Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

PREGETHWYR Y SABBOTH NESAF.

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

PREGETHWYR Y SABBOTH NESAF. YR EGLWYS SEFYDLEDIG. Eglwys St. Benet, Queen Victoria-street— 11.0 a 6.30, Parch. J. Crowle Ellis. Eglwys Dewi Sant, Paddington- ILO a 6.30, Parch. W. Richards. Eglwys St. Padarn, Hornsey Road- 11.0 a 6 30, Parch. W. Davies. Eglwys St. Mary, Camberwell New Road- 11.0 a 6.30, Parch. Lewis Roderick. Cenhadaeth y Dwyrain, Bridge Street, Bow- 11 o a 6.30, Parch. Howell Watkins, B.A. Y METHODISTIAID CALFINAIDD. Jewin Newydd 10.45, Parch. Ll Edwards, M.A. 6.30, J. E. Davies, M.A. Charing Cros, Rd. 10.45, Parch. R. O. Williams. 6.30, J. Griffiths, Cross Hands, Llanelli. Wilton Square 10.30, Parch. F. Knoyle, B.A. 6,30, G. H. Havard, M.A. Falmouth Road 10.45, Supply Shirland Road. 6.30, Parch. S. E. Prytherch. Mile End Road 11.0, Parch. J. Garnon Owen. 6.30, D. Oliver. Shirland Road 10.45, Parch. S. E. Prytherch. 6.30, Holloway 10.30, Parch. J. Griffiths, Cross Hands, Llanelli. 6.30, R. O. Williams. Hammersmith 11.0, Parch. G. H. Havard, M.A. 6.30, F. Knoyle, B.A. Stratford 11.0,3.0, a 6.30, Cyfarfodydd Diw- ygiadol. Efengylwyr o Gymru. Clapham Junction 11.0. Parch. J. Wilson Roberts. 6.30, John Hughes. Walham Green. ;i.o, Supply Wood Green. 6.30, J. T. Williams, M.A. Willesden Green 11.0, 6.30, Lewisham 11.0, Supply Willesden Green. 6.30, Tottenham 11.0, Parch. D. Oliver. 6.30, J. Garnon Owen. Walthamstow 11.0, Parch. J. E. Davies, M.A. 6.30, LI Edwards, M.A. Wood Green 11.0, Parch. J. T. Williams, M.A. 6.30, YR ANNIBYNWYR. V Tabernacl, King's Cross- 11.0, Parch. D. C. Jones. 6.30, H. Elvet Lewis. Y Boro', Southwark Bridge Road- > 11.0, Parch. H. Elvet Lewis. 6.30, D. C. Jones. Radnor Street, Chelsea- 11.0 a 6.30, Parch. J. Machreth Rees. Barrett's Grove, Stoke Newington— 11.0 a 6.30, Cyfarfodydd Diwygiadol. Yr Efengylwyr o Gymru. East Ham, Sibley Grove- I I. ° a 6.30, Woolwich, Parson's Hill- I 1.0 a 6.30, Battersea Town Hall- 11.0, Mr. E. Owen, Richmond. 6.30, Parch. LI. Bowyer. Y BEDYDDWYR. Castle Street, Oxford Circus- 11.0 a 6.30, Parch. W. Thomas (Saesneg). Little Alie Street, Aldgate- 11. o a 6.30, Parch. B. Arberth Evans. Tottenham- i i. o a 6.30, Norman Hall, 252, Harrow Road- 3, Ysgol Sal. Y WESLEYAID. City Road- 11.0, Myfyriwr. 6.30, Parch. T. Jones. Gothic Hall, St. Thomas Street, W.— 11.0, Parch. T. Jones. 6.30, Myfyriwr. Poplar, Duff Street- 3.0, Myfyriwr. 6.10. Mr. D. N. Edwards. Dymunir am i bob hysbysrwydd ar gyfer y golofn hon gael ei anfon i'r Swyddfa erbyn Dydd Mawrth y fan bellaf

Y DYFODOL

Y DIWYGIAD YN Y WLADFA.

WELSH CONSERVATISM.

PENTECOST YN Y BALA.