Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

CASGLIAD AT WYE Y STRIKE A'R…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CASGLIAD AT WYE Y STRIKE A'R LOCK-OUT. lIiR. GOL. Y n gymaint ag i mi es- geuluso gyru i'r wasg helynt cajsgliadau Rica, Llantwit Colliery, am ddydd Gwe- ner, Ebrill 23, byddaf yn ddiolchgar i chwi am eu cyhoeddi yn y DARIAN yr wythnos hon. Wele y cyfrifon :-CMgl- iad gan weithwyr perthynol i'r lofa, £ 11 5s. 6c.; rhoddwyd gan Mr. David Jenkins, Bush Inn, Llantwit, 3s.; Mr. Titus Lewis, New Inn, Llantwit, 2s. 6c. —Cyfanswm, £ 11 lis. Talwyd allan i chwech o fenywod Merthyr a gasgl- ent wrth yr Office, ond a wrthodwyd, 6s. —GweddiU a anfonwyd i'r Central Re- lief Committee, £11 5s. Yr ydym wedi bod yn dysgwyl dro ar ol tro am ryw- beth yn eich colofnau oddiwrth lowyr Wallsend Colliery, Llantwit Main Col- liery, a'r Gelynog Colliery, ond y cyfan i yn ofer. Mae y tri gwaith gyda'u gil- ydd yn cynwys oddeutu tri chant o weithwyr, ac y mae un rhan o dair yn -w- -ic -h am undebwyr. Ondbpthamylleillp Dau cant o bersonau heb un o honynt yn teimlo awydd ar ei galon i anfon un swllt i filoedd o'r rhai bychain sydd ar newynu, tra y mae eu rhieni yn ymladd brwydr rhyddid clrosom ni ac ereill ie, pan yn gosod ein hunain yn lie y tad hwnw fe ddichon sydd wedi gosod un neu ragor o'i rai bycbainyn y becld yn ystod mis Ebrill, ac a fu yn wylo a chrynu gan oerni a newyn.yn nhymor gauaf, yr ydym yn synu, ac yn gofyn lie mae'r galon na theimla, a'r Haw na rodda i'r rhai sydd yn aros ? Nid oes iaith a esyd allan yn ei iawn liw ymddygiad y per- sonau hyny sydd heb roddi dim i ddy- oddefwyr mor fawr, tra y maent hwy wedi mwynhau y breintiau a'r cysuron hyny sydd yn anwyl i bob dyn, sef ym- borth a rhyddid trwy dymor y gauaf. A gant hwy newynu ar faes y frwydr? I Na, gobeithio. Pa le mae R. Wilkins, T. 'Prat, a John Morris, ac ereill, a weithient gynt yn y Wallsend Colliery? Gobeithio nad ydynt wedi marw i bob teimlad ac E. Williams a T. Devrock, Llantwit Main J. Rees a R. Tomson, Gelynog—bydded i'r personau byn yn ygwahanol weitliiau wneud rhywbeth ar ran y dyoddefwyr. Na chymerwch eich harwain gan Cornishmen ac ereill cyffelyb iddynto ran ymddygiadau, a breswyliant ardal Llantrisant. Ceisiwch ganddynt unwaith eto, a rhowch wybod i lowyr Cymru beth a wnant, oblegyd teg yw gwybod pwy sydd o'n tu a phwy sydd yn ein herbyn. Anwyl ddarllenydd, nid ein hamean yw udganu clod ein hunain ond fel cly- wedodd yr anfarwol Nelson gynt, wrth ddangos ei fedals ar ddydd y frwydr,— England expects every man to do his duty." Anwyl gydweithwyr, dangoswch eich medal ar ddydd y frwydr. Cofiweh fod y labour cause yn dysgwyl i bob un i wneud ei ddyledswydd tuag at y rhai hyny sydd yn ymladd y frwydr bresenol yn erbyn gormes meistri glo a haiarn Debeudir Cymru, fel y dygont farn i fuddugoliaeth. Meddylia frhai mai brwydr am ten per cent yw. Felly mae, os ten per cent yw gwerth ein rhyddid fel glowyr am yr ugain mlynedd dyfodol; oblegyd gesyd y fuddugoliaeth os try o du y meistri-latitude ancl longitude linds ar ein rhyddid am y tymor a nod- wyd. Dichon fod llawer un sydd yn y frwydr bresenol yn nhymor heddwch wedi bod yn anystyriol o'r cynghor gwerthfawr hwnw, sef Keep your pow- der dry," ac wedi ei exposo yn ormodol i'r elfen wlybyrog. Waith beth am hyny, cofied pob glowr fod ganddynt gyfiawn bawl ynrhan o'n dry powder ni sydd wedi bod yn fwy gofalus tra y maent yn ymladd ein brwydr o ganlyn- iad, gadewch i ni ofyn i chwi, un ac oil, weithwyr Cymru, i ddangos medals ar lios y pay nesaf. Yr eiddoch, &c.,—LLANO.

Y DYDD HWNW YN NHREFORIS.

CYFARFOD DIGHIF YN RHYMNI

Y PABYDDION A GWAHAEDD-IIAD…

LLOFFION 0 LANILLTYD FARDBEF.

HENGOED.

ILLITH FAOH ODDI AR Y IMYNYDD…

[No title]

MAEWOLAETH.

Advertising