Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

T. R. THOMAS & Co., DAIRY AGENTS & VALUERS, 143, STRAND, LONDON, W.C. (Near Somerset House). Telegraphic Address—" CYMREIG, LONDON." DYMUNWN alw sylw darllenwyr y CELT at y rhestr luosog o fasnachoedd llaeth sydd newydd ddyfod i'n llaw. Gallwn ddyweyd yn ddi betrus mai hon yw y rhestr oreu a ddarparwyd genym eto i'r farchnad. Y mae y prisiau yn am- rywio o £100 i £2,500, ac mewn gwahanol barthau-y mwyafrif yn Llundain a'r cyffinau-ac ereill yn y trefydd amgylchol, ac ar lanau y mor. Nid oes angen i ni gymeradwyo ein tinnain, y mae y canoedd o fasnach- oedd a werthir trwy ein hofferynol- iaeth i brif fasnachwyr llaeth Llun- dain yn ddigon o gymeradwyaeth, y rhoddir boddlonrwydd perffaith i'r prynwyr a'r gwerthwyr, a chymerir gofal arbenig i gadw pob gohebiaeth mewn perthynas i'r masnachoedd a anfonir i law yn hollol gyfrinachol. Cynghorwn bawb ag sydd yn dymuno gwerthu eu masnachoedd alw, neu anfon y manylion ar unwaith. Dylai pawb ag sydd yn bwriadu prynu, alw yn y swyddfa hon, neu anfon am Restr o'r masnachoedd sydd genym ar werth. Anfonir y cyfryw yn rhad ac am ddim. Mae yn ddiddadl mai hon yw y ffordd fwyaf effeithiol i gael gafael mewn masnachoedd cywir a didwyll (Honesty is the best policy), yw ein harwyddair. SWYDDFA, 143, STEAND, W.C. VISITORS TO ABERYSTWYTH SHOULD STAY AT THE CTRANVI L L Fj (PRIVATE HOTEL) NORTH PARADE, ABERYSTWYTH Spacious Rooms, Electric Light throughout. Terms Moderate. Proprietress-Miss A. JENKINS. THE DENTAL INSTITUTE :168, UPPER STREET, ISLINGTON, (Corner of Barnsbury Street). Principal Mr. H. OSBORN HUGHES. HIGH-CLASS ARTIFICIAL TEETH AT STRICTLY MODERATE FEES. 'The most modern and scientific researches in English and American methods by skilled operator (late manager of one of the larges practices in London). CONSULTATIONS FREE. HOURS 10 TILL 8.30 And by Appointment. "Dymuna Mr. HUGHES, y perchenog, roddi ar ddeal i'w gyd-genedl y bydd yn ofalus i arolygu yn bersonol bob gwaith a ymgymerir yn y lie.

SIARAD A CHERDDED.

Y BRENIN YN DIOLCH I'R GENEDL.

Y CADLYWYDDION O'R TRANSVAAL.

[No title]