Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

But! y - . A'" cl Gan.I

LLYTHYR ODDIWRTH IESU GRIST.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

LLYTHYR ODDIWRTH IESU GRIST. Dydd Iau, pythefnos i'r diweddaf, cyhoedd- odd Jesuitiaid y Spaen yn yr El Cristiano lythyr oddiwrth lesu Grist, yr hwn a bigwyd i fyny, ebent hwy, yn Jerusalem, gan fachgen o'r enw Angel. Arwyddwyd y llythyr yn Eb- rill, 1901. Lledaenir gopÏau o'r llythr drwy holl Benrhyn Yspaen, a gorchymynir i'r Cath- oliciaid defosiynol ei brynu, a'i gludo gyda hwy. Rhoddir iddynt dri chant o ddyddiau o oddefiad a maddeueb llythyrenol bob dydd Sadwrn am y pwrcas. Y mae y llythyr yn rhy faith i'w gyhoeddi yn gyflawn; gwasan- aethed ) r engreifftiau a ganlyn er dangos ei natur a'i amcan :— (e Fy meibion anwyl, a brynwyd drwy fy ng aed, gwybyddwch ddarfod i chwi drosecldu yn fy erbyn gymaint, oni buasai am weddïau fy mam fendigedig, a'ch eir- iolwr chwithau, dinystriaswn chwi. os na bydd i chwi glustymwrando, rhy- buddiaf chwi y bydd i'r ddaear ymagor a'ch llyncu yn fyw. Unrhyw berson, gan nad pwy a fo, a ddywedo fod y llythyr hwn yn gynyrch Haw dyn ac nid Haw Duw a doddir ymaith megis y tawdd halen mewn dwfr." Dwg y llythyr argraffedig enw Argraffwasg Gatholig Madrid." Prynir ef gan y trueiniaid hygoelus wrth y degau o filoedd, a chedwir ef fel crair gwerthfawr. Dyma gastiau y Canol Oesau yn eu gogoniant. Dywedir mai gwr o waedoliaeth Gymreig yw Mr. Beaumont Morice a ymladdodd y frwydr Ryddfrydol y dydd o'r blaen yn Seven- oaks. Bargyfreithiwr ydyw wrth ei alwedig- aeth, ac ar ol y fath ymgais dylai gael sedd heb fod yn hir. Bu nofiwr enwog- yn ceisio croesi y sianel rhwng Lloegr a Ffrainc yr wythnos ddiweddaf, ond er iddo nofio am 22 o oriau, methodd a chyrhaedd y lan. Bu raid ei godi o'r dwfr rhyw filldir cyn gorphen ei dasg mawr.

r Dyfodol.

Advertising