Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

CERDDORIAETH CYHOEDDEDIG GAN HUGHES & SON, WREXHAM. Os na bydd Llyfrwerthwr mewn eymydogaeth, anfonwn unrhyw lyfr drwy y post ar dderbyniad ei imrth mewn stamps, yn nghyd a'r cludiad, yn ol Ceiniog am werthpob Swllt. jPRZN :—JTeM Nodiant, 2s. 6c.; Tonic Sol-ffa, 6c. BUGEILIAIDIBETHLEHEM CANTATA CYSEGREDIG. Gan R. S. HUGHES, Llundain. Cynwysa y Cantata hon amryw ddarnau tlysion i leis- iau GWRRYWAIDD, cyfaddas i Gystadleuaeth. PRIS YN GYFLAWN:-Hen Nodiant, 3s. 6c. Tonic Sol-ffa, ls. CYFRES 0 ANTHEMAU NEWYDDION, (Yn y Ddau Nodiant), GAN ALAW DDU. JShanau 1,2,3, A, Tair Ceiniog yr un, new ynghyd mewn amlen, pris Swllt; llian, Deunaw Ceiniog. CEINION Y GAN: Casgliad o Ganeuon a Chydganau, gyda Chyfeiliant. (Tn Nodiant y Tonic Sol-ffa.) SO o Rifynau lc. yr un, neu mewn 5 o Ranau, 6c. yr un. CANIGrION Y CERDDOR: (Yn Nodiant y Tonic Sol-ffa,) Sef Casgliad o GANIGAU a RHANGANAU a ymddangos- asant yn y Cerddor Cymreig. Amlen, 6c. CORGANAU STEPHENS: Yfi un o'r ddau Nodiant. f'RIS :-Chwe' Cyfrol, ls. yr un neu yn oyflawn, haner-rhwym, 7s. 6c. CERDDOR Y TONIC SOL-FFA Yn Qyflawn mewn Amlen-Hen Nodiant, Zs.; Sol-ffa 6c. CHWECH O ANTHEMAU: Yn y Ddau Nodiant, gyda Geiriau Cymraeg a Saesoneg. GAN JOSEPH PARRY, M.D. Rhanau 1 hyd 17, pris Sc. yr un. Rhanau 1, 2, 3, h, yn un gyfrol, pris ls. Rhanau 5, 6, 7, 8, yn un gyfrol, pris Is. ANTHEMYDD Y TONIC SOL-FFA SEF CASGLIAD 0 ANTHEMAU, Gan yr Awdwyr goreu, Hen a Diweddar. Yr ell o'r Rhanau, oddigerth Rhanau 1 ac 8, i'w cael yn Khifynau, pris 1e. a 2g. yr un Mewn Amlen, Pris Swllt. LLAW-LYFR Y SOL-FFA: Gan E. ROBERTS, Liverpool. LUOFT-LYFR CANIADAETH sef cyfres o Wersi ar drefn yTonie Sol-ffa o ddysgu canu. Y mae y gwersi hyn wedi eu dethol gan mwyaf o amrywiol lyfrau y Parch. J. CUBWEN, a'u cyhoeddi ar ei gais. (Sellir ei gael yn ddwy Ban, pris 6c. yr un. 59 o Rijynau, 2g. a 4e. yr un. YR Anthemydd Cymreig: SEF CASGLIAD 0 ANTHEMAU, Gan yr Awdwyr goreu; yn yr Hen Nodiant. 89 o Rifynau 2g. a 4e. yr un. Miwsig y Miloedd SEF CASGLIAD 0 GANIGATJ, RHANGANAU, CANEUON, &c., Yn yr Hen Nodiant. HANDSOME PRESENT. .Revised Edition, Folio, about 200 pages, Cloth Elegant, 1,216.; Free by Post, securely packed, 13/6. THE €tm of Melfplaitrg: BY JOHN O WEN C Owain Alaw). CONTAINING- Several NEW SONGS and PiEcEs. Words in English and Welsh with Symphonies and Accompaniments for Piano and Harp, for One Hundred Pieces. 1st, 2nd, 3rd, and hth Series separately, 2jG each in glazed cover. SWN Y JUWBILI: NEU GANIADAU Y DIWYGIAD Gan y Farch. J. ROBERTS (Ieuan Givylit). Yn cynwys Hymnau a Thonau mwyaf poblogaidd Mr. SANKEY, wedi eu trefnu gyda Geiriau Cymraeg. Rhanau 1, 2, 3, A, 5 a 6. Pris Sc. yr un. Rhanau 1,2 a 3, mewn llian, ls. Rhanau U,5 a 6, mewn llian, is. Yr oil o'r Rhanau ynghyd mewn llian, ls. ge. a fs. Y Geiriau yn unig, mewn amlen am he.; llian, 9c W. WILLIAMS, Watch Sf Clock Maker, Jeweller, Optician, fyc. 29, CASTLE STREET, SWANSEA. Gymry, dewch at y Cymro. 2370 "Y GWIR YN ERBYN Y BYD." "GOREU ARF, ARF DYSG." GWELL DYS$NA GOLUD." "CALON WRTH GALON." ^|\ i"DUW A PHOB DAIONI." EISTEDDFOD lIMIlOL CYIRU, A GORSEDD BEIRDD YNYS PRYDAIN, A GYNELIR YN MERTHYR TYDFIL, DYDDIAU MAWRTH, MERCHER, A lAD, AWST 30 A'R 31, A MEDI 1, 1881. LLYWYDDION: Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Aberdar, | Henry ichard, Y sw., A. S., Syr Watkin Williams Wynn, Barwnig, A.S., | Charles H. James, Ysw;, A.S., Y Barnwr Syr Watkin Williams, Parch. J. Griffiths, Periglor Merthyr. ABWEINYDDION: Dafydd Morganwg, y Parch. W. Glanffrwd Thomas, a'r Parch. A. J. Parry, Abertawe. CYFEILWYR: Miss Meta Scott, Merthyr Tydfil, a Mr. D. Bowen, Dowlais. TELY NOB: Taliesin T. James, Ysw., Mountain Ash. SWTtDDOGION Y PWYLLGOB: CADEIRYDD,-D. Rosser, Ysw. (Asaph Cynon), Pontypridd. IS-GADEIRWTK,—D. Williams, Ysw., Uwch Gwnstabl, Merthyr Tydfil, ac A. H. Thomas, Ysw., (Crymlun), Llansamlet. TRYSORYDD,-W. Merchant, Ysw., National Bank of Wales, Pontypridd.

CYFRES O'R PRIF DFSTYNA U:…

Advertising

At Gerddorion Cymru.