Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

CERDDORIAETH CYMRU.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CERDDORIAETH CYMRU. Unwaith yn ychwaneg y mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi dangos i'r Cymro ei wen- didau ynglyn a cherddoriaeth. Hyd yn ddiweddar, yr oedd canu corawl Cymreig yn cael ei osod fel esiampl i'r Sais i'w efelychu, ond erbyn hyn y mae ein cerddorion blaenaf yn gorfod addef fod yr estron wedi ein llwyr guro ar ein maes ein hunain. Ym Mangor dydd Mawrth caed y fath gurfa nas anghofir hi yn fuan, ac y mae'n hen bryd i'n harwein- wyr a'n hathrawon edrych i fewn i achos y diffyg presenol yn ein canu corawl. Yn nghystadleuaeth fawr y prif gorau, yr oedd yr oil o'r corau Cymreig ym mhell ar ol, a safai yr ornest cydrhwng tri o gorau Seisnig, ac mor rhagorol oeddent fel y par- asant gryn anhétivsder i'r beirniaid i bigo allan y goreu. 0 ryw ychydig dyfarnwyd y wobr i gor North Staffordshire o dan arwein- iad Mr. Whewall-yr un cor a fu'n fuddugol y llynedd, a mawr y boddhad a gafodd yr ymwelwyr hyn wrth esgyn i'r fath safle an- rhydeddus yr ail waith, a hyny ar adeg pan yr hyderid ein bod wedi cael corau teilwng i gynrychioli ein henw da yn yr hen wyl hon. Yr oedd y cantorion wedi bod yn fawr eu cri er's hir amser am gael yr oil o amser yr wyl at eu gwasanaeth, ac ar ol alltudio'r bardd a'r lienor o'r lie, ofnwn mai gwan a diflas fydd Eisteddfodau y dyfodol ar ol i'r cerddorion fethu a chadw ei hurddas a'i henw da fel gwyl fawr y Cymry. Er yr holl siom i'n pobl gerddar, feallai y bydd i'r troion blin hyn fod o les yn y diwedd i'r hen sefydliad ei hunan, ac y ceir mwy o'r wedd Gymreig ynddi yn yr adegau sydd i ddod. Ar hyn o bryd, er hyny, 'does dim i'w wneyd ond gofidio am ddirywiad ein corau mawr, a gofynwn gyda phob difrifwch i'n harweinwyr cerddgar am chwilio ym mha le y gorwedd y drwg, a'r modd mwyaf effeithiol i ni adenill ein henw a'n dylanwad ar hyn o faes.

YR EISTEDDFOD GENEDLAETHOL.