Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Byd y Gan.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Byd y Gan. Cian IDRIS. SUL y Dnndod ydoedd y Sabboth diweddaf, a chaed heulwen nef drwy gydol y dydd. CAED cyrddau cenhadol bron ar gongl pob heol, ac ar y fynedfa i bob un o'r parciau. Y mae gwir adfywiad ym mysg y Saeson. NID yn unig yn yr ystyr grefyddol y mae'r Saeson yn ymddeffroi, eithr hefyd yn yr ystyr gerddorol. Cafwyd cyfarfod ddydd Sadwrn diweddaf er hyrwyddo y mudiad newydd, "Musical Competition Festivals," neu, a'u galw wrth eu henw Cymreig, Eisteddfodau Cerddorol. CYNHELIR cynhadledd gyntaf y mudiad hwn brydnawn ddydd Mawrth, yn Conduit Street, pryd y cymerir y gadair gan Lady Mary Lygon. Darllenir papyr ar Gynyrch Lleisiol mewn Dosbarthau Corawl," gan Mr. H. J. Wood. Ereill sydd gyfrifol am bapyrau ydynt, Miss Wakefield, Dr. McNaught, Dr. Somervill, a Mr. W. H. Leslie. Cyhoeddir eu papurau, fel pamphledau, yr ydym yn cael ar ddeall. Y MAE eisoes 39 o'r Gwyliau hyn mewn bod Cynwysa y rhai hynny sydd yn y rhanbarthau Llundeinig gorau y Tonic Solffa a'r Ysgolion Sabbothol a gynhelir yn y Palas Grisial, cys- tadleuaeth Corau Clybiau'r Genethod a gyn- helir yn Westminster, cystadleuaeth Clybiau St. Cecilia, a Gwyl Stratford. Y MAE y seindorf The Besses-o'-th'-Barn," sydd mor adnabyddus yn y Canolbarthau, ac a gymerasant ran mor ami yng nghystadleuaethau y Palas Grisial, yn talu ymweliad a Paris. Ac ar eu ffordd yno cynhelir cyngherdd ganddynt yn y Trocadero heno. Chwareuir ganddynt yfory (y Sul) yng Ngherddi y Tuleries. Ni chodir tal ond trosglwyddir y rhoddion gwir- foddol er budd tylodion Paris. YN y Royal Academy of Music, ennillwyd v "Charles Rube Prize," am driawd llinynol, gan Miss Mary Burgess, Miss Hilda Barnes a Miss Gwendolen Griffiths. Mr. John Bardsley ennill- odd y Joseph Mass Prize i denoriaid. I'R rhai hynny o'n darllenwyr ag sydd yn hoff o gerddoriaeth y mae gwledd yn eu haros yn y Palas Grisial heddyw'r prydnawn pryd y cynhelir N-r Wyl Brydeinig, dan arweiniad yr enwog a'r adnabyddus Dr. Cowen. CAED cystadleuaethau rhagorol yn Eisteddfod Caer yn ddiweddar rhwng corau Manceinion, Birmingham, Lerpwl, a chor Trecynon. Enill- odd cor Manceinion y wobr gyda 58 o farciau, tra yr oedd Trecynon yn ail da gyda 57. A BARNU oddiwrth y corau fu'n ymgystadlu yn ddiweddar yn Neheudir a Gogledd Cymru, yn ogystal a Gogledd Lloegr, gellir disgwyl y bydd y safon yn uchel yn yr Wyl Genedlaethol eleni. Bydd cor o Lundain yno wrth gwrs. Y RHAI mwyaf poblogaidd ym myd y gan yn ystod yr wythnos a aeth heibio oeddynt Madame Melba, Muriel Foster, a Her Kubelik. CYNHALIODD Cynghor y Tonic Solfa eu cy- farfod blynyddol yn ddiweddar, pryd y caed adroddiadau ffafriol iawn am ledaeniad cyfun- dfefn y Solffa. Ym mysg yr aelodau yr oedd nifer dda o'n cydwladwyr, y rhai a dystient i'r ^ynydd a wnaed yn ddiweddar yn yr Hen Vvlad gyda'r nodiant newydd. YM mysg y lliaws siaradwyr yr oedd Dr. ^-oward, yr hwn a ddywedai fod cyfundrefn y Solffa yn ^ai i gynyddu ac fod gweithiau new- yddion a phwysig yn cael eu cyhoeddi yn y nodiant. Yr oedd efe ei hun yn addysgu y gyfundrefn i 300 o ddisgyblion. Y PARCH. Cynffig Davies (Menai Bridge), a siaradai ar ran Cymru, gan ddweyd fod y Diwygiad wedi profi yn symbyliad i gerddoriaeth, ac yr oedd hynny yn cyfrif yn ffafr y Solffa. Yr oedd gan y Diwygiad ddwy aden, gweddi a chaniadaeth. Yr oedd y Solffa wedi bod yn cynyddu am 30 mlynedd ac ymddangosai fel pe bai Rhagluniaeth wedi gosod y gyfundrefn i barotoi ar gyfer y Diwygiad. Yr oedd yn gysur, meddai, canfod fod y gyfundrefn yn cynorthwyo dynoliaeth ar wastadeddau uchel meddwl a theimlad. DYWEDAI Mr. Walter Harrison, Mus.Bac., mai Solffawyr ydoedd aelodau cor Gogledd Stafford, y rhai sydd mor adnabyddus fel ennill- w\r ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol. Ac y mae mwy na hanner cor enwog Dr. Coward, o Sheffield, yn Solffawyr. YM mysg y rhai a etholwyd yn arholwyr y mae Mr. W. Dunn Williams, Caerfyrddin; Mr. E. Rowlands, Llanbrynmaif; Mr. W. Howell, Porth; Mr. T. J. Hughes, Llwynhendy, a Mr. H. Lloyd Williams, Colwyn Bay. Ym mysg yr rhai a dderbyniwyd yn "Fellows" yr oedd yr arweinydd poblogaidd, Dr. Coward. DYWEDAI cyfaill wrth Esgob Carlisle mai y prif a'r cyntaf beth ym mywyd Mr. Balfour (y Prifweinidog) ydoedd cerddoriaeth yr ail, golf; ac yn drydydd, feallai, cerddoriaeth

CERDDORIAETH Y CYMRY.

Advertising