, ddim dan 40 mewn nifer, a gano oreu Molwch yr Arglwydd" (Parry); gwobr, 8p. 1'r seindorf bres (brass band) a chwareuo oreu The heavens are telling gwobr, 5p. Am y gadair dderw oreu o wneuthuriad cartref, yr hon fydd yn cael ei chyflwyno i arweinydd y cor buddugol ar y prif ddarn gwobr, 3p. Y cadeiriau i'w hanfon i ofal yr Ysgrifenydd erbyn Ebrill lOfed. Am y-rhelyw o'r testynau, yn rghyd A threfn y dydd, gwel y programme; i'w gael drwy y Post am 12c. oddiwrth yr Ysgrifenydd, 2 EVAN WILLIAMS, 3, Albert-terrace, Neath. D.S. Mae y Farchnadle, ar ol y gwelliantau diweddar a wnaed ynddi, yn le campus i gynal Eisteddfod Fawreddog yn ngwir ystyr y gair. Gall gynwys miloedd o bobl, ac y mae yn ymyl y station. 1814 THE Aberdare Harmonium and Cheffion- ier Organ Works. ESTABLISHED 1868. 0 o 8 ¡.t H E-f 0 o Lid Z B. H. PHILLIPS, Harmonium Manufoxturer and Inventor of the Cheffionier Organ. HARMONIUMS from 3 guineas to 80 guineas. Cheffionier Organs from 10 guineas. Har- moniums by Alexandre and all the best Makers at Maker's prices. Harmoniums, Pianos, and Cheffionier Organs on the Three Years System. Harmoniums supplied to Chapels and Churches on very easy terms. All kind of Harmoniums and Pianos tuned and rpaired. List of prices and testimonials free on applica- 1 tion. 1715 ABERDARE. TO LET, all that DWELLING HOUSE with GARDEN a.nd LAWN. called DANX- GRAIG, in Aberdare. The House comprises Dining Room. Drawing Koom, Breakfast Room, Six Bedrooms, and Bath- room, with usual conveniences Early possession may be had.—For other terms, &c., apl-Jy to Messrs. C. F. & G. James, Solicitors, Merthyr- lyanl. 1849 March 18th, 1878. Goreu arf, arf dysg. Eisteddfodd Gadeiriol Caerffili. CYNELIR yr EISTEDDFOD uchod DYDD LLCN I C SULGWYN, 1878, pryd y gwobrwyir yr ym- geiswyr liwyddianus mewn Traethodaw, Barddon- laeth, Cerddoriaeth, Caniadaeth, < £ -c. ARWEINYDD Y DYDD THOMAS J. EVANS, Ysw., Hirwaun. BEIRNIAD Yganiadaeth a'r gerddoriaeth: Dr. R RoDQEBSt Bangor; a ALAW DDU, Llanelli. Traethodau, Barddoniaeth tÍ.'r.: ISLWYN. C-ifeillydd y dydd: D. BOWEN, Ysw., Dowlais. PRIF DDARNAU CERDDOROL: (, f," r dim dan 100 o rif, a gano yn oreu, 1 hen shall your light (Elijah) gwol^r, 30p a medal aur I r arweinydd. 2. I'r côr, dim dan 60 o rif, nad enillodd droa 15p. yn flaenorol, a gano yn oreu, "Y ATah Afradlon," gwel y Gerddorfa; gwobr, 15p. Pob hysbysrwydd pellach i'w gael gan yr ysgrlf- enydd lleol. ° JOHN THOMAS, Checkweigher, Pwllypant, 1800 Bedwas, Caerphilly. Mor o gan yw Cymru gyd. Eisteddfod Gadeiriol Ferndale. BYDDED hysbys y cynelir Eisteddfod Gadeir- iol yn Assembly Hall y lie uchod, dydd LLCN, y 15ed o EBRILL, 1878. pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr buddugol mewn Caniadaeth. Rhyddiaeth, Barddeniaeth, a Chelfyddydwaith. LLYWYDD Y DYDD LEWIS DA vis. Ysw., Brynderwen House. BEIRNIAD Y Ganiadaeth MR. D. BUALLT JONES. PRIF DESTYNAU CANIADAETH I'r cdr, ddim dan 40 mewn rhif, a gano yn oreu y Requiem er cof am Ieuan Gwyllt" (Parry gwobr, 8p,, a Chadair Dderw hardd i'r arweinydd gwerth lp. 10s. I'r hwn a gano yn oreu ysolo tenor, "Myfanwv" (Alaw Rhondda); gwobr, Medal Arian, gwerth lp. 5s. CELFYDDYDWAITH Am y Gadair Dderw oreu gwobr, Ip. 10s. Am y gweddill o'r testyBau, &c., gwel y programme, yr hwn a fydd yn birod In fuan ac i'w gael gan yr Ysgrifenydd am lc., drwy y post am l jc. Dros y Pwyllgor, JOHN HEXRY LEWIS (Asaph Llechau), Glyn .View House, Ferndale, Pontypridd. 1822 Siloh, Maesteg. pjYNELIR EISTEDDFOD yn y lie uchod C DYDD GWENER Y GROGLITH, 1878. Btirniad y Ganiadaeth .-—Mr. REES EVANS Aberdar. Y Farddoniaeth, < £ r. — Parch. J. GWBHYD LEWIS, Bargoed, via Cardiff Prif Ddarn Corawl. Requiem GoSawdwriaethoirrdiweddar Ieuan Gwyllt (Dr. Parry); gwobr, 8p. Barddoniaetlu Am yBrvddest Goffawdwriaethol oreu i'r diwedd- ar Barch. Da\id Henry, Pen yvroes; gwobr 2p. 10s. Y programme, yn cynwys y telerau, i'w gael am y pris arferol gan B. THOMAS (Alaw Dulais). Ysg. 1828 Maesteg. Yn mhob llafur mae elw." "Ymdrech a drecha." Ail Eisteddfod Flynyddol Deri. BYDDED hysbys i holl Gymru benbaladr v cynelir yr EKsTEDDFoD FAWKEDDOG uchod dydd LIun, Awst 5ed, 1878, pryd y gwobr- wyir yr ymgeiswyr Iiwyddianus mewn Caniadaeth Barddoniaeth, &e. Llywydd y Dydd: WALTER HOGG, YSW., Plasycoed. Beimiaid: Y Ganiadaeth—Mr. REES EVANS, Aberdar. Y Farddoniaeth, &c.,—Mr. R SMITH (Homo Ddu), Tonypandy. Llywydd y Pwyllgor, —WALTER HOGG, Ysw. Is-lywydd,—Wir, jERKanAH, Ysw. Trysoryddion,—Mri. JOHN MORGAN, Darran Hotel, a JOHN EVANS, Jenkins' Row. Ysg. Myg. -Mr. JOHN JOHN, Deri Board School. Ysg. Goh.—Mr. JOHN LEWIS, 5, Jenkins' Row, Deri, Cardiff. iggy D. & — Y mac cy taliad yr icyl mho I wedi ei gohirio hyd y dyddiad uchod. 1807 Cerddoriaeth Newydd gan D. Emlyn Evans. Y TYLWYTH TEG (Cantata) pris (nett) 2s. 6c. 0 DDEDWYDD DDYDD (Recit. and Air i Denor or un): pris (nett) Is. 6c. "BRENIN Y TYLWYTH TEG (Ciln i Baritone eto) pris (nett) Is. 6c, Pa fodd y cwympodd y cedyrn (Anthem er cof am R. Mynyddog Davies): pris (nett), Hen Nodiant. 4c. Sol-fa 2c. MAE CAN YN LLON'd YR AWEL i^VYN" (Rhan<»an fuddugol Pwllheli): pris (nett), Hen Nodiant, 6c.; Sol-fa, 2c. BEDD LLEWELYN (Recit. and Air i Den^r neu Soprano): pris (nett), Hen Nodiant, 2s.- Sol-fa, yn awr o'r wasg, 4c. Y GADLEF a "CHAN Y TYWYSOG pris (nett) Hen Nodiant, Is. 6c. yr.un. "ADGOFION MEBYD;" Y CYMRO (Baritone) pris (nett), Hen Nodiant, Is. yr un. y TVMHORAU," Canig fuddugol: yn y dJaa nodiant, pris 6c. Yn y Wasg, argraffiad Sol-fa o'r Tylwyth 1- ec[> Pris < Y Gfln a Gollwyd" (er cof am y diweddar W. Hoplan), pris Is. Cyfeirier ISAAC JONES, 1818 Treherbert, Pontypridd. YMFUDIAETH Talaeth Fras Texas. LLE ARDDERCHOG I YMSEFYDLU YCYFLEU goreu a mwyaf msnteisiol a gycjTgiwyd eroed i Amaethwvr a Llafui wyr i gael cartref o'r eiddynt eu hunain yn rhydd- ddaliadol. Pob manyiion ond ymofyn ;1 JOHN ANTHONY, Superintendent of Colony, 9, Pembroke-street, Aberdare, a 20, Windsor-road Neath. D.S.—Giccrthir tir am Gs. ac i fyny yr eric, da. yr lam y raae glo, mlVnau haiarn, plwm, ac ai-iao. 1816