Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Bud y San.

HYN A'R LLALL.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

HYN A'R LLALL. Mewn cymanfa bregethu wledig yn ddi- weddar yr oedd dau o gewri'r achos i dra- ddodi pregeth yn yr un oedfa. Esgynodd y cyntaf i'r pwlpud, a thestyn ei draddodiad oedd, Ac efe (Judas) a aeth allan ac a ymgrogodd." Bu yn faith iawn yn egluro yr amgylchiad galarus hwnw. Pan ddaeth tro ei frawd, wele, er mwynhad i'r lluaws oedd wedi blino ar y cyntaf, ei destyn oedd, Dos dithau a gwna yr un modd." Nid oes ond y testynau ar gof a chadw yr ardalwyr yn awr. Cafodd Evan Phillips, gwyliwr tren nwyddau ar linell ffordd haiarn y Great Western, ei ladd yn Junction Danygraig, Abertawe, y dydd o'r blaen. Y mae symudiad newydd gael ei gychwyn gan drigolion Llanfair Mathafarneithaf, Mon -lle genedigol Goronwy Owen-i godi cof- I golofn i Goronwy. ANGLADD MOSES. Englynion buddugol yn Mile End, Llundain, dro yn ol:— I'w arwyl rhoed gwyl ar goedd-i bigion Pob agwedd y nefoedd Angel gor ei elor oedd, I I galon y dirgeloedd. Yn faith orymdaith yr ânt-olwynion Goleuni ohwyrnellant; Tawel fedd a. sedd y sant, A'i wely argel wyliant.—CWCWLL. Y mae Mr. Goscombe John wedi ei gyflogi i wneyd cerflun o Edward VII, i'w osod yn Nhref y Penrhyn. Mr. John wnaeth ddelw gof Mr. T. E. Ellis a bathodyn cof y Tywysog Llywelyn ap Gruffydd. Rhydd y Parch. Ddr. Cynhafal Jones, Colwyn Bay, rybudd o'i fwriad i ymddiswyddo o'r weinidogaeth yn mis Medi nesaf. Ordein- iwyd Dr. Jones yn 1866, a gwnaeth lawer o waith llenyddol gwerthfawr, yn cynwys cy- hoeddi argraffiad da o weithiau Williams Pantycelyn. Hwyliodd Ben Bowen, y bardd o'r Rhondda, tuag adref o Port Elizabeth yr wythnos ddi- weddaf. Mae efe wedi cwbl wella, ac wedi penderfynu unwaith am byth mai'r Saeson yw'r bobl etholedig. Ddydd Sadwrn diweddaf, yng Nghastell- nedd, rhoddwyd anrheg o lestri arian i Mr. S. T. Evans, A.S., gan ei etholwyr. Mae Mr. loan Williams, Abergwynfi, wedi enill gwobr a gynicgiodd papyr Seisnig am emyn ar gyfer y coroniad. Sonir fod Llywodraeth Canada yn cynyg dwy dreddegwm-36 o filldiroedd ysgwar- i'r Cymry sy!n ymfudo i'r wlad hono o Patagonia. Yn Nyffryn y Great Saskatchewan yn agos i'r Mynyddoedd Creigiog y mae y tir. Mae Mr. D. A. Thotnas, A.S., wedi rhoddi 300P tuagat dalu dyled Cymdeithas Rydd- frydol Deheubarth Mynwy, ac wedi ymgym- eryd a dwyn yr holl dreuliau am dair blynedd neu hyd oni ddewisir ymgeisydd Rhyddfrydol. j

Advertising