Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Y Dyfodfoim

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

Y Dyfodfoim [•ST Dymunir ar i ysgrifenyddion a threfnwyr y gwahanol Gyfarfodydd anfon gwybodaeth yn brydlon am unrhyw gynulliad a fwriedir gynhal, er mwyn rhoddi hysbysrwydd amserol yn y golofn hon.] 1904. ——— Gorphenaf. „ 21. Holloway. Cyfarfod Cymdeithasol i Groesawu'r Parch. R. 0. Williams. „ 24. D. Lloyd George, Ysw.. A.S., ynghapel Little Alie Street, Leman Street, E., am 3 o'r gloch. Cadeirydd, R. 0. Davies, Ysw., Y.H. Medi. 23. Walthamstow. Darlith gan Parch. H. Barow Williams, Llandudno. Hydref „ 23. Cyfarfod Pregethu Clapham Junction, Principal Owen Prys, M.A., TrefeccaT ac eraill. Tachwedd „ 3. Cyngherdd Mawr Eglwys Walham Green yn Fulham Town Hall. Rhagfyr „ 1. Eisteddfod Flynyddol, Town Hall" Hammersmith.

Pwlpud CHirag Llundain.

Rhuthrgyrch y Bragwyr

BYD Y GAN.