Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Oddeutu'r Ddinas.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Oddeutu'r Ddinas. Cafodd chwarelwyr y Penrhyn gynulliad mawr i wrando eu cwynion yn Trafalgar Square y Sul diweddaf, a chyfranasant yn haelionus at y Gronfa hefyd. Heddyw y cymer etholiad St. Pancras Ie, ac y mae rhagolygon Mr. ldris yn dda iawn. Ond nis gellir gwadu fod canlynwyr ei wrth- wynebydd yn bur lluosog gan fod dylanwad mawr bob amser gan y maerod lleol yma. Ail-agorwyd yr Ysgolion Byrddol yn Llun- dain ddydd Llun diweddaf, wedi gwyliau'r haf, a diau na chlywir bellach ond siarad am y Mesur Addysg newydd a'r hyn a fwriedir wneyd eto ynglyn a Byrddau Ysgol Llundain yn y dyfodol. ? II Un o gewri yr Ymneillduwyr yn erbyn y Mesur Addysg presenol yw Dr. Clifford, o Westbourne Park. Er ei henaint, y mae yn parhau mor fywiog ag erioed, a gwna fwy o waith y dyddiau hyn na llawer i ddau ddyn ieuengach nag ef gyda'u gilydd. Gwag iawn yw ein capelau a'n heglwysi er's amryw Suliau bellach, ac mae'n amiwg fod mwyafrif Cymry Llundain ar eu gwyliau y dyddiau hyn. Dyma'r adeg y dylid glanhau ein lleoedd o addoliad, ac y mae amryw o honynt y gwnaethai les iddynt gael golchfa flynyddol. « Gwelwn fod Eglwys St. Benet o dan ddwy- law y glanhawyr a'r adgyweirwyr, a chyst y newidiad rhyw ddau cant o bunau. Tra y gwneir hyn cyferfydd y gynulleidfa i addoli yn St. Andrew's School Room, Queen Victoria Street. Bwriedir ail-agor yr Eglwys ar y Sul cyntaf o Fedi, pryd y cynhelir gwasanaeth arbenig. Mae'r trefniadau ynglyn a chyfarfodydd y tymhor eisoes yn cael eu cwblhau, a dymunwn ar i ysgrifenydd pob rhyw gyfarfod pwysig anfon y dyddiad ar unwaith i Golofn y Dyf- odol fel ag i atal unrhyw gyfarfodydd ereill gael eu penodi ar yr un dyddiad. Rhoddwn bob hwylusdod yn ystod y tymhor i wneyd y I' fath gyfarfodydd yn wybyddus i bawb. • # Tua diwedd mis Medi mae nifer o gyrddau mawr" eisoes wedi eu trefnu. Ar y Sul olaf o'r mis, cynhelir gwasanaeth o ddiolchgarwch am y cynhauaf yn Eglwys Sant Padarn, Hornsey Road; hefyd, ar yr un dydd yn eglwys St. Benet; a dyma, hefyd, y dyddiad pryd y cynhelir cymanfa'r Anibynwyr yn y Tabernacl. I Nid oes neb o'r aelcdau Seneddol Cymreig yn Llundain ar hyn o bryd. Maent oil wedi ehedeg i leoedd pellenig er enill adgyfnerth- iad erbyn tymhor yr Hydref, oherwydd mae'n ddigon eglur y daw rhan drom o'r gwaith ar eu hysgwyddau hwy eto pan ail-agorir y Ty. «' < Ofnwyf nad yw'ch gohebydd H. T.' yn gwybod rhyw lawer am y pwlpud Cymreig yn Llundain," ysgrifena W. R. W., onide ni fuasai byth yn gwneyd y fath sylwadau ag a wnaeth am areithyddiaeth y pwlpud. Yr ydwyf, er's blynyddau bellach, wedi cael mantais i glywed bron yr oil o'n gweinidogion Cymreig yn pregethu, ynghyd a mwyafrif y bobl sydd yn dod yma o bryd i bryd i'n gwas- anaethu, a gallaf dystio nad oes yn un He safon uwch o areithyddiaeth nag a welir yn eu mysg. Mae ein capelau mor anhawdd siarad ynddynt fel rheol, fel y rhaid i areith- ydd neu bregethwr fod ar ei oreu ynddynt, ac yr ydym yn cael yn rhagorol o'r goreu hwnw. AnamI, ie, anaml iawn y gwelir y darllenydd clogyrnog; a beius i'r eithaf ar ran eich gohebydd i gondemnio yr holl bwlpud am wendid rhyw un eithriad a ddigwyddodd iddo ef, efallai, glywed. I'w hareithyddiaeth a'u brwdfrydedd Cymreig y mae'r pwlpud yn ddyledus am ei ddylanwad mawr yma heddyw, a sicr pe's dilynent gynghorion 'H. T.' nas gellid byth gadw i fyny y safon anrhydeddus bresencl."

TRYCHINEB MARTINIQUE

Advertising