Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

__n AT EIN HOLL DDARLLENWYR. Dyma y Chwechfed Rhifyn ar Hugain o GYMRO LLDNDAIN" A rhaid i'n Darllenwyr gydnabod fod y Papyr yn cael ei droi allan cystal ag unrhyw bapyr yn yr iaith. Nid arbeda y Perchenogion unrhyw draul i roddi yn nwylaw y Cymry newyddiadur y gallant deimlo yn falch o hono. Nid ydym yn achwyn ar ein cylchrediad hyd yma, ond yr ydym yn dra awyddus i'w ychwanegu. ———»- ♦ A wnewch chwi wneyd eich rhan drwy ddwyn "CYMRO LLUNDAIN" i sylweich holl gyfeillion yn Llundain ac yng Nghymru? Dyma yr UNIG Newyddiadur Cymreig a gyhoeddir yn y Brifddinas. Mae arnom eisieu ei wneyd yn brif organ ein cenedL Os nad ydych yn foddlawn arno fel y mae anfonwch eich awgrymiadau pa fodd i'w wella i'r Golygydd. Gall hynny fod 0 fantais i chwi. Os ydych yn Fasnachwr rhydd ein colofnau hysbysiadol gyfie i chwi ychwanegu eich masnach ym mysg eich cydwladwyr drwy Lundain. Os ydych yn Wleidyddwr cewch yn ein colofnau gymhorth i ddeall sefyllfa ac angenion Cymry o safle genedlaethol ar wahan i blaid. Mae CYMRO LLUNDAIN 99 yn Newyddiadur AnenwadoL Ni edwyn enwad o gwbl. NEWYDDIADUR CYMREIG TEULUAIDD YDYW, ac nid oes bapyr gwell i Sirioli a Diddanu Cymry ar wasgar ym mhell oru hanwyl enedigol wlad. Ceisiwch gael un o'r newgdd i ddarllen g Papgr bob Hgthnos. Prynwch ddau gopi weithiau, ac anfonwch un i ryw gar neu gyfaill nad yw yn ei dderbyn. Dylid rhoi archeb am y Papyr i'r LlyfrwerlhUlr wythnos ymlaen. Os nad ellwch ei ga?l drwy Lyfrwerthwr anfonwch post card i'r Cyhoeddwr, "London Welshman," 45, 8t. Martin's Lane, London, W.C. Os yw eich eyfail yn byw allan 0 Lundain hysbyswch ef mai dim ond Is. 8c. yw y tanysgrifiad angenrheidiol er cael y Papyr drwy y post bob wythnos am CHWARTER BLWYDDYN. Printed and Published by HARRISON & SONS, at 45, St. Mart n's Lane, London. Wholesale City Agent-M. SOUTHWELL, Ivy Lane, Paternoster Row, E.C. Agents for Wales—MESSRS. W. H. SMITH AND SONS, and MESSRS. WM. DAWSON & SONS, LTD. Agents for the Colonies:—ROBT. A. THOMPSON & CO., LTJ?M ,Me'bqurne (Victoria.)-, Sydney (N.S.W.), Adelaide, (Queensland), Cape Town (S.A.), Johannesburg and Buluwayo; GORDON & GOTCH, Cape Town, Durban (S.A.) Melbourne (Victoria), Brisbane (Queensland), Sydney 'N.S.W.), "ert W.A.), Wellington and Christchurch, N.Z.