Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

mm.i} FASHIONS, IS75. HENRY LEWIS HAS NOW IE-OPENED his SHOWROOMS WITH THE LATEST NOVELTIES IN HILLINERY, COSTUMES, SKIRTS, MANTLES, DRESSES, SILKS, FANCY GOODS, &-c. 11 j Commercial Place, ABE R DARE. COFFINAU RHAD!! DYMUNA SAMUEL MORRIS, 64, BUTE STREET, ABEPDAB, HYSBYSU y cyhoedd yn .g^itredinol ei fod JjL yn awr yn barod i ymgymeryd a gwneud unrhyw fath o GOFFINAU, a hyny mor isel lieu is na neb arall yn y cymydogaethau. Y mae yn teimlo yn wir ddiolchgar i'r cyhoedd am y gefnogaeth y mae wedi ei chael yn ystod yr ugain mlynedd diweddaf, gan obeithio y bydd iddo gael parhad o'r cyfryw gefnogaeth am y dylodol. YN EISIEU, DEUDDEG o Deilwriaid ar unwaith. Ymofyner a R. EVANS, Compton House, Llanidloes. SUIIEE FASHIONS, I875. WlVI. SARVIS, ABERDARE, BEG-S to announce that, having com- pleted his arrangements for the Season, he has commenced showing, on SAT, UK DAY LAST, MAY 8th, And following days, all the most R E C EN T NOVELTIES In the Leading Departments: — MILLINERY! MANTLES! COSTUMES! j i1 SHAWLS! U SILKS! DRESS MATERIALS! GLOVES! A y ;ji> h¡:t ¡- FLOWERS! FEATHERS! &c., &c., Soliciting tlte favour of a Call. P.S.—W. S. begs to inform his Friends, Patrons, and the Public generally, that he has not issued Circulars this Season, and hopes that they will accept this mode of announcing his return from the Markets. NOTIC E 11 G. GEORGE, MILL STBEET, .a FOR NEW BONNETS & HATS! MANTLES! DRESSES! ;rr SKIIITS! -L.OjL&V V ''f Ib97/ I>si'pARASOLS f'?v-f v ibborii ny &c., &c- onof! SHOW-ROOM now OPEN, SATURDAY MAY 8th, 1875. And will continue so until the close 'of the Season. GOHIRIAD EISTEDDFOD IFORAIDD ABERDAB. MEWH pwyllgor cyffredinol a gynal iwyd yn Calraria Hall, j 3lain cynfigol, pen- derfynwyd GOHIRIO dydd cynaliad yr Eisteddfod. Bydd i'r Pwyllgor benodi yr adeg, yn nghyda thestynau ychwanegol, &c., mor fuan ag y terfynir yr anghyd- welediad presenol. Hyderir na thram- gwyddir neb o herwydd yr angenrheid- rwydd hwn. Ar ran y Pwyllgor, D. R. LEWIS, Ysg., 19] 33, Wind-street, Abeidare. GAN mai yn Aberdar y cynelir Cynadledd Flynyddol yr Undeb Iforaidd atn y flw\dd- Y-P nesaf, bydd i EISTEDDFOD FAWREDD- OG gael ei chynal gan Iforiaid y DoHparth y dydd blaenorol i'r Gynadledd, sef y LLTJN cyntaf yn GORPHENAF. Prif Destynau. I'r Cor, heb fod dan 150 o rif, a gano yn oreu "Bendigedig fyddo Arglwydd Dduw Israel," gan J. Thomas, Blaenanerch. Gwobr J670, yn ngbyda baton ardderchog i'r arweinydd. Am y Traetbawd goreu ar Safley Gweitb- iwr yn y Cyfansoddiad Prydeinig." Gwobr £10 10s. RHYBUDD!! MYNYDD Y GARN GOGH. BYDD MASS MEETING iV gynal ar y mynydd uchod, Prydnawn DYDD SADWKN NESAF, yr 22ain cyfisol, am 3 o'r gloch. Dymunir ar bawb glowyr o fewn cyrhaedd i wneud ymdrech i fod yn bresenol, gan y bydd yno bethau o bwys i ymdrafod a hwynt. Dysgwyliry bydd yno ddieithriaid i anerch y cyfar- fod. Bydd y cyfarfod yri rhydd i bawb. W. ABRAHAM. HARMONIUMS! HARMONIUMS! HARMONIUMS! Dymuna Hywel Cynon hysbysu y gellir cael ganddo HARMONIUMS o'r gwneutburiad goreu am y prisoedd mwyaf rbesymol- HARMONIUMS o jE5 5s. ac i fyny. HYSBYSIAD. YN EISIEU, Bachgen o ddilledydd, Y o 15 i 20 oed. Cyflog da. Ymholer yn bersonol, neu drwy lythyr, a Mr. D. EVANS, Tailor Draper, Gwauncaegur- wen, Brynaman, R.S.O. TO THE INHABITANTS OF FERNDALE. WILLIAM WILLIAMS begs to in- w form the inhabitants of Ferndale that he has just received a supply of wood for making Coffins. They will be made according to the sizes required. Also they will be as cheap as possible, and will be made at a short notice. 15, Pontypridd Road, Ferndale. HYSBYSIAD. CYNELIR CYFARFOD CYFFRED- INOL o boll aelodau pertliynol i Fund Level yr Avon," Abenianl., yn Vestry Nazareth, nos LIJN, yr 8lain o Fai. Taer ddymunir ar bawb i fod yn bresenol. D. L. THOMAS, TRYSORYDD. R. ASHTON, YSG. BWRDD Y GOLYGYDD. Y MAE yma aiiiryw y sgri fau wedi dyfod i law, ac yr ydym wedi. metliu en rhoddi i mewn yr wytbuos hon, ond a gant ymddangos yn ein iiesaf, ac yn eu plith, UcheJgais a'i Drawsar- glwyddiaeth, Adgonon am Merthyr, &c., &C. rdM:I Pob gohebiaethau ac ysgnfau i'r DARIAN i'w cyfeirio :—" Editor of TARIAN Y GWEITHIWR, Aberdare." ^ob archebion a thaliadau i'w hanfon i Mills, Lynch, a Dayies, "Tarian y Gweithiwr" Office, Aberdare.

BETH YW GWERTH UNDEB ?

ABERAFON.

Family Notices