Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

MILE END ROAD WELSH CHAPEL -— .A. G-IRAAJSTO TEST CONCERT AT THE ABOVE WELSH CHAPEL, On Thursday, April the 17th, 1902. Doors Open at 7. Commence 7.30. When Five Silver Cups wiii be given as Prizes. Chairman Dr. D. L. THOMAS. ARTISTES AND ADJUDICATORS— Mr. EMLYN DAVIES, A.R.C.M. Mr. LEWIS EVANS (Llewelyn) Mr. TUDOR RHYS; Accompanist-Mrs. NELLIE JONES. Preliminary Test, Monday, April 14th, at 7.30 Cyfarfod Chystadleuol EGLWY8 8. PA DARN HORNSEY ROAD, HOLLOWAY, A gynhelir yn MTDDLETON HALL, UPPER STREET, ISLINGTON, N. Nos Iau, Ebrill 24ain, am 7 o'r gloch. Beirniaid (Adjudicators)- Cerddoriaeth-Mr. MADOC DAVIES, R.A.M. Barddoniaeth-Parch. D. LEWIS (Ab Ceredigion) Llenyddiaeth-Parch. G. HARTWELL JONES, M.A.. Amrywiaeth—Parchn. EVAN DAVIES a LEWIS RODERICK Arweinydd-Parch. MORRIS ROBERTS. Ysgrifenydd—W. EVANS, 31, Ashbrook Road, Holloway, N. TESTYNAU A GWOBRWYON. RHYDDIAETH. 1 JB s. d. 1. TRAETHAWD, "Gideon" 0 10 6 2. ABAETH FYFYRIOL, "Gwladgarwch" (pum'mynud i'w hadrodd) 0 5 0 BARDDONIAETH. 3. CYWYDD," Gardd Gethsemane," heb fod o dan 60 llinell 0 10 6 4. DERNYN o FARDDONIAETH, "lesu yn golchi traed ei ddisgyblion," heb fod o dan 60 llinell 0 10 6 CERDDORIAETH. 5. I COR, heb fod dan 20 mewn rhif, a ddatgano yn oreu "Comrades in Arms" 5 5 0"* 6. IGOR o BLANT, heb fod dan 20 mewn rhif, a ddatgano yn oreu, Plant y Wlad" (Dr. Parry) 330 Os na fydd Cystadleuaeth 2 2 0 7. I BARTI o 12, a ddatgano yn oreu, "Tarry with me, 0 my Saviour" (Curwen) 2 2 Or, 8. PEDWARAWD," Beth sy'n hardd" (J. H. Roberts) I I 0, 9. DEUAWD, Contralto and Soprano, "0, lovely Peace (Handel) 0 10 6 10. DEUAWD, Tenor a Bass, Y ddau arwr (W. Davies) 0 10 6 11. UNAWD, Soprano, Iesu Cyfaill Pechaduriaid (T. Vincent Davies) 0 7 6 12. UNAWD, Contralto, "Angel of Rest" (T. Vincent Davies) 076 13. UNAWD, Tenor, "Ac ni bydd nos yno (Emlyn Evans) o 7 6 14. UNAWD, Baritone, lYIerch y Cadben" (R. S. Hughes) 0 7 6 15. PIANOFORTE SOLO, i blant dan 15eg oed, A Sunset Melody" (Bonhewr) 0 7 g 16. UNAWD i blant o dan 16 oed Dim ond deilen" (John Henry) 0 5 0 2ail 0 2 6- 17. I'r sawl a ddatgano yn oreu, heb fod o dan 50 oed," Crugybar" ar y geiriau, "0 fryniau Caersalem ceir gweled" 0 7 s: AMRYWIAETH. 18. ADRODDIAD," Arwerthiant y Caethwas" (Hiraethog) 0 7 6: 19. ADRODDIAD i Blant o dan 15 oed, "Beth sy'n hardd?" (lenan o Leyn) 0 3 6- 2ail 0 2 O" 20. DRAWING, Map of Wales, shewing the chief Towns, Mountains Rivers, and Railways 0 4 0, 2ail 0 2 O 21. CYFIEITHU i'r Gymraeg 0 5 ft N.B.-Copiau o'r darnau cerddorol i'w cael gan Mr. W. H. ROBERTS, 10, Cecil Court, Charing Cross, W.C. Angraffwyd gan GRELLIER a'i FAB, a Chyhoeddwyd gan Gwmni'r Cyhoeddwyr Cymreig Llundain (CyL), yn 211, Gray's Inn Road. Wholesale Agents—A. C. MUNTON, 9, Red Lion Court, Fleet Street. BARTLETT & Co., 10, Paternoster Square. EVERETT & Co., 3, Bell Buildings,- Salisbury S<$.