Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

YSTADEGAU EGLWYSI Y METHOD=…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

YSTADEGAU EGLWYSI Y METHOD= ISTIAID YN LERPWL. Dyma ystadegau y Cyfundeb Methodistaidd yn Lerpwl fel y darllenwyd hwy yn y Seiat Fawr ddydd Llun y Sulgwyn "Capeli a lleoedd pregethu, 56 capeli wedi eu helaethu alu hadnewyddu, 3 un capel wedi ei agor (yn Middlesbrough) nifer yr eglwysi, 37, lleihad o un gweinidogion, 34 pregethwyr, 19; diaconiaid, 173, lleihad o bump; cymun- wyr, 7,8 35-cynnydd yn Lerpwl a'r cylch, 35, lleihad yn yr eglwysi cenhadol, 21 derbyniwyd o had yr eglwysi, 91, lleihad o 79; hefyd o'r byd, 171, cynnydd o 46; derbyniwyd o eglwysi eraill y dref, 283, lleihad o 26 derbyniwyd o eglwysi eraill, 728, lleihad o 39; derbyniwyd o wledydd tramor, i nifer y plant a fedyddiwyd, 144; lleihad o 18; plant yn yr eglwysi, 2.368, lleihad 017; aelodau ar prawf, 119, cynnydd o un; dychweledigion, 154, cynnydd o 34; tros- glwyddo i eglwysi'r dref, 330, lleihad o 35; symud i eglwysi eraill, 620, cynnydd o 7 hefyd i wiedydd tramor, 34, cynnydd 022; gadawyd heb drosghvyddiad, 9-8, lleihad o 34 diarddel- wyd, 23, cynnydd o 10; gwrthgilwyr, 40, lleihad o 19 marwolaethau, 107, cynnydd o 4; aelodau, 12,580, lleihad o 96 ) sgolion Sul, 55, cynnydd o 0 3 athrawon a swyddogion, í 28, cynnydd 014 athrawesau, 227, lleihad o 5; ysgolorion dros bymtheg oed, 3,977, cynnydd o 8; dan bycntheg, 2,461, cynnydd o 41 cyfanrif yr ysgolorion, •*7)393) cynnydd o 58 cyfartaledd y presenoldeb, 4,048, cynmdd o 16 ymgeiswyr llwyddianus yn y mats llafur, 573, lleihad 0 32. Cyllid. Casglwyd at y Feibl Cymdiithas, £747 cyn- nydd o .£432; casghadau cyfundebul: y Genhadaeth Gartrefol, £257; y Genhadaeth Dramor, £761; y Gronta Fenthyciol, y Symudiad Ymosodol, ^135; achosion Seisnig, ^84; y Gronfa Cynbaliol, ^227. Cynnydd yn y casgliadau cyfundebol o Zi at y Symudiad Ymosodol, a lleihad o ^87 yn y lleill. Casgliadau at yrysbyttai, &c., ^407; cynnydd 0 ;6"54; Ybgol Sul. £.no, cynnydd o Z43 amcanion cyffredinol, ^"1,067, cynnydd o ^"187; tlodior., ^397, lleihad o £35; tuag at adgy- weirio adeiladau, &c., ^3,802, cynnydd o ^2,000 achosion eraill, £1,595, jleihad o ^419 cydswm y casgliadau cyffredinol, £ 10,288, cynnydd o Z2,244 cydswm y casgl- iadau at y weinidogaeth, £ 5,657, cynnydd o jC,91 > y cyfanswm, yn Gynwys petli rhent, £ i5,93° 5s- i^c., cynnydd o £ 2,216; dyled bresenol ar y capeli, 14,350, lleihad o .£696 cyfartaledd cyfraniadau ) r aelodau at y weini- dogaeth, 14s. sic., cynnydd o 51k. cyfartaledd 2 tuag at bob amcan £ 2 SS. 9;ÎC., cynnydd o 4 5s. 7^c. eglwysi wedi cytranu drus £ 1 yr aelod at y weinidogaeth Garston, £r 4s. O'C. 2 Bethlehem, Douglas Road, £ 1 is. i-ic. Chat- 2 ham Street, .£'1 os. 4c. Yn yr eglwysi cenhadol —Millom, £ 1 6s. 8|c.; Middlesbrough, jQi 4s. o^c. St. Helens Junction, £ 1 os. 10c.

Pobl a Phethau yng .,Nghymru.

Advertising

IIIN LOVELY WALES..I