Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

GWOBRAU'R "CELT."^

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

GWOBRAU'R "CELT." Y BARDD HANER-CORONOG. Camp fawr yw enillcoroii" yr Eisteddfod, ond anhawddach fyth yw enill anrhydedd "haner-cor- onog y CELT. Profwyd hyny ya eglur yn nghystad- leuaefch galed yr englyn ar, Troedigaeth Mr. Winston Churchill, oherwydd yr oedd yr oil o'r beirdd yn teimlo ya Wan i wynebu'r gorchwyl. Ni ddaeth ond deuddeg 1 law, a theimlem awydd ar y cyntaf i waeyd cylch gorseddol 0 honynt, ond wedi gweled eu gwahanol safonau, penderfynwyd eu rhanu yn dri dosbarth. Yn y trydydd dosbarth rhaid gosod padwar, dau ^ymro a dau Sais. Damos, a Fiscal, yn englynu yn Saesneg, a hwnw n Saesneg sal hefyd. Cofier y dylai -englyn Saesneg fod yn dda, os yn yr iaith hono o gwbl. Mae'r ddau Gymro, Eilun a Magwy, yn well, ond gallesid eu trwsio. Rhyw werch deunaw ceiniog ydynt fel y maent. Yn yr ail ddosbarth daw gwell englynwyr, er nad y rhai'n eto i fyny a'r safoa hanor-ooronog." Mae'r eystadleuwyr yma yn bump: Carwr yr haner coron, Llinos, Brixtoaian, Tynymorfa ac Edmygydd. ^ormod 0 eiriau llanw a brawddegau heb lawn ystyr sydd gan y rbai'n, megis Pengoll at ddiffyndolliaeth," Troedigaeth ddaeth rhyw ddydd," &o. "Coder y safon fechgyn. Prin gwerth deuswllt ydi'r goreu yn y dosbarth. Mae'r tri ereill, Celtonian, Glandwr a Gallb y ^\iddan, yn hawlio lie yn y dosbarth blaaaaf; ao o'r 'lj?i hyn, rhaid rhestru Gallt y Widdan yn orea. Dymi e1 englyn: Troedigaeth MR. winston churohill. Enwog wr a fu yn gaeth-yn ngaf iol Anghyfiawn Toriaeth O'i Ilwm nos, llamu a waaeth I hardd frodir Rhyddfrydiaeth. GALLT Y WIDDAN. Oaiff Gallt y Widdan ei" haner-goroai" oad iddo aQfon ei enw a'i gyfeiriad i Swyddfa'r CELT. Am y ■gWeddill o'r cystadleuwyr, boed iddynt ddal ati ac fa €a ut hwybhau yr anrhydedd hwn yn y man. IV. CYSTADLEUAETH Y TRA.MP. Rhoddir anrhydadl haier-coronog y OffiúT am I 7 padwar penill gorea i dcles-rifiyr Cymro Lluadeinig ei wyliau haf. Rhaid i'r darnau gorchesbol gyr- ^aedd erbyn y 12fed o'r mis hwn. Pally, abi feirdd awengar.

Advertising