Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

PREGETHWYR Y SABBOTH NESAF.

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

PREGETHWYR Y SABBOTH NESAF. > YR EGLWYS SEFYDLEDIG. Eglwys St. Benet, Queen Victoria-street— 11.° a 6.30, Parch. J. Crowle Ellis. Eglwys Dewi Sant, Paddington- 11.0 a 6.30, Parch. W. Richards, B.A. Eglwys St. Padarn, Hornsey Road— 11.0, 3.0, a 6 30, Parch. W. Davies. Eglwys St. Mary, Camberwell New Road— 11.0 a 6.30, Parch. Lewis Roderick. Cenhadaeth y Dwyrain, Bridge Street, Bow— 11.0 a 6.30, Parch. Howell Watkins, B.A. Y METHODISTIAID CALFINAIDD. Jewin Newydd 10.45 a 6.45, Parch. J. E. Davies. Charing Cross Rd. 10.45, Parch. G. H. Havard, Af A 6.30, P. H. Griffiths. Wilton Square 10.30, Parch. P. H. Griffiths. 6.30, Parch. G. H. Havard, M.A. Falmouth Road 10.45, Supply Lewisham. _T.1 6.30, S. E. Prytherch. Mile End Road 11.0 a 6.30, Cyfarfod Pregethu Blvn- yddol, Parchn. T. C. Williams, Menai Bridge a D. A. Jones, Llangeitho. Shirland Road 10.45, Supply Willesden Green Holloway 10.30, Parch. LI. Edwards, M A. 6.30, „ R. O. Williams. Hammersmith 11.0 a 6.30, Parcn. F. Knoyle, B.A. Stratford 11.0, Supply Walham Green. 6.30, Parch. J. Wilson Roberts. Clapham Junction 11.0, Parch. Davies, Penuwch. „ 6-30, J. Jones, Barry Dock. Walham Green 11.o, Parch. J. Wilson Roberts. Willesden Green 11.0, Supply Shirland Road Lewisham 11.0, Parch. S. E. Prytherch. Tottenham 11.0, Parch. T. IIuws-Davies, B.Sc. 6.30, J. Garnon. Owen. Walthamstow 11.o, Parch. R O. Williams. „T 6.30, LI. Edwards, M.A. Wood Green 11.0, Parch. J. Garnon Owen. 6.30, T. Huws-Davies, B.Sc, YR ANNIBYNWYR. Y Tabernacl, King's Cross— 11.0, Parch. J. Machreth Rees. 6.30, D. M, Davies, Ceinewydd. Y Boro', Southwark Bridge Road- 11.0, Parch. LI. Bowyer. 6.30, >» D. C. Jones. Radnor Street, Chelsea- 11.0, Parch. D. M. Davies, Ceinewydd. 6.30, Mr. J. Cynddydd Davies. Barrett's Grove, Stoke Newington- 11.0, Parch. D. C. Jones. 6.30, )> Ll. Bowyer. East I-lam, Sibley Grove- 11.0 a 6.30, Parch. E. Owen, B.A. Woolwich, Parson's Hill— 11 o a 6.30, Mr. H. T. Barker. Battersea Rise- 11.0, Mr. J. Cynddydd Davies. 6.30, Parch. J. Machreth Rees. Y BEDYDDWYR. Castle Street, Oxford Circus- 11-0 a 6.30, Mr Llwchwr Jones, Coleg Bangor. Little Alie Street, Aldgate- 11.° a 6.30, Parch. B. Arberth Evans. Tottenham—11.0 a 6.30, Mr. D. Davies, Regent's Park College. Norman Hall, 252, Harrow Road- 3, Ysgol Sal. Y WESLEYAID. City Road- 11.0, Parch. T. Jones. 6.30, Mr. E. Evans. Gothic Hall, St. Thomas Street, W.— 11.0 a 6.30, Cyfarfod Pregethu Blyii)-ddol, Parchn. D. Tecwyn Evans, B.A., Llan- ddulas, a F. Knoyle, B.A. Poplar, Duff Street- 3.0 a 6.30, Mr. D. N. Evans.

Y DYFODOL

Am Gymry Llundain.