Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

18 erthygl ar y dudalen hon

CYMRO GWYLLT FEL 30RUCH-WYLIWIt…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CYMRO GWYLLT FEL 30RUCH- WYLIWIt YMFITDOL. YSTYKIWYF fod yn ddyledswydd arnaf gydnabod y Oymro Gwyllt a gwobr o barch ar gyhoedd fel Goruchwyliwr Ymfudol gonest a theilwng o ymddiried. Gosodaf ger bron y darlienydd yr hyn a wnaetk yivA. yna 7"; Yn mis Mai, 1874, prynais pass ganddo i fy mherthynasau sydd yn yr Amerig, er mwyn eu oael yn ol i'r Hen Wlad. Yr oedd y i barhau mewn grym am flwyadyn. Ond nid oedd un o'r rhai y codais y pass iddynt yn ewyllysio dyfod yn ol fel yr oeddwn yn meddwl. Ond ciena: f'y mrawd-yn-nghyfraith. yn ei,lle, gaii feddwl y cawsent newid yr enw ar y pass gan Oruehwyliwr y White Star Line yn Chicago, ond gomeddodd y cyfryw un wneud hyny o gymwynas. Ac ar yr 17eg o'r mis diweddaf (Ebrill), cefais iythyr o'r America yn hysbysu yr helynt, a'r pass ynddo yn ol i mi. jSTis gwyddwn yn iawn befch oedd i wneud, gan fod y i >*s ar ben y 25ain o'r mis hwn. Ond juuerfynais anfon y pass at y Cy:_ ia ei hysbysu o'r helynt. An- fonodd yntau lythyr yn ol gyda throa-d y -post, a synais yn fawr wrth. si agor pan ganfyddais pass newydd yn lie yr hen i mi, ac i fod mewn grym am flwyddyn arall, a'r enw wedi ei newid, a hyny heb godi arnaf ond yr hyn a delais am y blaenaf iddo. O 1 »' yn teilyngu diolchgarwch gwre- v if hi Ii tyrthyf amy fath gared- Pwy arall wnelai hyny heb god' yr ail vnnvh, ac yn falch o gael y fautui^ a'r cyle i dynu arian neu anr oddi wrchyi am newid yr enw yn unig, heblaw am y pass newydd am flwyddyn yn mhellach. Bendithion ffawd fyddo yngweiiu ary Oymro, ae hiroes i wasan- aefchn y swydd a'i geriadl yn mhob vstyr. A phwy bynag sydd yn meddwl ymfudo ac am onestrwydd a phob peth yn wyneb agored, cynghoraf hwynt i fyned at y Oymro Gwyllt. Gweinydda iddynt yn egwyddoroi a didwyll. Pe bawn i yn croesi y Werydd unwaith bob mis iddo ef yn nnig yr ymddiri edwn tra byddo yn y swydd.—Yr eiddooh, &c., Tydraw, Jons B. WILLIAMS, Foxhole, Swansea. O.Y.—Profais ef yn ddyn gonesttrwy- adl yn y flwyddyn 1869. Gwasanaethocld yn rhadlon a rhesymol i foddlonrwydd fy mherthynasau y pryd hyny.—J.R.W.

YR EISTEDDFOD IFORAIDD.

LLITH 0 aWM RHONDDA.

! YMADAWIAD DEWI DYFAN.

I HELYNTION Y BEIRDD.I

CROTYN ORITO UIsrWAITH ETO-

TAlsTYfYR NANTMELIN.

Y GOFYNIAD YN CAEL EI ATEB.

Y NEWYDDIADURON.

PWLL LEFEL YR AFON,

LLADRATA FFUGENW.

DAMWAIN ANGEUOL I SIMON JAMES…

AT Y BEIRDD.

.YSGOL Y GRAIG, BRITTON FERRY.

YSGOLDY NEWYDD PENYGRAIG,

IDEUDDEG MLYNEDD YN OL.

DEG AR RUGAIN OED.

PONTYPRIDD.