Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GOHIRIAD EISTEDDFOD IFORAIDD ABERMB. MEWN pwyllgor cyffiredinol a gynaliwyd yn Calvaria Hall, y 31ain cynfisol, pen- derfynwyd GOHIRIO dydd cynaliad yr Eisteddfod. Bydd i'r Pwyllgor benodi yr, adeg, yn nghyda thestynau ychwanegol, &c., mor fuan ag y terfynir yr anghyd- welediad presenol. Hyderir na thram- gwyddir neb o herwydd yr angenrheid- rwydd hwn. Ar ran y Pwyllgor, D. R. LEWIS, Ysg., 19] 33, Wind-street, Aberdare. OAN mai yn Aberdar y cynelir Cynadledd Flyuyddol yr Undeb Iforaidd am y fiwydd- ynnesaf, bydd i EISTEDDFOD FAWItEDD- OG gael ei chytial gan Iforiaid y "Dosparib y dydd blaenorol i'r Gynadledd, sef y LLUN cyntaf yn GORPHENAF. Prif Destynau. I'r Cor, heb tod dan 150 o rif, a gano yn oreu "Bendigedig fyddo Arglwydd Dduw Israel," gan J. Thomas, Blaenanerch. Gwobr J670, yn nghyda baton ardderchog i'r arweinydd. Am y Traethawd goreu ar" Safley Gweith- iwr yn y Cyfansoddiad Prydeinig." Gwobr JE10 10s. Am y Chwareugerdd oreu ar Amgylch- iadau ymweliad Owen Glyndwr a Syr Lawrance Berkrolles," gwcl y Qwyddoniadur Gymreig. Gwobr £10 10s. BEIRNIAID: Y Canu.—-J. PARRY, Ysw., Aber- ystwyth; J. THOMAS, Ysw., Blaen- anerch. Y Traethodau a'r Farddoniaeth, CYNDDELW. CYNELIR CYNGHERDD ARDDERGHOrJ YN YR HWYR. Am fanylion pellacb, gwel y programme, yr bwn a ellir ei gael am geiniog (trwy y post, lie.,) 2 'Y, gan yr.Ysgrifenydd. TREORCI. Tra Mor tra Brythron." Mor o Gan yw Cymru Gyd." BYDDED hysbvs i boll Gymru benbaladr y JL) cynelir Ail EISTEDDFOD FLYN- YDDOL Y BRYTHONIAID yn Nheorci, ar y Dydd Llun cyntaf yn Awst, 1875, er cadw mewn cof Fuddugoliaeth y Cor Cymreig, yn Llundain, yn 1873. CEItDDORTAEEH. 1. I'r cor o'r un gynulleidfa, heb fod dan 60 mewn rhif, a gano yn oreu yr ail chorus o'r Creation, "Achieved is the glorious work;" i'w chanu ar y geiriau Cymraeg, Ar ben mae'r gogoneddus waith." Gwobr, £25. 2. I'r cor o'r un gynulleidfa, heb fod dan 50 mewn rhif, a gano yn oreu Llawenychwn, gorfoleddwn," o Gantota Gwilym Gwent. Gwobr, X12 12s. 3. I'r 21 mewn rhif a ganont yn oreu "Can Jaradog," gan Alaw Ddu. I'w chael gan Isaac Jones, printer, Treherbert, Gwobr, £ 5 5s. Fmddengys rbai o'r prif ddarnau mewn rhif- ynau dyfodol, yn nghyd aeenwau y beirniaid. Bydd y Programme yn fuan yn barod, yn cyuwys yr holl destynau. TESTYNAU "YCHWANEGOL. Am yr Awdl oreu ar "Wanwyn Einioes," heb fod dan 300 llinell, na thros 400. Gwobr, L-5, a chadair gwerth dE3 3s. Am y Gan oreu i'r "Crwydryn," heb fod dan 60 llinell, na thros 80. Gwobr, £ 1 10s. Am y Gân a Chydgan oreu, gwel y Programme. Gwobr, jBl Is. Beirniaid y canu, EOS MORLAIS a LLEW TAWE. Beirniad y Farddoniaeth, y Traathawd, a'r .Adroddiadau, ac arweinydd yr Eisteddfod fydd HMynyddog. Bydd y Programmes yn cynwys yr holl fanyl- ion, yn barod erbyn y cyntaf o Ebrill; i'w gael drwy y Post ar dderbyniad dau stamp geiniog. Dros y Pwyllgor, J. DEFYN JONES, Llywydd. R. MANSELL TIIOMAS, iTrysor- G-. R. JONES (Caradog) J yddion. W. WILLIAMS, Canton House, ) D. SKYM, (Bewi Arucd), ) ° HARMONIUMS! HARMONIUMS! HARMONIUMS! Dymuna Hywel Cynon hysbysu y gellir oael ganddo HARMONIUMS o'r gwneutburiad goreu am y prisoedd mwyaf rbesymol— HARMONIUMS o £5 5s. ac i fyny. RHYBUDD O'R SVMUDIAD. DYMUNA RICHARD JONES, DILLEDYDD, 36, CARDIFF STREET, ABERDARE, Hysbysu ei gwsmeriaid a'r cyhoedd ei fod yn awr wedi symud o'r cyfeiriad uchod i 50, CARDIFF STREET, A thra yn diolch am y gefnogeeth haelfrydig y mae wedi ei dderbyn am y blynyddoedd a aethant heibio, taer obeithio am barhad o'r unrhyw am y dyfodol. Gwerthir ganddo ddillad parod i wrywod a bechgyn mor rhated a chan unrhyw un yn Aberdar. Arcbebion am ddillad o bob math a gant y sylw buanaf. Cedwir stock dda o frethynau a defnyddiau ereill ar law bob amser. COFFINAU RHAD!! DYMUNA 3Ir. Samuel Morris. 54, Bute- street, Aberdar, hysbysu y cyboedd yn gyffredinol ei fod yn awr yn barod i ymgymeryd a gwneud unrbyw fath o goffinau, a hyny mor isel,- neu is na neb arall yn v cymydogaetbau. Y mae yn teimlo yn wir ddiolcbgar i'r cyboedd am y gefnogaeth y mae wedi ei chael yn ystod yr ugain mlynedd diweddaf, gan obeithio y bydd iddo gael parhad o'r cyfryw gefnogaeth am y dyfodol. Yn awr yn barod, CYFANSODDIADAU EISTEDDFOD CROSS INN, TRECYNON, I'w gael gan Mr. John Richards, Cross Inn, Trecynon. Pris y llyfryn, 3c.; tnoy y Post, 3|e. HANES MORGANWG. GAN DAFYDD MORGANWG. CYNWYSA y gyfrol 532 o dudalenau, map o'r c sir, darlun o'r awdwr, dariuuiau o Aberdar, Aberfawy, Caerffili, Llanfleiddian Fawr, y Bont- faen, Pontypridd, a Llanddunwyd. Pris mewn llian addurnedig acymylon goreuredig', 10s. Pob archebion i'w banfon i'r awdwr, DAFYDD MORGANWG, Hirwain. BETHEL, TRECYNON. CYNELIR CYFARFOD CYSTAD- leuol yn y capel nchod, prydnawn dydd I au, Mehefin y 3yd d, 1875, pryd y gwobrwyir y buddugwyr mewn Rhydd- iaetli, Barddoniaetb, Caniadaeth, &c. Programmes, yn eynwys yr boll dest- ynau, &c., i'w cael amy pris arferol, gan W. Davies, 9, Glan Road; Rhys Etna Jones, a B. Phillips, Gadlys Road, Aber- dar. Pob gohebiaethau ac ysgrifau i'r DARIAN i'w cyfeirio Editor of TAIWAN Y G-WEITHIWE, Aberdare." ob archebion a thaliadau i'w hanfon i Mills, Lynch, a Davies, Tarian y Gweithiwr" Office, Aberdare.

LLvVYDDIANT A CHYFLOG.

~~~CWM RHONDDA.'

CASTELLNEDD.

ABERDAR.