Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

RINGER'S SUPERFINE all, I^^DsRiNCER^ffl I, MANUFACTURERS, 1 N?60.RwcznrSTREET, G To be obtained at the Shops of MR. J, NETTEN, CIGAR IMPORTER, KING'S CROS S Great Western & Metropolitan Dairies. LIMITED, With which are amalgamated the Great Western Farm Dairies Company, Ltd. And the Metropolitan and Suburban Milk Supply Association, Limited. J. P. HODDINOTT") WILLIAM PRICE > Managing Direotors. J. HOPKINS ) Head Offioe- 9, Harrow Road, Paddington Branch Office- 169, WALMER ROAD, NOTTING HILL, and at G.W.R., PADDINGTON, L. & N.W.R., KILBURN and EUSTON; G.C.R., MARYLEBONE Analyst: Professor A. W. STOKES, F.I.C., F .0 This Company is in a position to supply Dairymen in any part of London with first-class Dairies well- cooled Milk in large or small quantities at reasonable prices. Wholesale Vans to all Parts of London and Suburbs twice daily. For a SUPPLY of GUARANTEED PURE MILK apply as above. Telephone- No. 229 Paddington and No. 199 Paddington. Telegraphic Address—" Farmership, London." VISITORS TO ABERYSTWYTH I SHOULD STAY AT THE GRANVILLE (PRIVATE HOTEL) NORTH PARADE, ABERYSTWYTH Spacious Rooms, Electric Light throughout. Terms Moderate. Proprietress—Miss A. JENKINS. MR. HENRY MORGAN, SURGEON DENTIST, I 10, TAVISTOCK PLACE, W.C. I I MjUl j Artificial Teeth from 5/- to 10/- j Complete Sets (upper and lower) from zC4 TEETH EXTRACTED UNDER GAS AND ETHER SPRAY. OLD SETS OF TEETH REMODELLED. NO CHARGE FOR CONSULTATION. Siaredir"Cymraeg os yn fwy dymunol." CYNGHERDD ER BUDD YR HEN FARDD "CWCWLL" I GYMERYD LLE AR NOS WENER. Tachwedd 21, 190% YN YR HOLBORN TOWN HALL. CADEIRYDD- Timothy Davies, Y sw." C.S.LI. (Maer Fulham). CYSTADLEUAETH I FARITONE. AM Y DADGANIAD GOREU O'R GAN The Bugler," RHODDIR Cwpan Arian Hardd, Enwau yr ymgeiswyr ar yr Unawd Baritone i fod yn llaw yr Ysgrifenyddion erbyn y dydd Sadwm blaenorol i'r Cyngherdd, set Tachwedd 15fed. Cynhelir Prawf Bhagbarotoaiul nos Iau yr 20fed 0 Dachwedd (sef y noson flaenorol i'r cyngherdd). Rhoddir gwybodaeth ym mha le y cymer le, ar fyrder. Fel y rrae'n wybyddus i bawb o Gymry Llundain bu Cwcwll yn un o'r rhai mwyaf parod, ar ran ereill, ynglyn a gwaith o'r natur yma yn ystod y blynyddoedd a aeth heibio. Erbyn hyn y mae wedi myn'd yn llesg iawn ac yn analluog i enill bywoliaeth, ac amcan y mudiad hwn yw rhoddi cynhaliaeth iddo. Y mae pwyllgor sylweddol a dyianwadol wedi ei ffurfio ynglyn a'r mudiad ac y maent yn dymuno apelio at bawb o Gymry Llundain am eu cefnogaeth. Cadeirydd y Pwyllgor: R. T. OWEN, Ysw., Capel Holloway. Trys. ac Ymddiriedolwyr: W. J. LEWIS, Ysw., Tabernacl, a L. H. ROBERTS, Ysw., Wilton Square. Bydd ein Cantorion Blaenaf yn gwasanaethu yn y cyngherdd. Gellir cael tocynau i'r cyngherdd oddiwrth yr ysgrifenyddion ac aelodau y pwyllgor. Ysgrifenyddion :— I. DAVIES, 65, Wynyatt Street, Goswell Boad, E.G. E. THOMAS, 3, Warburton', Street, Mare Street, Hackney-

I BEN CARNEDD LLEWELYN.