Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

CERDDORIAETH CYHOEDDEDIG GAN HUGHES & SON, WREXHAM. 0$ na bydd Llyfrwerthwr mewn cymydogaeth, anfonwn unrhyw lyfr drwy y post ar dderbyniad ei werth mewn stamps, yn nghyd a'r cludiad, yn 4)1 Ceiniog am werth pob Swllt. ■ft: Parts 1,2 & 3, price ld. each, or complete in Paper Cover, price 3d. THE WELSH HARP: In the Tonic Sol-fa Notation. A Selection of WELSH NATIONAL SONGS, arranged for One or Four voices, with English and Welsh Words specially suited for singing in National and British Schools. By J. OWEN (Owain Alaw). (The WELSH HARP' in the Old Notation, with Accompaniments 3 Parts, Is. each; or bound together, Cloth, 3s.) Pris 6c. fy geiriau yn unig Cymreig, 2g.; Saesneg, %gj CANTATA Y PLANT: NEU YMGOM YR ADAR: Gan JOSEPH PARRY (Pencerdd Am- erica J; y geiriau gan y Parch. THOMAS LEVI. Mewn Amlcn, Pris he. Y MESSIAH I BLANT: SEF CANTATA GYSEGREDIG Ar Hanes Bywyd yr Arglwydd Iesu Grist; Gan H. DA VIES, A.C. Mewn Amlen, Pris 6c. Y DELYN AUR: SEF Hen Alawon Cymreig; Wedi eu trefnu i bedwar llais, ar eiriau priodol i'w defn- yddio yn nghyfarfod. dd y Band of Hope a'r Ysgolion Sabbothol. Mewn Amlen, Pris 6c. CERDDOR Y DEML: Sef Oasgliad o Emynau y Temlwyr Da, A lloaws o rai eraill, wedi eu cymhwyso at HEN ALAWON CYMREIG gan y Parch. f. EIDDON JONES, Llanrug. Y mae yr ALAWON wedi eu trefnu gan Brinley Rich- ards, Ieuan Gwyllt, Owain Alaw, D. Emlyn Evans. J. Thomas, Llanwrtyd J. H. Roberts fPencerdd• GwyneddJ, Alaw Ddu, Isalaw, ac R. Stephen (Moelwynjab). Yn nghyd mewn Amlen-Hen Nodiant, Is. 6c.; Sol-ffa, 6c. CHWE' QUARTETT: (YN Y DDAU NODIANT), Gan Dr. PARRY, Aberystwyth. YN CYNWYS Ti wvddost beth ddywed fy nghalon—-Fy Angel Bach Mi welaf mewn Adgof Evan Benwan—O na bawn yn blentyn rhydd Sleighing Glee. Ehcmau 1, 2, 3, 4, dwy Geiniog yr un neu yn nghyd mewn amZen, Sc.; Man hardd, Swllt. HYMNAU A THONAU: AT WASANAETH YR YSGOL SABBOTHOL, Y BAN]) OF HOPE, A THEML Y PLANT. Mae yr HYMNAU wedi eu cyfansoddi yn arbenig iddo gan E. ROBERTS, LIVERPOOL. Bhanau 1,2,3, 4, dwy Geiniog yr un, neu yn gyfiawn mewn llian, Swllt. y CANIEDYDD AMERICANAIDD: AT WASANAETH. YR YSGOL SABBOTHOL A'R AELWYD. Y Pennillion gan y Parch. SPINTHER JAMES, MORGAN SAMUEL, CEIRIOG, TEGIDON, TUDNO, ao ereill. Mewn Amlen, pris Chwe Cheiniog. °- CANEUON ISALAW; SEF Naw o Ganeuon, Gyda Chyfeiliant, yn Nodiant y Tonic Sol-ffa YN OYNWYS- 0 tyr'd fy Ngweno Lan Awn i'r Coed i ddysgu Canu (gyda Chydgan) -Bob yn ail (gyda Chydgan)—Hen Ysgol y Llan—Y drydedd waith yw'r goel (gyda Chydgan) — Cam dros y trothwy (gyda Chydgan)—Anwyl Rosabel (gyda Chydgan) — Seren Dlos (gyda Chydgan) — Yr Afonig. Hen Nodiant, Pris 2s.; Sol-ffa, 6c. CANTAWD TYWYSOG CYMRU: Gan O WAIN ALA W. Y GEIRIAU YN GYMRAEG A SAESNEG, GAN J. CEIRIOG HUGHES. byrdd. au, Cw I. Cyf. II. Cyf. III. XI. 28. yr un. Y CERDDOR OYMREIG: (YN YR HEN NODIANT.) Dan olygiad y diweddar IEUAN GWYILT. W. WILLIAMS, Watch Clock Maker, Jeweller, Optician, §c. 29, CASTLE STREET, SWANSEA. G-ymry, dewch at y Cymro. 2370 Birmingham Goods FOR AUCTIONEERS, SHOPKEEPERS, HAWKERS or ATHLETIC SPORTS. Illustrated Wholesale Catalogue postfree. Apply HENRY MAY (245), Birmingham. 2377 Y MAE Miss LIZZIE WILLIAMS, R.A.M., (Llinos y De) YN agored i dderbyn Engagements i ganu mew Eisteddfodau, Cyngherddau, Oratorios, &c Cyfeiriad—Miss L. WILLIAMS, 20, Mansel-street, swal)sea L-351 Yn awr ar gael, pris Is., GARDD ABERDAR. Yn cynwys Cyfansoddiadau buddugol yn dal cysylltiad a phlwyf Aberdar a'r cylchoedd. CYFEIRIER,- WALTER LLOYD, "GWLADGARWR" OFFICE, Aberdare. A Certain Cure for Nervous Debility. GRATIS, a MEDICAL WORK showing suf- ferers how they may be cured and recover 1 Health and Vitality, without the aid of Quacks, with Recipes for purifyin the Bcood and removing Skin Affections. Free on receipt of stamp to prepay postage. Address Secretary, Institute of Anatomy, Birmingham. 2353 GEORGE GRIFFITHS JONES, Registrar of Marriages, OFFICE:—5, CANON-ST., ABERDARE Gellir priodi yn y Register Office, Merthyr, yn gystal ap mewn unrhyw gapel trwyddedig yn Aberdar neu Ferthyr. trwy roddi rhybudd yn y awyddfa hon, 1998 OAN-" TEIMLAD SERCH;" YN Y DDAU NODIANT. Y geiriau Cym- JL raeg gan Watcyn Wyn a'r geiriau Seisnig gan W. L. Gardner. Y gerddoriaeth gan T. D. Williams (Eos Dyffryn), R.A.M. Pris, 6c. Yr elw arferol i lyfrwerthwyr. I w chael gan^yr awdwr1A Pulross-road, Brixton, London, b. W. Bydd Eos DYFFRYN yn agored i dderbyn en- gagements i ganu mewn cyngherddau, ac i feirmadu mewn Eisteddfodau. 2356 Oymanfa Ganu y Methodistiaid Calfinaidd, 1880. MAE'R holl ANTHEMAU, <fcc., ar gyfer y Symanfa uchod, i'w cael gan— WALTER LLOYD, „ Swyddfa Y Gwladgarwr, Aberdar. ANTHEM G OFF AD WRIAETH OL ER COF AM Y DIWEDDAR Rosser Beynon (Asaph Glan Taf), Awdwr "Telyn Seion." Gam D. EMLYN EYANS. Pris yn y ddau nodiant, 4c. drwy y post, 4ic Cyhoeddedig gan ELIAS BEYNON, 2, Windsor- terrace, Maindee, Newport, Mon. 2354

[No title]

Advertising

At Geiddorion Cymru,

Advertising