Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

AT EIN HOLL DDARLLENWYR. Dyma y Ddeuddegfed Rhifyn ar Hugain o I' -w ir m a m al I "GYMRO LLUNDAIN" A rhaid i'n Darllenwyr gydnabod fod y Papyr yn cael ei droi allan cystal ag unrhyw bapyr yn yr iaith. ";l > Nid arbeda y Perchenogion unrhyw draul i roddi yn nwylaw y Cymry newyddiadur y gallant deimlo yn falch o hono. Nid ydym yn achwyn ar ein cylchrediad hyd yma, ond yr ydym yn dra awyddus f w ychwanegu. '{ I. —■—^—I A wnewch chwi "'j, wneyd eich rhan drwy ddwyn CYMRO LLUNDAIN" i sylw eich holl gyfeillion yn Llundain ac yng Nghymru ? Dyma yr UNIG Newyddiadur Cymreig a gyhoeddir yn y Brifddinas. Mae arnom eisieu ei wneyd yn brif organ ein cenedl. Os nad ydych yn foddlawn arno fel y mae anfonwch eich awgrymiadau pa fodd i'w wella i'r Golygydd. Gall hynny fod o jantais i chwi. I Os ydych yn Fasnachwr rhydd ein colofnau hysbysiadol gyfle i chwi ychwanegu eich masnach ym mysg eich cydwladwyr drwy Lundain. Os ydych yn Wleidyddwr cewch yn ein colofnau gymhorth i ddeall sefyllfa ac angenion Cymry o safle genedlaethol ar wahan i blaid. Mae 44 CYMRO LLUNDAIN" yn Newyddiadur AnenwadoL Ni edwyn enwad o gwbl. NEWYDDIADUR CYMREIG TEULUAIDD YDYW, ac nid oes bapyr gwell i Sirioli a Diddanu Cymry ar wasgar ym mhell o'u hanwyl enedigol wlad. Ceisiwch gael un o'r newgdd i ddarllen y Papyr bob wgthnos. iPrynwch ddau gopi weithiau, ac anfonwch un i ryw gar neu gyfaill nad yw yn ei dderbyn. Dylid rhoi archeh am y Papyr i'r Llyfrwerthwr wythnos ymlaen. Os nad ellwch ei ga?l drwy lyfrwerthwr anfonwch post card i'r Cyhoeddwr, "London Welshman," 45, St. Martin's Lane, London, W.C. Os yw eich cyfaiil yn byw allan o Lundain hysbyswch ef mai dim ond Is, 8c. yw y tanysgrifiad angenrheidiol er cael y Papyr drwy y post bob wythnos om CHWARIER BLWYDDYN. Printed and Published by HARRISON & SONS, at 45, St. Mart n's. Lane, London. Wholesale City Agent—M. SOUTHWELL, Ivy Lane, Paternoster Row, E.G. Agents lor Wales—MESSRS. W. H. SftHTH AND fcoNS, end MESSRS. WM. DAWSON & SONS, LTD. Agents for the Colonies :—ROBT. A. THOMPSON & Co., LTD., Melbourne (Victoria), Sydney (N.S.W.), ^delaide.Bris (Qut ensland). Cape Town (S.A), Johannesburg and Buluwayo; GORDON & GOTCH, Cape Town. Durban (S.A.) Melbourne (Victoria), Brisbane (Queensland), Sydney 'N.S.W.), W.A.), Wellington and Christchurch, N.Z.