Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Byd y A 1 --14ILI, I Ban.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Byd y A 1 --14ILI, I Ban. Gan PEDR ALAW. [" PENDENNIS," LOUGHTON.] Y CORONIAD. Y mae y Brenin Edward bellach wedi ei goroni, a gallwn ninau o galon ymuno gyda'r torfeydd yn y dymuniad Duw gadwo'r Brenin Rhan bwysig yng ngwasanaeth y coroni ydoedd y gerddoriaeth, a deallwn ei bod yn rhagorol a chwbl deilwng- o'r amgylchiad. Cynrychiolwyd y byd cerddorol gan bigion o weithiau Orlando, Gibbons, Croft, Purcell, Handel, Wagner, Saint Saens, Hubert Parry, Cowen, Stainer, MacKenzie, &c. Y Saboth diweddaf-y dydd ar ol y coron- iad-gwnaed cyfeiriadau at yr amgylchiad yn mhwlpudau yr eglwysi a'r capelau, a chanwyd yr Anthem Genedlaethol yn y rhan fwyaf o'r gwasanaethau crefyddol, ynghyda cherdd- oriaeth arall bwrpasol. DYSGU CERDDORIAETH. Dywedir fod yr ysgolion a. gynorthwyir gan y Llywodraeth yn cyfranu addysg gerddorol elfenol i oddeutu pedair miliwn a thri chwarter o blant. Add- ysgir tua 428,000 yn yr Hen Nodiant, a thua tair miliwn a haner yn nodiant y Tonic Sol- ffa. Hefyd tua chwarter miliwn yn y Sol-ffa yn y dosbarthiadau isaf a'r Hen Nodiant yn y rhai uwchaf. Gan hyny, nid yn hir y gellir cyhuddo y genedl o fod yn un angherddorol. I'n tyb ni, camgymeriad ydyw gwthio y Sol- ffa gymaint i'r amlwg. Pe'i defnyddid fel moddion i gyrhaedd yr Hen Nodiant, da; ,ond y mae yn anhawdd iawn gwneyd y Sol- ffawyr yn ddim ond hyny, ac y mae y Sol-ffa yn cadw ei dilynwyr yn 61 yn enbydus! Credwn fod defnydd gwell cerddorion mewn dwsin o Hen-nodwyr da nag mewn haner cant o Sol- ffawyr. Dywedwn hyn ar ol hir brofiad ac ymarferiad o'r nodiant newydd. MR. HENRY J. WOOD. Yr ydym o'r farn, er's amser maith, mai y gwr hwn yw yr arwein- ydd corawl a cherddorfaol goreu yn Lloegr, ac yn wir amheuwn a ellir enwi un cyfuwch ag ef, fel y cyfryw, o fewn i'r deyrnas hon. Nid raid ond craffu arno pan yn arwain, er gweled ei fod yn gerddor o'r radd uchaf; ac fod y genadwri sydd gan y gerddoriaeth iddo ef, yn cael ei throsglwyddo yn ffyddlawn ganddo i'r rhai sydd o dan ei arweiniad. Y mae rhywbeth trydanol yn ei edrychiad ac nis gall y cantor na'r chwareuwr beidio ufudd- hau i nerth ei ewyllys. j Da genyrn ddeall fod cyngherddau y Promenade i gael eu cario ymlaen, ac y bydd Mr. Wood yn arwain, fel cynt. Diau y bydd yn dda gan lawer o'n darllenwyr gael barn gwr fel hwn ar ddadganu. Dyma ddywedai y dydd o'r blaen wrth gor Gwyl Gerddorol Sheffield, mewn cwrdd rhagbarotoawl:— it Geiriau! Dyma ein meistri Pan yr ewch i'r chwareudy i wrando ar opera ddi- grifol, wael, ac y gwrandewch yn astud ar y prif gymeriad yn canu, beth ydyw yr atdyn- iad ? Onid hyn: yr ydych heb ymgais yn gallu clywed pob gair a genir ganddo. Par hyn bleser i chwi, ac ni chofiwch ei fod yn amddifad o lais da Yn awr, pan y byddwch yn canu cydganau yn yr wyl nesaf, pa mor bleserus a fydd i'r gwrandawyr os gallant glywed pob gair a genwch. Hefyd, y mae genyf eisieu i'ch gwynebau bortreadu yr amrywiol deimladau a gynwysir yn y geiriau y byddwch yn eu canu Y mae pob gwir deimlad yn rhwym o gael arddangosiad yn y gwynebpryd. Dylai ystyr y geiriau a genir fod wedi ei ysgrifenu ar bob gwyneb; canys os na ellwch arddangos teimlad drwy y gwynebpryd, ni ellwch wneyd hyny drwy nodau eich llais Na fydded i'ch sylw a'ch pryder gael eu canol-bwyntio yn I y nodau.' A ellwch chwi ganu geiriau diystyrllyd gyda gwyneb hollol ddi-gynwrf ? Na ellwch Bydd eich llais yn gwrthbrofi eich geiriau Edrych- wch ati eich bod yn fyw a dangoswch eich bod yn meddu curiadau calon ddynol." Buasai yn well genym ddyfynu geiriau gwerthfawr Mr. Wood yn Saesneg, ond rhag ofn y gall fod cantorion ymhlith ein darllen- wyr nas gallent eu deall yn iawn yn yr iaith fain, cyfieithiwyd hwy. Da pe gellid perswadio pob cantor i ddysgu geiriau y gwr hwn ar y mater yrna, gan mor briodol a thra phwysig ydynt* _====_

BLODETJGLWM HIRAETH.

CAU TY'R GLEBER.

[No title]