Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GEORGE'S PILE & GRAVEL ILLS. MEDDTGiNiAETH LISIJSUOL. Y mae y Peleni hyn yn feddyginiaeth BIT AN, A DYOGEL I'R PILES A'R IGRAVEL, Ac luaws o anhwylderau ereill sydd bob amser yn eu canlyn, megvs POEN YN Y CEFN, YSGAFNDER YN Y PEN, Diffyjr Treuliad, Rhwymedd, Llynger Man, Difiyg Anadi, POEN YN YR ARENAU A'R LWYNAU, Surai vn vr Ystumog, Poen dirfawr yn v Coludd- ion, GWAEW, GWYNT, COLIC, Teitalad o bwysau yn y cefn, y lwynau, a gwaelod vr ymysgaroedd, DWFR POETH/DWPR ATALIAD, &o. EHODDANT ESMWYTHAD UNIONGYRCHOL. •otoir y Peleni uchod mewn tr-i o ddulliau givahanol fel y canlyn :— No. 1.-George's Pile & Gravel Pills. No. 2.-George's Gravel Pills. No. 3.-George's Pills for the Piles. Y mae Perchenog y Peleni hyn wedi derbyn dros ddwy fil o Dystiolaethau pwysig i effeithiolrwydd y Feddyginiaeth hon, ac yn eu plith y mae amryw oddiwrth Feddygon enwog. Ar werth mewn blychau Is. I-Id. a 2s. 9d. Zlr un gan bob Fferyllydd parehus yn y Dywysogaeth. Gwellhad rhyfeddol o'r Piles a'r Grave:, wedi i feddypon fethu. Allan o'r Gwladgarwr" am Hyd. 3, 1868. Bam yn glaf lawer o flynyddau gan y Piles a'r Gravel. Braidd yr oeddwn yn alluog i sefyll ar fy uhraed g:1rl y poen a achosent i mi, a'r ysgafn- der yn fy mhen. Fe wnaeth doctoriaid Aberdar a Merthyr eu goreu i mi, ac yr wyf wedi taiu iddynt bunoedd lawer am hyny, ond ni dderbyn- iais fawr lies oddiwrth un o honynt. Prynais flychaid o Georges's Pile and Gravel Pills, a chymerais ddau ddogn o honynt—yr ydwyf yn awr yn ddyn iach.—B. EDWARDS, Cwmdar, Aberdar. Tystiolaeth Meddyg. O'r Tyst Cymreig" am Aivst 26, 1870. Newydd da i'r Claf,— Yr wyf wedi analyso George's Pile and Gravel Pills," ac yr wyf yn cael eu bod yn gyfansoddedig o ddefnyddiau llyseuol. Nid oes ynddynt ddim o natur fetel- aidd. Yr ydwyf o'r farn eu bod yn feddyginiaeth dra gtverthfawr at y doluriau hyny ar gyfer pa rai l/ rnaent wedi eu hameanu. DR. H. PURDON, F.A.S., London. Eto, ar ol rhoddi prawf o'r Peleni, dywed,— Yn ol fy nysgwyliad, y mae y Peleni yn hynod effeithiol at y Piles a'r Gravel. Yr ydwyf wedi rhoddi prawf teg amynt." Forty Gall-Stones passed after taking a few doses of No. 2 Fills. Mr, John Watkin, collier, Llwynypia, Ponty- prid" was afflicted with very painful suppression of Urine, and wag induced to try a box of No, 2 Pills (Pills for the Grave!); after taking a few doses he passed no-less than forty gall-stones Jji/sgicyliadau byth yn cael ei siomi. Mr. GEORGE,— Rbymney, June 14, 1872. Dear Sir,—I have much pleasure in hearing | testimony to the great efficiency of your Pills for Plies and Gravel. I always recommend them with the greatest confidence to mv customers, as being superior to any other Medicine in relieving thos^ ti> uMe-some and painful disorders, and am vca'il "s ipooinied even in most obstinate cases.- I remain, Yours truly, FRANKLIN DIXON, Dispensing Chemist. Pawb yn siarad yn uchel am danynt. Llandilo. Dear Sir,—I have much pleasure in inforfhing vou that the demand for your Pills continues unabated, and my customers, without an excep- tion, speak well of the great benefit they have re- ceived from their use.—Yours faithfully, THOS. HUGHES, Chemist. George's Fills yn givellhau ar ol i bob peth arall fethu. Treherbert. Syr,- Y mae canmoliaeth uchel idd eich Pills yn y lie byn, ac y maent wedi gwellhau llawer ar ol i'bob peth arall fethu.—Yr eiddocb, ISAAC JONES. Bookseller. A Good Cure of a Bad Case. Pen'ralltwen, Newcastle Emlyn. Per. Sir,—I have suffered from Piles and Gravel for four years, during which time I was quite disabled, and never, during this time, had a whole night's rest. I have taken a great quantity of medicine from doctors, but received little or no benefit. I was at last induced to try a box of your Pile and Gravel Pills, and incredible as it may appear, after I had taken but a few doses, I felt as if I had had another body. Encouraged by the effects of one box, I took another, and now I am free from all pain, a living testimony to the miraculous effects of these Pills.- Yours truly, D. WILLIAMS. Gwellhad ar ol dev.ddeg mlynedd o selni oddiwrth y Files a'r Gravel. Garfawr, Lanunda, ger Abergwaun. Anwyl Syr,—Ie, ac anwyl iawni mi hefyd. Yr wyf wedi bod yn ymboeni gan y Piles a'r Gravel, yn nghyd a selni mawr ar rai amserau yn dufewnol, am Itua deuddeg mlynedd, ac am y pump mis olaf cyni mi gael gafael ar eich peleni chwi, yr oeddwn wedi fy llwyr gaethiwo i aros yn y ty. Yr oedd y fath boen gofidus yn fy ngholuddion, fy ngbylla, a'm ysgyfaint, a poen mawr yn fy mhen, ao yn feddw gan bendro, fel nas gallwn amgyffred pethau yn eu lliw a'u llun priodol; mewn gair yr oeddwn wedify llwyr andwyo gan boen a selni, fel nas gallwn gredu fod modd i mi byth wella; ond diolch i Awdwr pob daioni, a pbarch i chwithau. Yn mhen bythefnos, drwy ddefnyddio eich Peleni yn ol eich cyfarwyddyd, yr oeddwn yn gallu dilyn fy ngalwedigaeth gydag egni a phleser. Yr oeddyat yn fy ngwelia braidd heb yn wybod i mi, gan y modd tawel ac esmwyth yr oeddynt yn gweitfcredu arnaf. Yr oedd fy nghyfansoddiad wedi myned mor oer a chlai, ond drwy barhau i'w cymeryd, y maent wedi fy adferyd i'm gwres fel cynt, ac yr wyf felyn dyfod yn ieuanc o'r newydd.—Ydwyf, yrdddocb, DAVID DAV1ES. I 1 GWELLHAD UNIONGYKCHOL. Y Feddyginiaeth Boblogaidd. BLACK CURRANT SYRUP WHITE- Xw y feddyginiaeth oreu a ddarganfyddwyd erioed er gwella Peswch ao Anwyd, Dartbdedig- aeth, Diffyg Anadl, Asthma, Brest Gyfyng, Dolur Gwddf, Crygni, Colliad Llais, Influenza, &c., &c. Yn y gauaf, pan aflonyddir personau a pheswcb sychlyd, gyda gogleisiad yn y gwddf, rhydd "Black Currant Syrup" White es- mwythad uniongyrcbol; a thafla tfwrdd pob Ilysnafedd, pa un ai tenau, tew, neu linorog, gan gynyrchu nnadliad rbydd, amddifadiad o boen, a chw>og adfywiol. Gweler y tystiolaeihau amgauedig gyda phob potel gyda golwg ar effeitbiau gwellhaol y FEDDYGINIAETH ANFFAELEDIG HON. Tystiolaeth ddiweddar. Eglwys Cwmin, Meh. 19eg, 1874. Anwyl Syrs,—Y mae eich Black Currant Syrup at y peswch yn ddarpariaeth enwog. Y mae wedi gwneud rhagor o ddaioni, ac wedi rhoddi i mi well gorphwysdra yn y-nos, nag unrbyw beth ydwyf fi wedi gymeryd hyd yn hyn.—Yr eiddoch yn gywir, J. R.TAYLOR. Y mae anoedd o Dyatiolaethau wedi eu derbyn. Danfona Fferyllwyr at y Percbenogion, gan siarad yn y modd uchelaf am y Syrup hwn. Ar werth gan yr lioll Fferyllwyr, mewn poteli Is. ljc. a 2s. 9c. yr un. Ar werth heiyd yn gyfanwerth gan boll Dai Meddyginiaeth Freintiedig. Darparedig yn unig gan WHITE BROTHERS, Chemists, 7, Guildhall Square, Carmarthen, DALIER SYLW.—Y mae yn ysgrifenedig ar yr amlen tuallan gan y Percbenogion-" White Brothers ac y mae 11 White's Cough Syrup wedi ei argraffu yn y gwydr heb yr hyn nid oes yr un yn gywir. A. BENNETT, PLUMBER & GAS FITTER, 19, HALL-STREET, ABERDARE. BEGS to inform the Gentry and inhabitants of Aberdare that he has OPENED in the above branches, and hopes, by strict attention to business, good workmanship, combined with moderate charges, to receive a share of their patronage. All Orders punctually attended to. Plumbing and Gas Fitting done on the most approved principles [4 Fresh Supply of CHEAPi DRAPERY. RIIYS ETNA JONES Just received another delivery of Carpets, Flannels, Sheetings, and other Cheap Drapery Goods, which were cleared in the first week of sale. READY-MADE CLOTHING. FFEITHIAU PWYSIG! Adferiad o Afiechyd, ac Ataliad Anhwylderau Poenns. WHITE'S PILL OF HEALTH (CAERFYRDDIN), BREINTIEDIG i'r Croen a'r Gwaed, a thrwy IP) drefniant newydd y maent yn HOLLOL DDI-FLAS. Cymeradwyir y Peleni hyn yn gyffredinol fel meddyginiaeth ragorol a diffael mewn achosion o Anhwylderau Geriaidd, Diffyg Treuliad Ym- borth, Gwynt yn yr Ystumog, Rhwymiad y Corff, Pendrondod, Llosgfa yn y Cylla, Dolur y Pen, Ddwyfron, y Cefn, neu y Lwynau, Dolur yr Afu, Gwynebpryd Llwydaidd, Gorguriad y Galon, Colic, Pendduon, Diffyg Archwaetb, Saldra, &c. Y maent yn anmhrisiadwy mewn achosion o glefyd y croen a'r gwaed. Ar werth gan yr holl Fferyllwyr, mewn blyebau 7Jo. a Is. lie. yr un; neu yn rbydd drwy y post am naw neu bumtheg o bostage stamps ceiniog, drwy anfon at y perchenogion. WHITE BROTHERS, Chemists, 7, Guildhall-square, Carmarthen. Gellir cael gweled tystiolaethau afrifed gan y Perchenogion. Er arbed lie, gosodir gerbron y dyfyniadau canlynol o lythyrau yn unig:— Eich Peleni Iechyd chwi rhag anhwylderau geriaidd a'r losgfa yn y cylla yw y goreu a gymerais erioed." "Darfui mi gymeryd eich Peleni Iecbyd chwi fel y gorchymynwyd, a chefais waredigaeth hynod." (Anhwylder—diffyg treuliad a dolur yr afu.) Ateba Peleni White yn dda mewn achosion o ddolur a phendrondod yn y pen, a symudant rhwymiad y corff." "Foneddigion,—Darfu i'r Peleni a roddasoch i mi lwyr wella fy nghylla, a symudasant y dolur a deimlwn yn fy ysgwyddau." "Y mae eich Peleni yn anmhrisiadwy. Symudir anhwyldeb geriaidd, a gwynt yn yr ystumog, gydag un dogn." Yr wyf yn hoffi eich peleni chwi yn fwy nag unrhyw rai ereill wyf wedi eu cymeryd rhag anhwylderau geriaidd a dolur yn y pen. Dewisa fy ngwraig hwynt hefyd o flaen unrhyw beleni ereill." Y mae yn dda genyf i gymeradwyo eich Peleni Iechyd chwi; atebant yn dda, a gweddant j'm cyfansoddiad yn well nag unrhyw beleni ereill ag wyf wedi gwneud prawf o honynt; y maent yn dyner ac yn adgyfnerthol." l2 Ar werth mown blychau He. a Is. I I c. yr un. 2 z "LLAWLYFR Y GLOWR:" sef TRAETHAWD ATHRONYDDOL AC YMARFEROL, R Wyntyllind Ansawdd a phriodoleddau y nwyun a geir mewn HI wngloddiau; Daearfesuriaeth yn nghyd a llaaws o Dafleni a Rheolan (formukej buddiol eu gwybod, wedi eu symleiddio. Hefyd, crynodeb o hanes dechreuad a chynydd y fasnach lô, &e, &c. Mewn Amlen, Is. 6c., Lliain, 2s. CYHOEDDEDIG GAN I. JONES, ARGRAFFYDD,TREHERBERT. RHYS ETNA JONES. GWERTHU ALLAN DILLAD PAROD I BLANT, BECHGYN, a GWYR, dan y COST PRICE. UMBRELLAS A RIBS WHALEBONE, COTIAU INDIA RUBBER JACKEDI BRETHYN I FENYWOD AC I BLANT, &c. RHYS ETNA JONES. [ Gweithiau Cymreig y diweddar Barch. John Mills, Llundaiai. Cyhoeddedig ac ar werth gan Michard Mills, Llanidloes, i'w cael gall y Meistri Hughes a'i Fab a chart yr holl Lyfrwerthwyr. Y PERL YSGRYTHYROL; neu agoriad i wybodaeth o'r Beibl. Y Pedwcrydd Argraffiad. Pris Is. 6c. DAEARYDDIAETH YSGRYTHYROL; yn cynwys desgrifiad o holl wledydd y Beibl, yn neillduol gwlad Canaan, yn nghyd a Mynegai cyflawn i'r holl leoedd a enwir yn y Beibl. Lliain, 3s. GEIRLYFR YSGRYTHYROL; yn cynwys eglurhad ar darddiad ac ystyr y geiriau a ddef- nyddir yn y Beibl; yn nghyd ag Arweindraeth ar Gyfansoddiad y Gymraeg. Ail argraffiad. Amlen, Is. 2g. GRAMADEG CERDDORIAETH. Y ped- werydd argraffiad, yn cynwys eglurhad Athronyddol ac Ymarferol ar y Wybodaeth Gerddorol. Pris, mewn llian, HYFFORDDWR YR EFRYDYDD; sef cyfarwyddyd i gyrhaedd dysg, gwybodaeth, a rhinwedd. Pris, mewn lliain, 3s. PALESTINA; sef hanes taith i Wlad Canaan. Mewn lliain, 7s.; mewn French Morocoe, a Marble Edges hardd, 8s. 6ch. IUDDEWON PRYDAIN; sef eglurhad ar Arferion Teuluaidd, Defodau Crefyddol, ac Agwedd Gymdeithasol Iuddewon y wlad hon. Amlen, Is. Y fANOR; sef arweiniad i egwyddorion ac ymarferiad Cerddoriaeth. Y ddegfed fil, 6c. DARLITH AR GERDDORIAETH GYM- REIG; sef adolygiad af Hanes a Nodwedd Cerddoriaeth GenedTaethol y Cymry o amser y Derwyddon. Pris, 6ch. Y SALMYDD EGLWYSIG; sef casgliad o Salmau a Hymnau at wasanaeth teuluaidd. Ailargraffiad. Mewn lledr a gilt edges, Is. DARLUNIADUR AN1AN YDDOL; sef eglur- had manwl ar Seryddiaeth, Daearyddiaeth, a Daeareg; ac yn cynwys tua 80_ o Arluniau Eglurbaol, gan Edward Mills, lliain 5s. CERDDOR YR YSGOL SABBOTHOL a'r BAND OF HOPE; sef casgliad o donau cyfaddas i blant yr Ysgol Sabbothol a'r Band of Hope, gyda geiriau Cymraeg a Saesoneg, gan R. Mills, Is. Y CERDDOR DIRWESTOL; yn cynwys Tonau ac Antheniau at wasanaeth Dirwest, gan R. Mills, 6ch. PA FODD I DDEWIS GWRAIG; wedi ei gyfieithu o'r Pedwerydd Argraffiad Saesoneg. Y mae y llyfr byeban hwn wedi ei gymeradwyo gan y gweinidogion enwocaf yn mysg y Saeson, fel un o'r byfforddiadau goraf i bobl ieuainc gyda golwg ar newid eu sefyllfa. Pris 4c. TRAETHAWD AR Y SABBOTH gan Dr. Wardlow. Ni ddylai yr un aelod o'r Ysgol Sabbothol fod heb y llyfr hwn. Pris, 3c. DIM AMSER I' W GOLLI; sef traethawd i'r bobl, gan y Parch. Dl. Rowlands, M.A., Bangor. Pris 3c. [5 JONES A'I MAB, Argraffwyr, Llyfrwerthwyr,$e. Swyddfa'r "Aberdare Times." 31, CeMMEReiAL PLAOE, ABERBAR, ABDYMUNANT bysbysu y cyhoedd yn gyffredinol eu bed yn cadw ar werth bob math o lyfrau Cymreig a Saesoneg, yn nghyd a llyfrau cyfrifon (account books) at bob gwasan- aeth. Hefyd, cyflawnder Ð Stationery, Fancy Goods, &c. Mae y Llyfrau Cymreig canlynol ganddynt am y prisoedd isod £ s. d. Geiriadur Bywgraffyddol o Enwogion Cymru, gan y diweddar Barch. J. T. Jones, yn 2 Gyf., lliain 1 6 0 Eto yn rhanau 140 Geiriadur Duwinyddol Jones, Ponybont, yn rhanau. 016 0 Esboniad Burkitt ar y Testament Newydd. 110 Ettoynrhwym 1 10 0 Esboniad y Parch. Christmas Evans ar Lyfr y Datguddiad Geiriadur Duwinyddol ac Ysgrythyrol J. T. Jones 0 6 0 eio. 0 Hanes y Nef a'r Ddaear, eto 013 0 Daearyddiaeth Ysgrythyrol, eto 013 0 Parhad mewn gras, eto "fH .006 Hanes Alfaed Fawr, &c., eto 0 1 0 Treithawd ar y Geri Marwol, eto 0 0 3 Sylwadau P. Williams ar y Beibl 0 3 9 Eto, yn rhwym o 6 0 Eos Ceiriog, sef Casgliad o Ber Gan- iadau yr enwog Fardd, Huw Morris, gan y Parch. Walter Davies, Manafon 2 Gyf. 0 6 0 Treithawd ar y Prynedigaeth, gan Dr. Lewis 0 0 6 Oratorio MorTiberias 0 8 0 Drych i Blentyn, gan y diweddar D. Evans, Penygraig, y dwsin 0 0 9 Rhodd Mam, y dwsin 0 0 6 Udgorn Seion (Llyfrau Tonau) 0 2 6 Clorian y Cysegr 0 3 6 Eglwys Crist, gan y Parch. H. Jones, Caerfyrddin 0 3 6 Cofiant y Parch. W. Havard 0 1 0 Hanes Bywyd Henry Jenkins 0 1 0 Archebion drwy y Post a gant y sylw many laf. Gyhoedder ynfuan, Hanes Bywyd y diweddar Barch. John Mills, Llundain. Gan ei Frawd RICHARD MILLS, Llanidloes. BYDD y llyfr yn cynwys heblaw hanes ei fywyd llafurfawr, amryw o'i gyfansodd- iadau mewn Rhyddiaeth a Barddoniaetb, nad ydynt wedi ymddangos o'r blaen, yn y Gymraeg na'r Saesneg. Fresh Supply of CHEAP DRAPERY. RHYS ETNA JO M Just received another delivery of Carpets, Flannels, Sheetings, and other Cheap Drapery Goods, which were cleared in th £ first week of sale. READY-MADE CLOTHING. Llyfrau a Thraethodau yn yr Iaith Gymraeg. YN ngwyneb yr angen mawr sydd wedi ei JL hir deimlo yn Ngbymru am lyfrau a thraethodau mwy deniadol a phoblogaidd ar gyfer yr Ysgol Sabbothol, Llyfrgelloedd Cynulleidfaol, a darllenwyr yn gyffredinol, mae Pwyllgor CYMDEITHAS Y TRAETHODAU CREFYDDOL wedi pendertynu cyhoeddi,— 1. Traetbodyn Cymreig newydd bob mis (dar- luniadol gan mwyaf). 2. Cyfrolau bychain i'w gwerthu am Is. neu Is. 6c.—un bob tri mis yn cynwys Ystoriau Dar- luniadol, Bywgraffiadau Enwogion Cymreig, Pynciau Hanesyddol a Desgrifiadol, &c., &c. Y gyfrol gyntaf yn barod yn louawr,— Dinasoedd Colledig wedi eu dwyn i oleuni" -mewn lliain hardd, pris Is. 3. Sypynau o lyfrau bychain darluniadol, a rbai lliwiedig, cyfaddas fel gwobrwyon yn yr Ysgol Sabbothol. Dau sypyn yn barod yn Ionawr, chwe' cheiniog yr un, gyda darluniadau lliwiedig hardd. 4. Cyfresi o Ddarluniau gyda Darlleniadau; Cardiau gydag Arwyddeiriau a Thestynaa, i'w crogi ar furiau ysgolion ac ystafelloedd cartref. Mae y Traethodau canlynol o'r Gyfres newydd eisoes yn barod: — 1. Damwain y Rheilffordd yn Abergele, 2s. y cant. 2. Ystori y Pysgotwr, 2s. y cant. 3. Yr Hen, Hen Stori (ar y laf o Ionawr), 2s. y cant. Gellir cael y Gofres (Catalogue) yn cynwys y rhestr o'r llyfrau Cymraeg sydd eisoes wedi eu cyhoeddi gan y Gymdeithas, yn rhydd trwy y post, dim ond anfon am dano. Fel gwarant o werth y llyfrau a gyhoeddir, gellir hysbysu fod y boneddigion canlynol wedi cydsynio i weithredu fel Pwyllgor y Cyhoedd- iadan :-Parcb. J. Griffiths, Periglor, Castellnedd; Parch. D. Howells, Caerdydd Parch. Ddr. Rees, Abertawe Parch. R. Parry, Llandudno Parch. Ddr. Thomas, Pontypool Parch. H. Jones, Llangollen Parch. Ddr. Edwards, Bala Parch. W. Williams, Abertawe. Golygydd: Parch. Thomas Levi, Abertawe. CYMDETTHAS Y TRAETAODAU CREFYDDOL Llundain, 56, Paternoster Row, and .164, Piccadily Manchester, 100, Corporation Street; Brighton, 31, Western Road. A'r holl Lyfr- werthwyr Cymreig. YN AWR YN BAROD. HANES BYWYD A THEITHIAU DR. LIVINGSTONE. CYHOEIfDEDIGgan REES LEWIS, C Swyddfa "Y FELLTEN," Merthyr. I'w gael gan yr holl Lyfrwerthwyr. [6 Mewn Lliain hardd, pris 2s.; drwy post, 2s. 2g. IECHYD RHAD A NATURIOL! Teml Iechyd, neu Turkish Baths Merthyr dan lywyddiaeth Mr. Atkins. PRISOEDD Dosbarth Blaenaf, o vtlyth vn y boreu hyd dr y prydnawn, 2s. Ail ddosbarth o dri yn y pryd nawn hyd saith yn yr bwyr, ls. Gwrywod dyddiau LIun, Mercher, Iau, a Sadwrn. Menywod, dyddiau Mawrth a Gwener. Plunge a Shower Bath o'r mathau goreu am 6ch. yr un. Hot Water Bath, y dosbarth cyntaf Is.; ail ddosbarth, 6ch. Y mae digon o dystiolaethau, fel y gellid cyhoeddi cyfrol ar les y Baths, mewn achlysuron cyffelyb i Guriad y Galon, y Gymalwst, Dropsy Poen yn y Cefn, ac Anwydau o bob math. Nid cymeryd moddion ydyw, ond gwellhad naturiol, nad yw yn gwneud niwed mewn unrhyw amgylchiad o gwbl. Y mae Mr. Atkins hefyd yn ddiweddar wedi cynllunio ychwanegiad pwysig at y Baddau, yr bwn ychwanegiad sydd yn dra gwerthfawr i'r rhai sydd yn cael eu blino ag anhwylderau yn eu cymalau, yn gymaint ag y gellir dwyn gwres ychwanegol at rai rhanau o'r corff heb i'r pen gael dyoddef o'r cyfryw wres. Bydd yn rhaid talu. chwe cheiniog yn ychwanegol i'r rhai fydd am wneud defnydd o'r ychwanegiad newydd a phwysig hwn. r7 SIOP YMBORTH RHATAF YN ABERDAR. EWCH I SIOP Y BONT HAIARN am y Caws goreu. EWCH i SIOP Y BONT HAIARN am y JLJ Cig Moch goreu. EWCH i SIOP Y BONT HAIARN am Ymenyn goreu Cymru. EWCH i SIOP Y BONT HAIARN am y Can goreu. EWil? 1 SI0P Y B0NT HAIARN am y TEA goreu. One Found of very Fine Tea in an Ornamenta. and hgured l'ea Caddy, at 3s. each. Half-a-pound of extra line Tea, in an Orna mental Tea Caddil, at Is. 8d. each. These caddies wilt make a vor handsome and suitable Christmas presents. GORUCHWYLIWR D. R. EVANS. Cofiwch y Cyfeiriaid: SIOP Y BONT HAIARN, ABERDAR. C. SCHWERER, Watchmaker, Jeweller, Silversmith, Optician, &c., &c., 18, Commercial-street, Aberdare. SCHWERER'S WATCHES to suit all classes s of Purchasers. SCHWERER'S WATCHES of the best S English and Foreign make. SCHWERER'S GOLD PATENT LEVERS S from £10 10s. SCHWERER'S SILVER PATENT LEVERS at £ 4 4s., £ 5 5s.. up to £ 7 7s« Q CHWERER'S GOLD GENEVES £ 4 4s.s s X5 5s., up to £10 10s. SCHWERER'S WATCHES are always vs ready for use, being ski]fully timed and adjusted. Purchasers cannot do better than send to me for a Watch, which will be supplied or forwarded to any address on receipt of P.O.O. SCHWERER'S EIGHT-DAY CLOCKS. O Ordinary Clocks, Timepieces, &c,, of 4the best and newest design. QCHWERER'S SILVER GOODS in great S variety. QCHWERER'S ELECTRO-PLATE of the 0 newest and best description. SCHWERER S great stock of Spectacles, com- s prises all kinds in Gold, Steel, and |SheIl Frames. SCHWERER repairs all kinds of Watches, 0 Clocks, Jewellery, Plate, &c., in the best style. SCHWERER begs respectfully to thank the Public for their past patronage, trusting a continuance of the same. QS ydych am Oriadur o'r fath oreu ewch at C. SCHWERER, 8j Commercial Street, Aberdare., Y STOCK FWYAF YN NEHEUDIR CYMRU 0 DDILLAD PARQD FF ASIYNOL Overcoats yn Siop Copeland. Yachting Jackets yn Siop Copeland. Dillad i Wrywod yn Siop Copeland. Dillad i Fecbgyn yn Siop Copeland. Trowseri yn Siop Copeland. Wascodi o groen Morlo a Brethyn yn :Siop Copeland. Dillad Waterproof yn tSiop Copeland. Hetiau, Capiau, Crysau, Coleri, Ties, &c., yn SIOP A. COPELAND, Dilledwr, 9] 6, Commercial Place, Aberdare. YR YSTORFA LLESTRI RHATAF YN ABERDAR. OS ydych am Lestr at wasanaeth dyddiol eich Teulu ewch at J. JONES, NO. 4, Canon- Street, Aberdar. OS ydych am Lestri parch o'r defnydd a'r gwneutburiad goreu, ewch at J. JONES, No. 4, Canon-street, Aberdar. OS ydych am Lestri o wahanol cynlluniad, ewch at J. JONES, NO. 4,° Canon-street, Aberdar. OS ydych am Anrhegion Priodasol defnyddiol ac addumol, ewch at J. JONES, NO. 4, Canon-street, Aberdar.' OS ydych am Deganau Plant o bob math, ewch at J. JONES, NO. 4, Canon-street, Aberdar. Cofiwch y Cyfeiriad- No. 4, CANON-STREET, ABERDARE. [10 Printed by Mitis, LYNCH, & DAVIES, at their Steam Printing Works, Iron Bridge Shop, Commercial Street Aberdare. FRIDAY, MAY 14TH, 1875.