Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

§ 'PREPAID WANTS. Every Advertisement must be accompanied with remittance in full. Initials count as one word, and names and address Charged for. Replies may be sent to the Office of this paper and will be duly forwarded to Advertiser. Remittances should be made by P. Order or Halfpenny Stamps. 12 words; Once 6d. Three times 1/- 20" » 1., 1/3 28" „ t/- » » 1/6 38" 1/3 „ „ 1/9 44" it 1/6 21 pp 2/- Every additional 8 words 3d. WANTED.—Welsh-speaking Nursemaid, age about 37.—Mrs. Owen Jones, Bank House, Manor Park, East Ham. DAIRy.-YOUng Lady wanted to Manage a Dairy Business; age 24 to 30.-Apply H. Thomas, 31, Meymott Street, Blackfriars. SERV ANTS.-Good plain Cook wanted, used to a business house; good salary, comfortable home. —Apply J. B. Evans, Drapers, 67 and 68, Chapel Street, Islington. DAIRy.-Experienced Young Lady wanted to assist in Shop.-W., 43, Kelt Office, 211, Gray's Inn Road, W.C. WANTED.—A Girl for Housework and assist in' lw Shop; one just from Wales preferred.-Apply 24, Great Bland Street, Boro. WANTED.-By a Young Lady a situation in Dairy 'W used to the trade.-Apply A. B., Kelt Office, .211, Gray's Inn Road, W.C. YOUNG Lady (Welsh) wants situation in Dairy, housework and assist in shop.—Apply Miss Jones, 60, Rushey Green, Catford, S.E. LODGINGS for Two Gentlemen Friends, near Alexandra Palace.—Apply D. W., 74, Kelt Office, 211, Gray's Inn Road, W.C. CAPEL y Methodistiaid Calfinaidd, Romford Road, C Stratford, E.—Yn eisiau, Gwr a Gwraig i ofalu am, a glanhau, y Capel uchod. Manylion i'w cael oddiwrth yr Ysgrifenydd, i'r hwn y rhaid anfon ceisiadau am y lie, ar, neu cyn, Tachwedd 15fed.- R. H. Roberts, 144, Plashet Grove, East Ham, Essex. Ysgrifenydd. WANTED.—A Situation in a Dairy (inexperienced), 'W age 35.-Apply, A., 14, Phcenix St., St. Pancras. CAPEL y Methodistiaid Calfinaidd, Falmouth Road, C New Kent Road, Llundain, S.E.—Yn eisieu gwr a gwraig i ofalu am, a glanhau y Capel uchod. Pob manylion ynghydag Application Form i'w cael oddi- wrth yr Ysgrifenydd, i'r hwn y rhaid anfon ceisiadau am y lIe ar, neu cyn, Tachwedd 24ain, 1902. Morgan Morgans, 68, Alscot Road, Bermondsey, London, S.E., Ysgrifenydd. LESSONS IN WELSH by an experienced Teacher. I Pupils visited at their own homes or received in Teacher's residence. Evening lessons at moderate charges, and a thorough course of the language given on the most approved modern method.-Write to •" Athraw," Celt Office, 211, Gray's Inn Road, W.C. GRELLIER A'l FAB, ARGRAFFWYR, 211, GRAY'S INN ROAD, CYNGHERDD ER BUDD YR HEN FARDD "CWCWLL" I GYMERYD LLE NOS WENER. Tachwedd, 31, 1902, YN YR HOLBORN TOWN HALL. CADEIRYDD— Timothy Davies, Ysw., C.S.Ll. (Maer Fulham). Bydd y cantorion a'r cantoresau enwog can- lynol yn gwasanaethu Miss Gertrude Hughes (Soprano) Madame Juanita Jones (Contralto) Mr. Thomas Thomas (Tenor) Mr. Meurig James (Baritone) a'r byd-enwog GOR MERCHED Y KYMRIC (0 dan arweiniad Miss FRANCES REES) Hefyd y crythor Cymreig poblogaidd Mr. Philip Lewis Ceir adroddiad gan yr actress a'r awdures adnabyddus, Mrs. Annie Bradshaw. Cyfeilir gan Miss Jennie Jones I A Mr. Merlin Morgan CYSTADLEUAETH I FARITONE. AM Y DADGANIAD GOREU O'R GAN "The Bugler," RHODDIR Cwpan Arian Hardd. Beirniad Mr. Maengwyn Davies. Cymer y "pre-lim" le noson y cyngherdd, sef nos Wener nesaf, yn Holborn Town Hall (small hall), am 8 g'r gloch. Cadeirydd y Pwyllgor: R. T. OWEN, Ysw., Capel Holloway. Trys. ac Ymddiriedolwyr: W H. J. LEWIS, Ysw., Tabernacl, a L. ROBERTS, Ysw., Wilton Square. Ysgrifenyddion I. DAVIES, 65, Wynyatt Street, Goswell Boad, E.C. E. THOMAS, 3, Warburton Street, Mare Street, Hackney. Capel Cjmreig B.C. Romford Eoaav STRATFORD. CYNHELIR Te a Chyngherdd BLYNYDDOL Y Capel uchod, NOS IAU, TACHWEDD 20fed, 1902. Tocynau-SWLLT A DAU SWLLT YR UN. Cenir Unawdau gan Miss GWLADYS ROBERTS, R.A.M. Mr. SETH HUGHES, A.C.M. Mr. DAVID EVANS Bydd yno hefyd Gystadleuaeth ar yr unawdau canlynol- Mezzo-Soprano—" Gwraig y Morwr" (Dr. Parry}« Tenor—" How vain is Man (Handel) Baritone-" Pererin (W. Davies) Gwobrau-HANER GINI YR UN. Beirniad-PEDR ALAW. Cyfarfod prawf-rhagbaratoawl Nos Fercher, Tach- 19eg. Anfoned ymgeiswyr eu henwau erbyn Tach., 17eg i'r ysgrifenydd, W. MORGANS, Frondeg, Goodmayes, IlfoxcL- DALI ER SYLW! Bydd Eglwys y Bedydd- wyr Moorfields sydd: yn awr yn addoli yn y Y.M.C.A., Aldersgate StB. yn symud y Sabboth cyn- taf yn Tachwedd (2fed), i Neuadd Capel y Bedydd- wyr Seisnig yn Commer- cial Street, WhitechapeL Saif y Capel gyferbyn a'r- lie adnabyddus, Toynbee Hall, ac o fewn 5 munyd o gerdded i Aldgate Stations- (Metropolitan a'r District Railways). Heb Genedlaetholdeb, heb Gelf, heb Hanfod- aeth, heb Fywyd, heb Ddim." CYMDEITHAS Y BEYTHONWYE (SEFYDLWYD CHWEF. 1901.) CYMDEITHAS WERINOL I DDATBLYGU CYMREIGAETH.- Cynhelir Cyfarfodydd y Gym- deithas hon bob yn AIL NOS IAU, YN 63, Chancery Lane, (ARBITRATION ROOM) Am 8 o'r gloch yn brydlon. Argraffwyd gan GRELLIER a'i FAB, a Chyhoeddwyd gan Gwmni'r Cyhoeddwyr Cymreig Llundain (Cyf), yn 211, Gray' Inn Road. Wholesale Agents-A. C. MUNTON, 9, Bed Lion Court, Fleet Street. BAETLETT & Co., 10, Paternoster Square. EVERETT & Co., 3, Bell Buildings, Salisbury Sq.