Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Y Dyfodolm

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

Y Dyfodolm [14r Dymunir ar i ysgrifenyddion a threfnwyr y gwahanol Gyfarfodydd anfon gwybodaeth yn brydlon ■am unrhyw gynulliad a fwriedir gynhal, er mwyn ffhoddi hysbysrwydd amserol yn y golofn hon.] 1904. ———— Medi. „ 23. Walthamstow. Darlith gan Parch. H. Barow Williams, Llandudno. „ 29. Falmouth Road, Te a Chyngherdd Blynyddol. Hydref 3, 23. Cyfarfod Pregethu Clapham Junction, Principal Owen Prys, M.A., Trefecca, ac eraill. t, 26. Cyngherdd Blynyddol Clapham Junction. „ 27. (Nos Iau), Tabernacl, King's Cross, Darlith gan y Parch. G. Eyre Evans (Philip Sydney y Welsh Gazette. Tachwedd JJ 3. Cyngherdd Mawr Eglwys Walham Green yn Fulham Town Hall. 10. Cyngherdd Blynyddol Eglwys Mile End End Road. n 14. St. Benet, Cyngherdd Blynyddol. 17. (Nos Iau), Cyfarfod Te Blynyddol Radnor Street, Chelsea. » 19. Tabernacl, King's Cross. Darlith gan yr Athro. J. E. Lloyd, M.A.

ynhadledd Oll-Geltaidd.

Y " GENINEN EISTEDDFODOL."

[No title]