Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Llyfrau Defnyddiol CYHOEDDEDIG GAN HUGHES & SON, WREXHAM. Os na bydd Llyfrwerthwr mewn cymydogaeth, anfonwn unrhyw lyfr drwy y post ar dderbyniad ei werth mewn stamps, yn nghyd a'r cludiad, yn ""i Ceiniog am werth Fob Swllt. 4 Cyfrol, Lledr eryf, Pris 14s. yr un. y DEONGLYDD BERNIADOL Ar yr Hen Destament: Wedi ei gasglu o weithiau oddeutu 250 o brif Femiaid y byd, gan y Parch. J. JONES, (Idrisyn). ETO, ar y Testament Newydd. Lledr cryf, Pris 17s. Rlzwym mewn croen llo cryf, Pris 25s. Y Geiriadur Ysgrythyrol; GAN Y PARCH. T. CHARLES, B.A. Gydag ATTODIAD iddo gan y Parchn. L. EDWARDS, D.D., a D. CHARLES, D.D. Mewn Lledr, gilt edges, pris 9s; etoa chlasp, 10s. 6c. BEIBL YR ATHRAW Sef yr Hen Destament a'r Newydd, gyda Chyfeir- iadau a Mynegair; cynwysa hefyd ddetholiad hel- aeth o wybodaeth anhebgorol i ddeiliaid yr Ysgol Sabbothol. ADDURNEDIG A 12 0 FAPIAU. Pris 4s. 6c. Beibl yr Ysgol Sabbothol: (Goreuredig ar y cefn a'r ochrau, gyda chlasp). Gwna Rhodd-lyfr ysplenydd. Cynwysa y Beibl prydferth hwn DDEUDDEG 0 DDARLUNIAU LLTWIEDIO HARDD, a thrwy nad yw yn mesur ond 4 modfedd with 5|, gellir ei gario yn rhwydd yn y llogell i'r Ysgol Sul neu i'r Capel. Haner-rhwym, pris 7s. 6c. Corph o Dduwinyddiaeth: GAN GEORGE LEWIS, D.D Gyda Thraetbawd Iihagarweiniol ar Hanes Duwinyddiaeth, GAN L. EDWARDS, D.D., BALA. Mewn Hian hardd, 2s. 6c. Y Cofiadur Ysgrythyrol: Sef Dosraniad Manwl o'r holl Feibl, Yn cynwys digwyddiadau hynod wedi eu gosod yn ol y drefn Ysgrythyrol, iaith gysgodol a threfn amseryddol y Prophwydi; Gwyrthiau Crist, a'f Ileoedd eu cyflawnwyd; Teithiau St. Paul, &c., &c. Mewn llian, Pris 2s. 6c. Y Profiedydd Ysgrythyrol: Neu Eir-lyfr cryno o Faterion Ysgrythyrol, Dan adraniadau priodol, profedig ag adnodau o'r Beibl. GAN Y PARCH. J. HUGHES, LIVERPOOL. Mewn Llian, pris 2s. Y CYFRIFYDD PAROD: Gan ROGER MOSTYN. Cynwysa grynhodeb o bethau angenrheidiol eu gwybod gan fasnachwyr, siopwyr, a phawb yn gyffredinol. Argraffiad Newydà-Amlen, pris Is. 6c.; Llian, 2s. PHONOGRAPHIA; SEF LLAW-FER YnoltrefnMR. ISAAC PITMAN; wedi ei chyf- addasu i'r Iaith Gymraeg gan R. H. MORGAN, JM.A., Abermaw. Pris Divy Geiniog. CRYNODEB 0 PHONOGRAPHIA; SEF LLAW-FER SAINYSGRIFENOL, Wedi ei chyfaddasu o Phonography Mr. ISAAC PITMAN i'r Iaith Gymreig gan R. H. MORGAN, M.A., Abermaw. Pris Ohwe' Cheiniog. YR EPISTOL AT YR HEBREA1D; Wedi ei arg-ratfu mewn LLAW-FER, yn ol cyn- llun Phonographia." Mewn Llian, Pris Deunaw Ceiniog. YR EFENGYL YN OL SANT WAN: Wedi ei hargraffu mewn LLAW-FER, yn ol xiynllun "Phonographia." W. WILLIAMS, Watch Sf Clock Maker, Jeweller, Optician, fyc. 29, CASTLE STREET, SWANSEA. Gymry, dewch at y Cymro. 2370 "Y GWIR YN ERBYN Y BYD." "GOREU ARF, ARF DYSG." 11\. "GWELL DYSG NA GOLUD." "CALON WRTH GALON." ice DUW A PHOB DAIONI." EISTEDDFOD GENEDLiETHOL CYMRU, A GORSEDD BEIRDD YNYS PRYDAIN, A GYNELIR YN MERTHYR TYDFIL, DvDDiAu MAWRTH, MERCHER, A IAU, AWST 30 A'R 31, A MEDI 1, 1881. Lh YWYDDION: Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Aberdar, I Henry Richard, Ysw., A.S., Syr Watkin Williams Wynn, Barwnig, A.S., Charles H. James, Ysw., A.S., Y Barnwr Syr Watkin Williams, Parch. J. Griffiths, Periglor Merthyr. A Po WE IN YDDI ON Dafydd Morganwg, y Parch. W. Glanffrwd Thomas, a'r Parch. A. J. Parry, Abertawe. CYFEILWYR: Miss Meta Scott, Merthyr Tydfil, • a Mr. D. Bowen, Dowlais. TEL YNOR Taliesin T. James, Ysw., Mountain Ash. SWK DDOGION Y PWYLLGOR: CADEIRYDD,—D. Rosser, Ysw. (Asaph Cynon), Pontypridd. IS-GADEIBWYR,—D. Williams, Ysw., Uwch Gwnstabl, Merthyr Tydfil, ac A. H. Thomas, Ysw., (Crymlun), Llansamlet. TRYSORYDD,—W. Merchant, Ysw., National Bank of Wales, Pontypridd. OYFRES O'R PRIF BESTYNA If: RHYDDIAITH. 1.—"Hanes Llenyddiaeth Gwent a Morganwg o'r cyfnod boreuaf hyd yn bresenoL" Gwobr, 21p. a thlws aur. 2.—"Hanes Crefydd yn Nghymru o'r cyfnod 500 hyd 1280." Gwobr, lOp. 10s. 3.—Traethawd Cymreig ar "Yr achos neu yr achosion o'r ymweliadau cyfnodol (periodical panics) sydd yn effeithio llwyddiant ac aflwydd- iant masnachol, ac a yw yn bosibl i w hysgoi" Gwobr, lOp. 10s. 4.—Traethawd Cymreig neu Seisnig ar Athry- lith y diweddar Thomas Stephens, Ysw. (Cas- nodyn), Merthyr Tydfil." Gwobr, lOp. 5.-Traethawd Cymreig ar Eiryddiaeth enwau lleol yn eu cysylltiadau cenedlaethol, mor bell ag yr eglurant symudiadau boreuol y Celtiaid." Gwobr, 5p. 5s. 6.-Traethawd Cymreig neu Seisnig ar "Chwar- euyddiaethau, Difyr-gampau, ac Adloniadau y Genedl Gymreig yn ystod y ganrif ddiweddaf, gyda'r dyben o ddangos y dylanwad oeddent yn gael ar gymeriad y bobL" Gwobr, 5p. 5s., gan Beriglor Merthyr. 7.-Traethawd Cymreig neu Seisnig ar "Y fan- tais a'r anfantais o gorfforiaethti Merthyr TydfiL" Gwobr, 5p. 5s., gan D. Williams, Ysw., Uwch Gwnstabl, Merthyr. 8.— Traethawd Seisnig ar Ancient Notation, and the Characteristics of Welsh Music." Gwobr, 5p. 5s., gan A. A. Vennor Morris, Ysw., Wernoleu. 9.-Traethawd Seisnig, heb fod dros 20 tudalen o foolscap, ar The Life, Character, and Achieve- ments of Sir William Jones." Gwobr, 3p. 3s., gan Aviet Agabeg, Ysw., Llundain. BARDDONIAETH. 1.—AWDL Y GADAIR-" Cariad." Gwobr, 21p. a chadair dderw. 2.—PRYDDEST—"Bywyd." Gwobr, 21p. a thlws aur. 3.—PRYDDEST—"Iolo Morganwg." Gwobr, lOp. 10s. a thlws aur. 4.—ARWRGERDD—"Due Wellington." Gwobr, lOp. 10s. a thlws aur. 5.—AwDLar "Gadeiriad y Bardd-yn rhoddi ychydig o hanes y ddefod, a'r effaith y mae yn greu ar y bobl." Gwobr, 6p. 6s., gan Madam Edith Wynne. 6.—AWDL-BRYDDEST er coffadwriaeth am loan Emlyn. Gwobr, 5p. 5s. a thlws ariar 7.—CYWYDD—" Haiarn." Gwobr, 5p. 5s. a thlws arian. 8.—Am y Geiriau goreu i gyfansoddi Chwareu- gerdd (Opera) arnynt. Gwobr, 5p. 5s. a thlws aur. 9. —RHIANGERDD — Gwenllian Cydweli." Gwobr, 2p. 2s. a thlws arian. 10.—TUCHANGERDD—" Erlidwyr Eisteddfodau (ddim dros 100 llinell).. Gwobr, 2p. 2s. 11.—CAN DDESGRIFIADOL-" Y Newyddiadur. Gwobr, 2p. 2s., gan yr Herald Cymreig. 12.-CAN (gyfyngedig i foneddigesau), heb fod dros 100 Uinell, Tydfil Ferthyres." Gwobr, 2p. 2s. a thlws arian. CYFANSODDI CERDDORIAETH. 1.—Am y CANTAWD goreu (hysbysir y geiriau eto). Gwobr, 21p., gan y London Welsh Choir, a thlws aur gan y Pwyllgor. 2.—Am y TAIR CAN BEDAIR RHAN oreu ar eir- iau Cymreig a Seisnig a ddewiso y cyfansoddwr. Gwobr, lOp. 10s., gan B. Evans, Ysw., Abertawe. 3.—Am y PEDWARAWD (Quartett) goreu i Offer- ynau Llinynol. Gwobr, 5p. 5s. 4.—Am y Gan Gadeiriol oreu, addas i'w chanu gan Soprano wrth Gadeirio y Bardd (y geiriau i'w cael yn Nghronicl y Cerddor, Ionawr, 1881). Gwobr, 5p. 5s., gan Miss Mary Davies, Llundain, a thlws arian gan Mr. Rees Jones, Glandwr. 5.—Am y Gan oreu i Baritone ar eiriau Cymreig a Seisnig a ddewiso y cyfansoddwr. Gwobr, 3p. 3s., gan Mr. Lucas Williams, a thlws arian gan gyfailL CERDDORIAETH OFFERYNOL. 1.—BRASS BAND ddim dan 12 mewn nifer— "We never will bow down (Handel). Caniateir i'r Seindyrf ddewis eu arrangements. eu hunain. Gwobr, 12p. 12s., a THLWS AUR i'r arweinydd. Ail wobr, Baby Trombone, gwerth 18p. 18s., rhodd- edig gan Mri. Besson & Co., Llundain. 2.—ORCHESTRAL BAND ddim dan 8 mewn nifer —" Caliph de Bagdad (cyhoeddedig gan Mri. J. R. Lafleur & Son, Llundain). Gwobr, 7p. 7s. 3.—FIFE AND DRUM BAND ddim dan 12 mewn nifer-Unrhyw Dair Alaw Gymreig. Gwobr, 5p. 5s., a thlws arian i'r arweinydd. 4.-Chwareu ar y Delyn Droedawl, "II Papa- gallo" (cyhoeddedig gan Mr. Lamborn Cock, Llundain). Gwobr, 5p. 5s. CERDDORIAETH LEISIOL. 1.—I'r C6r ddim dan 150 na thros 300 mewn nifer-" Ye nations offer unto the Lord (Hymn of Praise, Mendelssohn), a Hallelujah, Amen (D. Emlyn Evans). Gwobr, lOOp., a THLWS AUR i'r arweinydd. 2.—I'r C6r un gynulleidfa ddim dan 60 o nifer— Rhan laf o "Weddi Habacuc (gan J. A. Lloyd) hyd ddiwedd Chorus Rhif 3. (Caniateir i'r corau ddewis soloist tuallan iddynt eu hunain, ond rhaid i'r arweinydd fod o'r un gynulleidfa a'r c6r). Gwobr, %p., a THLWS AUR i'r arweinydd. 3.—I'r C6r un gynulleidfa ddim dan 30, ac na enillodd dros 12p. o'r blaen, Yr Arglwydd sydd yn teyrnasu" (John Thomas), Rhif 2 yn Nghronicl y Cerddor, (Rhaid i'r arweinydd fod o'r un gy- nulleidfa a'r c6r.) Gwobr, 10p., a THLws ARIAN i'r arweinydd. 4.—C6r o Wrywod, 25 mewn nifer,—" Cydgan y Chwarelwyr" (D. Jenkins, Mus. Bac. Cantab.) Gwobr, 5p. 5s., gan y Pwyllgor, a 25 ø gyfrolau o'r Gyfres Safonol (3s. 6ch. yr un), gan Mri. Cur- wen, Llundain. 5.—C6r o Wrywod, 25 mewn nifer,—" The Tyrol" (Ambrose Thomas). Gwobr, 5p. 5s. gan y Pwyllgor, a 25 o gyfrolau o'r Gyfres Safonol" gan Mri. Curwen, Llundain. Rhestr gySawn o'r testynau, yn nghyd ag enwau y Beirniaid, a phob manylion pellach, i fod yn barod cyn diwedd y mis hwn, ac i'w cael gan yr Ysgrifenydd ar y telerau arferol. RHYS T. WILLIAMS, YSGRIFENYDD, 2387 1 Abertonllwyd, Treherbert. Money. MONEY. -Various Sums to Lend on Leasehold H'JL Security. Apply to W. and J. Beddoe, Solicitors, Merthyr, Aberdare, and Pentre Ystrad. Led. 408 A Certain Cure for Nervous Debility. GRATIS, a MEDICAL WORK showing suf- ferers how they may be cured and recover Health and Vitality. without the aid of Quacks, with Recipes for purifyin the Bi ood and removing Skin Affections. Free on receipt of stamp to prepay postage. Address Secretary, Institute of Anatomy. Birmirgham. 2353 Y MAE Miss LIZZIE WILLIAMS, R.A.M., (Llinos y De) YN agored i dderbyn Engagements i ganu mew Eisteddfodau, Cyngherddau, Oratorios, &c Cyfeiriad—Miss L. WILLIAMS, 20, Mansel-street, Swansea L-351 Yn awr ar gael, pris Is., GARDD ABERDAR. Yn cynwys Cyfansoddiadau buddugol yn dal cysylltiad a phlwyf Aberdar a'r cylchoedd. CYFEIRIER,- WALTER LLOYD, "GWLADGARWR" OFFICE, Aberdare. GEORGE GRIFFITHS JONES, Registrar of Marriages, OFFICE:—5, CANON-ST., ABERDARE. Gellir priodi yn y Register Office, Merthyr, yn gystal ag mewn unrhyw gapel trwyddedig yn Aberdar neu Ferthyr. trwy roddi rhybudd yn y swyddfahon. 1998 CAN-" TEIMLAn SERCH;" YN Y DDATJ NODIANT. Y geiriau Cym- raeg gan Watcyn Wyn a'r geiriau Seisnig gan W. L. Gardner. Y gerddoriaeth gan T. D. Williams (Eos Dyffryn), R.A.M. Pris, 6c. Yr elw arferol i lyfrwerthwyr. I'w chael gan yr awdwr:-la Pulross-road, Brixton, London, S.W. Bydd Eos DYFFRYN yn agored i dderbyn en- gagements i ganu mewn cyngherddau, ac i feirniadu mewn Eisteddfodau. 2356 Cymanfa Ganu y Methodistiaid Calfinaidd, 1880. MAE'R holl ANTHEMAU, &c., ar gyfer y Gymanfa uchod, i'w cael gan— WALTER LLOYD, Swyddfa "Y Gwladgarwr," Aberdar. ANTHEM G OFF AD WRIAETSOL ER COF AM Y DIWEDDAR Rosser Beynon (Asaph Glan Taf), Awdwr "Telyn Seion." Gan D. EMLYN EVANS. Pris, yn y ddau nodiant, 4c. drwy y post, 4ic Cyhoeddedig gan ELIAS BEYNON, 2, Windsor- terrace, Maindee, Newport, Mon. 2354 .+- YN GYMAINT A BOD W. D. A H. O. WILLS Wedi gwneyd CYFNEWIDTADA U EANG Yn eu Gweithdai, y maent yn awr yn barod i weithio allan gyda. buandra bob archebion am eu SUPERFINE SHAG TOBACCO, Wedi eu pacio yn |, ac yn rhan o bwys, gyda'u henw a'u ar bob pacyn. Gofynwch am Dybaco Wills, yr hwn am ansawdd, cryfder, a bias sydd heb ei gyffelyb. 2371 Allan o'r wasg, pris 4c., yn y ddau nodiant, NID I NI, O ARGLWYDD.—Anthem gy- nulleidfaol, gan ALAW MANOD. Buddugol yn Eisteddfod y Walsh Slate, 1879. Teg yw hys- bysu ir anthem uchod dderbyn cymeradwyaeth neillduol oddiar law y beirniad, a thystiai ein prif gerddorion ei bod yn un deilwng, a gwerth i'n cdrau gymeryd gafael ynddi. Da genyf hysbysu fod un neu ddwy o gymanfaoedd wedi ymgymeryd a hi eisoes. Yn awr yn barod, pris 6c., yn y ddau nodiant, YDEIGRYN OLAF.—Can yw hon o nod- YDEIGRYN OLAF.—Can yw hon o nod- wedd dyner a theimladwy, gan yr un awdwr. Y geiriau gan y Parch. HWFA MON, Llundain. Byddwn ddiolchgar am bob archebion, i'w hanfon at yr awdwr—WM. HUGHES (Alaw Manod), J Ffestiniog, N.W. 2357 Seion, Ystalyfera. CYNELIR Pedwerydd GYLCHWYL LEN- YDDOL y Capel uchod Dydd Nadolig, 1880. Rhoddir gwobr o 5p. am ganu y prif ddara. corawl, sef Y Wawr" (o'r Gcrddorja), gan Mr. M. Morgan, Cwmtawe, yn nghyd a llyfr drud- fawr yn traethu ar Gerddoriaeth i'r arweinydd. Mae yprogrammes, yn cynwys yr holl fanylion, yn awr yn barod, ac i'w cael am y pris arferol gan yr Ysgrifenydd, THOMAS HOWELLS, 2, Wesley Terrace, 2384 Ystalyfera, Swansea. CERDDORIAETH NEWYDD. LLYFR ANTHEMAU A SALM-DONAU CYNULLEIDFAOL ALAW DDU. Argrajjiad Neioydd a Chyfieus, yn cynwys 12 o Anthemau, a 20 o tialrn-donau. DEFNYDDIR y llyfr hwn yn belaeth yn y Cymanfaoedd Cerddorol ac fel cydymaith i'r Llyfrau Tonau yn y Capelau a'r Eglwysi Cym- reig. Yr Anthemau a'r Salm-doi,au wedi eu trefnu at eiriau cyfaddas, gyda Nodiadau eglurhaol ac ymarferol parth mynegiant, &c. a'r amcan yw cyfoethogi y gwasanaeth cerddorol. Yn rhwym yn yr Hen Nodiant (i'r lleisiau a'r offers n), ls. 6c. Sol-ffa, Is. D.S.-Er maDtais i Gorau a Chymanfaoedd, &c., cyhoeddir yr Anthemau a'r Salm donau mewn sheets ar waban. Anfoner am y rhestr, a sample o'r gwaith, at Mr. W. T. REES (Alaw Ddu), 4, John-street, Llanelly, Carmarthen. DWY ANTHEM GYNHAUAF (HARVEST ANTHEM): 1. "CLODFORAF YR ARGLWYDD." 2. "PROFWCH A GWELWCH." Anthemau priodol i'w canu mewn cyfarfodydd diolcbgarwch am y cynhauaf ar yr un copi, 4c. Sol ffa, 3c. Ail-argraffiad o'r gan (Soprano neu Tenor) bobl- ogaidd Y BLEWYN BRITH (THE GREY HAIR), Yn y ddau nodiant, ac yn y ddwy iaith, yn hardd mewn papyr o'r plyg priodol, Is. BlaendaL Anfoner am Catalogue cyflawn o gyfansoddiadau ereill diweddar yr Awdwr. THE STAR CLOTHING EMPORIUM 14, CARDIFF STREET, Aberdare. WHITWORTH & Co., Of the late firm of LEWIS & WHITWORTH, Swansea, HAVE OPENED THE ABOVE PREMISES With a Large and Well Selected Stock of Men's and Boys' Clothing, bought under very exception- al circumstances for cash. Below are few of the leading lines Men's Suits, 15s. lid., 21s. lid., 25s. lid., to 45s. Youths' Long Trouser Suits, 8s. lid. to 20s. Boys' Knickerbocker Suits, Is. lid. to 15s. lid. Men's Trousers and Trousers and Vest—First Class Assortment. Our Men's and Boys' Overcoats have been bought with great care and skill, and can be had from 5s. lid. to 30s. Try our Noted is. 5 £ d. Felt Hat, which has been a household word in Swansea and neighbour- hood. WHITWORTH & Co. beg to call special atten- tion to their Gent's Mercery Department, which is well Stocked with Wool and Regatta Shirts, Ties, Scarfs, collars, &c. ONE PRIOE, AND FOR CASH ONLY. NOTE THE ADDRESS WHITWORTH & CO., The Star Clothing Emporium, 14, CARDIFF STREET, ABERDARE. 2376 CERDDORIAETH NEWYDD Dr Joseph Parry. EMMANUEL.—H.N., 6s, 8s., 10s. 6c. Sol-ffa, 3s., 4s. 6c., 6s. BLODWEN.—H.N., 5s., 7s. Sol Sa, 2s., 3s. 6c., a 58. TAIR 0 GYDGANAU-( i S.A.T.B.) (B.) yr un, 4c. y dwsin. 1. Rhyfelgan i Arglwydd Penrhyn. 2. Molawd i'r Haul. 3. Hiraethgan genedlaethol ar ol y Gohebydd. Pwrpasol iawn i Eisteddfodau a chyngherddau. PEDWAR 0 DDARNAU I LEISIAU GWRYWAIDD.- 1. Er plygain amser (Emmanuel). 2 Cydgan yr Helwyr (Blodwen) (A ); H. N" 3c. yr un Sol-ffa, 2c.yrun. 3. Nos-'jan i Arglwydd Aberdar. 4 Hiraethgan genedlaethol ar ol y Gohebydd (B), 4c. yr un. Pwrpasol i Eisteddfodau a chyngherddau. 26 o GANEUON NEWYDDION-(A. a B.) Gwel Catalogue (yn rhad). CHWECH o ANTHEMAU hollol Gymreigaidd a Chynulleidfaol.—(B.), Is. 1. Ar lau Iorddonen ddofn. 2. Wele, yr wyf yn sefyll wrth y drws, &c. 3. Mi a godaf, &c. 4. Ysbryd yw Duw 5. Yr udgorn a gan. 2c. yr un. 6. Hiraethgan y Gohebydd, 4c. yr un, pwrpasol iawn i gymanfa- oedd canu. TAIR 0 ANTHEMAU I BLANT-(B) 6c. 1. Yr Udgorn a gan, 2c. yr un. 2. Moliant i'r Iesu, 3c. yr un. 3. Teilwng yw'r Oen, 2c. yr un. CHWECH o DDEtJAWDiu.—(Blodwen ac Em- manuel), (A), yr un H. N. Is. Solffa, 6c. TAIR o QUARTETTS-(i S. A. T. B.) 1. 0 Lord abide with me, H. N. 2s. 2. Sleep, my darling, H. N. 2s. 3. R'wyn gwybod dy hanes (Blodwen), H. N. 6c. Solffa, 4c. TELYN YR YSGOL SUL.-H. N., Rhan I., 6c. Solffa, Rhan I. a II., 4c. yr un. Rhanau II. a III., H. N., hefyd Rhan III., Solffa, allan yn fuan. (A). Yr holl unawdau, cydganau, &c., i'w cael yn y ddwy iaith a'r ddau nodiant ar wahan, pwr pasol iawn i Eisteddfodau a chyngherddau. Gwel Catalogue (yn rhad). (B). Y ddwy iaith a'r ddau nodiant ar yr un copi. Gwel Catalogue (yn rhad). Yr oil (ynghyd a Chatalogue cyflawn ynrhad) i'w cael gan bob Llyfrwerthydd. Hefyd gan J. PARRY & SONS, ABERYSTWYTH. QWJTDDFA'R « GWLADGARWR am kJ bob math o Argraffwaith rhad I