Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

1f Qgnghor liQtf' ar Mooh.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

1f Qgnghor liQtf' ar Mooh. Dyma ran o anerchiad y nofelydd enwog Daniel Owen y Wyddgrug, i'w gydblwyfolion. Mae'n debyg fod cwt mochyn ger llaw'r ty yn beth mwy pwysig yn ngolwg y bobl nac un o fendithion addewedig y ddeddf newydd. "Os oes gwell dynion yni y maes- os ydynt yn cynrychioli eich teimladau yn well, ar bob cyfnf dewiswch hwynt. Ond cynghorwn bob etholwr sydd yn perthyn i'r dosbarth gweithiol fel fy hunan ofyn y cwestiwn hwn i bob ymgeisydd A wyt ti'n dyfal dal yn dyn Mai iachus yw cadw mochyn ? Gwyddoch yn burion fy mod wedi dadleu hyn ar y Bwrdd Lleol oreu gallwn. Peidiwch a gwrando ar ddyeithriaid dibrofiad, ond cofiwch hen air ein cyn- dadau:— Mae nerob dda a ham Yn nhop y ty'n gytun A llwyth o datws yn yr Hog Yn bentwr i bob dyn. Os dewiswch fy ethol fel un o'ch cynrychiolwyr, gwnaf fy ngoreu i'ch gwasanaethu yn ol fy ngallu, fel ag yr ydwyf wedi gwneyd eisoes. Os byddwch yn dewis rhywun arall-pobpeth yn dda, ni fyddwn yn llai cyfeillgar."

[No title]

^a&lyqiaci y JtfeiQydd.