Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GEORGE-'S FILE & GRAVEL FILLS. MEDDYGINIAETH LYSIEUOL. Y mae. y Peleni hyn yn feddyginiaeth BUAN, A DYOGEL I'R PILES A'R [GRAVEL, Ac luaws o anhwylderau ereill svdd bob amser yn eu canlyn, nieg-ys POEN YN Y CEFN, YSGAFNDER YN Y PEN, Diffyg Treuliad, Rhwyrnedd, Llynger Man, Diffyg Anadi, POEN YN YR ARENAU A'R LWYNAU, Surni yn yr Ystumog1, £ oen rlirfavrr yn y Coludd- ion, GWAEW, GWYNT, COLIC, Teiuiiad o bwysau yn y eefn, y lvvynau, a gwaeiod yr vrnvsgaroedd, DWFR POETH/DWFR ATALIAD, &c. RHOD:DANT ESMWYTHAD UNIONGYRCHOL. Parotoir y Feleni uchod mewn tri o ddulliau gwahancl fel y canlyn :— No. 1.-George's Pile & Gravel Pills. No. 2.-George's Gravel Pills. No. 3.-George's Pills for the Piles. Y mae Perchenog y Peleni hyn wedi derbyn dros ddwy fil o Dystioiaethau pwy,ig i effeithiolrwydd y Feddyginiaeth hon, ac yn eu plith y mae amryw oudiwrth Feddygon enwog. Ar werth mewn blychau Is. lid. a 2s. 9d. yr un gan bob Fferyllydd parclms yn y Dywysogaeih. Gioellhad rhyfeddol o'r Files a'i- Gravei wedi i feddygon fethu. f yqor Allan o'r Gwladgancr" am 11yd. 3, 1868. Bum yn glaf lawer o flynyddau gan y Piles a'r Gravel. Braidd yr oeddwn yn alluog i sefyll ar fy nbraed grin ypoen a achosent i mi, a'r ysgafn- deryn fy mhen. Jie wnaetb doctoriaid Aberdar a Merthyr eu goreu i mi, ac yr wyf wedi talu iddynt bunoadd lawer am hyny, ond ni dderbyn- iais fawr lies odrliwrth un o honynt. Prynais flychaid o Georges's Pile and Gravel Pills, a ebymeraia ddau ddogn o honynt—yr yclwyj yn aver yn aclyn iach,—B. EDWARDS, Cwmdar, Aberdar. ———— Tystiolaeth Meddyg. O'r Tyst Cymreig" am Awst 26, 1870. Newydd da i'r Claf,—Yr wyf wedi analyso George's PiJe and Gravel Pills," ac yr wyf yn cael eu bod yn gryfunsoddedig o ddefnyddiau iiy seuol. NidoesyaddyntddimoBaturieteI- aidd. Yr yclwyf o'r farn eu bod ynfeddyginiaeth dra gwerthfaiur at y doluriau hyny ar gvfer pa rai V maent wedi etc hamcanu. DR. H. PURDON, F.A.S., London. Eto, ar ol rhoddi prawf o'r Peleni, dywed,— Yn ol fy nysgwyliad, y mae y Peleni yn hynod effeiihiol at y Piles a'r Gravel, Yr ydwyf wedi fhoddi prawf teg ainynt," Forty Gall-Stones passed after taking a few doses of No. 2 Pills. Mr. John Watkin, coliier, Llwynypia, Ponty- pridd, was afflicted with very painful suppression of Urine, and was induced to try a box of No. 2 Pills (Pills for the Gravel); after taking a few doses he passed no less than forty gall-stones. I)ysgwyUadau byth yn cael ei siomi. Mr. GEORGE,— Rhymney, June 14, 1872. Dear Sir,—I have much pleasure in bearing testimony to the great efficiency of your Pills for Piles and Gravel. I always recommend them with the greatest confidence to my customers, as being superior to any other Medicine in relieving those trouble-some and painful disorders, and am rarely disappointed even in most obstinate cases.- I remain, yours truly, FRANKLIN DIXON, Dispensing Chemist. Pawb yn siarad yn uchel am danynt. Llandilo. Dear Sir,—I have much pleasure in informing you that the demand for your Pills continues unabated, and my customers, without an excep- tion, speak well of the great benefit they have re- ceived from their use.—Yours faithfully, THOS. HUGHES, Chemist. George's Fills yn gwellhau ar ol i bob pcth arall fethu. Treherbert. Syr,—Y mae canmoliaeth uchel idd eich Pills yn y He hyn, ac y maent wedi gwellhau llawer ar ol i bob peth arall fethu.—Yr eiddoch, ISAAC JONES. Bookseller. A Good Cure of a Bad Case. Pen'ralltwen, Newcastle Emlyn. Dear Sir,—I have suffered from Piles and Gravel for four years, during which time I was quite disabled, and never, during this time, had a whole night's rest. I have taken a great quantity of medicine from doctors, but received little or no benefit. I was at last induced to try a box ef your Pile and Gravel Fills, and incredible as it may appear, after I had taken but a few doses, I felt as if I had had another body. Encouraged by the effects of one box, I took another, and now I am free from all pain, a living testimony to the miraculous effects of these Pills.- Yours truly, D. WILLIAMS. Owellhad ar ol deuÆldeg, mlynedd o selni odditorth y Piles a'r Gravel, Garfawr, Lanunda, ger Abergwaun. Anwyl Syr,-Ie, ac anwyl iawn i mi hefyd. Yr wyf wedi bod yn ymboeni gan y Piles a'r Gravel, yn nghyd k selni mawr ar rai afnserau yn dufewnol, am "tua deuddeg mlynedd, ac am y pump mis olaf cyn i mi gael gafael ar eich peleni chwi, yr oeddwn wedi fy llwyr gaethiwo i aros yn y ty Yr oedd y fath boen gofidus yn fy ngholuddion, fy nghylla, a'm ysgyfaint, a poen mawr yn fy mhen, ac yn feddw gan bendro, fel nas gallwn amgyffred pethau yn eu lliw a'u llun priodol; mewn gair yr oeddwn wedify llwyr andwyo gan boen a selni, fel nas gallwn gredu fod modd i mi byth wella; ond diolch i Awdwr pob daioni, a ph arch i chwithau. Yn mhen bythefnos, drwy ddefnyddio eich Peleni yn ol eich cyfarwyddyd, yr oeddwn yn gallu dilyn fy ngalwedigaeth gydag egni a phleser. Yr oeddynt yn fy ngwella braidd heb yn wybod i mi, gan y modd ta-wel ac esmwyth yr oeddynt yn gweithredu arnaf. Yr oedd fy nghyfansoddiad wedi myned mor oer a chlai, ond drwy barhau i'w cymeryd, y maent wedi fy adferyd i'm gwres fel cynt, ae yr wyf fel yn dyfod yn ieuanc o'r newydd.—Ydwyf, yr eiddoch, DAVID DAVIES. 1 GWELLII AD UNION GYJ iCIIOL. Y Feddyginiaeth Boblogaidd. BLACK CURRANT SYRNP WHITE- I Yw y feddyginiaeth oieu a ddarganfyddwyd erioed er gwella Peswch ac Anwyd, Barfodedig- aeth, Diffyg Anad), Asthma, Brest Gyfyng, Dulur Gwddf, Crygni, CoHiad Llais, Influenza, &c., &c. Yn y gauaf, pan aflonyddir personau a phesweh sychlyd, gyda gogleisiad yn y gwddf, rhydd "Black Currant Syrup" White es- mwythad uniongyrchol; a thafla trwrdd pob llysnaftdd, pa un ni tenau, tew, neu linorog, gan gynyrchu anadliad rbydd, amddifadiad o boen, a chwsg adfywiol. Gweler y tystiolaethau amgauedig gyda phob potel gyda goiwg ar effeithiau gweilhaol y FEDDYGINIAETH ANFFAELEDIG HON. Tystiolaeth ddhveddar. Eglwys Cwmiii, Meh. 19eg, 1874. Anwyl Syrs,—Y mae eieb TIlnek Currant Syrup at y pesweh yn ddarparit»eth enwog. Y mae wedi gwneud rhagor o ddaioni, ae wedi rhoddi i mi well gorphwysdra yn y uos, Ditg unrbyw betb ydwyf fi wedi gymeryd hyd yn hyn.—Yr eiddoch yn gywir, J. R. TAYLOR. Y mae auoedd o Dystiolaetbau wedi eu derbyn. Donfona Fferyllwyr at y Percbenosion, gnn siarad yn y modd uchelaf am y Syrup hwn. Ar werth gan yr holl Fferyllwyr, mewn poteli Is. lie. a 2s. 9c. yr un. Ar werth hefyd yn 2 gyfanwerth gan holl Dai Meddyginiaeth Freintiedig. Darparedig yn unig gan WHITE BROTHERS, Chemists, 7, Cruildhall Square, Carmarthen, DALIER SYLW.^—Y mae yn vsgrifenedig ar yr amlen tuallan gan y Perchenogion—White Brothers ac y mae White's Cough Syrup wedi ei argraff'u yn y gwydr heb yr hyn nid oes yr un yn gywir. A. BENNETT, PLUMBER & GAS FITTER, 19, HALL-STREET, ABERDARE. BEGS to inform the Gentry and inhabitants of Aberdare that he has OPENED in the above branches, and hopes, by strict attention to business, good workmanship, combined with moderate charges, to receive a share of their patronage. All Orders punctually attended to. Plumbing and Gas Fitting done on the ino,t approved principles [4 Fresh Supply of CHEAPj DRAPERY. RHYS ETNA JONES Just received another delivery of Carpets, Flannels, Sheetings, and other Cheap Drapery Goods, which were cleared in the first week of sale. READY-MADE CLOTHING. FFEITHIAU PWYSIG! Adferiad o Afiechyd, ac Ataliad Anhwylderau Poenus. WHITE'S PILL OF HEALTH (CAERPYRDDIN), BREINTIEDIG i'r Croen a'r Gwaed, athrwy JL) drefniant newydd y maent yn HOLLOL DDI-FLAS. Cymeradwyir y Peleni hyn yn gyffredinol fel meddyginiaeth ragorol a diffael mewn achosion o Anhwylderau Geriaidd, Diffyg Treuliad Ym- borth, Gwynt yn yr Ystumog, Rhwymiad y Corff, Pendrondod, Llosgfa yn y Cylla, Dolur y Pen, Ddwyfron, y Cefn, neu y Lwynau, Dolur yr Afu, Gwynebpryd Llwydaidd, Gorguriad y Galon, Colic, Pendduon, Diffyg Archwaeth, Saldra, &c. Y maent yn anmhrisiadwy mewn achosion o glefyd y croen a'r gwaed. Ar werth gan yr holl Fferyllwyr, mewn blychau 7|c. a Is. I!Lc. yr un; neu yn rhydd 2 2 drwy y post am naw neu bumtheg o hostage stamps ceiniog, drwy anfon at y perchenogion. WHITE BROTHERS, Chemists, 7, Guildhall-square, Carmarthen. Gellir cael gweled tystiolaethau afrifed gan y PerchenQgion. Er arbed lie, gosodir gerbron y dyfyniadau canlynol o lytbyrau yn unig:— Eich Peleni Iechyd chwi rhag anhwylderau geriaidd a'r losgfa yn y cylla yw y goreu a gymerais eriOed." "Darfui mi gymeryd eich Peleni Iechyd chwi fel y gorchymynwyd, a chefais waredigaeth hynod." (Anhwylder—diffyg treuliad a dolur yr afu.) Ateba Peleni White yn dda mewn achosion o ddolur a phendrondod yn y pen, a symudant rhwymiad y corff." "Foneddigion,—Darfu i'r Peleni a roddasoch i mi lwyr wella fy nghylla, a symudasant y dolur a deimlwn yn fy ysgwyddau." Y mae eich Peleni yn anmhrisiadwy. Symudir anhwyldeb geriaicld, a gwynt yn yr ystumog, gydag un dogn." Yr wyf yn hofff eich peleni chwi yn fwy nag unrhyw rai ereill wyf wedi eu cymeryd rhag anhwylderau geriaidd a dolur yn y pen. Dewisa fy ngwraig hwynt hefyd o ilaen unrhyw beleni ereill." Y mae yn dda genyf i gymeradwyo eich Peleni Iechyd chwi; atebant yn dda, a gweddant i'm cyfansoddiad yn well nag unrhyw beleni ereill ag wyf wedi gwneud prawf o honynt; y maent yn dyner ae yn adgyfnerthol." 12 Ar werth mewn blychau He. a Is. IgC. yr un. "LLAWLYFR Y GLOWR:" sef TRAETHAIVD AXHRONYDDOL AC YMAREEROL, 4 R Wyntylliad Ansawdd a pfcriodoleddau y awyon a geir mewn wiwngloddiaia; Daearfesuriaeth yn nghyd a llaaws I;) Dalleni a Rheolau (formula) buddiol eu gwybod, wedi eu symleiddio. Hefyd, crynodeb o hanes duchreuad a cbynydd y fasnach 16, &c, &e. Mewn Amlen, Is. 6c., Lliain, 2s. CYHOEDDEDIG- GAN 1. JONES, ARGRAFFYDD, TREHERBERT. RHYS ETNA JONES. GWERTHU ALLAN DILLAD PAROD I BLANT, BECHGYN, a GWYR, dan y COST PRICE. UMBRELLAS A RIBS WHALEBONE, COTIAU INDIA RUBBER JACKEDI BRETHYN I FENYWOD AC I BLANT, &c. RHYS ETNA JONES. Gweithiau Cymreig y diweddar Barch. John Mills, Llundaiiti. Cyhoeddedig ac ar werth gan Richard Mills, Llanidloes, i'w caelgan y Meistri Hughes a'i Fab a chan yr holl Lyfrwerthwyr. Y PERL YSGRYTHYROL; neu agoriad i wybodaeth o'r Beibl. Y Pedwerydd Argraffiad. Pris Is. 6e. DAEARYDDIAETH YSGRYTHYROL; yn cynwys desgrifiad o holl wledydd y Beibl, yn neillduol gwlad Canaan, yn ngbyd a Mynegai eyflawn i'r holl leoedd a enwir yn y Beibl. Lliain, 3s. GEIRLYFR YSGRYTHYROL; yn cynwys eglurhad ar darddiad ac ystyr y geiriau a ddef- nyddir yn y Beibl; yn nghyd ag Arweindraeth ar Gyfansoddiad y Gyinraeg. Ail argraffiad. Amlen, Is. 2g. =- GRAMADEG CERDDORIAETH. Y ped- werydd argraffiad, yn cynwys eglurhad Atbronyddol ac Ymarferol ar y Wybodaeth Gerddorol. Pris, mewn llian, HYFFORDDWR YR EFRYDYDD; sef eyfarwyddyd i gyrbaedd dysg, gwybodaetb, a rhinwedd. Pris, mewn lliain, 3s. PALESTINA; sef hanes taith i Wlad Canaan. Mewn lliain, 7s.; mewn French Morocoe, a Marble Edges hardd, 8s. 6ch. IUDDEWON PRYDAIN; sef eglurhad ar Arferion Teuluaidd, Defodau Crefyddol, ac Agwedd Gymdeithasol Iuddewon y wlad hon. Amlen, Is. Y CANOR; sef arweiniad i egwyddorion ac ymarferiad Cerddoriaeth. Y ddegfed fil, 6e. DARLITH AR GERDDORIAETH GYM- REIG; sef adolygiad ar Hanes a Nodwedd Cerddoriaeth Genedlaethol y Cymry o amser y Derwyddon. Pris, 6ch. Y SALMYDD EGLWYSIG; sef casgliad o Salmau a Hymnau at wasanaeth teuluaidd. Ail argraffiad. Mewn lledr a gilt edges, Is. DARLUNIADUR ANIANYDDOL; sefeglur- had manwl ar Seryddiaetb, Daearyddiaeth, a Daeareg; ac yn eynwys tua 80 o Arluniau Eglurbaol, gan Edward Mills, lliain 5s. CERDDOR YR YSGOL SABBOTHOL a'r BAND OF HOPE; sef casgliad o donau cyfaddas i blant yr Ysgol Sabbothol a'r Band of Hope, gyda geiriau Cymraeg a Saesoneg, gan R. Mills, Is. Y CERDDOR DIRWESTOL; yn cynwys Tonau ae Antbemau at wasanaeth Dirwest, gan R. Mills, 6ch. PA FODD I DDEWIS GWRAIG; wedi ei gyfieithu o'r Pedwerydd Argraffiad Saesoneg. Y mae y llyfr byeban hwn wedi ei gymeradwyo gan Y gweinidogion enwocaf yn mysg y Saeson, fel un o'r hyfforddiadau goraf i bobl ieuainc gyda golwg ar newid eu sefyllfa. Pris 4e. TRAETHAWD AR Y SABBOTH gan Dr. Wardlow. Ni ddylai yr un aelod o'r Ysgol Sabbothol fod heb y llyfr hwn. Pris, 3c. DIM AMSER I'W GOLLI; sef traethawd i'r bobl, gan y Parch. DI. Rowlands, M.A., Bangor. Pris 3c. [5 JONES A'I MAB, Argraffwyr, Llyfrwerthwi/r, §c. Sivyddfa'r Aberdare Times." 31, COMMEKOXAL PLAOE, ABERDAR, ABDYMUNANT hysbysu y eyhoedd yn gyffredinol eu btd yn cadw ar werth bob math o lytrau Cymreig a Saesoneg, yn nghyd a liyfrau cyfrifon (account books) at bob gwasan- aeth. Hefyd, ayfiawnder Q Stationery. Fancy Goods, &c. Mae y Llyfrau Cymreig canlynol gaaddynt am y priseedd isod £ s. d. Geiriadur Bywgraffyddol o Enwogion Cymru, gan y diweddar Barch. J. T. Jones, yn 2 Gyf., lliain 1 6 0 Eto yn lhanau 1 4 0 Geiriadur Du winyddol Jones, Ponybont, yn rhanau 016 0 Esboniad Burkitt ar y Testament Newydd. 110 Etto yn rhwym 110 0 Esboniad y Parch. Christmas Evans ar Lyfr y Datguddiad Geiriadur Duwiuyddol ac Ysgrythyrol J. T. Jofies 0 6 0 Hanes y N ef a'r Ddaear, eto 0 13 0 Daearyddiaeth Ysgrythyrol, eto 0 13 0 Parhad mewn gras, eto 0 0 6 Hanes Alfaed Fawr, &c., eto 0 1 0 Treilhawd ar y Geri Marwol, eto 0 0 3 Sylwadau P. Williams ar y Beibl 0 3 9 Eto, yn rhwym 0 6 0 Eos Ceiriog, sef Casgliad o Ber Gan- iadau yr enwog Fardd, Huw Morris, gan y Parch. Walter Davies, Manafon 2,Gyf. 0 6 0 Treithawd ar y Prynedigaeth, gan Dr. Lewis 0 0 6 Oratorio Mor Tiberias 0 8 0 Drych i Blentyn, gan y diweddar D. Evans, Penygraig, y dwsin 0 0 9;* Rhodd Mam, y divsin 0 0 6 Udgorn Seion (Liyfrau Tonau) 0 2 6 Clorian y Cysegr 0 3 6 Eglwys Crist, gan y Parch. H. Jones, Caerfyrddin 0 3 6 Cofiant y Parch. W. Havard 0 1 0 Hanes Bywyd Henry Jenkins 0 1 0 Archebion drwy y Post a gant y sylw manylaf. Cyhoedder ynfuan, Hanes Bywyd y diweddar Barch. John Mills, Llundain. Gan ei Frawd RICI-IARD MILLS, Llanidloes. BYDD y llyfr yn cynwys heblaw hanes ei fywyd llafurlawr, amryw o'i gyfansodd- iadau mewn Rhyddiaeth a Barddoniaeth, nad ydvnt wedi ymddangos o'r blaen, yn y Gymraeg na'r Saesneg. Fresh Supply of CHEAP DRAPERY. RHYS ETNA JON E Just received another delivery of Carpets, Flannels, Sheetings, and other Cheap Drapery Goods, which were cleared in the first week of sale. READY-MADE CLOTHING. Llyfrau a Thraethodau yn yr Iaith Gymraeg. YN ngwyneb yr angen mawr sydd wedi ei JL hir deimlo yn Ngbymru am lyfrau a thraethodau mwy deniadol a phoblogaidd ar gyfer yr Ysgol Sabbothol, Llyfrgelloedd Cynulleidfaol, a darllenwyr yn gyffredinol, mae Pwyllgor CYMDEITHAS Y TRAETHODAU CREFYDDOL wedi penderiynu cyhoeddi,— 1. Traethodyn Cymreig newydd bob mis (dar- luniadol gan mwyaf). 2. Cyfrolau bychain i'w gwertbu am Is. neu Is. 6c.—un bob tri mis yn cynwys Ystoriau Dar- luniadol, Bywgraffiadau Enwogion Cymreig, Pynciau Hanesyddol a Desgrifiadol, &c., &c. Y gyfrol gyntaf yn barod yn Ionawr" Dinasoedd Colledig wedi eu dwyn i oleuni" -mewn lliain hardd, pris Is. &. Sypynau o lyfrau bychain darluniadol, a rhai lliwiedig, cyfaddas fel gwobrwyon yn yr Ysgol Sabbothol. Dau sypyn yn barod yn Ionawr, chwe' cheiniog yr un, gyda darluniadau lliwiedig hardd. 4. Cyfresi o Ddarluniau gyda Darlleniadau; Cardiau gydag Arwyddeiriau a Thestyna i, i'w crogi ar furiau ysgolion ac ystafelloedd cartref. Mae y Traethodau canlynol o'r Gyfres newydd eisoes yn barod:- 1. Damwain y Rheilffordd yn Abergele, 2s. y cant. 2. Ystori y Pysgotwr, 2s. y cant. 3. Yr Hen, Hen Stori (ar y laf o Ionawr), 2s. y cant. Gellir cael y Gofres (Catalogue) yn cynwys y rhestr o'r liyfrau Cymraeg sydd eisoes wedi eu cyhoeddi gan y Gymdeithas, yn rhydd trwy y post, dim ond anfon am dano. Fel gwarant o werth y liyfrau a gyhoeddir, gellir hysbysu fod y boneddigion canlynol wedi cydsynio i weithredu fel Pwyllgor y Cyhoedd- iadau:—Parch. J. Griffiths, Periglor, Castellnedd; Parch. D. Howells, Caerdydd Parch. Ddr. Rees, Abertawe Parch. R. Parry, Llandudno Parch. Ddr. Thomas, Pontypool Parcb. H. Jones, Llangollen Parch. Ddr. Edwards, Bala; Parch. W. Williams, Abertawe. Golygydd: Parch. Thomas Levi, Abertawe. CYMDETTHAS Y TRAETAODAU CREFYDDOL Llundain, 56, Paternoster Row, and 164, Piccadily; Manchester, 100, Corporation Street; Brighton, 31, Western Road. A'r holl Lyfr- wei thwyr Cymreig. YN AWR YN BAROD. HANES BYWYD A THEITHIAU DR. LIVINGSTONE. C Y HOE D D ED I G gan REES LEWIS, C Swyddfa "Y FELLTEN," Merthyr. I'w gael gan yr holl Lyfrwerthwyr. [6 Mewn Lliain hardd, pris 2s.; drwy post, 2i, 2g. tfECHYD RHAD A NATURIOL! Teml Iechyfi, neu Turkish Baths Merthyr, dan lywyddiaeth Mr. Atkins. PRIS OEDD:— Dosbarth Blaenaf, o wyth yn y boreu hyd dri y prydnawn, 2s. Ail ddosbarth o dri yn y pryd- nawn hyd saith yn yr bwyr, Is. Gwrywod dyddiau Llun, Mercber, Iau, a Sadwrn. Menywod, dyddiau Mawrth a Gwener. Plunge a Shower Bath o'r mathau goreu am 6ch. yr un. Hot Water Bath, y dosbarth cyntaf, Is.; ail ddosbarth, 6ch. Y mae digon o dystiolaethau, fel y gellid cyhoeddi eyfrol ar les y Baths, mewn achlysuroa cyffelyb i Guriad y Galon, y Gymalwst, Dropsy, Poen yn y Cefn, ac Anwydau o bob math. Nid cymeryd moddion ydyw, ond gwellhad naturiol, Bad yw yn gwneud niwed mewn unrhyw amgylchiad o gwbl. Y mae Mr. Atkins hefyd yn ddiweddar wedi cynllunio ychwanegiad pwysig at y Baddau, yr hwn ychwanegiad sydd yn dra gwerthfawr i'r rhai sydd yn cael eu blino ag anhwylderau yn eu cymalau, yn gymaint ag y gellir dwyn gwreg ychwanegol at rai rhanau o'r corff heb i'r pen gael dvoddef o'r cyfryw wres. Bydd yn rhaid talu chwe cbeiniog yn ychwanegol i'r rhai fydd am wneud defnydd o'r ychwanegiad newydd a phwysig hwn. [7 SIOP YMBORTH RHATAF YN ABERDAR. EWCH I SIOP Y BONT HAIARN am y Caws goreu. EWCH i SIOP Y BONT HAIARN am y Cig Moch goreu. EWCH i SIOP Y BONT HAIARN am Ymenyn goreu Cymru. TDWCH i SIOP Y BONT HAIARN am y Can goreu. EWCH i SIOP Y BONT HAIARN am y JEA TEA goreu. One Found of very Fine Tea in an Ornamenta. and Figured l'ea Caddy, at 3s. each. FLalf-a-pound of extra Fine Tea, in an Orna- mental lea Caddy, at Is. 8d. each. These caddies- ivill make a vea~ handsome and suitable Christmas presents. GORUCHWYLIWR D. R. EVANS. C'ofiwch y Cyfeiriaid SIOP Y BONT HAIARN, ABERDAR. C. SCHWERER, Watchmaker, Jeweller, Silversmith* Optician, &c., &c., 18, Commercial-street, Aberdare. SCHWERER'S WATCHES to suit all classes of Purchasers. SCHWERER'S WATCHES of the best s English and Foreign make. SCHWERER'S GOLD PATENT LEVERS S from £10 10s. Q CHWERER'S SILVER PATENT S LEVERS at £ 4 4s., £ 5 5s.. up to jE7 7a. Q CHWERER'S GOLD GENEVES X4 4s.„ s jEo 5s., up to £10 10s. Q CHWERER'S WATCHES are always S ready for use, being skilfully timed and adjusted. Purchasers cannot do better than send to me for a Watch, which will be supplied or forwarded to any address on receipt of P.O.O. QCHWERER'S EIGHT-DAY CLOCKS, O Ordinary Clocks, Timepieces, &c., of the best and newest design. SCHWERER'S SILVER GOODS in great U variety. SCHWERER'S ELECTRO-PLATE of the S newest and best description. SCHWERER'S great stock of Spectacles, com- S prises all kinds in Gold, Steel, and iShell Frames. SCHWERER repairs all kinds of Watches, 0 Clocks, Jewellery, Plate, &c., in the best style. SCHWERER begs respectfully to thank the )J Public for their past patronage, trusting a, continuance of the same. QS ydych am Oriadur o'r fath oreu ewch at C. SCHWERER, 8j Commercial Street, Aberdare- Y STOOK FWYAF YN NEHEUDIR CYMRU 0 DDILLAD PAROD FFASIYNOL Overcoats yn Siop Copeland. Yachting Jackets yn Siop Copeland. Dillad i Wrywod yn Siop Copeland. Dillad i Fechgyn yn Siop Copeland. Trowseri yn Siop Copeland. Wascodi 0 groenMorloa Bretbyn yn ;Siop Copeland. Dillad Waterproof yn tsiop Copeland. Hetiau, Capiau, Crysau, Coleri, Ties, &c., yn SIOP A. COPELAND, Dilledwr, 9] 6, Commercial Place, Aberdare. YR YSTORFA LLESTRI RHATAF YN ABERDAR. OS ydycb am Lestr at wasanaeth dyddiol eich Teulu ewch at J. JONES, No. 4, Canon- Street, Aberdar. OS ydych am Lestri parch o'r defnydd a'r gwneuthuriad goreu, ewch at J. JONES, No. 4, Canon-street, Aberdar. OS ydych am Lestri 0 wahanol cynlluniad, ewch at J. JONES, NO. 4,° Canon-street, Aberdar. OS ydych am Anrhegion Priodasol defnyddiol ac addurnol, ewch at J. JONES, NO. 4,- Canon-street, Aberdar. OS ydych am Deganau Plant o bob math,, ewch at J. JONES, No. 4, Canon-street, Aberdar. Cofiwch y Cyfeiriad- No. 4, CANON-STREET, ABERDARE. [10 Printed by MILLS, LYNCH, & DAVIES, at their Steam Printing Works, Iron Bridge Shop, Commercial Street" Aberdare. FRIDAY, MAY 7m, 1875.