Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

nmpf)^^£1,Jh Bgd g % < j ^…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

n m p f) £ 1 Jh Bgd g < j Gan. ti Gan PEDR ALAW. [" PENDENNIS," LOUGHTON.] Ychydig amser yn ol buom yn ysgrifenu i'r golofn hon ar CHWAETH mewn cerddoriaeth, a llawenychwn wrth feddwl fod yr erthygl bono wedi cael ystyriaeth gan rai o'n darllen- wyr. Wrth gwrs, ni ddisgwyliem i bawb dderbyn ein golygiad ni fel yr un iawn; a da cedd genym gael ymgom a cherddor y dydd o'r blaen, yr hwn nas gallai gydolygu a ni yn gyfangwbl yn ein hymdriniaeth o'r testyn crybwylledig. Ei anhawsder ef oedd hyn: fod ef a'i frawd wedi derbyn addysg gerdd- crol foreuol hollol yr un fatb, ac eto nad oedd ei frawd yn meddu chwaeth gerddorol gwerth yr enw, tra yr oedd ef wedi cyrhaedd ystad broffeswrol mewn cerddoriaeth. Ein hateb ydyw a ganlyn pe gellid dod o hyd i ddau facbgen wedi eu donio a'r un mesur o duedd at gerddoriaeth, yn dangos yr un diwydrwydd gyda'u hastudiaeth o gerddoriaeth, ac yn derbyn addysg hollol gyffelyb, yna disgwyliem weled canlyniadau cyffelyb-disgwyliem weled dau gerddor cydradd. Y mae ein gosodiad, fe gredwn, yn dal-sef fod tuedd at gerddor- iaeth yn beth cynhenid ynom, tra mae chwaeth yn allu meddyliol ac yn beth sydd yn dibynu ar addysg a phrofiad. Nid ar chwaeth, modd bynag, yr ydym yn golygu ysgrifenu yr wythnos hon, eithr ar ddylanwad cerddoriaeth. Awgrymwyd y testyn hwn ini gan Mr. Emlyn Davies, yr hwn a sylwai yng nghyngherdd Mile End Road yn ddiweddar fod llwyddiant cantor yn dibynu gymaint, os nad mwy, ar y gwrandawyr nac arno ef ei hun. Dywedai y rhaid iddo ef deimlo grym y dylanwad sydd yn eu medd- ianu hwy neu ni chaiff unrhyw ysbrydiaeth gyda'i ymgais. Os felly, ai nid oes berygl i gantor feio y gwrandawyr, pan mewn gwirion- edd mai efe ei hun sydd yn ddi-hwyl ? Diau fod Mr. Davies yn golygu ynghyntaf oil, fod y cantor mewn hwyl ac yn feistr ar ei waith, ac mewn canlyniad y rhaid i'r dorf gadw'r hwyliau i fyny-drwy daflu yn ol iddo o helaethrwydd y teimlad a gyfranogwyd ganddynt. Os dywedir fod rhai Ilythrenog ac anllyth- renog, rhai bach a rhai mawr cerddorol, mewn torf o wrandawyr yn fynych, ac felly nas gall yr oil dderbyn yr helaethrwydd y cyfeiriwyd ato; yr ateb, mae'n debyg, fyddai, nad yw enyniad teimlad mewn gwrandawyr yn dibynu ar eu diwylliant cerddorol, ac y byddai y rhai Jleiaf diwylliedig yn debyg o fod yn llai beirn- iadol ac, mewn canlyniad, yn fwy agored i dderbyn apel oddiwrth y cantor. Os yw hyn yn wir, gwelir fod yn bosibl i'r cantor apelio yn effeithiol at yr oil; ond cad- 'Wer mewn cof mai apeliwr ydyw ef ac nid cynyrchwr. Os yw am deimlo y gwres sydd yn nheimlad ei wrandawyr, rhaid iddo agos- hau atynt drwy'r gwreichion a ergydir o'i fyn- ^es ac a gleddir yn y defnyddiau sydd yn Jiiynwesau'r bob]. Pryd hyny y ceir y tan a'r gwres a gynhesa'r awyrgylch—o ba un y cyfranoga ef fel ereill. Amhosibl ydyw i ni olrhain y graddau ac ansawdd y teimlad a gynyrchir yn y rhai bach cerddorol yn gyferbyniol i'r rhai mawr cerddorol. Y mae hyny yn dibynu ar eu chwaeth gerddorol hwy. Y ffaith ydjm yn ceisio galw sylw ati yw fed teimlad y cantor, drwy gyfrwng ei lais, yn enyn teimlad o'r un ll/ftur yn y gwrandawyr, a chan fod gan eiriau can neges at feddwl dyn, gwel y cantor pa ryw offeryn sydd yn ei feddiant er apelio at deimladau goreu a meddyliau y bobl. [Dodir ein cyfeiriad uwchben y llith hon er cyfarwyddyd i gantorion ac ereill a ddymun- ant ymohebu a ni ar faterion cerddorol fydd- ont yn debyg o ateb ein pwrpas i'r golofn hon.]

EGLWYS SANT PADARN

Advertising