Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

0 0 DOSF-. t, 2 years. 6W i 15 1 Tlnlr ^sk JbMML. Jr LoztHge; 8 ,'p 6>fgyj. rtwI 0« v'.t\ S\3\°*-E MmnSS^uMM Lozenges; 6 to 12 years, I \&AFE _^Y jfttf jf Mree Ltzenges; 13 years J ■<? M "fi1 "O *• m'- ?// J V. V'lmSi and-upwards, four Loz- \^S" fe |( ill i vp 1 e"ges: f°r three succes- f P st-ve nights^. Ihe CYMMERADWYIR Y LOZENGE YMA I SYLW pervnau teiluoedd a rhoddir v rhesymau canlynol dros hynny. Y maent yn deisenau bach.melus, o liw tempting ac hynod rwydd iw rhoddi i blant o bob oedrau. Darpariaeth gryno ynddynt ei hunain, ac yn gyfaddas i bawb ag sydd yu dioddef oddiwrth y llyngyr o'r plentyn bach hyd y dyn cadarn. Hollol lysieuol ac yn berffaith ddiniwed a gellir ei harfer yn ddiberygl.. Nid oes eisiau te'senna nac unhryw physiqwnaeth ar ei hoL Gadawaat ddylanwad iachus a chryfhaol ar ei hoi, ga^n*"hynny gellid ei rhoddi unrhyw amser pan byddo y plentyn yn gwanychu, er nad oes un sicrwydd mae y llyngyr yw yr actios. Ymae pedwar math, o leiaf, o lyngyr yn blino dynion yn gyffredin, sef y llyngyr bychain, y llyngyr hirfain, yr hirgrwn ar culwe (tape). Y mae pob un o'r rhai hyn yn elynol iawn i iechyd, ac yn jiml yn gyru y corff yn anamserol i'r bedd. ) Dyma rai o'r prif ARWYDDION. I Llyw y wynebpryd yn ansefydlog, yr anadl yn drwm, yr archwaethr yn gyfartal, y cwsg yn anesmwyth, gan freuddwydion a mynych frathiadau yn peru ir plentyn i startio a gwaeddu yn ei gwsg. Yr ymysgaroedd yn chwyddo, y gwefusai yn glasu, y ffroeuau yn ysu, a'r genau yn sych.. Os nodir un neu ragor o'r arwyddion uchod, doeth fyddai rhoddi ychydig o'r Lozenges gwerthfawr hyn ya ddioed, sef Iorwerth's Wormwood Worm Lozenges. Gellid llanw y newyddiadur yma a thystiolaethau a dderbyniwyd yn ddiweddar. I'w cael gan bob fferyllydd parchus. Os na ellir ei cael yn ddidrafferth, ysgrifener at Mr. GWILYM EVANS, F.C.S. Manufacturing Chemist, Llanelly. A danfonir lzwynt au 14, 34 neu 55 Stamps yn ol y size, r-s. 1 \d, 3s. gd. neu 44. 6d. Y mae y STARCH hwn yn gymwysedig at COLLARS. WRISTBANDS, SHIRT FRONTS, &c,, a.cyn rhodcU ARWYNEBEDD DYSGLAER ARDDERCHOG i'r cyfryw, gan wneyd i'r llieiniau ymddangos fel rhai newyddion. g:3- Y NWYDD GWREIDDIOL A werthir gan Grocers, Druggists, ac Oilmen, mown blychau 1 pwys, a packets 5 pwys y blych" au a'r packets ya cynwys y trade mark :— S N 'a! STIFF A'U CWMNI, 29, REDCLIFF STREET, BRISTOL. 2 I) L'I. 0 m i (lim IMPORTANT DISCOVERY. No More Suffering! The Discovery of this Ointment has proved an invaluable boon to thousands of sufferers; when rubbAl over or near the seat of suffering, its rare Balsamic propertil^are conveyed to every part. Thus it heals inward wounds and ulcers of the STOMACH, BOWELS OR WOMB, strengthens the spinal marrow in cases of nervous weakness and depression, and all diseases of the THROAT, LUNGS, AND CHEST. No invalid need despair of cure, whilst this Ointment can be obtained. Gout, Rheumatism, and Neuralgia. These truly formidable and dreaded diseases, with nocturnal spasms, nervous twitchings, muscular cramps, and sciatica, will yield, when treated by this Ointment. It is most important that the Ointment be thoroughly and effectually conveyed through the pores of the skin to the affected parts, upon which it will bring its soothing influence to bear, and thus produce ease, comfort, and security. The Pills should also be taken in appropriate doses to lessen the inflammation, and to purify the blood. Bad Legs, Bad Breasts, Old Wounds, and Ulcerations of all kinds. application of this Ointment heals, in a remarkable manner, every kind of Ulceration, softens the stiff or contracted tissues, causes "proud" flesh to disappear, and foul and loath- some discharges to become converted into healthy healing surfaces; and these effects are not temporary, but are radical and permanent. Scrofula and Old Skin Diseases. This Ointment is a certain remedy for all diseases of the skin, whether simple or complicated. Scurvy, ring-worm, blotches, pimples, and other cutaneous disorders, are at once eradicated by this invaluable Unguent. » The Ointment and Pills are sold at Professor HOLLOWAY'S Establishment, 533, Oxford Street, London; also by nearly every ^respectable Vendor of Medicine throughout the Civilised World, in Pets and Boxes, at is. ijd., 2S. gd., 4s. 6d., US. 22S. and 33s. each. « Full "rintcd directions are affixed to each Pot and Box, and can be hid in any language. N.E. Advice can be obtained, free of charge, by applying fit the above addi,ess, daily, between the hours ci 11 and 4, or by letter. Woo 17 4. I Gwellhad oddiwrth anwyd mem 10 mynyd. I Hayman's Balsam of Horehound, RHAG y Peswch, Anwyd Crygni, a phob afiechyd yn y Brest a'r Ysgyfaint. Y mae yn atal twymynau, vn peri i grynhoadau frufewnol ddod i fyny, a gwellhad i Beswch. Mae yn hyfryd i'r genau, fel y gellir ei roddi i blant yn gystal ag i rai mewn oed. Rhodda hwn iachad mriongyrchol a pharhaus. MAE EI FLAS YN FELUS A DTMUNOL. IMPORTANT TESTIMONIALS:— Amport Firs, Andover, May 29th, 1869. Sir,-I have for some years had your Balsam of Horehound for Mrs. B. Webster, and intended writing to tell you how much benifit she has derived. She was considered consumptive, but the Balsam has quite restored her, and she is now quite strong. I have recommended you dozens of customers, and all have beer pleased with it. I am yours &c.,—H. B. WEBSTER. Mr. Hayman, Chemist. Penydarren, Merthyr. Dear Sir,—Your Balsam is of great value. I have tried it on my children, and find it most effectual. J. EVANS, Chemist. 18, Calthrope Street, Birmingham. Sir,-When in Swansea I was recommended by a Chemist there to try your Balsam, and foilnd great benifit from it. Please send me some im- mediately to address.—Yours truly, J. BARNSLEY, Contractor. To Mr. Hayman, Chemist. Gellir rhoddi nifer fawr o dystiolaethau yn profi gwellbad trwy ddefnyddio y BALSAM hwn. Parotoedig yn unig gan A. HAYMAN, Fferyllydd, Castellnedd, ac yn cael ei werthu mewn boteli Is. lic., a 2s. 9c. yr un, gan bob fferyllydd parchus yn Abertawe, Caerdydd, Merthyr, Aberdar, Caerfyrddin, Haverfordwest, L'erpwl, a'r holl Dywysogaeth. Llanelli: Gwilym Evans. PRIF ORUCHWYLWYR,- W. Sutton & Co., Barcley & Sons, Llundain; Collins & Rosser, Pearce & Co., Bryste; ac Evans & Co., L'erpwl. GOCHELIAD.— Erfynir ar i'r cyhoedd gymeryd sylw fod y geiriau Hayman's Balsam of Hore- hound wedi eu stampio ar y boteli, heb yr hyn nid oes dim yn wirioneddol. D. S. Y mae cryn arbediad wrth gymeryd y poteli mwyaf. L429

POB BLYCHAID GWERTH GINI !

Advertising

-----..¡-...........------....…

0 JERUSALEM I BONTYPRIDD AC…

Advertising