Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

17 erthygl ar y dudalen hon

YR WYTHNOS.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

YR WYTHNOS. LLONGDDRYLLIAD DYCHRYN- LLYD. COLLIAD 112 0 FYWYDAU! Y MAE wedi dyfod i'n rhan yr wythnos bon i gofnodi llongddrylliad dychryn- Ilyd. Y llong oedd y "Schiller"- agerlong-llythyrgodol ar ei thaith o'r America. Cymerodd y difrod dy chrynllyd le ar y Scilly Islands. Yn hwyr nos Wener, tarawodd y long gadarn, yr hon a berthynai i gwmni agerlongawl Hamburg, aryr hyn a el- wir y "Ratarrier Ledges," rhyw dryd- edd rano filldir o Bishop's Lighthouse, ac a aeth i lawr mewn pedwar gwrhyd o ddwfr. Gorwedda y Scillies rhyw ddeg milldir ar hugain yn dde-orllew- inol o Land's End, ac yn gymhwys ar lwybr y llongau sydd yn gwneud eu ffordd i fyny y Channel. Nid ydynt yn amgen nifer o greigiau anwastad a pheryglns, y rhai y mae eu perygl yn cael eu chwanegu trwy fod niwl tew o'n cwmpas am y rhan fwyaf o'r gauaf, yn gystal ag ar adegau twym-wlybaidd fel y presenol. Yn 1680, adeiladwyd goleudy cad- arn yno, llusern yr hwn sydd 38 o droedfeddi uwchlaw y dwfr. Mewn blynyddoedd wedi hyny, ychwanegwyd cloch nerthol, er rhybuddio morwyr o'r perygl, sain yr hon sydd i'w glywed am bellder mawr. Ond y mae y ddam- wain ddychrynllyd a gymerodd le yno nos Wener diweddaf, yn arddangos nad ydyw y cwbl wedi gwneud y lie yn llai peryglus. Gadawodd y llong anfFodus Schil- ler" New York am Hamburg ar y 27ain o'r mis diweddaf, ac ar ei bwrdd rhyw 266 o deithwyr, a 84 o ddwylaw. Cariai hefnl rhyw £60,000 mewn doleri i'r Cyfandir. Oddeutu 250 o lythyrgodau o New Zealand ac Aws- tralia, yn nghyda lluaws o nwyddau ereill. Yr oedd 26o'i theithwyridirio yn PI) ..lonih, tra yr oedd y rhan fwyaf o'r gweddill yn Germaniaid, ac i dirio yn Hamburg. Prydnawn dydd Gwener yr oedd niwl tew yn y Channel, ac yn hir cyn machlud haul yr oedd mor dywyll fel nad ellid, fel y dywed y morwyr, weled llaw o flaen y wyneb. Tra yr oedd y llong fel hyn yn ymbalfalu yn y ty- wyllwch, yn fuan wedi deg o'r gloch y nos, yn yr adeg tewaf o'r nos, tarawodd yn erbyn y Ratarriers. Yr oedd yr ergyd yn un trwm, canys dechreuodd lanw a suddo ar unwaith. Yr oedd y rhan fwyaf yn eu gwelyau, ond a ddeffrowyd gan yr ergyd. Yr oedd yr olygfa yn ddychrynllyd, yn enwedig wedi deall fod pob gobaith wedi ei golli. Nis gallwyd cael ond dau o'r badau i'r mor, yn y rhai yr achubwyd pump ar hugain o'r dwylaw a'r teith- wyr, yn cynwys un foneddiges. Pig- wyd i fyny ychydig ereill gan fadau pysgota. Ofnir mai yr oil a achub- wyd oedd 43, ac o'r 312 a adawyd ar fwrdd y llestr anfFodus nad oes un wedi dianc i adrodd hanes y dyoddef- iadaua'r gwasgfeuon angeuol a gymer- asant Ie. Cynaliwyd treugholiad ar rai o'r cyrff, pryd y dygwyd y rheithfarn o foddiad damweiniol. Modd bynag, anogai y rheithwyr ar fod i gysyllciad pellebrol gael ei wneud rhwng Bishop's Light a'r lan, yr hwn a allasai fod yn offerynol i achub yr holl fyw- ydau a gollwyd.

—.— LLONGDDRYLLIAD ARALL----COLLIAD…

41 GOBEITHION Y CYNAUAF A…

DARGANFYDDIAD GLO YN ,NGHWM…

. CYFLAFAREDDIAD YN NGOGLEDD…

. CYFLOGAU Y GLOWYR.

[No title]

Y STRIKE.

ICWM RHONDDA.

.MERTHYR.

DOWLAIS.

IY __ RTMNI.

TREDEGAR A SIRHOWY.

BLAENAFON.___

LANDWR.

4-: CYNRYCHIOLAETH SENEDDOL

ITRYWANU YN NGHOED-DUON.