Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Llyfrau Defnyddiol, CYHOEDDEDIG GAN HUGHES & SON, WREXHAM. Os rut bydd LlyfrioeriKwr mewn cymydogaeth, anfonwn unrhyw lyfr drwy y post ar dderbyniad eiwerth mewn stamps, yn nglvyd a'r cludiad, yn ol Ceiniog am werth pob Swltt. Mewn Amlen, pris Is. 6e. Llian, 2s. 6c. CABAN F'EWYKTH TWM: Yn cynwys 208 o dudalenau dwy. golofn, wedi eu bargraffu mewn llythyren newydd ar bapur da, ynghyda 240 DDARLUNlAU MAWR YSBLENYDD Wedi eu darparu yn arbenig i'r gwaith hwn. Mewn Llian hardd, pris 3s. 6c. CYDYMAITH -DYDDANUS: Yn cynwys agos 600 o fyr-hanesion hynod am ddyoddefiadau a gwaredigaethau pobl Dduw; Buddugoliaethau- y Gwirionedd; Hanes Pregeth- wyr ac Awdwyr enwog, &c., &c. Gan R. JONES, Llajillyfni. Mewn Llian hardd, pris 4s. HYNODION Hen Bregethwyr Oymru: Ceir yn y llyfr hwn hanesion am droion ysmala, hynod, a chyffrous, yn gymysg a dywediadau gwreiddiol a miniog pregethwyr o'r I hen stamp.' Mewn Llian hardd, pris 3s. 6c. LLYFR OOGINIO A CHADW TY: Yn cynwys Pa fodd ? a Pa ham ? Cogyddiaeth; Cogyddiaeth i Gleifion a Phlant; Sut i Garvio, gyda darluniau eglnrhaol; Rheolau a Chyngorion Teulu- aidd, &c., &c. Mewn Amlen, pris Is. LLOFFION Y BEIEDD: Sef Gweithiau amryw o brif Feirdd Deheudir Cymru (a gyhoeddir yn awr am y waith gyntaf). WEDI EI GASGJiU A'l OLYGU GAN Y PARCH. T. CUNLLO GRIFFITHS. Yn iarod Mehejm \af. Dwy Gyfrol hardd, pris 3s. 6c. yr un gyda Darlun cywir. '<r HANES BYWYD A PHREGETHAU Y DIWEDDAR Barch. CHRISTMAS EVANS. Mewn Llian hardd, pris 3s. 6a. CYFROL NEWYDD 0 BREGETHAU GAN Y PARCH. D. ROBERTS, WREXHAM, (Caernarfon gynt), Mewn Amlen, pris 3s. DR. OWEN AR 1EM CBIST:" Neu aml-ygiad o ddirgelweh gogoneddus Person Crist-Duw a Dyn, gan y diweddar -D R OWEN. At yr hwn y chwanegir Hanes yr Athrawiaeth, f ,n y Parch. W. B. POPE, D.D.; yn nghyda oliadauar Berson Crist, gan Dr. EDWARDS, Bala. Mewn Llian, pris 6s.; Haner-rhwym, 7s. 6c. y BEIBL A'l DDEHONGLIAD Neu arweiniad i Fyfyrdod o'r Ysgrytbyrau Santaidd. Gan DR. JONES, LLANGOLLEN. Mewn Llian hardd, 4s. BOSTON AR Bedwar Cyflwr Dyn: Sef ei Gyflwr o Ddiniweiilrwydd, ei Gyflwr Natur, ..ei Gyflwr Adferedig-, a'i Gvflwr Tragwyddol. Mewn Llian, pris 10s. 6c. Haner-rhwym, 12s. LLAW-LYFR Y BEIBL Neu Arweiniad i fyfyrdod o'r Ysgrythyr Lan. GAN JOSEPH ANGUS, D.D. Atgraffiad Newydd, da Iluaws o nodiadau jrchwanegol. Mewn Llian hardd, pris h. 6c. Detholion o Ysgrifeniac/au Y DIWKDDAR BARCH. D. CHARLES, CAERFYRDDIN. GYDA R H A G Y M A D R 0 D D GAN Y DIWEDDAR BARCH. HENRY RF.KS. W. WILLIAMS, Watch § Clock Maker, Jeweller, Optician, Sfc. 29, CASTLE STREET, SWANSEA. Gymry, dewch at y Cymro. 2370 AT Y CANTORION. ARGRAFFIAD NEWYDD 0 WEITHIAU CERDDOROL Y DIWEDDAR J. AMBROSE LLOYD. Yn awr yn barod, GWEDDI HABACUO Pris Is. 6c. ADDOLIAD Pris l|c^ Y ddau Nodiant ar yr un copi. Gostyngiad i GÔrau. Ymofyner â J. Ambrose Lloyd, Gros- venor Park Road, Chester; Wm. Hughes, Dol- gelley; Isaac Jones, Treherbert, &r holl Lyfr- 2347 werthwyr. 2347 BOXES RHAD! BOXES BHAD \7~ MAE ISAAC THOMAS, UNDERTAKER, JL ABEBDAB, yn dymuno hysbysu y cyhoedd ex fod yn cadw ei alwedigaeth yn mlaen fel arfer, heb vr un cysylltiad & neb, pwy bynag, mewn wa. modd. ac yn dymuno cael y geinogaeth arferol. Hefvd, y mae weai pwrcasu gwerth canoedd o bunau o goed i'r pwrpas o wneyd Boxes rhad i pKeeidVr maintioli, wedi tata «. W bob rhan o'r Dywysogaeth 9 s. d. Box 3 ft.xl8.18 in., 0 14 0 „ 3 ft. 6 in.xl9 19 in., 016 0 „ 3 ft. 9 in.xl9-19 in., 0 17 0 Y mae ganddo stock at law bob amser. 2358 CAN PUNT 0 WOBR. I UNRHYW berson neu bersonau allant brofi na fydd i'r ddarpariaeth ganlynolroddirhydd- had mewn naw o bob deg o achosion. SUDD OARN YR EBOL GRIFFITH 0 WEN,, Y FEDDYGINIAETH HENAF A MWYAF EFFEITHIOL AT Y PESWCH. ANWYL SYR,-Pan yn dyoddef gan Beswch blin a llymdost. nes rhoddi i mi lawer noswaith ddi-gwsg a dyddiau diorphwvs, cynghorwyd fa gan gyfaill i roddi prawf ar eich Sudd Carn yr Ebol anmhrisiadwy, a gallaf eich sicrhau i mi gael esmwythdra uniongyrcho1 gydar ddogn gyntat, a hyny heb ymyraeth â'm hamrywiol ddyledswydd- au; a llwyr iachawyd fi a'r botelaid fechan gyntaf; o ganlyniad, teimlaf yr hyder cryfaf IW gyme/- adwyo i'r werin a'r miloedd."—I HOMAS JONES, Pen y Gilfach, Llanberis. PESWCH FEDDYGINIAETH RHYFEDD- OL. Ysgrifena BoneddigesPan welwch Mr. Owen, dywedwch wrtho nad ofnwn wynebu gauaf Rwsiaidd yn nghwmni ei Sudd Carn yr Ebol, er fod fy ysgyfaint yn bur agored i gymeryd anwyd. Pregethwr enwog yn sir Feirionydd a ysgrifena _« Ar ol deall fod Sudd Carn yr Ebol Owen yn feddyginiaeth o'r fath ragoraf at Beswch, &c., byddaf yn rhoddi poteleidiau ohono i dlodion fy nghynulleidf a." ANMHRISIADWY AT Y BRONCHITIS A'R ASTHMA. Gwr parchedig o Faldwyn a ysgrifenaYn nghorph y deuddeg mlynedd diweddaf bu'm yn cymeryd eich Sudd tra gwerthfawr, yn ei rhoddi i ddyoddefwyr tlodion, ac yn ei gymeradwyo i ereill. Ni ddefnyddiwn ormodiaeth pe dywedwn nas gwn iddo fethu erioed; pryd bynag y caf Beswch, defnyddiaf ef yn _hytrach na dim arall, a phob amser bydd yn fy iachau.' RHYDDHA Y FFLEMBOER YN DDI- ATREG.. "18, Rolling Mill, Sutton, gt. Helen's, Ionawr 12fed, 1880. Madam,—Ymddengys fod eich Sudd Carn yr Ebol yn cael croesawiad cynyddol yn mysg cleifion ardal Sutton. Tystiai Mr. Williams ei fod wedi cael esmwythad unioBgyrchol oddi wrth ei beswch, er fod pob meddygimaeth arall wedi jtroi yn fethiant."—Yr eiddoch yn gywir, M. W. Humphreys (Gwynedd Diffwys) Ar werth yn L'erpwl gan J. Williams, 251, Netherfield road, ac R. H, Jones, St., Domingo- road, Everton hefyd gan Jenkin Evans, Lampe- teNi ddylai yr un tf fod heb y Physigwriaeth ENSODD TACHAOL DAIL CARN YR EBOL GRIFFITH OWEN a werthir yn mhob parth o Gymru, mewn potelau, Is. ljc. 2s. 9c. a 4s. 6c. yr UD. Yn rhad drwv y post am Is. 3c. neu 3s. mewn stamps. Byth er pan y cafodd ei ddyfeisio gan y diweddar GRIFFITH OWEN, M.R.P.S., CAERNAR- FON, y mae wedi rhoddi boddhad cySredinol, ac wedi iachau miloedd o ddyoddefwyr, y rhai oedd wedi anobeithio am feddyginiaeth. 2339 SWYDDFA'R GWLADGARWR am Circulars, Billheads, a Chardiau. -_u.- QWYDDFA'R "GWLADGARWH" am O bob math o Argraffwaith rhad! Birmingham Goods FOR AUCTIONEERS, SHOPKEEPERS, jf HAWKERS, or ATHLETIC SPORTS. Illustrated Wholesale Catalogue postfree. Apply HENRY MAY (245), Birmingham. 2377 CAN-" TEIMLAD SERCH;" YN Y DDAU NODIANT. Y geiriau Cym- JL raeg gan Watcyn Wyn a'r geiriau Seisnig gan W. L. Gardner. Y gerddoriaeth gan T. D. Williams (Eos Dyffryn), R.A.M. Pris, 6c. Yr elw arferol i lyfrwerthwyr. I'w chael gan yr awdwr :-lA Pulross-road, Brixton, London, S.W. Bydd Eos DYFFRYN yn agored i dderbyn en- gagerrvents i ganu mewn cyngherddau, ac i feirniadu mewn Eisteddfodau. 2356 Cyhoeddir yn Fisol, YN DECHREU HYDREF Y lAF, "The Cambrian Monthly Diary, AND Local Time Table" I Ferthyr, Ddowlais, Aberdar, a'r dosbarth, yn cynwys yr holl time tables, through tables i'r prif drefydd, ac A.B.C. arrangement; Rheolau y Llythyrdy a phostio, &c., &c. Hefyd, Dyddiadur am y mis preseDol, gydag un tudalen i bob diwrnod. Yr oil mewn ffurf gorphenedig, ac yn ddigon bychan i'w osod mewn llogell siaced. PRIS CEINIOG. I'w gael gan FFARANT a FFBOST, Llyfr-werthwyr, Sc., MERTHYR ac ABERDAR. 2365 YN GYMAINT A BOD W. D. A H. 0. WILLS Wedi gwneyd CYFNEWIDIADAU EANG Yn eu Gweithdai, y maent yn awr yn barod i weithio allan gyda buandra bob archebion am eu SUPERFINE SHAG TOBACCO, Wedi eu pacio yn ac yn rhan o bwys, gyda'u henw a'u Ilk TRADE MARK. ar bob pacyn. Gofynwch am Dybaco Wills, yr hwn am ansawdd, cryfder, a bias sydd heb ei gyffelyb. 2371 0 BWYS I GERDDORION A PHWYLLGOR- AU CYFARFODYDD LLENYDDOL, &c. Newydd ddyfod o'r Wasg, Aiost Sydd, 1880, Pris 6c., yn y ddau nodiant yn nghyd (Stiff Paper), CAN NEWYDD, "'RWY'iN MYNEI) ADBEF," Gan Eos Bradwen. ür Mae syniad y gan yn farddonol a theim- ladwy, a'r felodedd yn naturiol a tharawiadol. Gall canwr o lais a chyrhaeddiadau cyffredin wneyd cryn effaith ynddi. Mae ei chwmpas o C dan yr erwydd i F. Siomir ni os na ddaw yn boblogaidd, oherwydd y mae ynddi elfenau poblog- rwydd, fel alawon Eos Bradwen yn gyffredin. Yr ydym yn caru gweled caneuon fel hon, sydd fi'u tuedd, parth geiriau a cherddoriaeth, i buro y chwaeth a gwella y teimlad."—Alaio Ddu. "Awst lOfed, 1880." Y mae y Gan newydd hon, fel yr oil o waith Eos Bradwen, yn llawn o beroriaeth a theimlad cydfynedol ag ansawdd y geiriau a'i hachlysurodd. Er nas gallwn ei rhestru gyda'r caneuon serch, tyna i gymydogaeth poblogrwydd 'Bugeiles y Wyddi a, &c., pan y daw yn adna- byddus i'r cyhoedd.E. Y. Williams. Yr unfed fil ar ddeg allan o'r Wasg o Bugeiles y Wyddfa." Pob archebion i'w hanfon, gydablaendal. i JOHN JONES, Printer, Llanerchymedd. Yr elw arferol i Lyfrwerthwyr. 2333 At y Corau a'r Cantorion. Argraffiad Destlus o Gyfansoddiadau John H. Roberts, A.R A. (Pencerdd Gwynedd). Pump o Anthemau 4c. yr un. l-Y MAE GORPRWYSFA ETO'N OL. 45ain argraff- 2-PA FODD Y DIANGWN NI. 3-Pwy YW Y RHAI HYN. 10fed argraff. 4—BENDIGEDIG YW Y RHAI A ELWIR. 5-TROWCR I'R AMDDIFFYNFA. 15fed argraff. Caneuon 6c. yr un gogyfer a Chyrddau Llen- yddol a'r Eisteddfodau. 1—BANER RHYDDID (newydd). 3ydd argraff. 2-GWRONIAID GWLAD Y GAN. lOfed argraff. 4-DEWR FECHGYN CYMRU. 5ed argraff. Caneuon gogyfer d Chystadleuaethau mewn lleoedd o addoLiad. l-AR LAN IORDDONEN. 2—HEN FEIBL MAWR FY MAM. Yrollyn y ddau nodiant i'w cael oddiwrth yr awdwr. Cyfeirier-J. H. Roberts (Pencerdd Gwynedd), Caernarvon; hefyd gan yr holl lyfr- werthwyr. 2337 A GYHOEDDIR AR Y lAF 0 ORPHENAF, Cronicl y Cerddor, Cylchgrawn Misol at wasanaeth Cerddoriaeth yn Nghymru, dan Olygiaeth D. EMLYN EVANS, Yn cael ei gynorthwyo yn y Sol-ffa gan M. 0. JONES, AC. Cynwysa pob rhifyn 4 tudalen o Gerddoriaeth wreiddiol yn y ddau nodiant a'r ddwy iaith; hefyd, 16 tudalen o ryddiaith. PRIS, 2g. Cyhoeddedig gan I. JONES, Stationers' Hall, Treherberfc, Glamorgan. 2256A. COFFEE TAVERN FOR ABERDARE!! ABEL DANCE, 2, CARDIFF STREET, Begs to announce that he has OPENED a A COFFEE TAVERN In connection with his Old-Established CONFECTIONERY BUSINESS, Hoping, by paying strict attention to the wants of his Customers, to secure the patronage of the Public. 2340 At Gefddorion Cymru. Y CYFANWAITH :-Hen Nodiant, 6s., 8s., a 10s. 6c. Tonic Sol-fa, 3s., 4s. 6c., a 6s. II. N. Tonic 1. 'Er plygain amser.' (T. T. B. B.) 3d 1td 2 2. 'Pa fodd y deuwn' (T. T. B. B.) 2d Id 3. 'Llawenhaed y Nef.' (S.A.T.B.). 5d 3d 4. 'Yr Engyl fyrdd.' (S. A. T. B.-). 4d 2d 5. 'Cerddodd aethau drwy' (S. A. T. B.) 4d 2d 6. 'DisgynaiC!kworl' (S. A. T. B.) 4d 2d 7. Y Cyn fab trag'wyddol'(S. A. T. B.) 5d 3d 8. 'W ele Eden, henffych' (S.A.T.B.) 4d 2d 9. Mor ogoaeddus yw dy waith' 4d 2d 10. 'Canwn ganiad newycld' 6d 4d 11. Gogoniant i Dduw yn y goruchaf' 3d lid 12. 'Yrlfir, Efesydd' (S. S. A. T. B.). 4d 2d 13. 'Fe gyfyd goleuni' (S.S.A.T.B.). 5d 3d 14. 'Fy Nuw cyfamodol' (i ddau gdr) 8d 4d 15. '0 Jerusalem' (i ddau gdr) Is 6d UO 3ANEUON NEWYDDION-y ddau JL Nodiant a'r ddwy iaith ar yr un copi. 1. Y Milwr dewr' (Bass). Cenir gan Mr. Lucas Williams 2s 2. Y Milwr dewr' (Tenor). Cenir gan Eos Morlais 2s 3. 'Cloch y Llan' (Soprano neu Denor). Cenir gan Miss Jennie Williams Is 4. 'Yr Eos' (Soprano neu Denor). Cenir gan Mr. Thos. Evans Is 5. Serenade, 'In dreams I saw a maiden fair.' Cenir gan Mr. D. Davis, America Is CANEUON O'R 'EMMANUEL.' H.N. Tonic 6. 'Ai gwir, 0, ai gwir' (Alto). Cenir Ir gan Miss Lizzie Evans, Llundain. Is 6d 7. Wele y dyn (Soprano). Cenir gan Miss Marian Williams, Llundain Is 6d 8. 0 chwi By'n caru Duw' (Soprano). Cenir gan Miss M. Davies, Llundain Is 6d 9. 'Amcanai'r Tywysog' (Tenor). Cenir gan Mr. W. Shakspeare, Llundain Is 6d 10. Newydd, engyl frodyr' (Tenor). Cenir gan Eos Morlais Is 6d 11. Ond yr Ar. a gofia ei weision' (Bass). Cenir gan Mr. Lucas Williams 2s Is Yr oil yn y ddwy iaith, yn nghyd a catalogue cyf- lawn, i'w gael gan bob Llyfrwerthwr. Hefyd, gyda blaen-dal, gan ( J. PARRY & SON, ABERYSTWYTH. Yn awr ar gael, pris Is., GARDD ABERDAR. Yn cynwys Cyfansoddiadau buddugol yn dal cysylltiad a phlwyf Aberdar a'r cylchoedd. CYFEIRIER,—WALTER LLOYD, "GWLADGARWR" OFFICE, Aberdare. AT YMFUDWYR. TO EMIGRANTS. General Agent to all American and Australian Sailing Ships and Steamers. M, JONES (CYMRO GWYLLT), Passenger Broker, 28, Union-street. Liverpool, Gor- uchwyliwr i'r Llinellau canlynol :—Inman Line, Canard Line, Guion Line, Allan Line, National Line, White Star Line, Dominion Line, State Line, and American Line. Gan fod yr Agerlongau uchod yn hwylio i W8 hanol borthladdoedd yn y Talaethau Unedig, Tiriogaethau Prydeinig, gall yr ymfudwyr gael y cyfarwyddiadau gofynol drwy anfon llythyr i'r cyfeiriad hwn. Caiff pawb a ymddiriedo eu gofskl ddo y sylw manylaf. Dymunol gan y Cymro allu hysbysu y Cyhoedd fod ganddo y TY CYMREIG eangaf a mwyaf cyfleus i Deiihwyr m Ymfudwyr yn L'erpwl, a'r agosaf i'r Landing Stage.-Cofier y Cyfeiriad N. M. JONES (CYMRO GWYLLT), 28, Union-street, Liverpool. D. S -Gellir ymho yn Aberdar a John Jaman Crown Hotel. IECHYD I BtkWBI A HYNY YN RHAD 1: Teml Iechyd, neu Turkish Baths, Merthyr. TAN LYWYDDllETH MR. T. ATKINS PRISOEDD,— 1st Class, o a.m. hyd 3. p.in 2s. 2nd Class, 3 p.m. hyd 7 p.m. Is. For the convenience of travellers. tradesmen, and others, first class will be opened from 7 till 8 p.m. Gwyrywod—dyddiau Llun, Mercher, lau, a. Sadwrn. Menywod—dyddiau Mawrth a Gwener. Plunge & Shower Baths, comfortably fitted, 6d. each. Hot Water Baths, 1st Class, Is.; 2nd Class, 6d. Children to all the Baths at half-price. Buddioldeb y Turkish Bath. Cefn Coed, diweddar Lord Raglan, Merthyr. June 12th, 1878. Yr wyf am wneyd yn hysbys, nid er budd y perohenog yn unig, ond er mwyn y werin yn gyft- redinoL Gallaf sicrhau fy mod wedi derbyn Ties- had mawr oddiwrtho nis gallaf osod gwerth ar y daioni a wnaeth i mi. Gallaf grybwyll dau beth arbenig, sef cael gwared o anwyd mawr a gwyneg- au dirfawr. Cynygiais lawer o bethau ereill, ond yr unig beth a wnaeth ddaioni i mi oedd y Turkish Bath, Merthyr.—Yr eiddoch. REEa GABE. L225 Yn awr yn barod ar gyfer CyD ulleidfaoedd a Chy- manfaoedd Cymreig, dan olygiaeth Mr. W. T. REES (Alaw Ddu), Llyfr Anthemau a Salm- donau Cynulleidfaol. SEF Oydymaithi Lyfr Tonau y gwahanol enwadau. Y GYFRAN GYNTAF yn cynwys deuddeg -L o Anthemau urddasol, byrion, a syml; 16 o Salm-donau gyda nodiadau eglurhaol ac ymarferol parth mynegiant, &c., yn nghyda detholiad o her, donau cynulleidfaol Cynreig, wedi eu cynghan- eddu a'u cymhwyso at eiriau. Yr holl wedi eu trefnu ar amrywiol destynau, fel y gellir cymeryd Salm-ddn ac Anthem i ateb testyn y bregeth, er cael amrywiaeth ac unoliaeth yn y gwasanaeth crefyddel. Yn rhwym yn yr Hen Nodiant, gydathrefniant i'r organ neu'r harmoniuvi, Is. 6c.; Sol-ffa, Is. Neu gellir eu cael mewn sheets er mantais i g6rau a chynulleidfaoedd fel y canlyn:- H.N. Rhif. ANTHEMAU. Sol-ffa. /1. Darfu yr Haf." } 4c. ■! 2. O deuweh i'r dyfroedd." >- 3c. (0. Bydd drugarog wrthyf fi." ) /4. "A gwaed Ie^u Grist ei Fab ef." 2g. -lo. "Os ewyllysia neb ddyfod ar fy V Ifc. ( ol i." ) 6. Clodforaf yr Arglwydd." 4c. | 7. Profwch a gwelwch." > 3c. (8. u Sanctaidd, sanctaidd." ) 9, rIyr'd, Ysbryd Glan." If Fy enaid, bendithia yr Ar- f 0 4a1 glwydd." \3c- '-ll. Par i mi wybod dy ffyrdd." 2g. 12. A welsoch chwi ef ?" lie. SALM-DONAU. Rhifynau 1 i 11, 3c. 12 i 16, a'r Tonau-" Per- erin" a Dulais," yn nghyd a'r Emyn Cladded- igaeth" (Dies Irce), 4c., yn un o'r ddau Nodiant. Pob eirchion i'w hanfon i 4, John-street, Llan- elli, Carm. Telerau haelionus i Lyfrwerthwyr a Chynulleidfaoedd gyda blaendal. Anfonir cynllun o'r gwaith, rliestr o'r testyt au, &c., gyda sampl o'r gerddoriaeth i bwyllgorad cymanfaoedd a chynulleidfaoedd ar dderbyniau stamp; a bydd yn dda gan y golygydd gynorthwyo i drefnu ac arwain cyfarfodydd cerddorol cynull- eidfaol, a rhoddi cyfarwyddiadau ac awgrymiadau cyffredinol ar faterion yn dwyn cysylltiad a cherdd- oriaeth a chaniadaeth y cysegr. L.467 Y MAE Miss LIZZIE WILLIAMS, R.A.M., (Llinos y De) YiN agored i dderbyn Engagements i ganu mew J Eisteddfodau, Cyngherddau, Oratorios, &c Cyfeiriad-MISS L. WILLIAMS. 20, Mansel-street, Swansea L-351 Allan o'r 1casg, pris 4c., yn y ddau nodiant, NID I NI, O ARGLWYDD.—Anthem gy- nulleidfaol, gan ALAW MANOD. Buddugol yn Eisteddfod y Walsh Slate, 1879. Teg yw hys- bysu ir anthem uchod dderbyn cymeradwyaeth neillduol oddiar law y beirniad, a thystiai ein prif gerddorion ei bod yn un deilwng, a gwerth i'n corau gymeryd gafael ynddi. Da genyf hysbysu fod un neu ddwy o gymanfaoedd wedi ymgymeryd a hi eisoes. Yn awr yn barod, pris 6c., yn y ddau nodiant, YDEIGRYN OLAF.—Can yw hon o nod- JL wedd dyner a theimladwy, gan yr un awdwr. Y geiriau gan y Parch. HWFA MoN, Llundain. Bvddwn ddiolchgar am bob archebion, i'w hanfon at yr awdwr—WM. HUGHES (Alaw Manod), Ffestiniog, N.W. 2357