Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

Am Gymry Llundain.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Am Gymry Llundain. GWVL DEWI.Er mwyn bod yn genedlaethol, ai ni ddylid dathlu yr wyl hon eleni trwy gynhal cyfarfodydd Diwygiadol ? CVMRU FVDDION.-Dyma gyfle i'r Cymru Fyddion ddod o fewn terfynau Cymreigdod am unwaith yn eu hoes trwy osod o'r neilldu y cinio mawr, a throi i fod yn arweinwyr ysbrydol am unwaith yn eu hanes. Y GWAHANFUR ENWADOL.—Pe ceid cyfres o gyfarfodydd o'r un nodwedd ag a geir yn y Deheudir, a phresenoldeb Mr. Evan Roberts fel math o arweinydd, hwyrach y gellid uno y ddwy oedfa grefyddol-yr Eglwyswyr yn St. Paul a'r Ymneillduwyr yn y City Temple-a chynhal un cynulliad mawreddog yn yr Albert Hall neu rhyw neuadd enfawr arall. AGOR Y SENEDD.—Ai nid doeth fyddai i ddeng mil o Gymry ymgynull yn Westminster Hall a chynhal cwrdd gweddi yno ar ran yr Aelodau Seneddol ? Mae cynulliadau hanes- yddol a rhyfedd wedi bod yn y neuadd honno o dro i dro yn hanes Lloegr, ond yn sicr bydd cael naws o'r Diwygiad yno yn beth a gai sylw haneswyr ar ol hyn. ONID DIOLCH DDYLEM ?—Tueddiad rhai o honom, feallai, fyddai myned yno i gynal cyfarfod o ddiolchgarwch, oherwydd mae cysylltiad agosach cydrhwng y Weinyddiaeth bresenol a'r Diwygiad yng Nghymru nag a addefir yn gyffredin. Mae ei hymgais i ormesu cydwybod cenedl wedi deffroi mwy o'r gyd- wybod honno nag a freuddwydiodd yr un arweinydd crefyddol erioed. DECHREU'R FLWYDDYN.—Cyfarfodydd gweddi yw'r hanes yn nglyn a'r holl eglwysi Cymreig ar ddechreu y flwyddyn hon, ac nid cynulliadau ffurfiol a difudd fuont hefyd. Ar hyd yr wythnos gyntaf caed amlygiad dirgel fod llu mawr o'r dinasyddion wedi bod o dan y dylan- wadau nerthol yn Nghymru, ac roedd y torfeydd a gaed yn nghyd yn brawf fod yma adfywiad yn dechreu yn ein plith fel crefyddwyr. Cymaint oedd y dwysder yn rhai o'r eglwysi fel y parheir y cyrddau am yr wythnos biesenol eto. DYLANWAD CYFFREDINOL.—Nid peth lleol na chyfyngedig yw'r ysbryd newydd hwn hefyd. Yr un yw'r hanes am y brwdfrydedd yn Clapham Junction, Walham Green, Willesden, a Falmouth Road, ac yn y lie olaf ychwanegwyd nifer mawr at aelodaeth yr eglwys ar ddechreu'r flwyddyn. Mae'r gwragedd a'r merched ieuainc wedi dechreu yn y gwaith daionus, a hwynthwy mewn amryw fanau sydd bron yn gyfangwbl yn gyfrifol am waith cyhoeddus y cyrddau bendith- fawr hyn. CYFARFODYDD.—Bydd dau gynulliad pwysig yn ein mysg yr wythnos ddyfodol. Nos Fercher cynhelir yr ornest ganu am y gadair freichiau yn Nghapel Mile End, a thrannoeth rhoddir y cwrdd te a'r cyngherdd mawr yn Nghapel Jewin. Addawa yr hen Gymro hynaws, Syr John Puleston, lywyddu yn yr olaf, a cheir y pleser o glywed rhai o gantorion blaenaf ein cenedl yn canu yno hefyd. Dylai y rhai hyn atdynu llu o'n cydwladwyr, oherwydd a elw'r ddau gwrdd at achosion crefyddol. YR ESGOB A'I DYLODI.—Mae Esgob Llundain newydd ddangos i'r byd y fath galedi sydd arno am mai dim ond deng mil o bunnau yw ei gyflog. Pan yn ficer tylawd yn yr East End yr oedd yn barhaus yn curo ar y gwyr mawr oedd yn mwynhau o frasder yr Eglwys, ac tyn cyhoeddi y gallai yr Esgob y pryd hwnnw gyfranu llawer iawn o'r cyflog anrhydeddus a gai tuag at achosion tylawd yn y rhanau iselaf o'r ddinas, ond cyn gorphen beirniadu bron wele efe ei hun yn cael ei ddyrchafu i gadair yr un gwr. NEWID SAFLE, NEWID BARN.—Er lliniaru tipyn ar ei gydwybod, wele efe yn cyhoeddi i'r byd fod y cyflog yn anghristionogol o brin. Mae'r deng mil yn diflanu fel gwynt y boreu mewn gwahanol daliadau yn nglyn a'r urdd Esgobol, ac nis gwel pa fodd y mae'n bosibl iddo gwtogi dim ar ei dreuliau na rhoddi yr un ffyrling ychwanegol at gynorthwy y curadiaid tylawd neu'r ficeriaid sydd yn gorfod cael dau pen y llinyn yn nghyd ar gant a haner neu. ddaucant y flwyddyn Druan o honno. Ei LYFRAU.—O'r deng mil punau y mae'n abl i fforddio rhyw £33 tuag at lyfrau a phapurau am flwyddyn. Pan gofiwn fod pregethwr cyffredin neu offeiriad gwledig yn gorfod gwario yn agos i gymaint arall a hyn er cyfoethogi eu llyfrgelloedd, y mae'n amlwg fod y gwr da yn hunanymwadol dros ben yn yr ystyr feddyliol. Cyst ei feirch a'i gerbydau a'i giniawau iddo gannoedd yn y flwyddyn, ond hawddach yw cwtogi maeth j'r meddwl na lleihau dim ar y wedd rodresgar nac ar y moethau sy'n weddus i gylla esgob. Buasai yn well iddo adael y byd mewn anwybodaeth o'r dull y gwaria ei arian POBL ANTURIAETHus.-Ar wahan i'r adfywiad crefyddol yn y lie, y mae cryn fywiogrwydd a mynd yn adranau ereill o'r gwaith yn nglyn ag eglwys y Methodistiaid yn Falmouth Road ar hyn o bryd. Y maent eisoes wedi llwyddo i gael swm sylweddol oddiwrth Carnegie, yr arch- filiwnydd, tuag at gronfa'r organ, ac yn awr wele y maent wedi sicrhau gwasanaeth gwyr y Daily Mail tuag at wneyd yr Eisteddfod yn yr Albert Hall yn un lwyddianus. Ar ol hyn, pwy feiddia ddweyd nad y crefyddwyr goreu yw'r masnach- wyr goreu hefyd. Dyma beth yw gwneyd y goreu o'r ddau fyd. BEIRNIADU CARNEGIE.—Tra yn son am Mr. Carnegie, nis gallwn lai na chrybwyll am yr ymosodiadau beiddgar a wneir arno yn y papurau Amerig y dyddiau hyn gan yr awdures benboeth, Marie Corelli. Mae llawer i ddweyd dros syniadau Marie, ac nid doeth i ni redeg i'r eithafion i gredu mai sant yw pob gwr a gyfrana yn helaeth o'i gyfoeth. Mwy pwysig o lawer yw'r dull a gymerir i ennill y golud yn hytrach na'r cynlluniau a ddefnyddir i'w gwario ar ddiwedd oes. MADAME BELLE COLE. Dydd Llun diweddaf claddwyd y gantores enwog hon yn nghladdfa gyhoeddus Putney Vale. Cymerwyd hi yn glaf pan ar ymweliad a Chymru beth amser yn ol, a daeth yn ol i'r ddinas i ddioddef cystudd caled cyn ei marw. Genedigol o'r America oedd Madame Belle Cole, a chyfrifid hi yn un o gantoresau mwyaf poblogaidd y dyddiau hyn. Yr oedd iddi air da gan bawb, a chymerai lawer o ddyddordeb mewn pob math o achosion dyn- garol. Yr oedd yn 60 mlwydd oed. GWLEDD I BLANT.—Nos Sadwrn diweddaf rhoddwyd y wledd flynyddol i blant Ysgol Sul y Tabernacl. Mae hon yn wyl arbenig yn

Notes of the Week.