Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

CERDDORIAETH NEWYDD YN NODIANT Y SOL-FFA, | CYHOEDDEDIG GAN Hughes & Son, Wrexham ANTHEMAU Y CERDDOR. Rhif 1 ( Haleliwia—Cydgan: Handel. leAr dori mae y dwfn ddistawrwydd ( Mendelssohn. (Ccrddor O.N., Bhif 11; 2g.) BHtP 2 ( Mor fawr yw y dyfnder: Mendelssohn. 1c. (Cerddor O.N., Bhif S3, 3h, a 35, 6c. RHIF 3 ( Ar ben mae'r gogoneddus waith: Haydn lc. ( (Cerddor O.N., Bhif 57 a 6%; he.) RHIF4 (Cerddor 0. N.,Bhif 121, 122 he.) < Anrhydedda'rArghvvdd: W. 3. Owen Ie. ) Buost, 0 Dduw, yn Noddfa: Calcott. (Cerddor 0. N., Rhif lh7 2g.) IArglwydd par i mi wybod: E. Llechid. RHIF 5 ) (Cerddor 0. N., Bhif 26; 2g.) Paham y'th ddarostyngir: 0. Gibbons (Cerddor 0. N., Bhif 51; Sg.) f 0 Dduw yn ol dy gariad rhad: Farrant Rhif 6 J (Cerddor O. N., Bhif 72 2g.) A Pan yw fy nhad a fy mam yn fy ngwrthod: Dr. Crotch. (Cerddor 0. N., Bhif 137 2g.) ngwrthod: IJr. Crotch. (Cerddor 0. N., Bhif 137 2g.) fDeuwch, canwn i'r Arglwydd: J. A. 1 Lloyd. Rhif 7 ) (Cerddor 0. N., Bhif 2 2g.) K Defiro, Arglwydd Eos Llechid. lc. j (Cerddor O.N., Bhif 3; 2g.) } Iesu dyrchafedig: Cruqer. (Cerddor 0. N., Bhif 3 2g.) Hhif 8 ( Molwch yr Arglwydd: Gwilym Gwerd. 2c. ( (Cerddor 0. N„ Bhif 6,7,8; 6cJ rEi Arglwydd addywedodd: Alaw Ddu (Cerddor 0. N., Bhif 13; 2g.) Rhif 9 Y rhai hyn sy'n dilyn yr Oen: Palestrina Ie. (Cerddor 0. N., Bhif 19; 2g.) Aed mawl a gweddi'r saint: Dr. Tye. L (Cerddor 0. N., Bhif 20: 2g ) Deuwch, canwn i'r Arglwydd: IJ. Lewis RHIF 10 (Cerddor 0. N., Bhif 21; 2g.) 10. Melus gof a pheraidd ganu: Mozart. (Cerddor 0. N., Rhif22; 2g.) ANTHEMYDD Y SOL-FFA. RHAN 13.—JVis 3e. RHIF A f Yr Arglwydd sydd yn Teyrnasu: D. Ie. ( Emlyn EvanJ. RRIF B CAn Mair (Magnificat) John Owen Ie. ( (Owain Alaw). RHIF 0 F Ar f6r tymhestlog teithio 'r wyf: lc. i Handel. RHAN H.-Pris 3e. iMor lluosog yw dy weithredoedd: J). RHIF A ) Jenkins, M.B. 2e. ) *Hynod yw Duw yn Judah: Dr. J. Clarice- Whiifeld. RHIF B ( Molwch yr Arglwydd: D. Em. Evans. 1c. t Yn fy nghyfyngder: Mozart. RHAN 15.—Pris 2c. RHIP A Teilwng yw'r Oen Handel.. iPar'towch y ffordd: C'/ndeyrn. 2c. *Gras ein Harglwydd lesu Grist: J. A. Lloyd. RffrP B f *Ac mi a glywais lais o'r nef: J. Am. lo ( Lloyd. RHAN IG.-Pris 3e. Genau y Cyfiawn: D. Emlyn Evans. RHIFA *Cenwch i'r Arglwydd: lsalaw. 2c. *Daeth trwy ein Iesu Glan: Alaw Gymreig. Rlic B {Dinas sadarn fiydd i ni: 0wain Alaw' RHAN 17.-Pris 3e. BrSJ*' A Y mae gorphwysfa: D. Emlyn Evans, 2e. CANIGION Y CERDDOR. Rhib 23 ( Croesaw i'r Boreu: J. Thomas. lc. I Fflora fu yn casglu blodeu: J. Wilbye. Yr Afonig: Gwilym Gwent. 24 Yr Alarch Wen: 0. Gibbons. Ie. Tewch a son am wawr yn tremio: Alaw Dyroleaidd. RHAN V.—Pris 6c. Rhif 25 ( Adar man y mynydd: J. Thomas. lc. < *Y Fwyalchen: Alaw Gymreig. •fitTTv 26 f Y Wawr: Alaw Ddu. lc, *Decbreu'r Haf: Isalatv. Mae rhew-wynt y Gauaf: J. Thomas. Rhif 27 i *pan o'wn yn troi i'm gwely oer: R. •0, ( Edwards. Rhif 28 f Carnovale: Rossini. lc. I *Yr Ehedydd: Mendelssohn. „J Y Gwenyn: D. Lewis. Rhif 291 ^am a Chavtref R. J. Parry. Ie. ( Mercli Megan: Hen Alaw Gymreig 31hif 30 j Qjan y Nant: Gwilym Gwent. lc. ( MIWSIG Y MILOEDD. (Y n Nodiant y Sol-ffa.) GORYMDAITH Y MILWR: G. Gwent. ( Pris BODLONDEB: J. D. Jones. I lc. -*PEBYLL Y GIPSY: Trefn. 0. Alaw. Pris lc. •HENFFYCH WELL IGYMRU: Owain ( p- Alaw. (Canig i T. T. a B.) { ETO, i s. A. T. a B. ( lc* ELDORADO: Rhangan i T.T.B.B., Dr. f Rogers. (Geiriau Cymraeg a Saesoneg).) Pris #Y GOEDW1G: Rbangan i S.A.T.B., gan j lc. E. Llewelyn Jones. Rogers. (Geiriau Cymraeg a Saesoneg). Pds #Y GOEDW1G: Rbangan i S.A.T.B., gan j lc. E. Llewelyn Jones. 0 NA BAWN YN BLENTYN RHYDD ( p (I would 1 were a careless child) Rhan- < gan, gan Dr. Parry. YMDAITH Y MWNC: 0. Alaw. ( p CARTREFI CEDYRN CYMRU: Gwent. AR Y LLI: Mendelssohn. { FY NGHARIAD: Mendelssohn. 1 Pris O NA CHAWN FARW YN YR HAF: j lc. J. D. Jones. v ♦CY^URON SOBRWYDD: J. Thomas. Frislc. Mae y darnau uchod i'w cad hefyd yn yr Hen NvAwnti oddigerth y rhai a ddynodir A AT YMFUDWYR. TO 'EMIGRANTS. General Agent to all Arnerican and Australiar Sailing Ships and Steamers. TVT M. JONES (Cymeo G-wtllt), Passengei • Broker, 28, Union-street, Liverpool, Gor. uchwyliwr i'r Llinellau canlynol :-Inman Line Cunard Line, Guion Line, Allan Line, Nation Line, White Star Line, Dominion Line, Stat* Line, and American Line. Gan fod yr Agerlongau uchod yn hwylio i wa hanol borthladdoedd yn y Talaethau Unedig, Tiriogaethau Prydeinig, gall yr ymfudwyr gael I cyfarwyddiadau gofynol drwy anfon llythyr i i cyfeiriad hwn. Caiff pawb a ymddiriedo eu gofa ddo y sylw manylaf. Dymunol gan y Cymro aKti y Cyhoedd fod ganddo y TT CYMBMO eangaf a mwyaf cyfleus i Deithwyr ai Ymfudwyr yn L'erpwl, a'r agosaf i r Landing Stage.-Cofier y Cyfeiriad N. M. JONES (CVMRO GWYLLT), 28, Union-street, Liverpool. D S.—Gellir ymho yn Aberdar & John Jamer: Crown Hotel. Yn awr yn barod ar gyfer Cyculleidfaoedd a Chy- manfaoedd Cymreig, dan olygiaeth Mr. W. T. BEES (Alaw Ddu), Llyfr Anthemau a Salm- donau Cynulleidfaol. SEF Oydymaith i Lyfr Tonau y gwahanol enwadau. YGYFRAN GYNTAF yn cynwys deuddeg 1 Y o Anthemau urddasol, byrion, a syml; 16 o Salm donau gyda nodiadau eglurhaol ac ymarferol I parth mynegiant, &c., yn nghyda. detholiad o hen donau cynulleidfaol Cymreig, wedi eu cynghan- eddu a'u cymhwyso at eiriau. Yr holl wedi eu trefnu ar amrywiol destynau, fel y gellir cymeryd Salm-don ac Anthem i ateb testyn y bregeth, er cael amrywiaeth ac unoliaeth yn y gwasanaeth crefyddol.. Yn rhwym yn yr Hen Nodiant, gyda threfniant i'r organ neu'r harmonium, Is. 6c.; Sol-ffa,^ Is. Neu gellir eu cael mewn sheets er mantais i gorau < a chynulleidfaoedd fel y canlyn; R.N. Rhif. ANTHEMAU. Sol-ffa. Darfu yr Haf." ) 4c -I 2 O deuweh i'r dyfroedd. f ^c- 13. Bydd drugarog wrthyf h. ? > ri. "A gwaed Ie»u Grist ei Fab ef. 2g. 15. "Os ewyllysia^neb ddyfod ar fy j- l2c. 6 Clodforaf yr" Arglwydd." -j 4c 7. Profwch a gwelwch. Y rfc. (a "Sanctaidd, sanctaidd. 9* Tyr'd, Ysbryd. Glan.' f io, Fy enaid, bendithia yr Ar- [ 3C> 4c. -s glwydd." | ill. Par i mi wybod dy ffy/4,d-' & lo A welsoch chwi ef. 1A salm-don au. Khifyn»u 1 i 11, So-! 12 Emvrdkddef. erin" a Dulais," yn nghyd ar 4-u » nifiQ Tret*) 4c., vn r ddau Nodiant. ,gFob idSn WC&Ti 4, Ll»- elli Carm. Telerau haelionus i Lyirwerthwyr a • a b?dd yn dda gan y golygydd gynorthwyo i drefnu ac arwain cyfarfodydd cerddorol cynull- • if n rhoddi cyfarwyddiadau ac awgrymiadau c^redinol ar f aterion yndwyn cysyUtiad a cheTdd- oriaeth a chaniadaeth y cysegr. L'467 At Ymfudwyr o Gymru. GAN fv mod wedi cael ar ddeall fod Huaws o gyfeillion yn Nghynuu dan yr argraff fod Mr. James Rees yn parhau yn fy dvmunwyf hysbysu yn gyhoeddus nad oes un CYSYLLTIAD rhyngwyf a'r person hwnw yn awr, Som u FeywS gyfeiriad yw 2 8, U N ION STEEET, LIVERPOOL. Bydded i bawb, os ydynt am fy ngwasanaeth, gyfeirio ataf fi yn unig- N. M. JONES (Cymro Gwyllt). 2075 Goreu arf, arf dysg. Siloam, Gyfeixlon. -pYNELIR DEGFED G YLC^ y IY YDDOL y capel uchod dydd GWENER ^OGLIThV 188of pr/d y gwobrwyir yr ymgeiBwyr llwyddianus mewn gwahanol destynau. beiiiniaid Y Canu,—Mr. D. T. Pkosser (Eos Cynlais), ^Y^Farddoniactli,—Dyi-edfab, 33, Flora-street, flni.hftvs. Cardiff. PHI F DESTYNAU. I'r c6r heb fod dan 50 o rif, a gano yn oreu, Pwy sydd fel yr Arglwydd, o r Gerddorfa, rhif 30i;'rgc6rbo bllnt dan 16 oed, ac heb fod dan 20 o rif, a gano yn oreu, Y milwr bach," o Delyn yr Ysgol Sul; gwobr, lp. 10s. x Traethawd goreu ar "Athrylith gwobr,:lp. J Am y Bryddest oreu ar Yr arch yn nhy Ubea ^uJyW^ralmelyn awr yn barod, yn cynwys yr holl destynau, i'w cael am y pris arferol gan yr Ysgrifenydd, Thomas J. Jenkins, 2191 Trehafod, near Pontypridd. DRAPER 1TI H. LEWIS'S AM. Ag& SHOW ROOMS WERE RE-OPENED ON S A. T U II D A Y, the 25tlt ultimo. 11, COMMERCIAL PLACE, ABERDARE. 2216 W. WILLIAMS, Watch fy Clock Maker, Jeweller, Optician, fyc. 29, CASTLE STREET, SWANSEA. Gymry. dewch at y Cymro. 22U Coed-duon. OYNELIR EISTEDDFOD FAWREDDOG yn y lie uchod, DYDD LLUN, Chwefeor 2il, 1880, dan nawdd prif foneddigion yr ardal. PRIlil DtAEN :— "Y Mab Afradlon" (J. A. Lloyd); gwobr, 10p., a chadair hardd i'r Arweinydd. Y programmes i'w cael oddiwrth yr Ysgrifenydd, pris Ic. drwy y post, l|c. Dros y pwyllgor, ME. WM. J. Phillips, Station Terrace, 2199 Blackwood (Mon). Town Hall, Castellnedd. CYNELIR y BEDWEREDD EISTEDDFOD C FLYNYDDOL yn y lie uchod, dydd G W ESTE* Y OHOCr Id.I T XI. XS80. PlUF DDARN CORA.WL — "Molwch yr Arglwydd" (J. Thomas, Llan- wrtyd); gwobr, £ 12. Ceir manylion ereill, yn nghyd ag enwau y Beirniaid, mewn rhifynau dyfodol. EVAN Willia3is, Bookseller, 2203 Neath. Eisteddfod Gadeiriol Pontypridd. /"1YNELIR yr AIL EISTEDDFOD FLYN- \J YDDOL ar Ddydd Mawrth y Sulgwyn, 1880. PRIF DESTYNAU Frcor, dim dan 50 mewn rhif, a gano yn oreu Teyrnasoedd y ddaear," gwobr 20p., h.y., 17p. i'r côr, 2p. i'r arweinydd, a lp. i'r soloist goreu. 1'r c6r plant a gano yn oreu There's a light in the valley (Sanlcey a Moody), gwobr dau gini, a laton i'r arweinydd.. ,) „ Am yr Awdl oreu ar "Yr Enaid, dim droa 500 o linellau, gwobr pur gini, a chadair fudd ugol yr Eisteddfod gwerth dau gini. Am y traethawd goreu yn y Gymraeg neu y Saesonaeg, Hawliau Cymru i addysg uwch- raddol." gwobr tri gini a medal anan. Rhoddir enwau y beirniaid, a bydd y pro grammes yn barod ar fyr. Dros y pwyligor, D. Leys hon, Cadeirydd. Joseph Davies, Ysg., Graig Board Schools, 2209 Pontypridd. Andrews Hall, Penarth, Caerdydd CYNELIR EISTEDDFOD yn y lie uchod %J dydd GwENER GROGLITH, 1880, pryd y ^wobrwyir yr ynigeiswyr buddugol mewn Oamad- aeth, Barddoniaeth, &c. BeirDiad y Ganiadaeth, Mr Tom Williams, Pontypridd Barddoniaeth, Mr. John Davies, Taihirion. TESTYNAU. TESTYNAU. 1'r c6r a gano yn oreu c, Mor hawddgar yw dy bebyll" ("How amiable are Thy palaces )—Dr. Joseph Parry gwobr, £ 5. I'r cor a gano yn oreu Let the hills resound -B. Richards; gwobr, £210s. 1'r cor o plant a gano yn oreu Tyn am y lan ("Pull for the shore") o Swny Jhobili; gwobr, fcl. Am y gweddill o'r testynau, yn nghyd a phob manylion ereill, gwel y programme i'w gael am y pris arferol, oddiwrth yr Ysgrifenydd, E. T. HOWELLS, 26, Glebe-street, 2205 Penarth, Cardiff. Eisteddfod Siloh, Maesteg. OYNELIR vr Eisteddfod uchod ar y lofed o Fawrth, 1880. Beirniad y Ganiadaeth, Eos Morlais. Beirniad y Traethodau, y Farddomaeth, &c., Mr. T. L. Roberts, Ysgolfeistr, Maesteg. PRIF DDARNAU CORAWL. I Y Gwanwyn' (Emlyn Evans), i gor ddim clan 5°» Mi'agGodIf £ "(Dr. Parry), i gor ddim dan 30 o rif, gwobr £ 2. Pob manylion i'w cael yn y ■programme am y pris arferol. Ysgrifenydd—Morgan Jervis. sgrnenyau MaeBteg< CERDDORIAETH NEWYDD CAN H. DAVIES, A. C., Pwllheli, N.W. S F jy Y CAETHGLUDIAD; oratorio syml Is. 6c. DEBORA; cantaivd syml Is. 2?. 6c. "Awn tua'r Cadfaes," i T.T.B.B ac Os ymfyddina Israel," iT.B. l|c. 4c. I lawr, meddai'r miloedd," i S.A.T.B., a, "Gwae ni Ga- naaneaid," i T.T.B.B. 3c. Sc. "Ac felly, 0 Arglwydd," i S.A.T.B. 2c. 4c. JOSEPH (6ed argrafflad yn awr yn barod) 6c. Is. DAFYDD 6c. aAMUEL 3" DANIEL A'R TRI LLANC 6c. Is. 6c. JONAH 6c. Is. 6c. Y Gadair Wag," can a chyd- gan (yn y ddau nodiant am 6c.) "O Dowch, ac annghofiwch," i T.T.B.B. 2c. 4c. Anthemau cynulleidfaol hollol syml a rhwydd, ac yn rhai rhagorol at wasanaeth cymanfaoedd cerddorol, &c. :— Fy nyddiau a ddarfuant." Sol-ffa, 2c. Hen Nodiant, 4c. I bwy y perthyn mawl." Yn y ddau nod- iant, 2c. '• Gwyn ei fyd y pwr a "Treigla dy ffordd ar yr Arglwydd." Sol-ffa, 2c. Cyfeirier, gyda blaendal, at yr awdwr. 2206 NEW GROCERY & PROVISION SHOP, TOP OF CANON STREET, ABEBDABE. DYMUNA WILLIAM CHARLES, Tre- cynon. hysbysu trigolion Aberdar a'r gym- ydogaeth ei fod yn agor y SHOP NEWYDD uchod Dydd SADWRN nesaf, pan y gwerthir pob peth am y prisoedd iselaf sydd bosibl. 216.5 Y MAE Miss LIZZIE WILLIAMS, R.A.M., (Llinos y De) YN agored i dderbyn Engagements i ganu mewn Is J Eisteddfodau, Cyngherddau, Oratorios, &c. Cyfeiriad-MIss L. Williams, 6, Portland-street, Swansea. 2217 DYMUNA W. II. K B Y Hysbysu y cyhoedd ei fod wedi pwrcasu holl GYNGHORION MEDDYGOL MB. JAMES, CHEMIST, Yn nghyd a'i LYFR RPIAGYSGRIFAU (PRESCRIPTION BOOK), fel y gall unrhyw berson a fydd yn dewis cael meddyginiaeth tebyg IT hyn cedd yn gael gan Mr. James ganddo yntau cTrwy ymholi. HE F Y D, JAMES' CELEBRATED APERIENT GLOBULES (yn lie Castor Oil). BILIOUS AND LIVER PILLS. BALSAM OF HOREHOUND. A'i holl Feddyginiaethau ereill. 89, a 90. Taff-street, Pontypridd. 2198 Y mae gan y QUININE BITTERS un cymer- adwyaeth anarferol, sef bod meddygon o bob gradd yn cydnabad eu heffeithiaa trwy eu rhoddi i'w cleif ion (patients), pan yn fynych y methant gyda'u cyfferi meddyginiaethol eu hunam. Gwelir manylion ar dudalen arall o'r papyr hwn,, L. 163 SWYBDFA'R "GWLADGARWR" am bob math o Argraffwaith rhad! QWYDDFA'R GWLADGARWR am O Hysby&leni o bob maintioli, ac yn mhob Iliwiau. QWYDDFA'R "GWLADGARWR" am O Lyfrau Newyddion o bob math am y prisiau iselaf. Allan o'r Wasg, a phwrpasol i Gqng- herddau ac Eisteddfodau CYDGANAU, UNAWDAU, a'r DDEU- Y AWD canlynol allan o'r Oratorio newydd Yr Emmanuel, Dr. Parry. No. 3.—Cydgan (Yr Offeiriad Iuddewig) Er Plygain Amser, &c 3c. I S.A.T.B. j s 4. Cydgan (Ciutorion y Deml) Llawen- baed y.Nefoedd, &c 4c 12—Eto, YnEngyl fyrddmyrddiynauawn 3c. 14-Eto, Cerddodd aethau drwy oil aRian 3c. 17-Eto, Disgynai cawod ddychrynadwy o telIt, &c. 3c. „ 18-Eto, Y Cynfab Tragywyddol a drech- odd lu'r gelyn W. 19—Eto, (Rhan yr Ail—Paradwys yr Angelion)—Wele Eden, Henffych iddi 4c. 22-Pedwarawd a Chydgan (Yr Allgelion) Mor ogeneddus yw dy waith 27 -Cydgan (Chorale Fugue ar Meirion- ydd ") Canwn ganiad newydd 6c. Bydd yr oil u'r uchod allan yn y Tonic yn fuan i'w cael ar wahan. UNAWDAU. No 6-(Israeliad-Alto)-Ai gwir? O! Ai gwir 9c. „ 15—(Gabriel-Tenor)—Amcanai'r T'wysog wedi hyn, a tkyngai yn ei lid Is. „ 26—(Gabriel-Tenor) -Newydd! Newydd! Engyl frodyr Is. „ 20—(Angel—Soprano)—Wele y dyn, O mae yn hardd Is. Emmanuel, Rhanau J, 2, 3, 4, H. N. yn awr yn barod, Is y llhan. Bydd y gwaith yn gyflawn allan ar ddiwedd Mcdi; pris mewn papyr 6s.; wedi ei rhwymo yn hardd, 8s. Bydd Emmanuel allan yn y Tonic fel y canlyn = -Rhan laf, allan ar ddiwedd Gorphenaf; 2il, Awst; 3ydd, Medi; 4ydd, Hydref; 5ed, Tach- wedd (yn Gymraeg.) Yn gyflawn ar ddiwedd Rhagfyr, pris mewn papyr, 3s wedi ei rhwymo yn hardd, 4s 6c. TAIR 0 ANTHEMAU i blant YR YSGOL SUL a'r BAND OF HOPE. Pris 6c. No I-Yr r dgorn a gan 2e. ,,2—Moliant i'r Iesu 2c. 3—Teilwng yw'r Oen 2c. Y ddwy iaith a'r ddau Nodiant ar yr un copi. CANIG NEWYDD-"MOLAWD I'R HAUL." (AN ODE TO OfcHE SUN). I'w chael yn y ddau nodiant, gyda geiriau Cym- raeg a Saesneg, pris 4c. Blodwen (Yr Opera Gymreig), yr hon sydd wedi ei pher- fformio 46 o weithiau, 5s. wedi ei rhwymo yu haidd, 7s. Tonic Solffa, 2s. wedi ei rhwymo yn hardd, 3s. 6c. Yr holl Gydganau, &c i'w cael ar wahan yn y ddau Nodiant.—Pob archeb, gyda blaen-dal, i 219 J. PARRY & SON, Aberystwyth. Yn y Wasg, pris Swllt, GWALLTERIANA:* TRAETHAWD ar Ansoddau Gwahanol, a Man- teision Cymharol Dosbarthau Barddonol Caerfyr- ddin a Morganwg, ac ar yr Awgrymau sydd yn. parhau o bob un ohonynt; at yr hyn y rhagosod- wyd rhai nodiadau rhaglithawl ar Un-lythyreniad. Gan y Parch. Walter Davies, A.C. (Gwallter Mechain). Wedi ei gylieithu gan Jonathan REYNOLDS (Nathan Dyfed). Bydded i bawl» sydd am feddianu yr uchad ddanfon eu harchebion i'r cylioeddwr ar unwaitb, gan na chyhoeddir ond nifer i ateb yr archebion yn unig. I'w gap.1 gan ISAAC JONES, Printer, 2057 Treherbert, Glam. Trydydd Argrajjiad. 61; tudalen. Pris 6c.; gy(la)- Post, 6te. 2 ELFENAU GRAMADEff, At wasanaeth leuenctyd Ysgolion Llenyddol, Gan y PARCH. J. LL. HUGHES. Gramadeg syml a rhad ydyw i rai yn dechreu, a buasai yn anhawdd gwneyd ei well at y pwrpas." -Parch. T. LEVI, Aberystwyth. Y cynyg goreu o laTer at wneyd dysgu Gra- madeg yn bleser. Y mae wedi ei gyfaddasu i gyfarfod chwaeth a galluoedd yr ieuaine. "-Parch. T. Price, M.A., PH.D., Aberdar. Y mae y gwerth chwe' cheiniog goreu y gwyddom ni am dano. Gwnaeth eisoes wasan- aeth gwerthfawr i lawer o ieuenctyd i ddeall y Gymraeg. Mae yr argralIwaith yn lâu a destlug, a'r llyfr yn ymddangos yn ddeniadol."—Parch. J. Jones, Felinfoel. Cyfarwyddwr rhwydd i'n ieuainc er dysgu Gramadeg. Dylai pob dyn ieuanc, ac yn enwedig y rhai a garant ysgrifenu i'r wasg, fynu ei gael, a. mynu ei ddysgu a'i ddeall yn gyntaf peth."— Parch. W. REES, D.D. (Hiraethog). I'w gael gan Parch. J. LL. Hughes, Five Roads, 2158 Llanelly, Carir, BOXES RHAD! BOXES RHAD! YMAE ISAAC THOMAS, UNDERTAKER, JL ABEKDAR, yn rhimmo hysbysu y cyhoedd ei fod yn cadw ei alwedigaeth yn mlaen fel arfer, heb yr un cysylltiad it neb, pwy bynag, mewn un modd, ac yn dymtmo cael y gefnogaeth arferol. Hefyd, y mae wedi jrwreasu gwerth canoedd o bunau o goed i'r pwrpas o wneyd Boxes rhad i ymfudvyr, &c. Y prisoedd a'r inaintioli. -wedi talu en traul bob rhan o'r Dywysogaeth :— £ s. d. Box 3 ft. xl8-18 in 0 14 0 „ 3 ft. 6 m.xl9-19 in., 016 0 „ 3 ft. 9 in.xl0-19 in., 0 17 0 Y mae ganddo stock at law bob amser. 2200 GEORGE GRIFFITHS JONES, Registrar of Marriages, OFFICE:—5, OANON-ST., ABERDARE. Gellir priodi yn y Register Office, Mertliyr, yn gystal ago mewn unrhyw gapel trwyddedig yn Aberdar neu Ferthyr. trwy roddi rhybudd yn y swyddfa hon. 199S