Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GEORGE'S File & ILLS. MSDDYGINIAETH XYSIEUOL. Y mae y Peleni hvTi yn feddvginiaeth BUAN, A DYOGEL I'R PILES A'R f GRAYEL, Ac luaws o anhwylderau ereill sydd bob amser yn eu canlyn, meg-ys POEN YN Y CEFN, YSGAFNDER YN Y PEN, Diffyg Tredliad, Rhwymadd, LIynger M&n, Diffvg Anadl, POEN'YN YR ARENAU A'R LWYNAU, Surni vn yr Ystumog, Poen dirfa-wr yn y Coludd- ion, GWAEW, GWYNff COLIC, Teimlad o bwysau yn y cefn, y lwynnu, a gwaelod yr ymvsgaroedd, DWFR POETH, DWFR ATALIAD, &c. RHOD:DANT ESMWYTHAD UNIONGYRCHOL. Parotoir y Peleni uchod mewn tri o ddidliau gwahanolfel y canlyn;- No. l.-Georgfe's Pile & Gravel Pills. No. 2.-George's Gravel Pills, No. 3.-George's Pills for the Piles. Y raae Perchenog y Peleni hyn wedi derbyn dros ddwy fil o Dystioiaethau pwysig i effeithiolrwydd y Feddyginiaeth hon, ac yn eu plith y mae amryw oddiwrth Feddygon enwog. Ar werth mewn blycht!'llls.lid. a 2svJ9<?. yr tax gan bob Fferyllyddparehus yn y Ihjwyscgaeth. Qmtlhad rhyfeddol o'r Files «> Gravei wedi i feddygon fethu. Allan o'r Gwladgarwr" am Hyd. 3, 1868. BlIUl yn glaf lawer o flynyddau gan y Piles a'r Grave!. Braiddyr oeddwn yn tiliuog i,.sei'yll ar fy nhraed gan y poen a achosent i mi, arr ysgafn- deryn fy mhen- Fe wqaeth dootoriaid Aberdar a Merthyr eu goreu i mi, ac yr wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am hyny, ond ni dderbyn- iais favvr lies oddiwrth un o honynt. Pr.vnais flychaid o Georges's Pile and Gravel Pills, a cbyraerain ddau ddogn o honynt-yr ydwyj yn awr yn ddyu. iach.—B. EDWARDS, Cwmdar, Aberdar. ——— Tystiolaeth Mecldyg, O'r Tyst Cymreig am Awst 26, 1870. Newydd da i'r Claf,—Yr wyf wedi analyso George's Pile and' Gravel Pills," ac yr wyf yn cael eu bod yn gyfatisoidedig o ddefnyddiau llvseuol. Nid oes ynclilynt. dditn o natur fetel- aidd. Yr ydwyf o'r fern; eu bod yn feddyginiaeth dra gwerthfaior at y doluriau hYJlyar gyfer pa rai y maent wedi eu hnmccmu: DR. H. PURDON, F.A.S., London Eto, ar 01 rhoddi prawf o'r Peleni, dywed,— "Yn ol fy i!yr>gwyIiV,d, y mae y Ppleni yn hynod effeithiol at y Pjles a r Gravel. Yr ydwyf wedi rhoddi prawf teg- umytiJv" Forty Gall-Stones passed after taking a few T doses of jVc. 2 Pills. Mr. John Waikin, collier, Llvrynypia, Ponty- pridd, was 'afflicted with very painful suppression of C:!Ct-, aad was induced to try a box of No. 2 Pills (Piils for the- Gravel); after taking a few doses lie passed no less thanforty gali-stones. IJ¡;-s:7wy!iadaz¡ byth-yn cael ei siomi. 1\Ir. GEORGE,-1— Rhymney, June 14, 1872. Dear Sir,-I have much pleasure in bearing testimony to tb6gre"t efficiency of your Pills for Pile* and Gravel I always recommend them with the greatest confidence to lilY customers, as being superior to any other Medie ne in relieving those trouble-some and painful disorders, and am rarely disappointed men in most obstinate cases.- I remain, yours truly, FRANKLIN DIXON, Disposing Chemist. Paivb yn siarad yn uchel am danynt. Llandilo. Dear Sir,—I have much pleasure in informing I you that the demand for your Pills continues unabated, and my customers, without an excep- tion, speak well of the great benefit they have re- ceived from their MM.—Youra faithfully, THOS. HOGHES, Cttemlst. George's Pills yn gicetthau ar ol i bob peth arall fethu, Treherbert. gy!—Y mae canmoliaeth uchel idd eich Pills yn y lie bvn, ae y maent wedi gwellhau llawer ar ol i bob peth avail fethu.—Yr eiddoch, ISAAC JONES. Bookseller. A Good Cure vf a Bad Case. Pen'ralltwen, Newcastle Emlyn. Dear Sir,-l have suffered from Piles and Gravel for four years, during which time I was quite disabled, and eevgr, during this time, bad a whole night's rest. I have taken a great quantity of medicine from doctors, but received little or no benefit. I was at last induced to try a box ef your Pile and Gravel Pills, and incredible as it may appear, after I had taken but a few doses, I felt as if I had had another body. Encouraged by the effects of one box, I took another, and now I am free from all pain, a living testimony to the miraculous effects of these Pills,—Yours truly, D. WILLIAMS. Qxeellhad ar ol deuddeg mlyneddo selni oddiwrth y Piles a' r Gravel. Garfawr, Lanunda, ger Abergwaun. Anwyl Syr,—Ie, ac anwyl iawn i mi hefyd. Yr wyf wedi bod yn ymboeni gan y Piles a'r Gravel, yn ngbyd a selni mawr ar rai amserau yn dufewnol, am ^tua deuddeg mlynedd, ac am y pump mis olaf cyn i mi gael gafael ar eich peleni ühwi, yr oeddwn wedi fy llwyr gaethiwo i aros yn y ty. Yr oedd: y fath boen gofidus yn fy Bgholuddion, fy ngbylla, a'tu ysgyfaint, a poen mawr yn fy mhen, ac yn feddw gan bendro, fel nas gallwn amgyffred pethau yn eu Iliw a'u lltin priodol; mewn gair yr oeddwn wedify llwyr andwyo gan boen a selni, fel nas gallwn gredu fod modd i mi byth wella; ond diolch i Awdwr pob daioni, a pharch i chwithau. Yn mhen bythefnos, drwy ddefnyddio eich Peleni yn ol eich cyfarwyddyd, yr oeddwn yn sallu dilyn fy ngalwedigaeth gydag egni a phleser. Yr oeddyat yn fy ngwella braidd heb ya wybod i mi, gan y modd tawel ac esmwyth yr aeddvnt yn gweithredu arnaf. Yr oedd fy ngbyfansoddiad wedi myned mor oer a chlai, ond drwy barhaii i'w cymeryd, y maent wedi fy adferyd i'm gwres fel cynt, at yr wvf fel yn dyfod yn ieuanc o'r newydd.—Ydwyf, yryeidi4, DAVID DAYIES. 1 GWELLHAD UNIONGYRCHOL. Y Feddyg-iniaeth Boblogaidd. BLACK ClJliKAST SYRUP WHITE. Yw y feddyginiaeth oreu a ddarganfvddwyd erioed er srwella Peswch ae Anwyd, Dartudedig- aetb, Diffyg Anadl, Asthma, Brest Gyfyng, Dolur Gwddf, Crygni, CoBiad Llais, Influenza, &c., &c. Yn y gauaf, pan aflonvddir personau a phesweb sy.clilyd, gyda gogleisiad yn y gwddf, rhydd "Blitnk Currant Syrup" White es- mwythad uuiyngyrchol; a tbafla ffwrdd pob Ilysnafedd, pa un ai tenau, tew, neu linorog, gan gynyrchu anadliad rbydd, ainddifadiad o boenj a chwsg adfywioi. Gweler y tystiolaetbau amgauedig gyda phob potel gyda golwg ar effeitbiau gwellhaol y FEDDYGINIAETH ANFFAELEDIG HON. Tystiolaeth ddiweddar. EgIwys CwmiD, Meh. 19eg, 1874. Anwyl Syrs,—Y mae eich Black Currant Syrup at y peswch-yn ddarpariaeth enwog. Y mae wedi gwneud'riiagor o ddaioni, ae wedi rhoddi i mi well gorphwysdra yn y nos, nag unrhyw beth ydwyf fi wedi gymeryd hyd yn hyn.—Yr eiddoch yn gywir, J, R. TAYLOR. Y mae anoedd o Dystioiaethau wedi eu derbyn. Danfona Fferyllwyr at v Perchenogion, gan siarad yn y modd uchelaf am y Syrup hwn. Ar werth gan yr boll Fferyllwyr, mewn poteli Is. ljc. a 2s. 9c. yr UD. Ar werth hefyd yn gyfanwertti gan boll Dai Meddyginiaeth Freintiedig. Darparedig yn unig gan WHITE BROTHERS, Chemists, 7, Guildhall Square, Carmarthen, DALIER SYLW.—Y mae yn ysgrifeIledigo ar yr amlen tuallan gan y Perch eno- pion- White Brothers;" ae y mae 11 White's Cough Syrup" wedi ei argraffu.yn y gwydr heb yr bya nid oes yr un ya gywir. A. BENNETT," PLUMBER & GAS FITTER, 19, HALL-STREET, ABERDARE. BEGS to inform the Gentry and inhabitants of Aberdare that he has OPENED in the above branches, and hopes, by strict attention to business, good workmanship, combined with moderate charges, to receive a share of their patronage. All Orders pnnctnaIly attended to. Plumbing aad jprts Fitting done. on the most approved principles [4 Fresh Supply of CHEAPj DRAPERY, RHYS E.TNA JONES Just received another delivery • of Carpets, Flannels, Sheetings, and other Cheap Drapery Goods, which were cleared in the first week of sale. READY-MADE CLOTHING. I FFEITHIAU PWYSIG! Adferiad o Afiechyd, ac Ataliad Anhwylderau Poenus. WHITE'S PllL-OF HEALTH (CAERFYRDDIN), BREINTIEDIG i'r Croen a'rGwaed, athrwy J[) drefniant newydd y maent yn HOLLOL DDI-FLAS. Cymeradwyir y Peleni hyn yn gyffredinol fel meddyginiaeth ragorol a diffaelmewn achosion o Anhwylderau Geriaidd, Diffyg Treuliad Ym- borth, Gwynt y& yr Ystumog, Rhwymiad y Corff, Pendrondod, Llosg-fa yn y Cylla, Dolur y Pen, Ddwvfron, y Cefn, neu y Lwynau, Dolur yr Afu, Gwynebpryd Llwydaidd, Gorguriad y Galon, Colic, Pendduon, Diffyg Archwaeth, Saldra, &o. Y maent yn anmbrisiadwy mewit achosion o glefyd y croen a'r gwaed. Ar werth gan yr holl Fferyllwyr, mewn blychau 7jc. a Is. lic. yr un; neu yn rhydd 2 2 drwy y pMtf&m n^w neu bumthe^ o hostage stamps ceiniog, arwy anfonwat"y pefch&ogion. WHITE BROTHERS, Chemists, 7, Guildhall-square, Carmarthen. Gellir cael gweled tystiolaethau afrifed gan y Perchenogion. Er arbed lie, gosodir gerbron y dyfyniadau canlynol o lythyrau yn unig :— Eich Peleni Iechyd chwi rhag anhwylderau geriaidd a'r losgfa yn y cylla yw y goreu a gymerais erioed." "Darfui mi gymeryd eich Peleni Iechyd chwi fel y gorchymynwyd, a chefaifi waredigaeth hynod." (Anhwylder-diifyg treuliad a dolur yr afu.) Ateba Peleni White yn dda mewn achosion o ddolur a phendrondod yn y pen, a syniudant rhwymiad y corff." "Foneddigion,—Darfu i'r Peleni a roddasoch i mi lwyr wella fy nghylla, a symudasant y dolur a deimlwn yn fy ysgwyddau." "Y mae eich Peleni yn anmbrisiadwy. Symudir anhwyldeb geriaidd, a gwynt yn yr ystumog, gydag un dogn." Yr wyf yn hoffi eich peleni chwi yn fwy nag umhyw rai ereill wyf wedi eu cymeryd rhag anhwylderau geriaidd a dolur yn y pen. Dewisa fy ngwraig hwynt hefyd o flaen unrbyw beleni ereill." Y mae yn dda genyf i gymeradwyo eich Peleni Iecbyd. chwi; atebant yn dda, a gweddant i'm cyfansoddiad yn well nag unrbyw beleni ereill ag wyf wedi gwnoud prawf o honynt; y maent yn dyner ao yn adgyfnerthol." L2 Ar werth mewn blychau He. a Is. He. yr m. "LLAWLYFR Y GLOWR:" set TRAETHAY. S ATKRONYDDOL AC YM, AIiFERQL, # A Wvnt-ylliad; Ansawdd-a pbriodeleddau -^1 y nwyim a geir mewn inwngloddiau; ri I DaeHifesuriaeth; yn nghyd a. tjaaws o Dafleni I a Rheolau (formula) buddiol eu gwybod, wedi eu symleiddio. Hefyd, crynodeb o hanes dechreuad a chynydd y fasnach .16, &c:, &c. Mewn Amlen, Is. 6c., Iliain, 2s. CYHOEDDEDIQ- GAN I. JONES, ARG-RAFFYDD, TREHERBERT. RHYS ETNA JONES. GWERTHU ALLAN DILLAD PABOD I BLANT, BECHGYN, a GWYR, dan y COST PRICE. UMBRELLASA RIBS WHALEBONE, COTIAU INDIA RUBBER JACKED I BRETHYN I FKNVWo!) AC I BLANT, &o. RHYS ETNA JONES. Gweithiau Cymreig y diweddar Barch. John Mills, Llundam. Cyhoeddedig ac ar werth gan Richard Mills, Llanidloes, i'w eael gan y Meistri Hughes a'i Fab a chan yr holl Lyfrwerthwyr. Y PERL YSGRYTHYROL; neu agoriad i wybodaeth o'r Beibl. Y Pedwerydd Argraffiad. Pris Is. 6c. DAEARYDDIAETH YSGRYTHYROL; yn cynwys desgrifiad o holl wledydd y Beibl, yn neillduol gwlad Canaan, yn nghyd a Mynegai cyfla wn i'r holl leoedd a gnwir yn y Beibl. Lliain, 3s. GEIRLYFR YSGRYTHYROL; yn cynwys eglurhad ar darddiad ac ystyr y geiriau a ddef- nyddir yn y Beibl; yn nghyd ag Arweindraeth ar Gyfansoddiad y Grymraeg. Ail argraffiad. Amlen, Is. 2g. GRAMADEG CERDDORIAETH. Y ped- werydd argraffiad, yn cynwys eglurhad Athrenyddol ac Ymarferol ar y Wybodaetfi Gerddorol. Pris, mewn llian, 3s. HYFFORDDWR YR EFRYDYDD; sef cyfarwyddyd i gyrhaedd dysg, gwybodaeth, a rhinwedd. Pris, mewn lliain, 3s. PALESTINA; sef hanes taith i Wlad Canaan. Mewn lliain, 7s.; mewn French Moroboe, a Marble Edges hardd, 8s. 6ch. ITTDDEWON PRYDAIN; sef eglurhad ar Arferion Teuluaidd, Detodau CrefydM, ac Agwedd Gymdeithasol Iuddewon y wlad hon. Amlen, la. el Y CANOR; sef arweiniad i egwyddorion ac ymarferiad Cerddoriaeth. Y ddegfed fil, 6e. DARLITH AR GERDDORIAETH GYM- REIG; sef adolygiad ar Hanes a Nodwedd Cerddoriaeth Genediaethol y Cymry o amser y Derwyddon. Pris, 6ch. Y SALMYDD EGLWYSIG; sef casgliad o Salmau a Hymnau at wasanaeth teuluaidd. Ail argraffiad. Mewn lledr a gilt edges, Is. DARLUNIADUR ANIANYDDOL; sef eglur- had manwl ar Seryddiaetb, Daearyddiaeth, a Daeareg; ac yn cynwys tua 80 o Arluniau F Eglurbaol, gan Edward Mills, lliain 5s. CERDDOR YR YSGOL SABBOTHOL a'r BAND OF HOPE; sef casgliad o donau cyfaddas i blant yr Ysgol Sabbotbol a'r Band of Hope, gyda geiriau Cymraeg a Saesoneg, gan R. Mills, Is. Y CERDDOR DIRWESTOL; yn cynwys Tonnu ac Anthemau at wasanaeth Dirwest, gan R. Millp, 6ch. PA FODD I DDEWIS GWRAIG; wedi ei gyfieithu o'r Pedwerydd Argraffiad Saesoneg. Y mae y llyfr bychan hwn wedi ei gymeradwyo gan y gweinidagion enwocaf yn mysg y Saeson, fel un o'r byfforddiadau goraf i bob! ieuaine gyda golwg ar newid eu sefyllfa. Pris 4e. TRAETHAWD AR Y SABBOTH gan Dr. Wardlow. Ni ddylai yr un aelod o'r Ysgol Sattb&tbol fod heb y Hyfr hwa. Pris, 3c. DIM AMSER I'W GOLLI; sef traethawd i'r bobl, gan y Parch. Dl. Rowlands, M.A., Basgor. Prie !)«. [5 JONES A'I MAB, Argraffwyr, I lyfrwerthwyr,$c. Swyddfa'r Aberdare Times." 31, CQMMKHCIAI, PLACE, ABERBAR, A DDYMUNANT hysbysu y cyhoedd yn jra. gyffredinol eu bed yn cadw ar werth bob ninth o lyfrau Cymreig a Saesoneg, yn nghyd a llyfrau cyfrifon facocunt books) at bob gwasan- aeth. Hefyd, eyflawnder Ð Stationery, Fancy floods, &c. Mae y Llyfrau Cymreig can!ynol ganddynt am y prisoedd isod £ s. d. Geiriadur Bywgraffyddol o Enwogion Cymru, gan y diweddarBarch. J. T. Jones, yn 2 Gyf., lliain 1 6 0 Etc yn rhanau. 14 0 Geiriadur Duwinyddol Jones, Ponybont, yn rhanau. 0 16 0 Esboniad Burkitt ar y Testament Newydd. 4. 1 1 0 Etto yn rhwym 1 10 0 Esboniad y Parch. Christmas Evans ar Lyfr y Datguddiad Geiriadur Duwinyddol ac Ysgrytbyrol J.T.Jones 0 6 0 Hanes y Nef a'r Ddaear, eto 013 0 Daearyddiaeth Ysgrythyrol, eto 0 13 0 Parhad mewn gras, eto 006 Hanes Alfaed Fawr, &c., eto 010 Treitbawd ar y Geri Marwol, eto 0 0 3 Sylwadau P. Williams ar y Beibl 0 3 9 Eto, yn rhwym 0 6 0 Eos Ceiriog, sef Casgliad o Ber Gan- iadau yr enwog Fardd, Huw Morris, gan y Parch. Walter Davies, Manafon 2 Gyf. 0 6 0 Treithawd ar y Prynedigaetb, gan Dr. Lewis 0 0 6 Oratorio Mor Tiberias 0 8 0 Drycb i Blentyn, gan y diweddar D. Evans, Penygraig, y dwsin 0 0 9 Rhodd Mam, y dwsin 0 0 6 Udgorn Seion (Llyfrau Tonau) .026 Clorian y Cysegr 0 3 6 Eglwys Crist, gan y Parch. H. Jones, Caerfyrddin 0 3 6 Cofiant y Parch. W. Havard 0 1 0 Hanes Bywyd Henry Jenkins 0 1 0 Archebion drwy y Post a gant y sylw manylaf Gyhoedder yn fuan, Hanes Bywyd y diweddar Barch. John Mills, Llundain. Gan ei Frawd RICHARD MILLS, Llanidloes. BYDD y llyfr yn cynwys bebIaw banes ei fywyd llafurfa wr, amryw o'i gyfansodd- iadau mewn Rhyddiaeth a Barddoniaetb, nad ydynt wedi ymddangos o'r blaen, yn y Gymraeg na'r Saesneg. Fresh Supply of CHEAP DRAPERY. RHYS ETNA JON E Just received another delivery of Carpets, Flannels, Sheetings, and other Cheap Drapery Goods, which were cleared in the first week of sale. READY-MADE CLOTHING. Llyfrau a Thraethodau ynyr Iaith Gymraeg. YN ngwyneb yr angen rnawr sydd wedi ei hir deimlo yn Ngbymru am lyfrau a thraethodau mwydeniadol a phoblogaidd ar gyfer yr Ysgol Sabbothol, Llyfrgelloedd Cynulleidfaol, a darllenwyr yn gyffredinol, mae Pwyllgor CYMDEITHAS Y TRAETHODAU CREFYDDOL wedi penderlynu cyhoeddi,— 1. Traetbodyn Cymreig newydd hob mis (dar- luniadol gan mwyaf). 2. Cyfrolau bychain i'w gwertbu am Is. neu Is. 6c.—un bob tri mis yn cynwys Ystoriau Dar- luniadol, Bywgraffiadau Enwogion Cymreig, Pynciau Hanesyddola Desgrifiadol, &c., &c. Y gyfrol gyntaf yn barod yn Ionawr,— Dinasoedd Colledig wedi eu dwyn i oleuni"-mewn lliain hardd, pris Is. 3. Sypynau o lyfrau bychain darluniadol, a rhai lliwiedig, cyfaddas fel gwobrwyon yn yr Ysgol Sabbothol. Dau sypyn yn barod yn Ionawr, chwe' cheiniog yr un, gyda darluniadau lliwiedig hardd. 4. Cyfresi o Ddarluniau gyda Darlleniadau; Cardiau gydag Arwyddeiriau a Thestyna.i, i'w crogi ar furiau ysgolion ac ystafelloedd cartref. Mae y Traethodau canlynol o'r Gyfres newydd eisoes yn barod: — 1. Dam wain, y Rheilffordd yn Abergele, 2s. y cant. 2. Ystori y Pysgotwr, 2s. y cant. 3. Yr Hen, Hen Stori (ar y laf o Ionawr), 2s. y cant. Gellir cael y Gofres (Catalogue) yn cynwys y rhestr o'r llyfrau Cymraeg sydd eiaoes wedi eu cyhoeddi gan y Gymdeitbas, yn rhydd trwyy post, dim ond anfon am dano. Fel gwarant o werth y llyfrau a gyhoeddir, gellir hysbysu fod y boneddigion canlynol wedi cydsynio i weithredu fel Pwyllgor y Cyboedd- iadau:—Parch. J. Griffiths, Periglor, Castellnedd; Parch. D. Howells, Caerdydd Parch. Ddr. Rees, Abertawe; Parch. R. Parry, Llandudno Parch. Ddr. Thomas, Pontypool; Parcb. H. Jones, Llangollen Parch. Ddr. Edwards, Bala; Parch. W. Williams, Abertawe. Golygydd: Parch. Thomas Levi, Abertawe. CYMDhTTHAs Y TRAETAODAU CREFYDDOL Llundain, 56, Paternoster Row, and 164, Piccadily; Manchester, 100, Corporation Street; Brighton, 31, Western Road. A'r holl Lyfr- weithwyr Cymreig. YN AWR YN BAROD. HANES BYWYD A THEITHIAU DR. LIVINGSTONE. CYHOEDDEDIG gan REES LEWIS, Swyddfa "Y FELLTEX," Merthyr. *I'w gael gan yr holl Lyfrwerthwyr. -———— [6 Mewn Lliain hardd, pris 2s.; drwy post, 2s. 2g. IECHYD RHAD A NATURIOL! Teml Iechyd, neu Turkish Baths Merthytl dan lywyddiaeifi Mr. Atlcins. PRISOEDD;— Dosbarth Blaenaf, o wyth yn y prydnawn, 2s. Ail ddusbartho dri yn y pryd nawn hyd saith yn yr hwyr, Is, Gwrywod dyddiau Llun, Mercher, Iau, a Sadwrn. Menywod, dyddiau Mawrth a Gwener. Plunge a Shower Bath o'r mathau goreu am 6ch. yr un. Hot Water Bath, y dosbarth cyntaf Is.; ail ddosbarth, 6ch. Y mae digon o dystioiaethau, fe] y gellid cyhoeddi cyfrol ar les.y Baths, mewn acblysuroo cyffelyb i Guriad y Galon, y Gymalwst, Dropsy Poen yn y Cefn, ac Anwydau o bob math. Nid cymeryd moddion ydyw, ond gwellhad naturiol, nad yw yn gwneud niwedmewnunrhyw aragylchiad o gwbl. Y mae Mr. Atkins befyd yn ddiweddarwed cynllunio ychwanegiad pwysig at y Baddau, yr hwn ychwanegiad sydd yn dra gwerthfawr fi rhai sydd yn cael eu blino ag anhwylderau yn eu cymalau, yn gymaint ag y gellir dwyn gwree ychwanegol at rai rhanau o'r corff heb i'r pen gael dyoddef o'r cyfryw wres. Bydd yn rhaid talu chwe cheiniog yn ychwanegol i'r rhai fydd am wneud defnydd o'r ychwanegiad newydd a phwysig hwn. [7 SIOP YMBORTH RHATAF YN ABERDAR. EWCH I SIOP Y BONT HAlARN aIn y Caws goreu. EWCH i SIOP Y BONT HAIARN am y Cig Moch goreu. EWCH i SIOP Y BONT HAIARN am Ymenyn goreu Cymru. EWCH i SIOP Y BONT HAIARN am y Can goreu. EWCH i SIOP Y BONT HAIARN am j TEA goreu. One Pound of very Fine Tea in an Ornamental and Figured lea Cuddy, at 3s. each. Half-a-pound of extra Fine Tea, in an Orna uiental Tea Caddy, at Is. 8d. each. These caddiei will make a ver handsome and suitable Christmas presents. GORUCHWYLIWR D. R. EVANS. Cofiwch y Cyfeiriaid CO SIOP Y BONT HAIARN, ABERDAR. C- SCHWERER, Watchmaker, Jeweller, Silversmith, Optician, &c., &c., 18, Commercial-street, Aberdare. SCHWERER'S WATCHES to suit all classea of Purchasers. SCHWERER'S WATCHES of the best k-3 English and Foreign make. SCHWERER'S GOLD PATENT LEVERS* from £ 10 10s, Q CHWERER'S SILVER PATENT ks LEVERS at £ 4 4s., £ 5 5s.. up to je7 7s. Q CHWERER'S GOLD GENEVES £ 4 4s. ks £5 5s., up 10£10 10s. SCHWERER'S WATCHES are always k3 ready for use, beiug skilfully timed and adjusted. Purchasers cannot do better than send to me for a Watch, which will be, supplied or forwarded to any address on, receipt of P.O.O. QCHWERER'S EIGHT-DAY CLOCKS, Q Ordinary Clocks, Timepieces, &c., of .the- best and newest design. nCHWERER'S SILVER GOODS in great O variety. HCHWERER'S ELECTRO-PLATE of the O newest and best description. SCHWERER'S great stock of Spectacles, com- S prises all kinds in Gold, Steel, and Shell Frames. SCHWERER repairs all kinds of Watcher. S Clocks, Jewellery, Plate, &c., in the best style. SCHWERER begs respectfully to thank the S Public for their past patronage, trusting a continuance of the same. v 08 ydych am Oriadur o'r fath oreu ewch at C. SCHWERER, 8j Commercial Street, Aberdare. Y STOCK FWYAF YN NEHEUDIR CYMRU 0 DDILLAD PAROD FFASIYNOL Overcoats yn Siop Copeland. Yachting Jackets yn Siop Copeland. Dillad i Wrywod yn Siop Copeland. Dillad i Fechgyn yn Siop Copeland. Trowseri yn Siop Copeland. Wascodi o groen Morlo a Brethyn yn Siop Copeland. Dillad Waterproof yn Siop Copeland. Hetiau, Capiau, Crysau, Coleri, Ties, &c., yn SIOP A. COPELAND, Dilledwr, 9] 6, Commercial Place, Aberdare. YR YSTORFA LLESTRI RHATAF YN ABERDAR. OS ydych am Lestr at wasanaeth dyddiol eich Teulu ewch at J. JONES, NO. 4. Canon- Street, Aberdar. OS ydych am Lestri parch o'r defnydd a'r gwneuthuriad goreu, ewch at J. JONES, No. 4, Canon-street, Aberdar. OS ydych am Lestri o wahanol cynlluniad, ewch at J. JONES, No. 4,J Canon-street, Aberdar. OS ydych am Aurhegion Priodasol delnyddiol ac addurnol, ewch at J. JONES, No. 4, Canon-street, Aberdar. OS ydych am Deganau Plant o bob math, ewch at J. JONES, NO. 4, Canon-street, Aberdar. Cofiwch y Cyfeiriad— No. 4, CANON-STREET, ABERDARE. [10 Printed by MILLS, LYNCH, & DAVIES, at their Steam Printing Works, Iron Bridge Shop, Commercial Street, Aberdare. FRIDAY, MAY 21sT, 1875