Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

6yd y San.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

6yd y San. CYKGHEKDD PEKCEKDD GWALIA. Bydd Mr. Jchn Thomas yn cynhal ti gyngherdd biynyddo] prydrawn ddydd Meicher nesai ac, os nad jdjm yn camgjmeryd, hwn fydd y cynghtrdd olai yn y neuadd hen cyn i'r cyintwidiadau gjmtiyd lie ynglyn a'r adeilad. Y mae cyngherdd John Thomas wedidodjn sefydliad biynyddol pur bcb- logaidd erbyn hyn, a diau genym y rhoddir iddo yr un gefnogaeth ag a ro'wd yn y bl)n- yddcedd o'r blatn. B) do yno g) fie i glywed ei geiddorfa delynol, jn ogystal a'i glywed ef ei hun yn chwaieu y tannau a bj dd cor merched Madame Novello Davies, ynghyd ag unawdwyr ereill yno. DR. W. H. LONGHURST. Bu farw yr or- ganydd enwog hwn ddydd Gwener yr wyth- nos ddiweddaf, ar ol byr gystudd, yn Nghaergaint, yn yr oedran teg o 84 mlwydd. Ymneillduodd o'r swydd o organydd Caer- gaint ch" e' mljnedd yn ol, gvedi chwarter canrif o wasanaeth. Efe ydoedd y cyntaf i <1 derby n yr F.C.O., a rhocdwydd y gradd o Mus.Doc. iddo yn 1873 gan Archesgob Caer- gaint. DR. HANS RICHTER. Y mae y Brenin wedi gweled yn dda i anrhegu y cerddor a'r aiweinydd enwog hwn a'r Royal Victorian Order, fel cydnabyddiaeth o'i lafur, yn estyn Cros la" er 0 Oynyddau, ar ran y gelfyddyd gtrddorol mewn amryw wledydd; ac y mae y Dr. 3 n fwy nag baeddianol o'r anrhydedd. Rhyfedd ei fod wedi bod mor hir heb ei gyd- nabod I Y mae'r arweinydd hwn wedi enill edmygedd pawb yn ystod ei arosiad yn Covent Garden y t) mor hwn a g wnaeth ei ymddangosiad diweddaf nos Sadwrn, pan yr arweiniodd "Tristan und Isolde" gyda llwy ddiant maw r. Dywedir mai yn y per- fformiad hwn y gwelw) d y Dr. ar ei oreu. Ymadawodd a'r wlad hon ddydd Sul am Bayreuth. MR. CHARLES MANNERS. Y mae pob gwr ag sy'n hofft cerddoriaeth, ac yn awyddus am ddiwylliant yn y gelfyddyd hon, yn rhwym o edmygu yr ymdrech a wneir gan Mr. Manners ar hyn o bryd ar lwyfan Drury Lane. Mawr siarad a fu, o bryd i bryd, ynglyn a sefydlu Opera Genedlaethol yn Lloegr, ac, o'r diwedd, wele gais teg yn cael ei roddi, a chyfle i bawb ddangos eu cyd- ymdeimlad a'r cyfryw. Anobeithiol iawn oedd yr argoelion yr wythnos gyntaf ond, ac y mae'n hyfrydwch o'r mwyaf genym nodi, y mae'r rhod wedi troi yn ystod y tair wythnos ddiweddaf yma, ac y mae arwydd- ion y bydd Mr. Manners yn llwyddianus Wedi'r cwbl. Un rheswm a roddir am na chaed y gefn- ogaeth haeddianol ar y dechreu yw, fod prisiau y mynediad i mewn yn rhy tsel. Rbeswm rhyfedd, onide? Fel y gwyddis, y nJae'r prisiau yn uchel yn Covent Garden; ac fe roddir mwy o bwys ar y jewels yn y boxes yno nag ar leisiau swynol a melodaidd. Y mae wedi myned yn ddywediad hefyd, yn aw r, nad oes gobaith i gantor esgyn yn uchel heb ei fod yn feddianol ar enw tramorol. Buasai yr enw John Jones yn swnio yn rhy gommon ar lwyfan Covent Garden. Credwn ei bod yn rhy ddiweddar yn y dydd i geisio djrWeyd nad yw'r wlad hon yn gerddorol; 3c os llwy dda Mr. Manners yn ei genhadaeth j^ysigj fe ddechreuir cyfnod newydd yn hanes cerddorol y wlad. Ac fel y dywedai Mr Nickolas Gatty 'rwy thnos hon, The per- fnanent establishment of National Opera is the essential thing." 1

ADGOFION AM LUNDAIN.

CYFARFOD CANOL-HAF UNDEB Y…

Advertising