Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GOHIRIAD EISTEDDFOD IFORAIDD ABERDAR. MEWN pwyllgor cyffredinol a gynaliwyd yn Oalvaria Hall, y 31ain cynfisol, pen- derfynwyd GOHIRIO dydd cynaliad yr Eisteddfod. Bydd i'r Pwyllgorbenodiyr adeg, yn nghyda thestynau ychwanegol, &c., mor faaii ag y terfynir yr anghyd- welediad presenol. Hyderir na thram- gwyddir neb o herwydd yr angenrheid- rwydd hwn. Ar ran y Pwyllgor, D. R. LEWIS, Ysg., 19] 33, Wind-street, Aberdare. GAN mai yn Aberdar y cynelir Cynadledd Flynyddoi yr Uadeb iioiaidd ain y fiwydd- yn nesaf, bydd i EISTEDDFOD FAWREDD- OG gael ei chynal gan Iforiaid y Dosparih y dydd blaenorol i'r Gynadledd, sef y LLUN c}3titaf yn GORPHENAF. Prif Destynau. I'r Cor, heb fod dan 150 o rif, a gano yn ereu Bendigedig fyddo Arglwydd Dduw Israel," gan J. Thomas, Blaenanercb. Gwobr £ 70, yn nghyda baton aidderchog i'r arweinydd. Am y Traetbawd goreu ar Saflf y Gweith- iwr yn y Cyfansoddiad Prydoinig." Gwobr zclo log. Am y ChwRreugerdd oreu ar "Amgylch- iadau ymweliad Owen Glyndwr a Syr Lawrance Berkrolles," gwel y Gwyddoniadur Cymreig. Gwobr jElO 10s. BEIRNIAID: Y Canu.J. PARRY, Ysw., Aber-' ystwyth; J. THOMAS, Ysw., Blaen- anerch. Y Traethodau a'r Farddoniaeth, CYNDDELW. CYNELIR CYNGHERDD ARDBERCEOG YN YR HWYR. Am fanylion pellacb, gwel v programme, yr hwn 2 a ellir ei gael am geiniog (trwy y post, lie.,) gan yr Ysgrifenydd. TREORCI. Tra Mor tra Brythron." "Mor o Gan yw Cymru G&d." BYDDED bysbys i boll Gvmru benbaladr y cynelir Ail EISTEDDFOD FLYN- YDDOL Y BRYTHONIAID yn Nbeorci, ar y Dydd Llun cyntaf yn Awst, 1875, er cadw mewn cof Fuddugoliaeth y Cor Cymreig, yn Llundain, yn 1873. CERDDORIAEEK. 1. I'r cor o'r un gynulleidfa, heb fod dan 60 mewn rhif, a gano yn oreu yr ail chorus o'r Creation, "Achieved is the glorious work;" i' w chanu ar y geiriau Cymraeg, Ar ben mae'r .gogoneddus waith." Gwobr, £25. 2. I'r cor o'r un gynulleidfa, heb fod dan 50 mewn rhif, a gano yn oreu Llawenychwn, gorfoleddwn," o Gantata, Gwilym Gwent. Gwobr, j612 12s. i 3. I'r 21 mewn rhif a ganont yn oreu Can Jaradog," gan Alaw Ddu. I'w chael gan Isaac Jones, printer, Treherbert. Gwobr, £ 5 5s. Fmddengys rhai o'r prif ddarnau mewn rbif- ynau dyfodol, yn nghyd ac enwau y beirniaid. Bydd y Programme yn fuan yn barod, yn cynwys yr boll destynau. TESTYNAU YCHWANEGOL. Am yr Awdl oreu ar "Wanwyn Einioes," heb fod dan 300 llinell, na thros 400. Gwobr, ze,5, a chadair gwerth £ 3 3s. Am y Gan oreu i'r "Crwydryn," heb fod dan 60 llinell, na thros 80. Gwobr, £1 10s. Am y G&n a Chydgan oreu, gwel y Programme. Gwobr, jEl Is. Beirniaid y csinu, EOS MORLAIS a LLEW TAWE. Beirniad y Farddoniaeth, y Traathawd, a'r Adroddiadau, ac arweinydd yr Eisteddfod fydd Mynyddog. Bydd y Programmes yn cynwys yr boll fanyl- ion, yn barod erbyn y cyntaf o Ebrill; i'w gael drwy y Post ar dderbyniad dau stamp geiniog. Dros y Pwyllgor, J. DEFYN JONES, Llywydd. R. MANSELL THOMAS, T Trysor- G. R. JONES (Gara/log) t yddion. W.WILLIAMS, Canton House, ) Y„™N D. SKYM, (Detvi Arual), i ° HARMONIUMS! HARMONIUMS! HARMONIUMS! Dymuna Hywel Cynon hysbysu y gellir cael ganddo HARMONIUMS o'r gwneuthuriad goreu am y prisoedd mwyaf rhesymo1- HARMONIUMS o je5 5s. ac ifyny. RHYBUDD O'R SYMUDIAD. DYMUNA I RICHARD JONES, DILLEDYDD, 36, CARDIFF STREET, ABERDARE, Hysbysu ei gwsmeriaid a'r cyhoedd ei fod yn awr wedi symud o'r cyfeiriad uchod i 50, CARDIFF STREET, A thra yn diolch am y gefnogeeth haelfrydig y mae wedi ei dderbyn am y blynyddoedd a aethant heibio, taer obeithio am barhad o'r unrhyw am y dyfodol. Gwerthir ganddo ddillad parod i wrywod a bechgyn mor rhated a chan unrhyw un yn Aberdar. Archebion am ddillad o bob math a gant y sylw buanaf. Cedwir stock dda o frethynau a defnyddiau ereill ar law bob amser. BWRDD Y GOLYGYDD. "NID AUR YW POB PETH SYDD YN DYS* GLEIRIO." Gwen genym beidio cy- hoeddi eich sylwadau ar y testyn uchod. Yr ydym wedi amodi k ni ein hunain i fyw yn heddychol, os gallwn. Trech metel na maint." A chofier pwy ydym-tri gweithiwr tylawd, ac wedi gwneud yr oil ar ein traul ein hunain, fel pe byddai i haner Aberdar farw yfory, na fyddai perthynasau neb o'r meirw hyny ddimai ar eu colled o ran dim a wnaethant mewn cysylltiad a'r D ARIAN. Yr ydym wedi derbyn, heblaw sydd yn y rhifyn presenol, eiddo Athan Fardd ar Synagog yr Ieuddewon,' a'r Angen- rheidrwycld o gael Egwyddorion Sef- ydlog' gan W., y rhai a gant ym- ddangos yn ein nesaf; hefyd eiddo Gomer Llwyd, Hen Forganwgan, Cyf- lafareddwr, Pwy wyt Ti, Un am Hedd- wch, &c., &c. Pob gohebiaethau ac ysgrifau i'r D A 11 IAN i'w cyfeirio :—" Kditor of TAUIAX Y GTWEITHIWR, Aberdare." Pob archebion a thaliadau i'w lianfon i Mills, Lynch, a Davies, Tarian y Gweithiwr" Office, Aberdare.

DAIONI CYFLOG UCHEL.

YN AROS EI DIENYDDIAD.

'LLWYDCOED, ABERDAR"

TRYSORFA CANOLOG ABERDAEf

------MARWOLAETH.