Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

-P,?,is Chive' Cheiniog yr un. RHESTR 0 GANEUO N CYHOEDIJEDIG GAN HUGHES & SON, WREXHAM. Mkif 1 Gogoniant i Gymru-All hail to tliee, Cam- bria-(Can i Baritone). Dr. J. Parry. 2 Dyna'r Dyn a aiff a hi—(Can a Chydgan). Dr. J. Parry. "3 Hen Gymru Wen-Dearest Old Wales- (Can a Chydgan). D. Emlyn Evans. 4 0 rhowch i mi Fwth*—0 give me a Cot- (Can a Chydgan). AUnv Ddu. 5 Nans o'r Glyn—Fair Ann of Glyn-(Cariad- gan). Alavi Ddu. 6 Peidhvch a dyweyd wrth fy Nghadad-O say not a word to my Laddie. Oivain Alaw. '7 Cartref—(Can a Chydgan). J. D. Jones. 8 Gwnewch bobpSth yn Gymraeg—(Can a Cbyigan). Dr. J. Parry. 9 Twr Label—(Digrifol). Oicain Alaio. *10 Mi gcllais y Tven—(Digrifol). 0. Alaw. "11 Y Gwcw ar y Fed wen—The Cnckoo on the Bircli Tree-(Soprano). Megan Watts. 12 Vlyre2 l"ach Tied PUw*-('renor). Hen Alaw 13 Beed ysbryd ein Cyndadau—The spirit of our 1-V.ihers—(Can a Chydgan). Owain Altgw. 14 IiIae JTghalon yn Ng!Lymrul-INly ?ieart; is in "WaUla. Afan Alaw. 15 Can y Melinv&d-—(Tenor). Gwilym Gwent. 16 Yr Eneth Bdall*—(Soprano neu Denor). Dr. J. Parry. 17 Byna Hen Ddiareb dda—(Can & Chydgan). (twain Alaw. IS X £ ari a Morgan—Mary & Morgan—(Deuawd j ::)cT,HllO "Thenor). Uchalaw. ,19 Gwlarl ein Tadau-Our Fatherland-(Can a Chydg.in). Alaw Ddu. 20 Cryd Gvvag fy Mhlentyn yw—(Soprano). }.i\0.ls:~ohn. 21 Llywelyn*- (Baritone). J. D. Jones. -52 Curwch yr Haiarn tra fyddo'n boeth*- (TeJi!or). Alaw Dclu. 23 Yr Ycfcrjrdeedd—(Can a Chydgan). J. Thomas. .24 Vryt t-iln cofio'r Lloer yn codi-(Tenor). L. 5. Hugh- Y S'i—(Can a Chydgan-digrifol). Alan Ala: 26 MM aeen y G'lomen—The plaint of the 1: iLg <l:"ive—(Soprano neu Denor). A/an Alaw. S7 Y Détau. :Porwl"-The Two Sailors-(Deuawd i Tcr.' r a Bass). Dr. J. Parry. 28 Kyf&nwy—Myfanwy—(Tenor). 0. Alaw. 23 Y BaeUgcn Bewr—The Noble Boy of Truth- {C"'1l i IS&ritone). Dr. J. Parry. to rahaia mae Dei mor hir>yn d'od—(Soprano). .1.. uvj Trevor, 31 Kyn sy'a masfn'r B&fcan*—'Tis I that nurses i! ■hy-~('6o\>ianr>). Owain Alaw. I 7ot.-n<r 'Each—The Little Minstrel- f'Minvi- IVnor). Dr. J. Parry. Z% Can I&h lingoes—(Can ddigrifol i Baritone). <: -ihun C-wrnt. ■84 Yr h.1. Lane—The Old Bachelor-(Yn y ji.ia'.i Niv'.iant—Bass). Talhaiam. 85 C Trr'd yn ol, fy ngeneth wen-Return to 1:1" iuy lovely Gwen. Gomer Powell. -36 Y mud a'r Byddar-The Deaf and Dumb. Goincr Powell. 37 Yin-wc-Mad y Bardd—The Bard's visit. J. D. Jones. 38 Bring, Dring, i fyny—Climb, Climb up higher- (Deuawd i S. neu D. a B.) D. Jenhns. M.Ji. '39 Hiraeth y Cymro-The Wanderer-(Yn y Dtlnu Nodiant Baritone). Schubert. 40 Bradwriaeth y don—(Yn y Ddau Nodiant- Tenor). li. S. Hughes. 41 Ti nid wyt-Thou art passed—(Yn y Ddau Nodiant —Soprano.) Dr. J. Parry. 42 Eedd fy Nghariad—(Yn y Ddau Nodiant- Soprano neu Denor). B. S. Hughes. 43 Dacw'r Bwthyn gwyn ym ganwyd—(Yn y Ddau Nodiant—Tenor). Rhedynog Price. 44 Y Ddau Lowr—(Deuawd i Tenor a Bass, yn y Ddau Nodiant). It. S. Hughes. 45 Y Ferch a'r Lloer—(Yn y ddau Nodiant— Tenor). Alaw Ithondda. Mae y Canevon a ddynodir d i'w cael yn y Sol-ffa yn Ngheinion y Gan. ■ C'iT ll'rt't anfon amy Caneuon uchod ni t'aid ond nodi y 11 hif i/n mug. Os na bydd Llyfricerthivr mewn cymydogaeth, anfona y Cyhoeddwyr tln- fit j)iv Gan ar dderbyniad 7 stamp ceiniog. Huanau I. a II.,pris Is. 6c. yr un neu y ddxvy Ran ynghyd yn yr un Amlen, 3s. Deuddeg o Ganeuon 'Yn y Ddau Nodiant, gyda Chyfeiliant, gyda Geir- iau Saesneg a Cliyniraeg. Gan Dr. PARRY. Ynghyd mewn Amlen, pris Is. 6c. Chwe Deuawd: Tn y Ddau Nodiant, gyda Chyfeiliant i'r Piano neu yr Harmonium. Gan wahanol Awdwyr. Ynghyå mewn Amlen, pris Is. 6c. Deg o Ganeuon: Tn y Ddau Nodiant, gyda Chyfeiliant. Gan wahanol Awduron. Ynghyd mewn Amlen, pris 18. Chwech o Ganeuon: 'Yn y Ddau Nodiant. Gan D. EMLYN EYANB. AT YMFUDWYR. LLSPFE* TO EMIGRANTS. General Agent to all American and Australiar- Sailing Ships and Steamers. VT M. JONES (CYKSO G-WYLLT), Passenge; Broker, 28, Union-street, Liverpool, Gor. uchwyliwr i'r Llinellau canlynol :—Innaan Line Cunard Line, Guion Line, Allan Line, Nation Line, White Star Line, Dominion Line, Stafct Line, and American Line. Gan fod yr Agerlongau uchod yn hwylio i w& hanol borthladdoedd yn y Talaethau U nedig, Tiriogaethau Prydeinig, gall yr ymfudwyr gaol } cyfarwyddiadau gofynol drwy anfon llythyr j'J cyfeiriad hwn. Caiff pawb a ymddiriedo eu gofs. ddo y sylw manylaf. Dymunol gan y Cymro allu tysbysu y Cyhoedd fod ganddo y TY CYMRMG eangaf a mwyaf cyfleus i Deithwyr a( YmfvAivyr yn L'erpwl, a'r agosaf i'r Landing Stage.-Cofier y Cyfeiriad N. M. JONES (CYMRO GWYLLT), 28, Union-street, Liverpool. D S —GeUir ymho yn Aberdar â. John Jamet Crown HoteL Yn awr yn barod ar gyfer Cynulleidfaoedd a Chy- manfaoedd Cymreig, dan olygiaeth Mr. W. T. BEES (Alaw Ddu), Llyfr Anthemau a Salm- donau Cynulleidfaol. SEF Cydymaith i bijfr Tonau y gtvahanol enwadau. YGYFBAN GYNTAF yn cynwys deuddeg Y o Anthemau urddasol, byrion, a syml; 16 o Salm donau gyda nodiadau eglurhaol ae ymarferol parth mynegiant, &c., yn nghyda detholiad o hen d6nau cynulleidfaol Cyn^reig, wedi eu cynghan- eddu a'u cymhwyso at eiriau. Yr holl wedi eu trefnu ar amrywiol destynau, fel y gellir cymeryd Salm-don ac Anthem i ateb testyn y bregeth, er cael amrywiaeth ac unoliaeth yn y gwasanaeth erefyddol. Yn rhwym yn yr Hen Nodiant, gydathrefniant i'r organ neu r harmonium, Is. 6c.; Sol-ffa, Is. Neu gellir eu cael mewn sheets er mantais i gorau a chynulleidfaoedd fel y canlyn: R.N. Rhif. ANTHEMAU. Sol-ffa. Darfu yr Haf. "i 4c J 2 O deuweh i'r dyfroedd." > 3c. (3. "Bydddrugarogwrthyf fi." > ^4. "A gwaed Ies=u Grist ei Fab ef. 2w. J 5. "Os ewyllysia neb ddyfod ar fy > l^c. ( ol i." } 6. Clodforaf yr Arglwydd." 4C ) 7 Profwch a gwelwch. V oc. (8* Sanctaidd, sanctaidd." > {9. Tyr'd, Ysbryd. Glan." 10. Fy enaid, bendithia yr Ar- I glwydd." J 11. Par i mi wybed dy ffyrdd." J 19 "A welsoch chwi ef ? I2C. °* SALM-DONAU. Rhifynau 1 i 11, 3c. 12 i 16 a r Tonau- Per- erin" a Dulais," yn nghyd ar Emyn Cladded- igaeth" (Dies Ira:), 4c., yn un o r ddau Nodiant. Pob eirchion i'w hanfon 1 4, John-street, Llan- elli Carm. Telerau haelionus^ 1 Lyfrwerthwyr a Chynulleidfaoedd gyda blaendal. Anfonir cynlluu o'r gwaith, rkestr or testyr au, &c., gyda sampl o'r gerddoriaeth 1 bwyllgorau cymanfaoedd a chynuUeidfaoedd ar dderbyniad stamp' a bydd yn dda gan y golygydd gynorthwyo i drefnu ac arwain cyfarfodydd cerddorol cynull- eidfaol, a rhoddi cyfarwyddiadau ac awgrymiadau cvffredinol ar f&terion yn dwyn cysylltiad a cheidd- oriaeth a chaniadaeth y cysegr. L.467 At Ymfudwyr o uymru. GAN fv mod wedi cael ar ddeall fod lluaws o eyfeillion yn Nghymiu dan yr argraff fod Mr. James Rees yn parhau yn fy ngwasa,naeth, dymunwyf hysbysu yn gyhoeddus NAD OES UN RY<VVT T.TIAD rnyngwyf a'r person hwnw yn awr ac nid yw yn awdurdodedig i weithredu mewn un modd ar fy rhan, nae i'm eynryehioli. Fy unig gyfeiriad yw 2 8, UNION STREET, LIVERPOOL. Bydded i bawb, os ydynt am fy ngwasanaeth, gyfeirio ataf fi yn unig- N. M. JONES (Cymro Gwyllt). 2075 Goreu arf, arf dysg. Siloam, Gyfeillon. CYNELIR DEGFED GYLCHWYL LEN- YDDOL y capel uchod dydd GWENER Y GROGLITH, 1880, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr llwyddianus mewn gwahanol destynau. BEIRNIAID Y Cairn,—Mr. D. T. PROSSER (Eos Cynlais), Treorci F Farddoniaeth,—DYFEDFAB, 33, Flora-street, Cathays, Cardiff. PR1F DESTYNAU. V I'r c6r heb fod dan 50 o rif, a gano yn orexi, Pwy sydd fel yr Arglwydd, o r Gerddorfa, rhif 30I'rgc6rbo blant dan 16 oed. ac heb fod dan 20 o rif, a gano yn oreu, Y milwr bach," o Delyn yr Ysnol Sul; gwobr, lp. 10s. „ Traethawd goreu ar" Athrylith;" gwobr, Ip. la. Am y Bryddest oreu ar Yr arch yn nh £ Obed- edom gwobr, lp. Is. Mae y programmes yn awr yn barod, yn cynwys yr holl destynau, i'w cael am y pris arferol gan yr Ysgrifenydd, THOMAS J. JENKINS, 2191 Trehafod, near Pontypridd. W. WILLIAMS, Watch Sf Clock Maker, Jeweller, Optician, Sfc. 29, CASTLE STREET, SWANSEA. Gymry dewch at y Cymro. 221-1 M6r o gan yw Cymru i gyd." BETHANIA, TREORCI. CYNELIR EISTEDDFOD GADEIRIOL FAWREDDOG yn y lie uchod DTDD LLUN Y SDLGWYN, Mai 17eg, 1880. PRIF BDARNAU I'r cor, heb fod dan 60 mewn rhif, a gano yn oreu "Teyrnasoedd y Ddaear;" gwobr, £15, a chadair hardd i'r Arweinydd gwerth B2 ac hefyd 10s. am y Bass Solo. I'r c6r o'r un gynulleidfa, heb fod dan 40 mewn rhif, a gano yn oreu Their sound is gone out (Messiah); gwobr, £7, a Baton hardd i'r Arwein- ydd gwerth Sl Is. I'r c6r o blant, heb fod dau 30 mewn rhif, a gano yn oreu "Y r U Jgorn. a gan (Parry); gwobr, E2 10s.. a chyfrol hardd i'r Arweinydd. Bydd y programme, yn cynwys yr holl fanylion, yn barod yn fu&n, ac i'w gael am y pris arferoi gan yr Ysgrifenyddion. W. PHILLIPS, Grocer, Treorci, Ysg. Gohebol. W. T.WATKINS, Bute-st., „ Ysgrifenyddion JAMES THOMAS, Bute st., „ 2212 Coed-duon. CYNELIR EISTEDDFOD FAWREDDOG C yn y lie uchod, DYDD LLUN, CHWEFROR 2il, 1880, dan nawdd prif foneddigion yr ardal. PRIF D»ARN "Y Mab Afradlon (J. A. Lloyd); gwobr, 10p., a chadair hardd i'r Arweinydd. Y programmes i'w cael oddiwrth yr Ysgrifenydd, pris Ie. drwy y post, lle. Dros y pwyllgor, MR. WM. J. PHILLIPS, Station Terrace, 2199 Blackwood (Mon). Town Hall, Castellnedd. CYNELIR Y BEDWEREDD EISTEDDFOD C FLYNYDDOL yn y lie uchod, DYDD GWENER Y GROGLITH, 1880. PRIF DDARN CORAWL — "Molwch yr Arglwydd" (J. Thomas, Llan- wrtyd); gwobr, £]2. I'r c6r o'r un gynulleidfa, heb fod dan 40 o rif, a gano yn oreu "Pebyll yr Arglwydd" (Dr. Parry); gwobr, 3p. I'r cor o blant dan 15 oed a gano yn oreu Ring the bells of heaven" (Sankey), neu "Cenwch glychau'r nefoedd (Swn y Jiwbili) gwobr, lp. 10s. Caniateir i wyth mewn oed i gynorthwyo. ? Programmes yn cynwys gweddill y testynau a r adroddiadau, a phob manylion ereill, i'w cael am y pris arferol oddiwrth yr ysgrifenydd, EVAN WILLIAMS, Bookseller, 2203 Neath. Eisteddfod Gadeiriol Pontypridd. CYNELIR YR AIL EISTEDDFOD FLYN- YDDOL ar DDYDD MAWRTH Y SULGWYN, 1880.. PRIF DESTYNAU I'r c6r, dim dan 50 mewn rhif, a gano yn oreu "TeyrnMoeddydda.ea.r," gwobr 20p., h.y., 17p. i'r cdr 2p. i'r arweinydd, a lp. i'r soloist goreu. I'r c6r plant a gano yn oreu There's a light in the valley (Sankey a Moody), gwobr dau gini, a baton i'r arweinydd. „ „ Am yr Awdl oreu ar Yr Enaid," dim dros 500 o linellau, gwobr pum' gini, a chadair fudd ugol yr Eisteddfod gwerth dau gini. Am y traethawd goreu yn y Gymraeg neu y Saesonaeg, "Hawliau Cymru i addysg uwch- raddol." gwobr tri gini a medal arian. Rhoddir enwau y beirniaid, a bydd y pro grammes yn barod ar fyr.-Dros y pwyligor, D. LEYSHON, Cadeirydd. JOSEPH DAVIES, Ysg., Graig Board Schools, 2209 Pontypridd. Seion, Ystalyfera. I CYNELIR EISTEDDFOD yn nglyn a'r capel uchod DDYDD NADOLIG, 1880. Rhoddir gwobr o 25 am y prif ddarn corawl, yn nghyd C. llyfr drudfawr (yn traethu ar Gerddor- iaeth) i'r Arweinydd. Ceir y Rhaglen mewn amser priodol. THOMAS HOWELLS, Yugriftnydd, 2, Wesley Terrace, 2211 Ystalyfera, Swansea. AT Y beirdd. ^wobiiiu I wobrau!! GWEL "Y GLORIAN GYMREIG" yn y Math Times ac yn y Bridgend Chronicle, neu dan- foner stamp at y Golygydd, j BElUAH GWYISFE EVANS, 2220. Gwynfe, Llangadock. CERDDORIAETH NEWYDD GAN H. DA VIES, A.C., Pwllheli, N. W. S. F. H. N. Y CAETHGLUDIAD; oratorio syml Is. 6e. DEBORA; cantawd syml Is. 2s. 6c. "Awn tua'r Cadfaes," iT. T.B.B ac Os ymfyddina Israel," i T, B. lie. 4e. I lawr, meddai'r miloedd," i S.A.T.B., a "Gwae ni Ga- naaneaid," i T.T.B.B. 3c. 6c. "Ac felly, 0 Arglwydd," i S.A.T.B. 2c. 4e. JOSEPH (6ed argrafflad yn awr yn barod) 6e. Is. DAFYDD 6e. SAMUEL 6e. Is. 6c. DANIEL A'R TRI LLANC 6e. Is. 6c. JONAH 6e. Is. 6c. (Y ddau olaf, JONAH a DANIEL, yn y Wasg. "Y Gadair Wag," can a chyd- gan (yn y ddau n odiant am 6c.) "0 Dowch, ac annghofiwch," i T.T.B.B. 2e. 4c. Anthemau cynulleidfaol hollol syml a rhwydd, ac yn rhai rhagorol at wasanaeth cymanfaoedd cerddorol, &c. Fy nyddiau a ddarfuant." Sol-ffa, 2c. Hen Nodiant, 4c. I bwy y perthyn mawl." Yn y ddau nod- iant, 2e. Gwyn ei fyd y gwr a "Treigla dy ffordd ar yr Arglwydd." Sol-ffa, 2e. Cyfeirier, gyda blaendal, at yr awdwr. 2206 MEW GROCERY & PROVISION SHOP, TOP OF CANON STREET, ABEBDARE. DYMUNA WILLIAM CHARLES, Tre- cynon. hysbysu trigolion Aberdar a'r gym- ydogaeth ei fod yn agor y SHOP NEWYDD uchod DYDD SADWRN nesaf, pan y gwerthir pob peth am y prisoedd iselaf sydd bosibl. 2165 Y MAE Miss LIZZIE WILLIAMS, R.A.M., (Llinos y De) YN agored i dderbyn Engagements i ganu mewn Eisteddfodau, Cyngherddau, Oratorios, &e. Cyfeiriad—Miss L. WILLIAMS, 6, Portland-street, Swansea. 2217 DnIUNA W. M. KEY Hysbysu y cyhoedd ei fod wedi pwrcasu holl GYNGHORION MEDDYGOL MR. JAMES, CHEMIST, Yn nghyd a'i LYFR RHAGYSGRIFAU (PRESCItlPTION BOOK), fel y gall unrhyw berson a fydd yn dewis cael meddyginiaeth tebyg i'r hyn cedd yn gael gan Mr. James ganddo yntau drwy ymholi. HEFYD, JAMES' CELEBRATED APERIENT GLOBULES (yn lie Castor Oil). BILIOUS AND LIVER PILLS. BALSAM OF HOREHOUND. A"i holl Eeddi/giniaethau ereill. .19 89, a 90. Taff-street, Pontypridd. 2198 Eisteddfod Siloh, Maesteg. CYNELIR yr Eisteddfod uchod ar y 15fed o Fawrth, 1880. Beirniad y Ganiadaeth, Eos Morlais. Beirniad y Traethodau, y Farddoniaeth, &c., Mr. T. L. Roberts, Ysgolfeistr, Maesteg. PRIF DDARNAU CORAWL. Y Gwanwyn' (Emlyn Evans), i g6r ddirn dan 50 o rif, gwobr 28. Mi a Godaf (Dr. Parry), i g6r ddim dan 30 o rif, gwobr 22. Pob manylion i'w cael yn y programme am y pris arferol. Ysgrifenydd—MORGAN JERVIS. 2213 18, Union Street, Maesteg. Y mae gan y QUININE BITTERS un cymer- adwyaeth anarferol, sef bod meddygon o bob gradd yn cydnabad eu keffeithiau trwy eu rhoddi i'w cleif ion (patients), pan yn fynych y methant gyda'u cyfferi meddyginiaethol eu hunain. y Gwelir manylion ar dudalen arall o'r papyr hwn. L. 16a YR EMMANUEL, (SEF YR OBATOBIO NEWYDD), GAN DR. JOSEPH PARRY. CYFLWYNEDIG I DR. MACFARREN. YN ATVR YN BARon. YCYDGANAU yn unig. yn un llyfrjn, at # wasanaeth ein cymdeithasau coiawl, Hen Nodiant, 3s. 6c., Tonic Solffa, Is. 9c. Y cyfan- waith yn barod erbyn lonawr lOfed, Hen Nodiant mewn papyr, 6s, mewn llian, 8s. Solffa, mewn papyr, 3s, mewn llian, 4s. Go. Yn gyfrol hardd, Hen Nodiant, 10s. 6c. Solffa, 6s. CANIG NEWYDD-"MOLAWD i'r, HAUL." (AN ODE TO THE SUN.) YN y ddwy iaith, a'r ddau nodiant ar yr un copi, pris 4c. "BLODWEN"-YR OPERA GYMRAEG. (Wedi ei pherfformio 50 o weithiau.) T)RIS yn yr Hen i- odiant—mewn papyr, 5s. lhan 7s Solffa—papyr. 2s. llian, 3s Yn un gyfrol hardd-Hen Nodiant, 10s. 6c; Solffa, 5s. fob manylion am y cydganau, &c., o gyfansodd- ladau yr awdwr, iw cael mewn cutaloque vn I'hacl drwy r post. C gyda blaendal i JOSEPH PARRY CFC BONF ABERYSTWYTH. i* CYDQAKAU NEWYDDION I DDA U DENOR A DA U FASS. l.-CYDGAN Y MEDELWYR. 2.-CYDGAN Y CHWARELWYR. 3.-RHYFELGAN DDIRWESTOL. Solffa. :7g. yr uiij lien Nodiant, Jjc. yr un. Pob archebion, gyda'r blaendal, i'w danfon at yr awdwr,- D JENKINS, Mus. Bac., ABERYSTWYTH. 2202 Yn y TYasg, pris Swllt, GWALLTERIANA: TRAETHAWD ar Ansoddau Gwahanol, a Man- teision Cymharol Dosbarthau Barddonol Caerfyr- ddin a Morganwg, ac ar yr Awgrymau sydd yn parhau o bob un ohonynt; at yr hyn y rhagosod- wyd rhai nodladau rhaglithawl ar Un-lythyreniad Gan y_ Parch. WALTER DAVIES, A.C. (Gwallter Mechain). Wedi ei gyfieithu gan JONATHAN REYNOLDS (Nathan Dyfed). Bydded i bawb sydd am feddianu yr uchod ddanfon eu harchebion i'r eyhoeddwr ar unwaith gan na ehyhoeddir ond nifer i ateb yr archebion yn unig. I'w ga«l gan ISAAC JONES, Printer, 2057 Treherbert, Glam. 0023 Mason; qoq Atel yoofs oppuuS 0 210 '"UI 6T"6Ix'aI 6 'W 8 0 91 0 6l-6Ix"ni 9 8 0 HO '"it 8I"8IX"^J 8 xog; •p 's j —: maBSos-CAv^Qi .1,0 uuqJ: qoq Iiivj4 na nltl tpa.u. 'lio^uiBixi I-B ppaosud x ~07g 'jcXAVpniOLC i pUqI sayea p^oiiav o sudiAVfl jj paog o mmnq 0 ppaoueo m-iaMS ns^ojAvd id3av 'okui A 'pijerj jt? ij^oujoJJ A ]V>i;o onnKiifp u^f ox? 'ppom un UAV903 'SfcUiCq A'.wd 'qau v pBi^T^sXo un qaq 'JSJJCB pi uatqai ni t^auSipaAV^ ie AipTO n. £ poj 19 ppaoqXo A nSÂqsÃq ouacnAp uÄ 'iiVaviaay T lzr,y,yv,Lzia,aATzi 'SYWOILL DYVSI avM A 1 ovhh saxoa i AVHU ssxoa GEORGE GRIFFITHO;- JONES, Registrar of Marriages, OFFICE:-5, CANON-ST., ABERDARE. Gellir priodi yn y Register Office, Merthyr, yn gystal ag mewn unrhyw gapel trwyddedig yn Aberdar neu Ferthyr. trwy roddi rhybudd yn y- swyddfa hon 1998 Grand Brawing- of Prizes (ON THE PLAN OF THE ART UNION) To lessen the Debt on Caersalem Calvinistic Methodist Chapel, UNDER the patronage and supervision of J U H. Norton, Esq., O. A. Rees, Esq., R. B. Christopher, Esq., J. Lloyd, Esq., D. Davies, Esq., and J. Evans, Esq., when the following valuable prizes, with many others, will be awarded to winning numbers :— £ s. d. 1. In CASH 10 0 0 2. Eight-day Timepiece. 3 3 0 3. Watch (silver case) 2 2 0 4. Geiriadur (Charles) 15 0 5. Lady's Flannel Dress 1 5 0 6. Testament yr Ysgol Sabothol. 1 4 0 7. Silk Umbrella 1 0 0 8. Beautiful Shawl 1 0 0 9. Waterproof Overcoat 1 0 0 10. Swing Looking-glass. 1 0 0 11. Taith y Pererin 0 16 0 12. Testament Daearyddol 0 4 6 TICKETS-SIXPENCE EACH. Book contsining 11 tickets for 5s., or book con- taining 22 tickets for 10s. The Drawing, which will be on the plan of the Art Union, will take place at the Brynfferws Schoolroom, Llanedy, March 29th, 1880, in the presence of the aforesaid gentlemen, and as many as will attend of the ticket-holders. Tickets may be had on application to JOHN DAVIES, Park, Cross Inn, R.S.O., South Wales, or J. WILLIAMS, Fairfield House, Cross Inn, R.S.O., South Wales. All monies to be made payable to JOHN EVANS, Plas, Cross Inn, R.S.O., South Wales. The winning numbers will be published the following week in the Bancr and the Llanelly and County Guardian. 2221. QWYDDFA'R GWLADGARWR am O Hysbysleni o bob maintioli, ac yn mhot* lliwiau.